slovnik

ז Zajin, Vojnový voz

zajin-vojnovy voz

1. Všetky kresťanské a neo-kresťanské náboženstvá: protestanti, katolíci, adventisti, atď., študujú Bibliu doslova.

2. Všetky tieto sekty študujú proroctvá absolútne intelektuálne a doslovne.

3. My, gnostici, chceme hovoriť osobne, tvárou v tvár s anjelmi, aby nám vysvetlili proroctvá.

4. Sme úplne praktickí a vieme, ako hovoriť s anjelmi a prorokmi.

5. Kto chce byť mágom, musí získať meč.

6. Meč je kundaliní.

7. Meč je oheň Ducha Svätého.

8. Tým, že si budeme zaplňovať hlavu teóriami, nezískame nič.

9. Tým, že budeme vykladať Bibliu doslovne, ako to robia adventisti, protestanti, presbyteriáni, atď., nezískame nič.

10. Najlepšia vec je naučiť sa hovoriť s anjelmi a prorokmi.

II. Len takto budeme kráčať po istej ceste.

12. Mali by sme oslobodiť myseľ od všetkých druhov túžob, emócií, zdôvodňovania, intelektualizmu, teórií, márností apod.

13. Je lepšie milovať dobrú ženu a každý deň s ňou praktizovať sexuálnu mágiu, než strácať čas s polemikou, intelektualizmom a hlúposťami.

14. Takto získame meč kundaliní a prebudíme všetky naše magické schopnosti, aby sme mohli vstúpiť do dverí víťazného mesta.

15. Myseľ je osol, na ktorom musíme ísť, aby sme mohli vstúpiť do nebeského Jeruzalema v Kvetnú nedeľu.

16. Myseľ je brloh túžob.

17. Keď na nás myseľ zaútočí so zbytočnými predstavami, keď nás prepadne so svojimi podradnými vášňami, tak jej jednoducho povedzme toto:

18. Myseľ, zbav ma týchto túžob. Myseľ, zbav ma týchto vášní. Neakceptujem ich od teba. Ty si môj otrok a ja som tvoj Pán až na veky vekov. 

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom