slovnik

ה He, Veľkňaz

he-velknaz

1. Existuje veľká bohyňa, ktorá je Pannou morí.

2. Panna morí je Eset, Adonia, Astarte, Mária.

3. Príroda nie je nevedomá.

4. Príroda je štedrá a strohá matka.

5. Keď vo vnútorných svetoch vzývame veľkú matku, tak príroda nám odpovedá s desivým kovovým zvukom, ktorý spôsobuje, že sa celý vesmír trasie.

6. Naozaj, Príroda je telom Guru-Déva.

7. Guru-Déva je uctievaná vo všetkých náboženstvách.

8. Guru-Déva dostala rôzne mená: Eset, Adonia, Isoberta, Mária, Maya, Persephone, atď.

9. Keď sa Kristus potreboval reinkarnovať, aby zachránili svet, táto Guru-Déva, sa narodila na hore Karmel a bola pokrstená menom Mária, Panna z Karmelu.

10. To je Panna mora, požehnaná Bohyňa Matka sveta.

11. Každý, kto chce byť mágom a mať magickú moc, sa musí stať učeníkom Panny mora.

12. Chátrajúca sfinga, ktorú vidíme v púšti Egypta, je obrazom inteligentného tvora, ktorý existuje vo vnútorných svetoch.

13. Toto stvorenie je elementál Sfingy prírody.

14. Elementál Sfingy prírody oplýva všetkou múdrosťou elementálnej mágie prírody.

15. Sfinga je elementálnym zástupcom požehnanej bohyne Matky sveta.

16. Sfinga počúva všetky príkazy Panny morí.

17. Všetka moc zeme pochádza od mora.

18. Každý, kto chce byť mágom, sa musí stať učeníkom Panny mora.

19. Ten, kto sa chce stať učeníkom Panny morí, sa musí najprv naučiť astrálnu projekciu.

20. Ten, kto vo vnútorných svetoch vyvolá Pannu mora, dostane od nej všetko jej učenie.

21. Človek musí osobne požiadať Pannu mora pre všetky druhy magických síl.

22. Existujú mágovia, ktorí majú na svojej hrudi v mieste srdca vytetovaný obraz Panny z Karmenu, aby sa vyhli akémukoľvek zraneniu, ktoré by im mohlo byť spôsobené nepriateľskými guľkami.

23. Musíme sa naučiť astrálnu projekciu, aby sme sa mohli porozprávať s Pannou morí.

hviezda morska-panna mori

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom