slovnik

ד Dalet, Cisár

dalet-cisar

1. Ezoterické veky sú nasledujúce:

2. Prvé zasvätenie Nižších záhad, desať rokov.

3. Druhé zasvätenie, dvadsať rokov.

4. Tretie zasvätenie, tridsať rokov.

5. Štvrté zasvätenie, štyridsať rokov.

6. Piate zasvätenie, päťdesiat rokov.

7. Šieste zasvätenie, šesťdesiat.

8. Siedme zasvätenie, sedemdesiat rokov.

9. Ôsme zasvätenie, osemdesiat rokov.

10. Deviate zasvätenie, deväťdesiat rokov.

Veľké záhady

11. Prvé zasvätenie, sto rokov starý.

12. Druhé zasvätenie, dvesto rokov starý.

13. Tretie zasvätenie, tristo rokov starý.

14. Štvrté zasvätenie, štyristo rokov starý.

15. Piate zasvätenie, päťsto rokov starý.

16. Šieste zasvätenie, šesťsto rokov starý.

17. Siedme zasvätenie, sedemsto rokov starý.

18. Ôsme zasvätenie, osemsto rokov starý.

19. Deviate zasvätenie, 900 rokov starý.

20. Veky nad 900 rokov sú Logoické roky.

21. Na dosiahnutie absolútneho oslobodenia, je potrebné mať 300 000 (tristotisíc) ezoterických rokov. (Ezoterické roky nie sú merané chronologickým časom).

22. Zasvätenie je váš samotný život.

23. Zasvätenie je hlboko vnútorné.

24. Zasvätenie je hlboko individuálne.

Božská trojica

25. Najvnútornejšídve dvojčatá duše: božskú a ľudskú.

26. Pri dovŕšení sto rokov (ezoterického veku), Božská duša sa spája s Najvnútornejším, a vo vnútorných svetoch sa tak rodí nový majster.

27. Pri dovŕšení päťsto rokov (ezoterického veku), k Najvnútornejšiemu sa tiež pripája Ľudská duša.

28. Takto sa vo vnútorných svetoch rodí nový Mahatma.

Ľudský Bódhisattvovia

29. Keď sa chce majster veľkých záhad reinkarnovať, tak najskôr pošle svoju ľudskú dušu, aby sa reinkarnovala a pripravila.

30. Keď je ľudská duša pripravená, potom sa reinkarnuje Majster.

31. On potom vstúpi do svojej ľudskej duše.

32. Keď sa bódhisattva nechá padnúť, Majster sa nemôže reinkarnovať.

33. Bódhisattva, ktorý sa nechá padnúť, sa musí neskôr reinkarnovať za ťažších podmienok.

34. Ak bódhisattva zopakuje svoje chyby, potom ho páni karmy budú i naďalej posielať, aby sa reinkarnoval za omnoho ťažších a bolestivejších podmienok.

35. Až kým nepríde okamih, kedy sa Majster môže reinkarnovať do svojho bódhisattvu.

36. Majster je tvorený Átman-Budhi.

37. Átman je Najvnútornejším.

38. Budhi je božská duša, inými slovami, božie vedomie Najvnútornejšieho.

atman

Dhjáni Bódhisattvovia

39. Keď Logos chce vykúpiť svet, tak zo seba vyšle nebeský prototyp, tvorený Átman-Budhi.

40. Logos je sefirotická koruna.

41. Logos je individuálny lúč, z ktorého pochádza Najvnútornejší.

42. Tento lúč je v nás Najsvätejšia Trojica.

43. Tento lúč je trojjediný.

44. Preto každý logos je trojjediný.

45. Otec je Keter, Staršina dní.

46. Syn je v nás Kozmický Kristus.

47. Duch Svätý je v nás Božia Matka.

48. Matka nesie v ruke lampu.

49. Táto lampa je Najvnútornejší, ktorý horí v ​​našom srdci.

50. Najvnútornejší má dve duše, jednu božskú a druhú ľudskú.

51. Keď chce Logos prísť na svet, tak zo seba pošle Najvnútornejšieho.

52. Najvnútornejší potom spoločne s božskou dušou, je Dhjáni Bódhisattva Logosu.

53. Keď sa Dhjáni Bódhisattvovia Logosu, ktorí nasledujú dlhú a trpkú cestu povinnosti, reinkarnujú vo svete, tak sa vyvíjajú medzi ľuďmi ako každý iný človek.

54. Keď je Dhjáni pripravený, potom sa doňho inkarnuje jeho skutočné Logoické Bytie, aby zachránilo svet.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom