slovnik

ג Gimel, Cisárovná

gimel-cisarovna

1. "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh."

2. Učeník by mal vokalizovať jednu hodinu denne, aby prebudil svoje okultné sily.

3. Mantra "CHIS" slúži k prebudeniu sily jasnozrivosti, táto mantra sa vyslovuje takto:

4. CHIIIIIIIIIIISSSSSSSSSS

5. Slabika "IN" slúži tiež na prebudenie sily jasnozrivosti, táto slabika je sa vyslovuje takto:

6. IIIIIIIIIIIIIINNNNNNNN

7. Mantra "RIS" sa tiež používa pre jasnovidectvo.

8. Táto mantra sa vokalizuje nasledovne:

9. RIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSS

10. Mantra "ISIS" je tiež skvelou mantrou na prebudenie jasnovidectva, táto mantra sa vokalizuje takto:

11. IIIIIIIISSSSSSSS.....  IIIIIIIIIISSSSSSSS....

12. Jedna hodina denne vokalizovania, je lepšie, než čítanie miliónov kníh o teozofizme, špiritizmu, atď.

13. Jasnovidnosť je predstava.

14. Pre mudrca si predstaviť, znamená vidieť.

15. Ten, kto sa chce stať jasnovidcom, musí znovu nadobudnúť stratené detstvo.

16. Anjel Aroch ma naučil najsilnejšie známe mantry na svete na prebudenie jasnovidectva.

17. Ten, kto chce byť jasnovidec, musí skoncovať s uvažovaním a zvyknúť si na to, aby všetky veci videl s predstavivosťou.

18. Najmocnejšie mantry na jasnovidectvo, sú prvé slabiky, ktoré dieťa začína slabikovať počas prvých rokov.

19. Tieto slabiky sú:

20. MA MA, PA PA.

21. Pri vokalizovaní prvej slabiky MA, bude tónina zvuku veľmi vysoko.

22. Pri vokalizovaní druhej slabiky MA, bude tónina zvuku veľmi nízko.

23. To isté sa vykoná so slabikami PA, PA.

24. S prvou slabikou každého slova je hlas zvýšený, a potom mnohokrát zopakovaný so zníženým hlasom.

25. Majster Huirakoča vo svojom diele s názvom "Logos mantry mágia" hovorí nasledujúce:

26. "Nesmieme zabúdať na život a jeho vývoj u detí. História sa opakuje a v nich sa nachádza  odraz vytvorenia vesmíru ako istá orientácia pre našu existenciu. Oni vo svojom trasúcom sa bľabotaní najprv začnú vyslovovať ae... ae... ae... Potom ma... ma... ma... Neskôr ba... ba.... Ich prvé gestá nám pripomínajú b a m, a to je práve tu, kde by sme teda mali začať so Zasvätením, o ktorom vás v príhodnom okamihu budem učiť." (str. 46, kapitola o Jazyku a Slove, Logos mantry mágia).    

27. Pýtiám z Delf sa dostala pomoc od boha Apolóna.  Naši učeníci môžu taktiež vyvolať Apolóna počas cvičenia na prebudenie ich jasnozrivosti.

28. Pýtie z Delf prebudili jasnovidectvo tým, že sa po celé hodiny uprene pozerali do vody, a naši žiaci môžu urobiť to isté.

29. V atómoch detstva máme silu jasnozrivosti.

30. Tieto atómy sú v našom vnútornom vesmíre, ktoré môžeme vyvolať prostredníctvom slabík: MA MA, PA PA.

31. Čelná čakra má 96 žiarení a svieti medzi našim obočím ako lotosový kvet.

32. Tento lotosový kvet má hypofýzy ako svoj základ.

Jasnopočuteľnosť

33. Jasnopočuteľnosť je schopnosť počutia vo vnútorných svetoch.

34. Jasnopočuteľnosť je magické ucho.

35. Jasnopočuteľnosť sa prebúdza so samohláskou "E."

36. Táto samohláska sa kombinuje s rôznymi písmenami za účelom prebudenia okultného ucha.

37. Slabika "EN" slúži k rozvoju magického ucha.

38. Táto slabika sa vokalizuje nasledovne:

EEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNN..........

39. Mantra "CHES" je taktiež veľmi silnou mantrou na prebudenie magického ucha.

40. Táto mantra sa vokalizuje takto:

CHEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS.....

41. Ďalšie veľmi silné mantry na prebudenie magického ucha sú:

42. AUM CHIVATUM EEEEEEEEE...

43. AUM sa vyslovuje otvorením úst so samohláskou A, zaokrúhlením s U, a uzatvorením s M.

44. Ostatné slabiky sa vyslovujú predĺžením zvuku každej samohlásky.

45. Hrtanová čakra sa nachádza v hrdle a má 16 žiarení. Jej farby sú úžasné. Vyzerá ako lotosový kvet vychádzajúci zo štítnej žľazy.

46. Najvnútornejší sídli v srdci.

47. Boh je v srdci.

48. Ten, kto prebudí čakru srdca, získa intuíciu.

49. Ten, kto prebudí čakru srdca, získa silu vykúzliť vietor a hurikány.

50. Ten, kto prebudí čakru srdca, sa naučí skúmať všetky veci so srdcom a stane sa múdrym.

51. Táto čakra sa prebúdza so samohláskou "O."

52. Slabika "ON" slúži na prebudenie čakry srdca.

53. Táto slabika sa vyslovuje nasledovným spôsobom: OOOOOOOOOOONNNNNNNNNN

54. Mantra "CHOS" tiež slúži na prebudenie čakry srdca. Táto mantra sa vyslovuje takto:

CHOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS

55. Otčenáš má najveľkolepejšiu magickú moc prebudiť čakru srdca.

56. Modliť sa, je hovoriť s Bohom.

57. Otčenáš slúži na rozhovor s Bohom.

58. Učeník si pohodlne ľahne na posteľ. Všetky typy pozemských myšlienok, ktoré má v mysli, dá stranou, a potom veľmi pomaly, bude počas celých hodín meditovať nad každým slovom a frázou z Otčenášu, ako by sa snažil rozprávať s Otcom, ktorý je na nebesiach.

59. Počas tohto cvičenia by mal učeník prísť do stavu hlbokej ospalosti.

60. Otec, ktorý je na nebesiach, sa pred študentom objaví vo víziách snov, a učeník sa s ním bude môcť dôverne porozprávať.

61. Otec umožní učeníkovi vidieť určité vízie, ktoré sa učeník musí naučiť, ako ich interpretovať so srdcom. Týmto spôsobom všetci učeníci môžu hovoriť s Bohom.

62. Srdcová čakra má 12 žiarení a svetelných vlnení.

63. Mantra OMNIS JAUM INTIMO slúži na komunikáciu s Najvnútornejším.

64. Táto mantra sa musí vokalizovať v mysli.

65. Učeník sa zbožňovaním svojho Najvnútornejšieho ukolíše k spánku, pričom mentálne bude vyslovovať mantru OMNIS JAUM INTIMO.

66. Učeník sa bude môcť so svojim Najvnútornejším porozprávať.

67. Najvnútornejší sa pred učeníkom objaví vo víziách počas spánku.

68. Mantra na prebudenie intuície je "OM MANI PADME HUM."

69. Táto mantra sa vokalizuje nasledovným spôsobom:

70. "OM MASI PADME JOM."

71. Vokalizácia je písmenko po písmenku, takto:

72. OOOOOOOOOMMMMMMMM MAAAAAAAA..... SIIIIIIIIIIIIIIII... PAAAAAAD MMMMMMMEEEEEEEE... JOOOOOOMMMMMMMMMM.....

73. V preklade to znamená: "Ach, môj bože vo mne!"

74. Túto mantru vokalizujeme, pričom zbožňujeme a vzdávame poctu Najvnútornejšiemu.

75. Najvnútornejší je v nás tým Najvyšším.

76. Najvnútornejší je náš individuálny Duch.

77. Staroveké ľudstvo bolo inštinktívne.

78. Aristoteles začal vek rozumu, ktorý vyvrcholil Immanuelom Kantom, filozofom z Königsbergu, a ktorý koncom znamenia Rýb začal upadať.

79. Ja, Aun Weor, som iniciátorom veku intuície.

80. Je nutné sa naučiť študovať srdcom.

81. Intuitívny typ človeka dokáže pochopiť podstatu jediného písmenka.

82. Intelektuálny typ človeka je tak hlúpy, že kvôli jednej čiarke navyše alebo menej stratí celú sekvenciu prejavu.

Telepatia

83. Solárny plexus je centrom telepatie.

84. V našom organizme máme zriadenú skutočnú bezdrôtovú stanicu.

85. Solárny plexus zachytáva mentálne vlny, ktoré cestujú vesmírom a odovzdáva ich nášmu mozgu.

86. To je spôsob, ako myšlienky druhých dorazia k nášmu mozgu.

87. To sa nazýva telepatia.

88. Solárny plexus sa rozvíja so samohláskou "U."

89. Mantra "CHUS" je veľmi silná na rozvoj čakry solárneho plexu.

90. Táto mantra sa vyslovuje takto: CHUUUUUUUUSSSSSSSSSSS

91. Ďalším veľmi zaujímavým cvičením na prebudenie telepatického plexu je nasledovné:

92. Učeník by mal sedieť na pohodlnej stoličke, pričom svoj zrak má upretý k východu.

93. Učeník si predstaví, že na východe je veľký zlatý kríž, ktorý vyžaruje modré a  zlaté lúče.

94. Učeník si predstaví, ako tie lúče vchádzajú cez jeho solárny plexus, aby ho prebudili a dali mu život. Toto cvičenie sa praktizuje desať minút denne.

95. Toto cvičenie sa vždy vykonáva v skorých ranných  hodinách, inými slovami, za svitania.

96. Čakra solárneho plexu zachytáva slnečné lúče a nimi vyživuje a rozvíja ostatné čakry nášho astrálneho organizmu.

97. Ten, kto rozvinie túto čakru, získa obrovskú schopnosť telepatie.

98. Počas cvičenia zlatého kríža, môžeme vokalizovať slabiku "UN," pričom sa písmena "U" a "N" predlžujú.

99. Solárny plexus je náš snímač a naša epifýza je naše vysielacie centrum.

100. Táto čakra má desať žiarení.

Kľúč k spomenutiu si minulých životov

101. Kľúč na spomenutie si našich minulých životov je retrospektívne cvičenie.

102. Učeník ponorený v hlbokej meditácii by mal vykonať retrospektívnu rekapituláciu všetkých udalostí, ku ktorým došlo v jeho živote, od súčasnosti do minulosti.

103. Učeník by sa mal pokúsiť zapamätať si všetky udalosti v opačnom poradí, ako k nim došlo, počnúc poslednými až pokým sa spätne nedostane k prvým udalostiam svojho detstva.

104.  Praktizovaním retrospektívy počas okamžikov, kedy zaspávame, si môžeme spomenúť na všetky spomienky nášho detstva.

105. V týchto okamihoch by sme mali vynaložiť úsilie si spomenúť na posledné skúsenosti našej minulej reinkarnácie.

106. Takže v retrospektívnom poradí, si môžeme prezrieť celú svoju minulosť a minulé reinkarnácie.

107. Dôležité je, aby sme toto retrospektívne cvičenie praktizovali počas okamihov, kedy začíname zaspávať.

108. Takto si v počas spánku vo víziách spomenieme na všetky naše minulé životy.

109. Pľúcna čakra nám umožňuje, aby sme si spomenuli na naše minulé životy. Táto čakra sa rozvíja so samohláskou "A," takto:

110. Aaaaaaaaaaaaaa.............

111. Mantra "CHAS" je efektívna na rozvoj pľúcnej čakry.

112. Vo chvíľach, kedy upadáme do spánku, Duša vychádza z fyzického tela a cestuje po všetkých nadzmyslových svetoch.

113. Svoje minulé reinkarnácie znovu prežijeme vo vnútorných svetoch.

Slezinná čakra

114. Ten, kto rozvinie slezinnú čakru, získa moc rozkazovať vodným stvoreniam.

115. Počas noci, slezinná čakra naberá energie, ktoré slnko zanechalo počas dňa.

116. S týmito energiami, slezinná čakra premieňa biele krvinky na červené krvinky.

117. Slezinná čakra je centrom éterického tela. Tadiaľ do nás vstupuje život slnka.

118. Tejto čakre zodpovedá písmeno „B.“

119. Táto čakra má 6 okvetných lístkov alebo vlnení.

Pečeňová čakra

Kľúč k vychádzaniu v astrálnom tele

120. Naši učeníci by sa mali naučiť, ako vyjsť v astrálnom tele, aby mohli navštíviť všetky biele lóže sveta.

121. V Gnostickom kostole, budú všetci naši učeníci môcť prijať vnútorné inštrukcie.

122. Učeník, ktorý chce postúpiť, by sa nemal uzatvárať.

123. Učeník, ktorý chce postúpiť, sa musí nevyhnutne naučiť, ako vyjsť v astrálnom tele, aby sa mohol preniesť do gnostického kostola, kde sa bude môcť osobne porozprávať s Kristom a so všetkými Majstrami Bielej Lóže.

124. Kľúč na vyjdenie v astrálnom tele je nasledovný:

125. Učeník by sa mal v posteli ukolísať k spánku.

126. Keď sa ocitne v tom stave prechodu, ktorý existuje medzi bdením a spánkom, vtedy by sa mal zdvihnúť z postele presne tak, ako to robí námesačný človek.

127. Pred odchodom z miestnosti vyskočí do vzduchu s úmyslom, že sa bude vznášať v atmosfére.

128. Ak sa učeník nevznáša, tak sa znova vráti do postele a zopakuje pokus.

129. No v prípade, že pri výskoku sa mu podarí zostať v lufte, potom by mal opustiť izbu a vydať sa ku gnostickému kostolu.

130. Toto nie je mentálne cvičenie.

131. To, čo tu vysvetľujeme, musí byť prevedené do skutočnosti.

132. V okamihoch zaspávania, učeník vstane z postele tak, ako to robia námesační ľudia.

133. Proces spánku pretrháva veľmi silné väzby, ktoré existujú v bdelom stave.

134. Spánok umožňuje duši oddeliť sa od fyzického tela.

135. Vokalizovanie mantry "FARAON," pomôže učeníkovi ukolísať sa k spánku, takto:

FAAAAAAAAAAAA..... RRRRRRRRRRAAAAAAA... OOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN...

136. Sústreďte celú svoju myseľ na egyptské pyramídy.

pyramidy

137. Keď sa učeník prichytí, že zaspáva, mal by vstať z postele a vydať sa k Egyptským pyramídam.

138. Ďalšia mantra na astrálnu projekciu, je mantra "RUSTI."

139. Žiak bude vokalizovať túto mantru mentálne, a keď sa bude cítiť, že už zaspáva, tak jednoducho vstane z postele, odíde z izby a vydá sa ku gnostickému kostolu.

140. Tam sa bude môcť osobne porozprávať s Kristom a prijať priame inštrukcie od všetkých majstrov.

141. Mantra "TAI RE RE RE," taktiež slúži na astrálnu projekciu.

142. Učeník sa ukolíše k spánku spievaním tejto mantry v mysli.

143. Keď už cíti, že zaspáva, tak jednoducho vstane z postele, odíde z izby a vydá sa smerom ku gnostickému kostolu.

144. Ďalší veľmi jednoduchý kľúč k astrálnej projekcii je nasledovný:

145. Učeník sa ukolíše k spánku tým, že v mysli bude vyslovovať slabiku LA a slabiku RA.

146. Keď potom pocíti v mozgu melodické a pokojné pískanie (niečo podobné brzdám so stlačeným vzduchom alebo zvuku hmyzu, niečo ako zvuk malých fláut), mal by vstať z postele a namieriť si to ku gnostickému kostolu.

147. Mnohí učeníci uspejú okamžite, ďalším to trvá mesiace a roky, kým sa naučia, ako odísť v astrálnom tele.

148. Astrálne telo je spojené s pečeňou.

149. Prebudením tejto čakry pečene, každý dokáže vstúpiť a opustiť fyzické telo podľa priania.

150. Dôležité je, aby sme sa zbavili lenivosti.

151. Dôvod, prečo sa niektorí nenaučili, ako sa dostať von v astrálnom tele je, že sú veľmi leniví.

152. Atómy lenivosti sú vážnou prekážkou pre pokrok smerom k vyšším svetom.

153. Učeníci sa tiež môžu naučiť, ako cestovať so svojím telom z mäsa a kostí v "džin" stave.

154. Učeník sa ukolíše k ľahkému spánku, ale nie viac, a potom vstane z postele, ako to robia námesační ľudia, pričom sa bude snažiť zotrvať v ospalosti, ako keby to bol veľmi vzácny poklad.

155. Pred odchodom z miestnosti vyskočí do vzduchu s úmyslom, že sa bude vznášať v atmosfére, a ak sa vznáša v atmosfére, je to preto, že jeho telo už preniklo do astrálnej roviny.

156. Teraz behom pár okamihov bude môcť vziať svoje fyzické telo do veľmi vzdialených miest na zemi.

157. Keď Kristus kráčal po vode, bolo to preto, že jeho fyzického telo bolo v stave džin.

158. Na to, aby sme vzali fyzické telo, stačí, aby sme boli trochu ospalí a mali silnú vieru.

159. Písmeno, ktoré zodpovedá čakre pečene, je písmeno "G."

160. Mantra FE UIN DAGJ, (posledné slovo je vyslovované hrdelne), slúži k prebudeniu všetkých čakier astrálneho tela.

161. Mantra "MIŇA PIKA FRASKO," slúži na cestovanie v stave džin, z jedného miesta na zemi, na druhé.

162. Učeník vstane z postele, ako to robí námesačník, pričom bude vyslovovať mantru: MIŇA PIKA FRASKO.

163. Niektorí učeníci sa to naučia okamžite, iným to trvá celé mesiace ba i roky.

Polyvízia

164. Hlava je svet obklopený brilantným svetlom zvieratníkového pásu.

165. Korunná čakra je "tisíc lupeňový lotosový kvet," diamantové oko.

166. Korunná čakra je okom Brahmy, Oko Dangma.

167. Vďaka tejto čakre budeme schopní študovať Akášické záznamy prírody a povzniesť sa do extázy alebo Samádhi za účelom preniknutia do sveta Bohov.

168. Táto čakra sa prebúdza intenzívnym praktizovaním sexuálnej mágie s manželom/kou.

169. Každý, kto rozvinie epifýzu, sa stáva veľkolepým a mocným mágom.

170. Ktokoľvek, kto otvorí diamantové oko, môže robiť divy a zázraky, aké robil Boží rabín z Galileje na jeho ceste na Zemi.

171. Táto čakra má 1000 lupienkov.

172. Človeku, ktorému sa podarí vystúpiť kundaliní do hlavy, prebudí korunnú čakru. Táto čakra je siedmou pečaťou Apokalypsy.

173. Človeku, ktorému sa podarí vystúpiť kundaliní do hlavy, sa zjednotí so svojim Najvnútornejším a stane sa veľkolepým a mocným Bohom.

174. Keď sa duša zjednotí so svojim Najvnútornejším, človek sa stáva anjelom.

175. Dvadsaťštyri starcov hodilo svoje koruny k nohám Baránka.

176. Čakry sú pripojené k chrbtici.

177. Na chrbtici existuje sedem centier.

178. Každé z týchto centier je spojené s jeho zodpovedajúcou čakrou. To sú tie cirkvi, o ktorých hovorí Apokalypsa (Zjavenie Jána).

179. To je sedem pečatí, ktoré Baránok otvára svojim plamenným mečom.

180. To je sedem pečatí, ktoré kundaliní otvára, aby nás zmenila na Bohov.

181. 1. A videl som v pravici sediaceho na tróne zvitok popísaný po oboch stranách, pevne zapečatený siedmimi pečaťami.

2. A videl som silného anjela rozhlasovať silným hlasom: „Kto je hoden otvoriť zvitok a uvoľniť jeho pečate?“ - (Apokalypsa/Zjavenie Jána, 05:01 a 2).

182. 1. A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jedného zo štyroch živých tvorov povedať akoby hromovým hlasom: „Príď!“

2. A videl som, a hľa, biely kôň. A ten, ktorý na ňom sedel, mal luk; a bola mu daná koruna a vyšiel víťaziac a aby dovŕšil svoje víťazstvo.

3. A keď otvoril druhú pečať, počul som druhého živého tvora povedať: „Príď!“

4. A vyšiel iný, ohnivo sfarbený kôň. A tomu, ktorý sedel na ňom, bolo povolené, aby vzal pokoj zo zeme, aby sa navzájom zabíjali; a dostal veľký meč.

5. A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretieho živého tvora povedať: „Príď!“ A videl som, a hľa, čierny kôň; a ten, ktorý na ňom sedel, mal v ruke váhy.

6. A počul som hlas akoby uprostred štyroch živých tvorov povedať: „Liter pšenice za denár a tri litre jačmeňa za denár; a olivovému oleju a vínu neškoď.“

7. A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtého živého tvora povedať: „Príď!“

8. A videl som, a hľa, [smrteľne] bledý kôň. A ten, ktorý sedel na ňom, mal meno Smrť. A hádes ho tesne nasledoval. A bola im daná moc nad štvrtým dielom zeme, aby zabíjali dlhým mečom a nedostatkom potravín a smrteľným morom a divými zemskými zvieratami.

9. A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedecké dielo, ktoré konali.

10. A volali silným hlasom a hovorili: „Zvrchovaný Pane, svätý a pravdivý, až dokedy sa budeš zdržiavať a nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na tých, ktorí bývajú na zemi?“

11. A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte chvíľku odpočívali, dokiaľ sa nenaplní počet ich spoluotrokov a ich bratov, ktorí majú byť zabití, ako boli aj oni.

12. A videl som, ako otvoril šiestu pečať, a nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstená vrecovina, celý mesiac akoby skrvavel

13. A nebeské hviezdy spadli na zem, ako keď figovník, ktorým zatriasol silný vietor, zhadzuje svoje nezrelé figy.

14. A nebo sa vzdialilo ako zvitok, ktorý sa zvíňa, a každý vrch a [každý] ostrov bol odstránený zo svojho miesta.

15. A králi zeme a ľudia vysokého postavenia a vojenskí velitelia a bohatí a silní a každý otrok a [každý] slobodný sa skryli do jaskýň a do skalných masívov vrchov.

16. A stále hovoria vrchom a skalným masívom: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Toho sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom,

17. lebo prišiel veľký deň ich hnevu, a kto je schopný obstáť?“ - (Apokalypsa/Zjavenie Jána, kapitola 6).

183. 1.A keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na pol hodiny. 2 A videl som sedem anjelov stojacich pred Bohom a dostali sedem trúbok.

3 A prišiel iný anjel, ktorý mal zlatú kadidelnicu, a stál pri oltári; a dostal veľké množstvo kadidla, aby ho obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári, ktorý bol pred trónom.

2. A videl som sedem anjelov stojacich pred Bohom a dostali sedem trúbok.

3. A prišiel iný anjel, ktorý mal zlatú kadidelnicu, a stál pri oltári; a dostal veľké množstvo kadidla, aby ho obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári, ktorý bol pred trónom.

4. A dym kadidla vystupoval z anjelovej ruky spolu s modlitbami svätých pred Bohom.

5. A anjel hneď vzal kadidelnicu a naplnil ju ohňom z oltára a vrhol ju na zem. A nastalo hrmenie a hlasy a blesky a zemetrasenia. - (Apokalypsa/Zjavenie Jána 8: 1 - 5)

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom