slovnik

א Alef, Mág

mag

1. Človek je trojica tela, Duše a Ducha.

2. Duch je Najvnútornejší.

3. Duša je vedomie, ktorej fluidné telo sa v okultizmu nazýva astrálne telo.

4. Fyzické telo je diabol v našom vnútri.

5. Medzi Najvnútornejším a telom, existuje prostredník, tento prostredník je Duša, Astrál.

6. Mág by sa mal naučiť, ako sa vo svojom astrálnom tele pohybovať po celom nekonečne.

7. Duša by sa mala naučiť, ako vstúpiť a opustiť telo podľa priania.

8. Všetci naši učeníci by sa mali naučiť, ako opustiť telo.

9. Všetci naši učeníci by sa mali naučiť, ako cestovať v astrálnom tele.

10. Všetci naši učeníci by mali preniknúť do svojich okultných síl.

11. Štyri podmienky nutné, aby sme sa mohli stať mágom, sú nasledovné:

12. Vedieť, ako trpieť, ako byť ticho, ako sa zdržať a ako zomrieť.

13. Ten, kto rozvinul okultné sily, má moc nad lúčmi a chrliacimi sopkami.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom