slovnik

Techniky Snovej Jogy

Spomenutie si sna

Každý Gnostický študent musí po prebudení sa zo spánku vykonať retrospektívne cvičenie, založené na procese jeho sna, aby si spomenul všetky tie miesta, ktoré navštívil počas hodín spánku. Vieme už, že ego veľmi veľa cestuje, chodí tam, kde sme boli fyzicky, opakujúc všetko to, čo sme videli a počuli.

Majstri dávajú inštrukcie svojim žiakom, keď sú mimo fyzického tela.

Z tohto dôvodu je nutné vedieť, ako skutočne meditovať a potom praktikovať to, čo sme sa naučili počas hodín spánku. V čase prebúdzania sa je nutné, aby sme sa fyzicky nepohli, pretože pohybom je Astrál rozrušený a spomienky sú stratené. Je nutné skombinovať retrospektívne cvičenie s nasledujúcou mantrou RAOM GAOM ( pre výslovnosť kliknite na mantru). Každé slovo je rozdelené do dvoch slabík. Samohláska O sa musí zdôrazniť. Táto mantra je pre študentov to, čo je dynamit pre baníkov. A tak ako si baník pomocou dynamitu otvára cestu cez vnútornosti zeme, podobne i študent pomocou tejto mantry si otvára cestu k spomienkam svojho podvedomia.

Kľúč k Astrálnej Projekcii

Máme toho dosť povedať, čo sa týka projekcií Eidolonu (astrálne telo) a nadzmyslového cestovania mimo fyzického tela.

V týchto okamihoch, keď píšem tieto stránky, mi prichádzajú do pamäti mimoriadne a úžasné udalosti.

S húževnatosťou mnícha v jeho cele, zhodnocujúc staré kroniky mojej zdĺhavej existencie, mi prichádza na myseľ Eliphas Levi.

Jednej noci, mimo hutnej formy som šiel všade vyvolávajúc dušu zosnulého, toho, kto bol v živote nazývaný opát Alphonse Louis Constant (Eliphas Levi).

Našiel som ho sediaceho za starým stolom vo vznešenej hale starého paláca. 

S veľkou zdvorilosťou sa zdvihol zo svojho kresla a s úctou ma privítal.

“Prišiel som ťa požiadať o veľkú láskavosť,“ povedal som, “Chcel by som, aby si mi dal kľúč, aby som mohol okamžite, kedykoľvek, keď potrebujem odísť v Astrálnom Tele“.

“S radosťou“, odpovedal opát, “ale najskôr by som chcel, aby si mi do zajtra priniesol nasledujúcu domácu úlohu: Čo je najmonštruóznejšia vec, ktorá existuje na zemi?“.

“Prosím, daj mi ten kľúč teraz ...“

“Nie! Prines mi domácu úlohu a ja ti ten kľúč dám s radosťou“.

Problém, čo mi dal opát, sa stal skladajúcou hádankou, pretože na svete je toľko monštruóznych vecí, že aby som povedal pravdu, nenašiel som žiadne riešenie.

Pozorujúc som putoval každou ulicou v meste, snažiac sa objaviť najmonštruóznejšiu vec a keď už som myslel, že som ju našiel, tak sa objavilo niečo horšie; zrazu moje chápanie osvietil lúč svetla.

“Á!“ povedal som si, “Rozumiem. Najmonštruóznejšia vec musí byť, podľa zákonu protikladných analógii, protipólom najveľkolepejšej veci“.

“Dobre!“ Ale čo je najveľkolepejšia vec, ktorá existuje na tejto žalostnej tvári tohto skľúčeného sveta?“

Vtedy ma jasne napadlo; Hora lebiek, trpká Golgota a veľký Kabír Ježíš zomierajúc na kríži pre Lásku všetkého trpiaceho ľudstva. 

Vtedy som vykríkol: “Láska je najveľkolepejšia vec, ktorá na zemi existuje! Heuréka! Heuréka! Heuréka! Teraz som objavil tajomstvo. Nenávisť je protikladom najveľkolepejšej veci“.

Riešenie toho komplexného problému sa ukázalo byť jasné. Nepochybne som sa musel znovu spojiť s Eliphasom Levim.

Projektovanie Eidolonu bolo pre mňa rutinou, pretože s touto drahocennou schopnosťou som sa očividne narodil.

Ak som hľadal špeciálny kľúč, tak som to robil nie pre moju bezvýznamnú bezcennú osobu, ale pre mnoho ďalších ľudí, ktorí túžia po vedomej a pozitívnej astrálnej projekcii.

Cestovaním s Eidolonom alebo magickým dvojníkom veľmi ďaleko od môjho fyzického tela, som sa presúval cez rôzne krajiny pátrajúc po opátovi, ale nikde som ho nemohol nájsť.

Zrazu som neočakávane zacítil telepatické predvolanie a vstúpil som do prepychového kaštieľa; a tam bol opát, ale...

Och! Aké prekvapenie! Aký div! Čo je toto? Eliphas sa stal nemluvňaťom ležiacim v kolíske. Naozaj unikátny prípad, nie?  

S hlbokou úctou som pristúpil k dieťaťu a veľmi potichu som povedal: “Majster. Prinášam domácu úlohu; najmonštruóznejšia vec, ktorá existuje na zemi je nenávisť. Teraz chcem, aby si splnil svoje slovo. Daj mi ten kľúč...“

Ale k môjmu údivu, to dieťa zostalo ticho, kým ja som zúfal bez pochopenia, že mlčanie je výrečnosťou múdrosti.

Z času na čas som ho zo zúfalstva zobral do náručia, prosiac, ale všetko márne, to nemluvňa bolo podobné mlčiacej sfinge.

Ako dlho to bude trvať? Nevedel som! Vo večnosti čas neexistuje a minulosť a budúcnosť sa spájajú vo večnom teraz.

Napokon, cítiac sa podvedený som položil to dieťa do kolísky a veľmi smutne som opustil ten ctihodný, prastarý dom.

Prešli dni, mesiace a roky a ja som sa stále cítil okabátený; cítil som sa, ako keby opát nedodržal svoje slovo, ktoré dal s takou závažnosťou, ale jedného dňa mi svitlo. Spomenul som si na frázu, ktorú povedal Kabír Ježíš: “Nechajte malé deti ku mne prichádzať a nebrzdite ich, pretože kráľovstvo nebeské patrí takým ako sú ony.“

“Och! Rozumiem“, povedal som si. “Je to zvrchovane dôležité, je nevyhnutné, aby v mysli a v srdci bolo znovu získané detstvo. Pokiaľ sa nestanete ako malé deti, nikdy do kráľovstva nebeského nevstúpite.“

Ten návrat, ten pohyb späť k bodu počiatočného odchodu, je nemožný bez toho, aby sme predtým v sebe nezomreli. Esencia, vedomie,  je bohužiaľ potlačené medzi všetkými tými psychickými agregátmi, ktoré ako zlovestný celok predstavujú ego.

Iba vyhladením takých skrivených, temných agregátov, sa môže Esencia prebudiť do stavu prastarej nevinnosti.

Esencia je uvoľnená, keď všetky podvedomé elementy boli zredukované na kozmický prach. Vtedy znovu získame stratené detstvo.

Novalis hovorí, “Vedomie je vlastnou ľudskou Esenciou v kompletnej transformácii, pôvodne nebeské Bytie.“

Je očividne zrejmé, že keď sa vedomie prebudí, tak vedomá astrálna projekcia už nie je viacej problémom.

Po hlbokom porozumení všetkých týchto procesov ľudskej psychiky, mi opát vo vyšších svetoch odovzdal druhú časť majestátneho kľúča.

Toto bola séria mantrických zvukov s ktorými človek môže vedome a pozitívne dosiahnuť projekcie Eidolonu.

Pre prospech našich Gnostických študentov, je užitočné didakticky zriadiť šikovnú postupnosť týchto magických zvukov.

  1. Dlhé a jemné pískanie podobné vtáčku.
  2. Intonácia samohlásky E (Eeeeeeeeee) predlžujúc ten zvuk s notou “RE“ hudobnej stupnice.
  3. Zanôťte  R, aby rezonovalo s hudobnou “SI“ napodobňujúc vysoký tón detského hlasu; niečo podobné k ostrému zvuku ručného mlynčeka alebo k mimoriadne jemnému a delikátnemu motoru (Rrrrrrrrrr).  
  4. Veľmi delikátne rezonujte S, podobné k lahodnému a jemnému pískaniu (Ssssssssss).

Objasnenie: bod a) je skutočné a účinné pískanie. Bod d) je iba podobné k pískaniu.  

Asána (poloha)

Gnostický študent leží na chrbte tvárou hore v pozícii mŕtveho muža.

Študent roztiahne špičky na nohách v tvare vejáru, chodidlá v pätách spolu, ruky pozdĺž tela, celý fyzický prostriedok dobre uvoľnený.

Oddaný stúpenec zatiaľ čo zaspáva, musí v hlbokej meditácii opakovane spievať magické zvuky.

Elementály (živly)

Je zistené, že tieto mantry úzko súvisia s elementálnou triedou vtákov, a je zrejmé, že budú účinne asistovať oddanému stúpencovi, pomáhajúc mu v astrálnej projekcii.

Každý vták je fyzickým telom elementálu. Elementály vždy napomáhajú, za predpokladu, že novic má vhodné správanie.

Ak ašpirant dychtí po pomoci od elementálnej triedy vtákov, musí sa naučiť ich milovať. Tí, ktorí páchajú zločin obmedzovania Nebeských tvorov v ohavných klietkach, nikdy túto pomoc nedostanú.

Kŕmte vtákov Nebies, zmeňte sa na osloboditeľa týchto tvorov, otvorte dvere ich väzníc a bude vám poskytnutá pomoc.

Keď som po prvý krát experimentoval s týmto majestátnym kľúčom, po intonovaní týchto mantier som sa cítil ľahký  a vzdušný, ako keby niečo preniklo Eidolonom.

Je samozrejmé, že som nečakal, kým budem zodvihnutý z postele; sám som ju opustil. Dobrovoľne som sa zdvihol a veľmi pomaly som odkráčal z domu. Nevinné elementály priateľských vtákov vo vnútri môjho Astrálneho Tela mi pomohli v astrálnej projekcii.

Uzavretie

V tejto kapitole sme odhalili dva zásadne aspekty majestátneho kľúča.

Úplný a absolútny vývin týchto dvoch častí veľkého kľúča, nám dovolí podľa priania sa projektovať vedomým a pozitívnym spôsobom do astrálu.

Ktokoľvek v skutku túži zažiť ohromné reality vyšších svetov, musí v sebe vyvinúť tie dva aspekty tohto ohromného kľúča.

Vyňaté zo Záhady Zlatého Kvitnutia (The Mystery of Golden Blossom) napísane v 1972 Samaelom Aun Weorom.

 
Zvuk Anahat

V bunkách mozgu znie nepretržite “tichý malý hlas“. Toto je ostrý, syčivý zvuk. Toto je zvuk “cvrlikajúceho cvrčka“, syčivého hada“, zvuk “Anahat“. Hlas Brahmy má 10 tónovaní, ktoré sa Teurgista musí naučiť ako počúvať. Tak ako sa včela absorbuje v nektáre kvetu, rovnako by sa mala aj študentova myseľ absorbovať do toho zvuku.

Ktokoľvek, kto si želá vnímať zvuk Anahat, musí vyprázdniť myseľ, musí upokojiť myseľ, ale nie násilne upokojiť;  opakujeme, upokojiť.

Poďme si uvedomiť rozdiel medzi mysľou, ktorá je pokojná, pretože pochopila, že myslieť je zbytočné a mysľou, ktorá je umelo upokojená (utíšená). Pochopte rozdiel medzi mysľou, ktorá dosiahne spontánne, prirodzené ticho a mysľou, ktorá bola umlčaná silou, násilne.

Keď je myseľ pokojná, v hlbokom tichu, vtedy môže študent nevyhnutne vnímať zvuk cvrčka: slabunký, ostrý, prenikavý zvuk. A čo viac, keď je študentova duša absorbovaná v takom mystickom zvuku, vtedy sa mu otvoria dvere mystérií. Následne v tých momentoch inštinktívne vstaňte z postele a opustite miestnosť; choďte smerom ku Chrámom Bielej Lóži, alebo hocikde do Vesmíru.

Učeník sa musí naučiť, ako hrať na Orfeovu lýru. Táto lýra je Slovo, Zvuk, ohromné Slovo!

Vyňaté z Logos Mantra Theurgy (Logos Mantra Teurgia) napísane v 1953 Samaelom Aun Weorom.


Mantra TAI RE RE RE

Žiak musí vstúpiť do driemavého stavu, počas vokalizovania mantry: TAI RE RE RE...( pre výslovnosť kliknite na mantru).

Táto mantra musí byť silne spievaná zdôrazňujúc samohlásku A: TAAAAAAAIIIIIIIII.

Tri zostávajúce slabiky sú hláskované daním E melodický, predĺžený zvuk podobný zvonu. Nerolujte R; vyslovte ho jednoducho:

REEEEEEEEE... REEEEEEEEE.... REEEEEEEEEE....

Slabiku TAI spievajte v hlbokom tóne.

Slabiku RE zopakujte tri krát vo vyššom tóne ako TAI. 

Keď už je žiak v driemajúcom stave, (čo je presne ten stav medzi bdením a spánkom) on/ona musí bez váhania, lenivosti, pochybnosti alebo uvažovania vstať zo svojej postele: vstaňte prirodzene ako reflektujúca činnosť alebo inštinktívnym, automatickým a absolútne detským spôsobom. Napríklad, pozorujte vtáky: keď idú vzlietnuť, oni neuvažujú, neukrývajú pochybnosti alebo predsudky, jednoducho inštinktívne odletia preč, mohli by sme povedať automaticky. Žiak musí napodobiť vtákov a pokračovať týmto spôsobom. Preto musí vstať z postele, opustiť miestnosť a odísť smerom ku hociktorému rohu alebo miestu nekonečna.

Keď hovoríme, že žiak musí vstať z postele, toto musí byť preložené do účinnej a okamžitej činnosti, bez premýšľania o tom.

Vyňaté z Logos Mantra Theurgy (Logos Mantra Teurgia) napísane v 1953 Samaelom Aun Weorom.


Mantra EGIPTO

Naši žiaci musia nadobudnúť schopnosť projekcie Astrálneho Tela. Táto schopnosť je nadobudnutá denným hodinu vokalizovaním mantry EGIPTO ( pre výslovnosť kliknite na mantru). Samohláska “E“ spôsobuje vibráciu štítnej žľazy a udeľuje stúpencovi schopnosť okultného ucha. “G“ prebúdza čakru pečene a keď táto čakra dosiahne svoj úplný vývin, vtedy môže stúpenec vstúpiť a opustiť fyzické telo hocikedy podľa priania. Samohláska “I“ skombinovaná s písmenom “P“ rozvíja u zasvätenca jasnovidectvo a schopnosť odcestovania v Astrálnom Tele cez okno Brahmi, čo je epifýza. Písmeno “T“ vyslovte z väčšou silou nad samohláskou “O“, ktorá je úzko spojena s čakrou srdca; toto je spôsob akým zasvätenec môže získať schopnosť projektovania sa cez svoj solar plexus a tým cestovať vo svojom Astrálnom Tele.

Správna výslovnosť tejto mantry je nasledujúca:

Eeeeeeeeeegggggggggiiiiiiiiippppppppppttttoooooooo

Tí, ktorí stále nemajú schopnosť projektovať sa v Astrálnom Tele s našimi kľúčmi, postrádajú túto schopnosť. Preto ju musia najskôr nadobudnúť hodinu denne vokalizovaním mantry Egipto. Táto mantra úplne rozvíja čakry súvisiace s projekciou Astrálneho Tela. Toto je spôsob, akým učeník nadobudne schopnosť vstupovania do a vystupovania z fyzického tela podľa priania. Ako náhle je získaná schopnosť pre astrálnu projekciu, učeník vstúpi a vystúpi z fyzického tela podľa priania.

Poznámka: pri vokalizovaní mantry EGIPTO umiestnite svoju pozornosť na Egyptské pyramídy. 

Vyňaté zo Siedmych Slov (The Seven Words) napísane v 1953 Samaelom Aun Weorom, zahrnuté v Glorian edícii Logos Mantra Theurgy (Logos Mantra Teurgia)


Mantra OOOO a Srdcová Čakra

Mnoho okultistických študentov chce vnútorné osvietenie a hrozne trpia, pretože napriek mnohým rokom študovania a ezoterických praktík, zostávajú takisto slepí a nevedomí, ako keď prvý krát začali čítať prvé knihy. My, Bratia Chrámu vieme skrze našich vlastných zážitkov, že srdcová čakra je pre vnútorné osvietenie rozhodujúcou. Skvelá hindustánska kniha Shiva Samhita hovorí veľmi obšírne o prospechoch získaných jogínom meditujúc nad čakrou pokojného srdca: “Jogín získava nesmierne vedomosti, pozná minulosť, prítomnosť a budúcnosť; má jasnopočuteľnosť, jasnovidectvo a môže sa pohybovať cez vietor kdekoľvek, kde chce. Vidí adeptov a jogínku Bohyňu; získava schopnosť nazývanú Kheckari (pohybovať sa skrze vietor) a bluchari (schopnosť chodenia podľa priania do všetkých rohov sveta)“.

Tí, ktorí sa chcú naučiť ako odísť v Astrálnom Tele podľa priania, tí, ktorí chcú vstúpiť do džin (Džin) vedy, naučiť sa ako sa umiestniť do štvrtej dimenzie s fyzickým telom a cestovať so svojim fyzickým telom do hociktorého vzdialeného miesta vo svete, bez potreby lietadla; tí, ktorí nutne potrebujú prebudiť jasnovidectvo a jasnopočuteľnosť, musia denne koncentrovať svoju myseľ na srdcovú čakru a hlboko meditovať nad týmto úžasným centrom. Meditovať hodinu denne nad týmto centrum je úžasné. Mantra tejto čakry je samohláska O, ktorá je vokalizovaná predlžujúcim sa zvukom, takto:

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Počas predchádzajúceho indikovaného cvičenia, sa musí človek modliť ku Kristu, prosiť ho o prebudenie srdcovej čakry.

Vyňaté z Dokonalého Manželstva (The Perfect Matrimony) napísane v 1950 Samaelom Aun Weorom.

Poznámka: Čo je dôležité, je, aby sme všetky cvičenia robili vedome, to znamená mať sústredené uvedomovanie na mantru, ktorú vykonávame, tak aby to vedomie posilnilo a nútilo magnetické disky k pohybu.

Pri vokalizovaní mantier je podstatná koncentrácia. Tam, kde nasmerujeme pozornosť, spotrebujeme kreatívnu energiu. Keď je za našimi činnosťami vedomie, tak tie činnosti sú posilnené, obzvlášť v spojení s ezoterickým cvičením. Ak spíme a opakujeme mantru mechanicky, tak to nebude mať žiadny účinok.  

Záverečná poznámka:

Mnoho kľúčov sme dali na vedomé cestovanie s Astrálnym Telom, takže tisícky študentov sa naučilo ako cestovať vo svojom Astrálnom Tele. Avšak v praxi sme videli, že tí ľudia, ktorí ani na sekundu nedokážu utíšiť myseľ, ktorí sú zvyknutí skákať z jednej školy do druhej, z lóže do lóže, stále zvedaví, stále niečím zamestnaní, nie sú schopní vedome Astrálne Cestovať.

- Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Vyňaté z gnostického fóra:

Otázky gnostickým inštruktorom:

Otázka: Musíme tieto mantry vokalizovať(vydávať hlas) iba nahlas alebo ich je možné robiť mentálne?  

Odpoveď: Môžete robiť obidva spôsoby. Ja považujem za účinné najskôr vokalizovať nahlas, potom postupne utíšiť  hlas, až pokým sa činnosť nevykonáva mentálne. Toto môže uľahčiť sústredenie sa na cvičenie, radšej než to iba robiť mentálne, strácať koncentráciu a zaspávať.

Ak žijete s rodinou a ďalšími osobami, tak môžete vyslovovať mantry vo vašej mysli. Oba prístupy sú rovnako dobré.

Otázka: Keď vyslovujeme mantry mentálne, je lepšie synchronizovať to s dýchaním alebo nie?

Odpoveď: Najúčinnejší prístup je zabudnúť dych, telo a všetky pocity a ponoriť sa do vnútorného zvuku mantry. Toto nedokážete urobiť, pokiaľ máte obavy o váš fyzický dych.

V meditácii musí byť telo ponechané vzadu. Ak je naša pozornosť na tele, tak nemeditujeme.