slovnik

Čo je Snová Joga a astrálna projekcia?

Táto webová stránka je bezplatný on-line zdroj, poskytujúc praktické poradenstvo týkajúce sa starovekých univerzálnych vedomostí prebudenia vo Vnútorných Svetoch, inak známe ako astrálna projekcia, astrálne cestovanie alebo mimotelné zážitky (OBEs- out-of-body experiences). Také zážitky sú vnímania hmoty a energie, ktoré sú mimo dosahu fyzických zmyslov. Hocikto, hocikde, bez akéhokoľvek rozlišovania alebo kvalifikácii, môže nadobudnúť svoje osobné poznanie (vedomosti) týchto živých realít, ak je ochotný vynaložiť úsilie.

Základom porozumenia týchto zážitkov je vedomie. Naše vedomie je energia, ktorá má mnoho schopností o ktorých sotva tušíme a ktoré sme ešte menej schopní zužitkovať podľa priania. Hlavný účel vzniku všetkých náboženstiev, je viesť jednotlivca v prebudení jeho vedomia. Toto je praktické úsilie, ktoré nemá nič spoločné s presvedčením alebo teóriami. Je to niečo, čo musí človek robiť od okamihu do okamihu. Vrátením sa k tomuto základnému účelu a objavením praktických pomôcok, ktoré pomáhajú v tomto úsilí, hocikto z hociktorého náboženstva alebo zázemia môže objaviť ako prebudiť svoje vlastné vedomie a takto vidieť sám pre seba mnoho svetov, ktoré existujú mimo tohto fyzického. Také zážitky prichádzajú prirodzene tým, že človek uvoľňuje vedomie z jeho klietok a prebúdza ho, aby mohol jasne vnímať bez filtrov a predpokladov. Takto to je preto, pretože samotná prirodzenosť vedomia je vnímanie. Bohužiaľ, my sme naše vedomie uväznili v klietke klamnej predstavy.

Existuje mnoho techník, ktoré pomáhajú pri prebúdzaní vedomia a jeho možnej slobody z tej klietky. Tieto techniky dodržujú veľmi prísnu sériu krokov, ktoré vždy začínajú práve teraz, vynaložením úsilia na prebudenie vedomia od okamihu do okamihu. Táto snaha sa nazýva plnosť mysle, ostražitosť, uvedomenie (si), sebapozorovanie a mnoho ďalších názvov. Úspech v prebudení sa v druhých svetoch je bez tejto snahy nemožný. Človek sa najskôr musí prebudiť tu a teraz, vo fyzickom svete, aby sa neskôr mohol prebudiť vo vnútorných svetoch.

Naučte sa viac o prebudení vedomia:

- Vedomie
- Kľuč SOM

Keď sa vedomie prebúdza, vtedy môže byť aktivované, keď sa nachádza mimo fyzického tela, buď podnietením vôľou (ako pri meditácii) alebo keď fyzické telo spí alebo dokonca aj po smrti.

Snová Joga

Snaha na prebudenie vedomia v spánkovom stave sa nazýva Snová Joga. Tento výraz je najznámejší z tradície Tilopi, Naropi, Marpi a Milarepi, i keď tradícia Nigumi taktiež zahrňuje Snovú Jogu. Joga pochádza zo sanskritského slova “yug“, čo znamená opätovne spojiť (zjednotiť sa) alebo “yoke dohromady“. Toto je rovnaké ako pri základe nášho slova náboženstvo (ang.religion), latinské slovo “religare“ čo znamená “spojiť dohromady“. Čo je v obidvoch prípadoch hľadané, je zjednotenie nášho vedomia zo svojim zdrojom, ale toto sa môže stať iba ak je naše vedomie prebudené a očistené od všetkého, čo je nečisté.

Tradícia Tilopovej Jogy bola uchovávaná v Tibetskom Budhizme stovky rokov. Je to séria učení, z ktorých je absolútne nutná snová joga. Bola praktikovaná a učená všetkými Dalajlámami a veľkými zasvätencami ako Tsongkapa a Milarepa.

Základným cieľom Snovej Jogy, je využitie moci snového stavu a použiť ju na prebudenie vedomia. Viac sa o tomto  môžete dozvedieť čítaním svätých kníh z tých tradícií.

Astrálna Projekcia

Tento výraz sa jednoducho vzťahuje k tomu, ako naše vedomie opúšťa fyzické telo. Zakaždým keď naše fyzické telo spí, vedomie z neho odíde a zažíva to, čo my nazývame “sny“. Toto je forma astrálnej projekcie, ale vo väčšine prípadov je vedomie spiace, nevediac že je mimo fyzického tela. Obvykle si neuvedomujeme, že spíme. A keď sa vrátime do tela, spomienka na sen je zvyčajne stratená alebo keď si ju vybavíme, tak sa javí hmlistá a nereálna. Toto všetko je kvôli slabému stavu nášho vedomia.

Človek sa môže vedome projektovať mimo tela. Pomocou neustáleho tréningu od okamihu do okamihu, vedomie môže byť zosilnené, aby bolo prebudené, uvedomné a ostré; a takto keď opustí fyzické telo, my zostaneme vedomí samých seba a vedomí toho čo sa deje. Z tohto stavu môže človek skúmať hocijaký úkaz v prírode alebo sám seba.

Prebúdzaním vedomia a transformujúc naše životné zážitky od okamihu do okamihu, snívanie napokon skončí. Potom sme prišli k cieľu: prebudené vedomie, ktoré vníma všetky javy také ako skutočne sú.

Praví osvietenci nemajú sny. Sny sú pre tých, ktorí spia. Praví osvietenci žijú vo vyšších svetoch, mimo fyzického tela v zosilnenom stave ostražitosti navždy bez snívania. – Samael Aun Weor, Duševné Zobrazovania

preložené z anglického originálu: What are Dream Yoga and Astral Projection?