slovnik

Ako si pamätať sny

Veľkí Asketici meditácie sú ohromnými Sannyasini kozmického porozumenia, ktorých plameň žiari v ohnivej ruži vesmíru.

Na to, aby sme boli Sannayasini mysle, je urgentné dosiahnuť absolútnu cudnosť, húževnatosť, pokoj a trpezlivosť. 

Po určitej dobe praktikovania, sa naši žiaci môžu oslobodiť od všetkých svojich šiestich prostriedkov (tiel), aby mohli fungovať vo veľkej Alaya vesmíru bez akéhokoľvek prostriedku (tela).

Žiak (meditácie) spozoruje, že dňom za dňom sa jeho sny stávajú čistejšie. Potom pochopí, že keď jeho fyzické telo spí, vnútorný človek cestuje, koná a pracuje v nadzmyslových svetoch.

Žiak teraz porozumie, že takzvané sny, sú živými zážitkami vo vnútorných svetoch. 

Naša hlava je veža s dvoma miestnosťami, cerebrum (mozog) a cerebellum (mozoček).

Cerebellum je miestnosťou podvedomia. Cerebrum je miestnosťou vedomia.

Múdrosť vnútorných svetov patrí do miestnosti podvedomia. Veci nášho sveta patria do miestnosti vedomia.

Keď je zjednotené vedomie a podvedomie, vtedy môže človek študovať divy vnútorných svetov a poslať ich do fyzického mozgu.

Je urgentné, aby naši žiaci zjednotili tieto dve miestnosti tejto úžasnej veži našej hlavy.

Kľúčom k tomuto je retrospektívne cvičenie.

Keď sa po sne zobudíme, musíme praktikovať retrospektívne cvičenie. To preto, aby sme si spomenuli všetky veci, ktoré sme videli, počuli a všetko čo sme robili, keď sme boli preč, ďaleko od fyzického tela.

Toto je spôsob akým sú tieto dve miestnosti vedomia a podvedomia spojené, aby nám mohli dať ohromné osvietenie. 

Neexistujú falošné sny. Každý sen je živým zážitkom vo vnútorných svetoch.

Dokonca aj takzvané nočné mory sú skutočnými zážitkami, pretože monštrá nočných múr skutočne existujú v ponorených svetoch.

Zlé trávenie (nevoľnosť) môže dať do činnosti určité čakry podbrušia. Vtedy prenikneme do ľudských vlastných atómových pekiel, kde skutočne žijú najmonštruóznejšie bytosti vesmíru. Toto je to, čo sa nazýva nočnými morami.

Obrázky nadzmyslových svetov sú totálne symbolické. Je potrebné sa naučiť ako ich interpretovať, umiestňujúc samých seba do Zákonu Filozofických Analógií, do Zákonu Analógií Protikladov, do Zákonu Súvzťažností a Zákonu Numerológie.

Dokonca aj najabsurdnejšie sny majú v sebe najväčšie odhalenie, ak sú múdro interpretované.

Naši žiaci sa nesmú v čase prebúdzania pohnúť, pretože s týmto pohybom je Astrálne Telo rozrušené a spomienky stratené.

Prvá vec, čo žiak potrebuje urobiť hneď ako sa prebudí, je praktikovanie retrospektívneho cvičenia, aby si s presnosťou spomenul na všetky svoje vnútorné zážitky. Vnútorná múdrosť je dosiahnutá spojením dvoch miestností vedomia a podvedomia.

Citované z Ohnivej Ruže napísanej Samaelom Aun Weorom

preložené z anglického originálu: How to Remember Dreams