slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Z

Zasvätenie:

Zasvätenia sú etapy duchovného vývoja získané skrze presnú vedu, ktorá nie je známa ľudstvu, pretože bola vždy držaná v tajnosti, a jediný, kto ju odhalil, bol Samael Aun Weor.

Proces, pri ktorom sa Najvnútornejšiemu (vnútorný Otec) dostáva uznania, postavenia a väčšej zodpovednosti vo vnútorných svetoch, a krôčik po krôčiku sa priblíži k Svojmu cieľu: úplne Sebauvedomenie, alebo inými slovami, návrat do Absolútna. Zasvätenie sa NIKDY vzťahuje na "ja" alebo našu pozemskú osobnosť. Zasvätenie je dosiahnuté skrze prácu vykonanú psychologicky a duchovne ľudskou dušou.

Zasvätenie je vnútorné, duchovné, a nie fyzické.

"Je osem zasvätení veľkých záhad a deväť zasvätení menších záhad. Dosiahnutie veľkého zasvätenia veľkých záhad je nemožné, bez toho aby sme prešli deviatimi zasväteniami menších záhad. [...] Samael Aun Weor prehlasuje, že on bol prvý človek na svete, ktorý verejne ľudstvu doručil tajomstvá zasvätenia. Ak čitateľ tejto knihy chce vstúpiť na cestu zasvätenia práve teraz, nech potom študuje a úplne žije moje dve knihy Dokonalé manželstvo a Revolúcia Belzebuba." - Samael Aun Weor, Ezoterická medicína a praktická mágia

"Autentické hodnosti a autentické biele zasvätenia sú prijímané vo vedomí. Tieto zasväcovacie obrady sú vykonávané vo vyšších svetoch. Zasvätenia sú intímne realizácie vedomia, ktoré nesmú byť odhalené, alebo o ktorých sa nesmie hovoriť. Nikto nemôže udeliť zasvätenia nikomu. Zasvätenie je dosiahnuté prostredníctvom samotného života."- Samael Aun Weor, Veľké záhady

"Len Najvnútornejší je ten, kto ako jediný získava zasvätenia, hodnosti a slávnosti. Zasvätenia sú pre Najvnútornejšieho. Vy, nie ste nič iné ako tieň, ktorý musí byť zlikvidovaný." - Samael Aun Weor, Posolstvo Vodnára

"Existuje deväť zasvätení menších záhad a sedem veľkých zasvätení veľkých záhad. Najvnútornejší je ten, komu sa dostáva všetkých týchto zasvätení. Svedectvá múdrosti vravia: "Pred svitaním falošného úsvitu na zemi, tí, ktorí prežili hurikán a búrku velebili Najvnútornejšieho, to im sa ukázal úsvit." Psychologické "ja" nezískava zasvätenia. Ľudská osobnosť nezískava nič. Avšak, "ja" niektorých zasvätencov sa naplní pýchou, keď hovorí "Ja som majster, mám také a také zasvätenie." A presne na základe tohto si "ja" o sebe myslí, že je zasvätencom a neustále sa prevteľuje, aby "sa zdokonalilo," ale "ja" sa nikdy nemôže zdokonaliť. "Ja" sa prevteľuje len za účelom uspokojenia túžob. To je všetko." - Samael Aun Weor, Posolstvo Vodnára

Zasvätenia veľkých záhad:

Absolvovanie potrebných skúšok vedomia, pri výstupe do vyšších úrovní múdrosti. Prvých päť zasvätení veľkých záhad odpovedá vytvoreniu skutočnej ľudskej bytosti. Viac sa dozviete študovaním týchto kníh od Samaela Aun Weora: Dokonalé manželstvo, Tri hory, a Belzebubova revolúcia.

"Veľké zasvätenie je splynutie dvoch princípov: Atman-Budhi, a to prostredníctvom piatich hlavných zasvätení veľkých záhad. Pri prvom zasvätení dosiahneme splynutie Atman-Budhi, a pri piatom zasvätení pridáme do tohto splynutia Manas, a tak sedmoro/sedmica je zredukované na trojicu: "Atman-Budhi Manas." Existuje celkom deväť zasvätení veľkých záhad." - Samael Aun Weor, Kurz zverokruhu

"Skutočnosť, že som už predtým hovoril o piatich zasväteniach veľkých záhad a teraz som prišiel hovoriť o deviatich, príde mnohým ľuďom ako protirečenie si. Preto to musím objasniť: Našu ľudskú evolúciu si splníme piatimi zasväteniami veľkých záhad. Zostávajúce tri zasvätenia a titul "Pána sveta" sú "super-ľudského" charakteru." - Samael Aun Weor, Okultná medicína a praktická mágia

Zasvätenia menších záhad:

Skúšobné kroky, ktoré sú vyžadované od každého, kto sa chce vydať na cestu Sebarealizácie. Týchto deväť skúšok je daných všetkým učeníkom, ktorí na sebe začínajú vykonávať gnostickú prácu. Iba tí, ktorí absolvujú tieto skúšky môžu získať právo vstúpiť do veľkých záhad. Viac sa dozviete v knihe Dokonalé manželstvo.

"Pamätajte si, že každé z deviatich zasvätení malých záhad má hudobnú notu a nástroj, ktorý ju vydáva." - Samael Aun Weor, Belzebubova revolúcia

"Chcieť sa rýchlo splynúť s Najvnútornejším, bez toho aby sme prešli deviatimi zasväteniami menších záhad je podobné, ako získať doktorský titul v odbore medicíny, bez toho aby sme študovali všetky požadované roky na vysokej škole, alebo ako keby sme sa chceli stať generálom, bez toho aby sme prešli všetkými vojenskými hodnosťami." - Samael Aun Weor, Kurz zverokruhu

"Počas zasvätenie menších záhad, žiak musí prejsť celou tragédiou na Golgote..." - Samael Aun Weor, Kurz zverokruhu

Záznamy Akáše alebo Akášické Záznamy:

Záznamy pamäte zeme, jej rás, atď. V týchto záznamoch je možné mať prístup k minulým, k prítomným a k budúcim udalostiam, ktoré sú dostupné vo vnútorných rovinách.  

Zmyslová Myseľ:

Jedna z troch typov myslí, ktoré máme. “Nepochybne, zmyslová myseľ si rozvíja svoje základné koncepty skrze vonkajšie zmyslové vnemy. Zmyslová Myseľ je za týchto podmienok veľmi surová a materiálna. Nič nedokáže akceptovať, čo nebolo fyzicky demonštrované. Vzhľadom k tomu, že fundamentálne koncepty Zmyslovej Mysli, sú založené na vonkajších zmyslových údajov, tak nepochybne nemôže vedieť nič o tom, čo je skutočné, o pravde, o záhadách života a smrti, o duši a o Duchu, atď. Pre darebákov intelektu, totálne uväznených svojimi vonkajšími zmyslami a uväznených v základných konceptoch Zmyslovej Mysle, sú naše ezoterické štúdia bláznovstvom. V uvažovaniu nad absurdnom, v nepríčetnom svete, v dôsledku podmienenia vonkajším zmyslovým svetom, majú pravdu. Ako by mohla Zmyslová Myseľ akceptovať niečo, čo nie je zmyslové?“ – Samael Aun Weor, Great Rebellion, (Veľká Vzbura)

Znovuzrodenie:

Vytvorenie Duše, ako učil Ježiš Nikodéma:

1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov.

2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabín, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh."

3 Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."

4 Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?"

5 Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

6 Čo sa narodilo z tela [skrze bežný sex], je telo, a čo sa narodilo z Ducha [skrze nepoškvrnenú sexualitu], je duch. – Ján 3:1-6

V Gnosticizme a Ezoterizme sa pod pojmom Znovuzrodenie, rozumie vytvorenie Solárnych Tiel a Inkarnácia Bytia.“ – Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

Inkarnovať Božskú Nesmrteľnú Trojicu (Atman-Budhi-Manas) znamená, Znovuzrodenie, čo znamená odísť z Deviatej Sféry. Dieťa, ktoré sa narodí, pochádza z maternice. Ktokoľvek, kto sa narodí vo Vyšších Svetoch, pochádza z Deviatej Sféry (Sex). Ktokoľvek, kto dosiahne Znovuzrodenie, má povolený vstup do chrámu Znovuzrodených. Ktokoľvek, kto dosiahne Znovuzrodenie, sa musí vzdať na veky sexu. Sexuálny Akt je pre Znovuzrodených absolútne zakázaný. Ktokoľvek, kto poruší tento zákon, stratí svoje Solárne Telá a padne do Údolia Zatrpknutosti.“ – Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatratená Árijská Rasa)

Aby sme mohli inkarnovať Monada (Trojicu), tak najskôr musíme vytvoriť Solárne Telá, čo je možné iba pomocou Bieleho Tantrizmu.

Zohar:

(Sepher ha Zohar, ספר הזהר , “Kniha Nádhery“ z hebrejského זֹהַר znamenajúc nádhera alebo jas) Veľmi dôležité Hebrejské písmo v Kabalistickej tradícii.

“Sepher ha Zohar [“Kniha Nádhery“] bola pravdepodobne napísaná Simeonom ben Joachaimom (Simeon ben Jochai), učeníkom Akiby (Akiba). Rabín Simeon bol v roku 161 nášho letopočtu odsúdený k smrti, Luciusom Verusom (Lucius Verus), spolu-vladárom Cisára Marca Aureliusa Antoninusa. Simeon utiekol so svojim synom a skrývajúc sa v jaskyni, prepísal rukopis Zoharu, spolu s Eliasovou pomocou, ktorý sa raz za čas objavil. Simeon bol dvanásť rokov v jaskyni, v priebehu ktorých vyvinul komplikovaný symbolizmus “Veľkej Tváre“ a “Menšej Tváre.“ Behom rozhovoru s učeníkmi naposledy vydýchol a “Lampa Izraela“ bola uhasená. Jeho smrť a pochovanie boli sprevádzané mnohými nadprirodzenými úkazmi. Legenda pokračuje v rozprávaní, že tajná náuka Kabalizmu existovala od počiatku sveta, ale že Rabín Simeon bol prvým človekom, ktorému bolo povolené, aby ju zapísal. Dvanásť storočí neskôr, boli knihy, ktoré dal dokopy objavené a publikované pre prospech ľudstva Mojžišom de Leonom. Pravdepodobnosť je taká, že samotný Mojžiš dal dokopy  Zohar okolo roku 1305 nášho letopočtu, čerpajúc svoj materiál z nezapísaných tajomstiev skorších Židovských mystikov.“ – Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, 1928 (Tajné Učenie Všetkých Vekov, 1928)

Mojžiš de Leon nemohol byť autorom alebo falšovateľom Zoharických diel v 13 storočí, z čoho je obviňovaný, keďže Ibn Gebirol dal rovnaké filozofické učenie 225 rokov pred Mojžišom de Leonom. Žiaden pravý Kabalista alebo učenec nikdy nepoprie ten fakt. Je isté, že Ibn Gebirol založil svoje náuky na najstarších Kabalistických zdrojov, menovite, “Chaldeánska Kniha Čísel,“ (the Chaldean Book of Numbers), rovnako ako aj, už na neexistujúcej Midrashim, bez pochyby tie isté, ako tie použité Mojžišom de Leonom. Rozdiel je iba v dvoch spôsoboch pojednávajúcich o rovnakých ezoterických subjektov, čo zatiaľ čo dokazujúc enormnú starobylosť ezoterického systému, poukazuje na rozhodujúci kruh Talmudistického a dokonca i Kresťanského sektárstva v kompilácií a glosárov Zoharického systému Rabínom Mojžišom. Ibn Gebirol nikdy necitoval zo Svätého Písma, aby presadil učenie (viď I. Myer’s Qabbalah, strana 7). Mojžiš de Leon  urobil zo Zoharu to, čo zostalo do dnešného dňa, “sprievodný komentár ku... Knihám Pentateuch“ (v tých istých knihách), s niekoľkými neskoršími dodatkami urobenými Kresťanskými rukami.“ - H.P. Blavatská, The Secret Doctrine, 1888 (Tajná Náuka, 1888)

Poznámka: Pentateuchové knihy- prvé z troch rozdelení Hebrejských posvätných kníh, zahrňujúce prvých päť kníh Starého Zákona považované za celok.

Zvrchovaná autonómnosť:

Zvrchovanosť (Najvyššia moc)
Autonómnosť (samobytnosť, nezávislosť)

Všeobecne definované ako "to, čo je osobité samé o sebe." V okultizme, sa pod pojmom Zvrchovaná autonómnosť rozumie "hlboký Priestor, plný radosti, ktorý je neopísateľným záhadným zdrojom siedmich Kozmov. Jedná sa o tajomný pôvod všetkého toho, čo poznáme ako Duch, Hmota, Vesmíry, Slnká, Svety apod."