slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Y

Yeshua (Ješua):

(Hebrejsky יהשוה) Pochádza zo Svätého Mena Boha יהוה naplneného ohňom ש. Ješua je titul, nie osobné meno. Najviac známe je vo vzťahu k Yeshua Krestos (Ježíš Kristus). Znamená “spasiteľ.“ Niektorí to píšu Yeshu (ישו) alebo Yeshua (ישוע).

Yesod (Jesod):

(Hebrejsky יסוד znamená základ) Deviata sefira Kabaly (Strom Života). V makrokozmickom vesmíre je Jesod štvrtou dimenziou. V mikrokozmickom vesmíre (človek), Jesod zodpovedá sexuálnym orgánom a Éterickému Telu. V Biblii je Jesod Rajom, Zasľúbenou Krajinou.

“Jesod je Vitálne alebo Éterické Telo. Jesod je základom Tretieho Logosu, centrum, kde gravituje sexuálna sila Tretieho Logosu. Sexuálna sila, ktorá je žijúcim základom našej fyziológie gravituje v Jesode. Duch Svätý prebýva v Jesode.“ – Samael Aun Weor

“A kráľ (Šalamún) prikázal, a oni priniesli veľké kamene, drahé kamene, (a) otesané kamene, aby položili יסד (základ) domu.“ – 1 Králi 5:17