slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

U

Urdhvareta:

(Sansktitsky; urdhva znamená “smerom nahor“)

1. Sexuálna mágia (Arkánum A.Z.F.) je v Indii známa pod sanskritským názvom “Urdhvareta.“ Ľudia, ktorí v Indii praktizujú Arkánum A.Z.F., sa nazývajú Urdhvareta jogíni. Ohromné Arkánum sa nachádza v Hindustánskej knihe s názvom Tajomstvá Jogy. Autorom je jogín z Južnej Indie. – Samael Aun Weor, The Yellow Book (Žltá Kniha)

2. Dokonalý zasvätenec, ktorého sexuálne tekutiny sú úplne sublimované.

Urdhvareta Joga:

(Sansktitsky; alebo oordhvareta)

Jogín vždy smeruje svoju pozornosť na nahromadenie tejto božskej energie neporušenou cudnosťou. V Joge sa to nazýva Urdhvareta. Urdhvareta Jogín je ten, v ktorom sa sexuálna energia ako Ojas Sakti (spirituálna energia) dostala hore do mozgu. Nie je možné, aby sexuálnym vzrušením išlo semeno smerom dole.“ - Swami Sivananda, Practice of Brahmacharya (Šrí Svámí Šivánanda, Cvičenie Brahmačárja)

Keď už mal veľký Jogín-Avatar Sri Lahiri Mahasaya manželku, tak bol povolaný nesmrteľným Babajim k Zasväteniu. Teda toto je spôsob, akým sa Jogín-Avatar stal Seba-uvedomeným. V Hindustáne je Sexuálna Mágia známa pod Sanskritským názvom Urdhvareta a tí, ktorí ju praktizujú, sa nazývajú Urdhvareta Jogíni. Praví Jogíni praktizujú Sexuálnu Mágiu so svojou ženou. Existujú dva typy Brahmačárja (sexuálna abstinencia), solárna a lunárna. Slnečný typ je pre tých, ktorí sú Znovuzrodení. Lunárny typ je tá absurdná sexuálna abstinencia, ktorá slúži iba na vytvorenie špinavých, nočných sexuálnych znečistení (polúcie), so všetkými svojimi fatálnymi následkami... Jogíni, ktorí praktizujú Urdhvareta Jogu (pozitívna Sexuálna Mágia) neejakulujú svoje Ens Seminis.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná/Zasväcovacia Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)