slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

T

Tantra:

Sanskritsky pre “kontinuum“ alebo “neprerušený tok.“ Toto sa po prvé vzťahuje (1) ku kontinuu vitálnej energie, ktorá vyživuje celú existenciu, a po druhé (2) k triede vedomostí a cvičení, ktoré tú vitálnu energiu využívajú, týmto transformujúc praktikanta. Existuje mnoho škôl Tantrizmu, ale môžu byť klasifikované do troch typov: Biely, Šedý, Čierny. Tantra je na Západe dlho známa ako Alchýmia.

“Z pohľadu Tantry, sú vitálne energie tela, prostriedkami (nástrojmi) mysle. Keď sú vitálne energie čisté a jemné, tak stav mysle bude rovnako ovplyvnený. Transformáciou týchto telesných energií, transformujeme stav vedomia.“ – 14 Dalajláma  

Tartarus:

(Grécky, tartaros) Časť Hádesa (peklo) rezervovaná pre najhorších previnilcov.

Tattva:

(Sanskrt) "Pravda, základný princíp." Odkaz na základnú povahu danej veci. Tattvy sú elementálne sily prírody. Existuje veľa systémov, ktoré predstavujú rôzne tattvy ako základné princípy prírody. Gnosticizmus používa hlavný systém piatich: Akáša (čo je elementálna sila éteru), tédžas (oheň), váju (vzduch), apas (voda) a prittvi (zem). Dve vyššie tattvy sú tiež dôležité: Ádi a samádhi.

Telá Hriechu:

Mesačné protoplazmatické telá; mesačné Mentálne, Astrálne, Vitálne a Fyzické Telá.

Telo Vedomej Vôle:

Príčinné Telo (Tiferet)

Telo Túžby:

(Sanskritsky: Kamarupa) Protoplazmatické Mesačné Astrálne Telo, bežne mylne pokladané za pravé Astrálne Telo, ktoré musí byť vytvorené prostredníctvom Alchýmie.

“V ezoterických školách je dôrazne zavedené, že máme Svietiace Astrálne Telo. Toto je veľmi diskutabilné, pretože Astrálne Telo musí byť vytvorené v Deviatej Sfére pomocou transmutácie Vodíka SI-12. Čo súčasní a bežní ľudia majú, je Telo Túžob, ktoré si pletú s Astrálnym Telom. Takže súhlasiť s tým, že máme Astrálne Telo, je vážnou chybou, obrovskou chybou, pretože Telo Túžob nie je Astrálne Telo. Toto Telo Túžob je v Egyptských Záhadách známe, ako Apopi, čo je Démon Túžby. Taký démon je hrozne zlomyseľný. Beda nám, pretože všetci majú tohto démona! Všetci ľudia na tomto svete sú zlomyseľní, a aby sme prestali byť démonmi, tak na tejto Ceste je potrebné úsilie a super-úsilie, aby sme toto mohli dosiahnuť.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná (Zasväcovacia) Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

Teurgia:

(Z latinčiny: theurgia, z gréčtiny: theurgeia, súvisiaca z theos, “boh“ a ergon, “práca“) Činnosť Theosu (Boh, Monad). Toto je biela mágia, vplyv a moc, ktorú má Monad nad prírodou a jej úkazmi. Táto moc a inteligencia je vykonávaná mnohými spôsobmi a môže byť vykonávaná skrze Bódhisattvu alebo hociktorého príslušného solárneho tela. 

Tédžas:

(Sanskrit, doslovne "lesk, žiara")

1) tattva (energetický zdroj) elementu ohňa.

2) aura, ktorú vidíme okolo hlavy majstra.

Tiferet (Tiphereth):

(Tiež tiferet; Hebrejsky תפארת znamená krása alebo súcit) Šiesta sefira Stromu Života. Ľudská Duša.

“Tiferet je ženíchom nevesty; je Vyššou Manas Východnej Teozofie; Ľudská Duša, Príčinné Telo. Duša je tá, ktorá trpí a ktorá do nás vkladá samotnú ľudskú časť. Musíme rozlišovať medzi tým, čo je Ľudská Duša a čo je Tiferet sám o sebe. Je veľmi ľahké si spliesť Tiferet s Príčinným Telom. Príčinné Telo sa stáva vozidlom/nástrojom Tiferetu.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Transformácia Dojmov:

Vedomé prijímanie a strávenie zmyslových informácií.

Transmutácia:

Od trans (naprieč) mutate (premena): premena jednej substancie alebo formy na druhú. Z Amerického Dedičného slovníka: (1) čin alebo úkon transmutácie (premieňania); transformácia. (2) Fyzika- Transformácia jedného prvku na druhý, jednou alebo sériou nukleárnych reakcií. (3) V alchýmii, premena základných kovov na zlato alebo striebro  

V Gnosticizme sa transmutácia vzťahuje priamo k transformácii sexuálnych síl použitím vedomej vôle.

Tri hory:

tri-hory

V žiadnom prípade by som nechcel zraniť niečie city, no musíme zdôrazniť základný fakt, že v súčasnosti medzi sebou existuje mnoho ctihodných inštitúcií v rámci kultúrno-duchovného myslenia, ktoré sa úprimne domnievajú, že poznajú, Tajnú cestu. Napriek tomu ju však nepoznajú. Táto Tajná cesta je spomínaná vo všetkých knihách staroveku. Túto cestu môžeme nájsť zmieňovanú v mnohých veršoch; no ľudia ju nepoznajú.

Trojica:

Trinity (anglicky) odvodené z latinského trinitatem (nom. jed. čísla trinitas) znamenajúc „Trojica, triáda,“ od trinus „trojnásobný, trojitý,“ od množného čísla trini „tri naraz, trojnásobný.“ Trojica všeobecne odkazuje na Kresťanský symbol Boha, ako tri v jednom: Otec, Syn, Duch Svätý. Avšak toto nie je jedinečné, iba pre Kresťanskú tradíciu. Táto trojica je základnou štruktúrou Kabaly (ktorá je na Strome Života radou trojíc alebo trojuholníkov); táto štruktúra existuje v každom náboženstve, aj keď zahalená alebo pod inými menami. Napríklad:

Turiya:

(Sanskrit, doslovne "štvrtý"). Štvrtý a najvyšší zo štyroch stavov vedomia, ktorý sa nachádza za hranicami bdenia ("bdelosti"), snívania a hlbokého spánku. V Mándúkjópanišad tento stav Turiya, opisujú ako "neviditeľný, nadprirodzený, nepochopiteľný, bez vlastností, za hranicami všetkých myšlienok, neopísateľný, zjednotená duša v esencii, pokojný, priaznivý, bez duality - štvrtá fáza, t.j. ja, ktoré sa musí spoznať. " Inými slovami, toto je hľadisko, aké má Átman/Chesed. "Štvrtý stav je bez dielov a spletitostí, nie je viazaný na tento svet. Je priaznivý a neduálny. A preto tvar/forma AUM je v skutočnosti samotné Súcno. Ten, kto to vie, dokáže na základe toho, sám vstúpiť do svojho vlastného Súcna..."

Týfón Bafomet:

(V Egypte) aspekt alebo tieň Usira. Týfón nie je "diabolský princíp" alebo "Satan," ale skôr nižší kozmický princíp božského tela Usira, Jeho tieň. V Knihe mŕtvych je popisovaný ako ten, ktorý "kradne duši rozum."