slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Š

Šakti:

(Sanskrit, doslovne “sila, moc, energia“) Symbolizovaná ako žena Šivy, Tretí Logos, sefira Bina: Ženský aspekt Bina. Personifikácia pôvodnej energie. Symbolizovaná Yoni, ženským sexuálnym orgánom.

Šamatha:

(Shamatha alebo Samatha) Pokojná Meditácia. Sha v Sanskrite znamená “pokoj“. Mata znamená “obydlie“ alebo “stabilita“. Takže SHAMATA znamená “prebývať alebo mať základy, mať zriadenie v pokoji, prebývať v pokoji“. Šamatha je v podstate to isté ako Pratjáhára. Termín Šamatha taktiež súvisí s Tibetským shi-ne, čo znamená “pokoj“. Šamatha je jednobodová myseľ alebo rôzne úrovne sústredenej pozornosti. Podľa Budhu Maitréja existuje deväť rôznych úrovní Šamathy.

Šiva:

Mnohotvárny symbol v Hinduistickom božstve.

Pán Šiva je čisté, nemenné, bez atribútov, všetko prenikajúce, nadzmyselné vedomie... Na konci Pralaya, Najvyšší Pán premýšľa o znovu stvorení sveta. Potom je známy pod menom Sadašiva. On je hlavnou príčinou stvorenia. Zo Sadašivy začína stvorenie... [Okrem už uvedeného,] Pán Šiva predstavuje ničivý aspekt Brahmana... On ničí všetko otroctvo, obmedzenie a smútok Svojich oddaných stúpencov. On je darcom Mukti alebo konečného vyslobodenia. On je univerzálnym Ja. On je pravým Ja všetkých tvorov. On je obyvateľom zeme spopolnenia, v oblasti mŕtvych, tí, ktorí sú mŕtvi k svetu. Jivovia a svet vznikajú z Neho, existujú v Ňom, Ním sú vyživovaní a odmietnutí, a nakoniec s Ním splynutí. On je oporou, zdrojom, podstatou celého sveta. On je stelesnením Pravdy, Krásy, Dobroty a Blaha. On je Satyam, Sivam, Subham, Sundaram, Kantam. On je Boh bohov, Deva-Deva. On je Veľkým Božstvom – Mahadeva.“ – Swami Sivananda, Lord Shiva and His Worship (Pán Šiva a Jeho Uctievanie)

Hinduistický Tvorca a Ničiteľ, tretí aspekt Trimurti (Brahma, Višnu, Šiva). Tretí Logos. Duch Svätý. Sexuálna Sila. Sefira Bina. Symbolizovaný Linga / lingumom mužský sexuálny orgán.

Štyri skúšky:

Termín, ktorý popisuje zasväcovacie skúšky dané učeníkom, za účelom posúdenia ich psychiky, a tým aj kvalitu ich duševnej práce. Tieto testy sú odrazom vlastností štyroch elementov prírody.

"Štyri skúšky dané Bielou Lóžou slúžia na posúdenie morálky učeníkov. Napríklad, pri skúške ohňa je učeník napádaný davmi nepriateľov, ktorí ho urážajú. Namiesto oplácania urážkami, učeník opláca svojim nepriateľom lásku. Na základe čoho, potom pokojne prechádza ohňom bez toho, aby sa spálil, čo je spôsob, akým učeník úspešne prejde touto skúškou. Skúška vody je daná za výhradným účelom, aby sa zistilo, akú úroveň dosiahol učeník v altruizme a filantropii. Skúška vody je daná za výhradným účelom, aby sa zistila odolnosť učeníka voči obrovským nepriazňam osudu, a jeho odpútanie sa od materiálnych vecí. Kto podľahne veľkým životným ťažkostiam, zlyháva v skúške zeme. Existuje veľa ľudí, ktorí touto skúškou prešli v samotnom boji života, v každodennom boji o získanie obživy." - Samael Aun Weor, Belzebubova revolúcia

"V záhadných svätyniach boli osamotnení nováčikovia podrobení štyrom skúškam. Skúšky ohňa, vzduchu, vody a zeme boli vždy smerodajným meradlom pri posúdení čistoty psychiky nováčikov, ktorá sa overuje vo vnútorných svetoch. Podľa Melchizedeka je človek kráľom prírody, no v súčasnosti to ešte neplatí. Učeníci sú testovaní štyrmi elementmi, aby sa preverili. Sú podrobení skúškam v štyridsiatich deviatich oblastiach myslenia. Tieto skúšky podstupuje každý, či muži alebo ženy. Je pravdou, že učeníkovi pomôže, keď bude mať čisté myšlienky, no to samo o sebe nestačí. Čo je potrebné, je meditácia." – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala