slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

R

Radžas:

Jedna z troch gun alebo kvalít prírody. Kvalita emócií, energie, túžby, pripútania, napätia alebo činnosti.

Reflexia:

Poznámka prekladateľa: Toto slovíčko je z ang. reflection, vo vzťahu k psychológii by sa dalo preložiť ako uvažovanie, premietanie, premýšľanie.Tu je čiastočný výber z anglických slovníkov, pre priblíženie významu:

Pokojné, zdĺhavé, účelné zváženie
Špecificky: Vážne sa zúčastniť toho, čo prebieha mysľou
Zúčastniť sa skutkových podstát alebo javu vedomia
alebo
mentálna koncentrácia; pozorné zváženie

V jednom výňatku (pozri tu) z kníh sa Majster Samael Aun Weor vyjadruje práve k tomuto angl. vyššie uvedenému výkladu. 

Reflexný Éter:

Jeden zo štyroch éterov Éterického Tela. Reflexný éter úzko súvisí so schopnosťami pamäte, predstavivosti, vôle, atď.

Religare (Náboženstvo):

(Latinsky) Z religâre, zviazať; z ligâre zjednotiť v harmónii) Znovu spojiť. Slovný základ výrazu “religion“- ang. (náboženstvo).

“Duša sa usiluje o spojenie so svojim Najvnútornejším, a Najvnútornejší sa usiluje o spojenie so svojim Glorian.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

Revolúcia:

V Gnóze je revolúcia zápasom vedomia proti egu. Táto revolúcia je symbolizovaná mnohými spôsobmi, v mnohých tradíciách, často ako vojna (Mahabarata- je jedno z dvoch hlavných epických diel starovekej Indie). Toto je revolúcia proti zvieraciemu inštinktu, túžbe, mechanickosti a samoľúbosti, všetky, ktoré tvoria našu vlastnú myseľ.