slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Q

Quetzalcoatl:

(Aztécky; doslovne “Operený Had“) “Quetzalcoatl je Sloveso(Slovo), Veľké Slovo, Platónsky Logos, Demiurg (Stvoriteľ) Architekt Vesmíru, Tvorca. Keď študujeme  Quetzalcoatla, potom objavíme, že v ňom existuje rovnaká Kozmická Dráma Yeshua Ben Pandiru (Ježíš Kristus).  Quetzalcoatl nesúc na pleciach svoj kríž, nám presne pripomína Mučeníka Kalvárie. Teda vskutku Quetzalcoatl je Logos; je tým, čím je, čo bol a čo vždy bude; on je životom, ktorý búši v každom slnku. Takže Quetzalcoatl už existoval predtým, ako vznikol Vesmír. V každom zmysle by bolo nemožné akceptovať mechanizmus bez mechanika, ako tomu veria materialistický antropológovia. Nikdy nesmieme prestať rozumieť, že za každým mechanizmom skoro vždy existujú inteligentné princípy. Quetzalcoatl je Viacnásobná Dokonalá Jednota, Kozmický Kristus... Quetzalcoatl ako Logos, je tým, čím je, čím vždy bol a čím vždy bude. Quetzalcoatl je život, ktorý búši v každom atóme tak ako búši v každom slnku. Quetzalcoatl je Slovo. Nepochybne Quetzalcoatl ako Nahua-Mexický Kristus, je základným stredom Kozmickej Drámy. V skutku milovaný čitatelia, prišla pre nás najslávnejšia chvíľa, v ktorej bol zapálený prvý plameň v našom pochopení, v našej inteligencii. Poďme začať s pochopením, že Logos môže byť videný rôznymi spôsobmi: teraz z hebrejského uhlu alebo z egyptského uhlu a tiež to môžeme študovať vo svetle Prastarého Mexika. Quetzalcoatl ako Chrestos, ako Višnu, ako Logos, je Slovesom, Slovom.“ - Aztec Christic Magic (Aztécka Kristifikovaná Mágia)