slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

O

Objektívny:

Moderná, revolučná psychológia nového veku Vodnára, používa výrazy “objektívny“ a “subjektívny“ nasledujúcim spôsobom:

A) Objektívny- Skutočný, spirituálny (duchovný), pravdivý, božský, atď.

B) Subjektívny- Nejasný, nesúvislý, nepresný, iluzórny, fantastický, absurdný. – Samael Aun Weor, The Three Mountains (Tri Hory)

Ohnivá vyhňa vulkánu:

Odkaz na starodávne tajné poznanie Tantry alebo Alchýmie, týkajúce sa sexuálnej transmutácie.

Okidanokh:

Názov používaný Gurdjieffom pre popis Lúča Stvorenia, prvotná emanácia Ein Sof (Ain Soph), Slnečného Absolútna. Energetické pole pôvodu všetkých kozmov, ktorého vibrácia sa prejavuje skrze Zákona Troch vo všetkých dimenzionálnych materiálnych prejavení. Okidanokh je hlavnou príčinnou všetkých kozmických javov; je to Kristická hmota schopná preniknúť všetkými kozmickými výtvormi. Kabalisticky je to zdroj života posvätného Triamazikamna alebo Logoistickej Trojice: Keter, Chokma, Bina.   

Oko Dangma:

Dangma je sanskritský termín pre "očistené duše," teda oko Dangma je odkaz na duchovný zrak vysokého zasvätenca. Je to polyvízia, schopnosť vnímať všetky dimenzie prírody, svoje korene má v epifýze. Z Blavatskej Tajnej náuky: "V Indii sa tomu hovorí "oko Šiva," no v ezoterickej frazeológii je to známe pod názvom "Otvorené oko Dangmy." "Dangma" znamená „očistená duša,“ ten, kto sa stal Jivanmukta, najvyšší adept alebo skôr Mahatma. Jeho "otvorené oko," je vnútorné duchovné oko proroka, schopnosť, ktorá sa skrze toto oko prejavuje, nie je jasnovidectvo, ako je zvyčajne chápané, t.j. moc vidieť na diaľku, ale skôr schopnosť duchovnej intuície, prostredníctvom ktorej je možné získať priame a určité znalosti. Táto schopnosť je úzko spojená s "tretím okom," ktoré je mytologickou tradíciou pripisované určitej rase ľudí."

Ors:

Náš Solárny Systém. “Náš Solárny Systém má trinásť Svetov, ktoré sú nasledovným spôsobom: Zem, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto, Vulkán, Persefóna a Klarion.“

Oslobodenie:

(Sanskritsky moksha alebo mukti) Sloboda od cyklickej existencie alebo karmického podmieňovania. Od utrpenia sme oslobodení, keď je vedomie extrahované z ega: z túžby, karmy, pripútania, pýchy, sexuálnej žiadostivosti, závisti, žiarlivosti, strachu, nenásytnosti, hnevu, atď. Keď je duša bez všetkých chybičiek, vtedy je oslobodenou dušou.

“Hocijaký pokus o oslobodenie, nezáležiac na tom, aký ohromný môže byť, ak neberie v úvahu nutnosť zničenia ega, tak je odsúdený k nezdaru.“ – Samael Aun Weor, Revolutionary Psychology (Revolučná Psychológia)

Osobnosť:

(Latisnky personae: maska) Existujú dva fundamentálne typy osobnosti:

  1. Solárna/Slnečná: osobnosť vnútorného Bytia. Tento typ je odhalený iba skrze oslobodenia mysle zo Samsáry.
  2. Lunárna/Mesačná: pozemská, netrvanlivá osobnosť. Novú lunárnu osobnosť vytvárame v prvých siedmych rokoch každého nového fyzického tela, v súlade s troma vplyvmi: genotyp, fenotyp a paratyp. Genotyp je vplyv génov alebo inými slovami, karma, naše dedičstvo z minulých činov. Fenotyp je vzdelanie, ktoré dostaneme od našej rodiny, priateľov, učiteľov, atď. Paratyp súvisí s okolnosťami života.

“Osobnosť je čas. Osobnosť žije vo svojom vlastnom čase a neinkarnuje sa. Po smrti ide osobnosť takisto do hrobu. Pre osobnosť neexistuje zajtrajšok. Osobnosť žije na cintoríne, túla sa po cintoríne alebo ide do hrobu. Nie je to Astrálne Telo ani éterický dvojník. Nie je to Duša. Je to čas. Je energetická a veľmi pomaly sa rozkladá. Osobnosť sa nemôže nikdy reinkarnovať. Nikdy sa neinkarnuje. Pre ľudskú osobnosť neexistuje zajtrajšok.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

“Naša osobnosť sa musí stať viac a viac pasívnou...“- Samael Aun Weor, z prednášky “Vedieť ako počúvať“ (Knowing How to Listen)

“Ľudská osobnosť je iba bábka ovládaná neviditeľnými šnúrkami... Zjavne každé z týchto ja, nám vkladá do mysle, čo si musíme myslieť, do našich úst, čo musíme povedať a do našich sŕdc, čo musíme cítiť, atď. Za takýchto podmienok, ľudská osobnosť nie je ničím iným než robotom ovládaným rôznymi ľuďmi, každý bojujúci o svoju nadradenosť a snažiaci sa o zvrchovanú nadvládu nad hlavnými centrami organického stroja... Najskôr je nutné, urgentné a úplne nevyhnutné, aby Magnetické Centrum, ktoré je abnormálne zriadené v našej falošnej osobnosti, bolo premiestnené k Esencii. Týmto spôsobom môže úplný človek začať svoju cestu od osobnosti až ku hviezdam, stúpajúc rastúcim, didaktickým spôsobom, krôčik po krôčiku po Hore Bytia. Dokiaľ bude Magnetické Centrum stále zriadené v našej iluzórnej osobnosti, dovtedy budeme žiť v najohavnejších psychologických brlohoch hanebnosti, aj keď v každodennom živote budeme vypadať ako skvelí občania... Tieto hodnoty, ktoré slúžia ako základ pre Zákon Návratu, nájdeme vždy v našej ľudskej osobnosti.“ – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

“Osobnosť si nesmieme mýliť s “ja.“ V skutočnosti, osobnosť je sformovaná behom prvých siedmych rokoch detstva. “Ja“ je niečo iného. Je to chyba, ktorá je zachovávaná zo storočia do storočia; zakaždým sa viac a viac zosilňuje skrze mechaniku návratu. Osobnosť je energetická. Je zrodená behom detstva prostredníctvom návykov, zvyklostí, predstáv, atď., a je zosilnená so skúsenosťami života. Z tohto dôvodu musia byť obe, osobnosť, ako aj “ja“ rozdrvené. Toto psychologické učenie je revolučnejšie než tie Gurdjieffove (Georgij (Georges, George) Ivanovič Gurdžijev) a Ouspenského. “Ja“ používa osobnosť ako nástroj činnosti. A tak personalizmus je zmiešanina ega a osobnosti. Uctievanie osobnosti vymyslelo “ja.“ V skutočnosti personalizmus vyvoláva egoizmus, nenávisť, násilie, atď. všetko toto je zavrhované A-himsou (znamená vyhýbať sa násiliu). Osobnosť totálne likviduje ezoterické organizácie. Osobnosť produkuje anarchiu a zmätok. Personalizmus môže totálne zničiť akúkoľvek organizáciu... Osobnosť je mnohonásobná a má mnoho skrytých hĺbok. Karma predchádzajúcich existencií, je vložená do osobnosti. Je to karma v procese vyplnenia alebo kryštalizácie. Dojmy, ktoré nie sú strávené, sa stanú novými psychickými agregátmi, a čo je vážnejšie, stanú sa novými osobnosťami. Osobnosť nie je rovnorodá ale skôr rôznorodá a množná. Človek si musí vyberať dojmy rovnakým spôsobom, ako si vyberá veci v živote. Ak sa v určitom okamihu zabudne, v novej udalosti, nové “ja“ sú sformované a ak sú veľmi silné, tak sa stanú novými osobnosťami vo vnútri osobnosti. V tom spočíva príčina mnohým tráum, komplexov a psychologických konfliktov. Dojem, ktorý človek nestrávi, sa môže sformovať do osobnosti vo vnútri osobnosti, a ak ju človek neprijme, tak sa stane zdrojom hrozivých konfliktov. Nie všetky osobnosti (ktoré máme vo vnútri osobnosti) sú prijaté; dávajúc zrod mnohým traumám, komplexom, fóbiám, atď. Skôr ako všetko ostatné, je nutné pochopiť rozmanitosť osobnosti. Osobnosť je sama o sebe mnohonásobná. A preto môže existovať niekto, kto mohol rozdrviť psychologické agregáty, ale ak nerozdrví osobnosť, tak nebude schopný dosiahnuť autentické osvietenie a radosť žitia.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revolúcia Dialektiky)

Osobnosť je energetická. Osobnosť sa formuje behom prvých siedmych rokov života detstva a je zosilňovaná časom a skúsenosťami... Mentálne Telo, Telo Túžob, Éterické Telo a Fyzické Telo zjednocujú osobnosť... Musíme skončiť s osobnosťou a s “ja“, aby sa v našom vnútri mohlo zrodiť Bytie.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná (zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)