slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

M

Magnetické Centrum:

“Každý z nás je charakterizovaný Magnetickým Centrom. Magnetické Centrum obchodníka je v obchode a z tohto dôvodu, sa angažujú v trhu a priťahujú tých, s ktorými majú (duševnú) spriaznenosť: kupujúci a obchodníci. Vedci majú vo svojej osobnosti Magnetické Centrum vedy, následne priťahujúc všetky vedecké veci: knihy, laboratória, atď. Ezoterik má v sebe Magnetické Centrum ezoterizmu. Tento typ centra sa vyvíja odlišne vo vzťahu k osobnosti. Nepochybne z tohto dôvodu sa objavuje premiestnenie. Keď je Magnetické Centrum zriadené vo Vedomí, čo znamená v Esencii, potom úplný človek začne svoj návrat ku hviezdam.“- Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura) 

Mahamanvantara:

(Sanskritsky) “Veľký Deň.“ Doba univerzálnej činnosti, ako je tomu v protiklade s Mahapralaya, kozmická noc alebo doba odpočinku.

Pravdu povediac, počet rokov pridelených Kozmickému dňu je symbolických. Kozmická Noc prichádza, keď je zber dokonalých duší dokončený, čo znamená, keď je Kozmický Deň absolútne zdokonalený.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Na konci Mesačnej / Lunárnej Mahamanvantary som bol pohltený v Absolútnu, ktorá trvala 311,040,000,000,000 rokov alebo inými slovami vek Brahmy.“ - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

Mahavan:

Doslovne znamená „veľký rytmus,“ zatiaľ čo Chotavan znamená „malý rytmus.“ Tieto termíny opisujú rytmy vesmírneho ohňa, rytmy kozmu.

Mahájána (Mahayana):

(Sanskritsky; Tibetsky: tekpa chenpo) Doslovne “Veľké Vozidlo.“ Tradične Mahájána je chápaná ako učenie druhého otočenia Kolesa Dharmy, Budhom Šákjamunim, ktoré zdôrazňuje šúnjatú (prázdnota), súcit a univerzálnu Budhu-podstatu (esencia). Výraz Mahájána sa vzťahuje ku všetkým náboženstvám, ktoré kladú dôraz na tieto faktory. Mahájána je “Veľké Vozidlo,“ prostredný krok medzi Šrávakajána (Prípravná Cesta) a Vyšším Nezničiteľným Vozidlom (Vadžrajána, Mantrajána, Tantrajána, atď.). Gnóza, tak ako učená Samaelom Aun Weorom, je v dokonalej zhode s Mahájána Budhizmom, ale keďže Gnóza ide ďalej a hlbšie než školy Mahájána, preto je to škola Vyššieho Vozidla (Tantrajána), ktorá obsahuje kompletné odhalenie Cesty Bódhisattvy a metódu na uvedomenie si Prázdneho Priestoru alebo Prázdnoty. 

Mahákalpa:

(Sanskrt) "Veľký (mahá) vek (kalpa)."

Mahá-choán:

Sanskrit pre "Hlavného pána." Titul alebo hodnosť. "Vodca duchovnej hierarchie." - z teozofického slovníka pojmov. Môže byť tiež odkazom na Ducha Svätého.

"Siedme zasvätenie nám udeľuje titul Mahá-choán. Mahá-choán sa stáva strážcom archívu akášických záznamov a vedúci prác veľkej bielej lóže." - Samael Aun Weor, Kurz zverokruhu

Mahákalpa:

(Sanskrit, kappa v jazyku pali) Mahá znamená "veľký." Kalpa je odkaz na rozšírenú dĺžku času, veku alebo "deň Brahmana." Tradične sa hovoril, že existujú štyri kalpy: formovanie, existencia, zničenie a prázdnota (každá časť sa nazýva asamkhyeya-kalpa). Všetci štyri dokopy, sú životnosťou sveta, a spoločne tvoria kompletný cyklus, nazvaný mahá kalpa. Každá zo štyroch hlavných kálp je rozdelená do dvadsiatich antara-kálp alebo "malých kálp" Existujú rôzne odlišnosti a ilustrácie kálp. Všeobecne platí, že malé kalpy sú reprezentované ako 16.800.000 rokov, a kalpa ako 336 000 000 rokov a mahákalpa ako 1334 000 000 rokov. Avšak tieto čísla sú symbolické, nie sú doslovné.

"Po pravde povedané, množstvo rokov priradené ku kozmickému dňu sú symbolické. Kozmická noc príde, keď je žatva dokonalých duší kompletná, čo znamená, keď je kozmický  deň úplne dokonalý." - Samael Aun Weor, Odhalená Pistis Sofia

Mahá-kundaliní:

(Sanskrt) Mahá znamená veľký.

"Z Mahá-kundaliní (kozmickej energie) sa objavil vesmír. Vo Svojej najvyššej forme odpočíva, stočená, a so Siva-bindu tvorí (ako Chidrupini)  jeden celok. Je teda v pokoji. Následne sa odvinie, aby Sa prejavila. Tu sú tri stočenia, o ktorých sa zmieňuje kundaliní joga, tri guny, a tri a pol stočení, je prakrti so svojimi troma gunami, spolu s vikriti. -  Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní joga

Maitréja (Maitreya):

Doslovne výraz maitréja znamená “láska.“ Tento výraz má niekoľko úrovní aplikácie.

1.  Ako titul: “Trvalý Budha alebo Budha Rozjímania je Budha, ktorý sa už Kristifikoval, Budha, ktorý už prijal Vnútorného Krista (Čenrezig / Avalókitéšvara) vo svojej vnútornej prirodzenosti. Tento typ Budhu je Budha Maitréja, vzhľadom na to, že je to Budha, ktorý inkarnoval Vnútorného Krista (takto by mal byť chápaný výraz “Maitréja“). Takže Budha Maitréja nie je osoba: Budha Maitréja je titul, hodnosť, ktorý poukazuje na hociktorého daného Budhu, ktorý dosiahol Kristifikáciu.“ - Samael Aun Weor, The Major Mysteries ( Veľké záhady)

2. V Mahájáne Budhizmu, je Maitréja “Budha Budúcnosti“ a je jedinou Budhistickou postavou, ktorá je znázornená sediaca na stoličke, Západným štýlom. Ruský cestovateľ Nicholas Roerich, zaznamenal nasledujúcu predpoveď, vyslovenú Tibetským lámom: “Najskôr začne neslýchaná vojna všetkých národov. Následne, brat povstane proti bratovi. Budú sa valiť oceány krvi. Zabudnú na význam slova Učiteľ (budha, gurru). Ale potom sa objavia Učitelia a vo všetkých kútoch sveta bude počuť pravé učenie. K tomuto slovu pravdy budú priťahovaní ľudia, ale tí, ktorí sú zaplnení temnotou a ignoranciou budú klásť prekážky. Ako diamant žiari svetlo na veži Pána Šambhaly (Shambhala). Jeden kameň v jeho prsteni má väčšiu hodnotu ako všetky poklady sveta. Dokonca aj tí, ktorí náhodne pomôžu Učeniu Šambhaly dostanú na oplátku stonásobok. Mnoho bojovníkov učenia pravdy už je reinkarnovaných. Iba pár rokov prejde predtým, ako budú všetci počuť mocné kroky Pána Novej Éry. A niektorí už dokážu vnímať neobvyklé prejavy a stretávať neobvyklých ľudí. Už otvorili brány poznania a zrelé ovocie padá zo stromov. Vlajka Šambhaly obklopí centrálne oblasti Požehnaného. Tí, ktorí ho príjmu, sa budú radovať. A tí, ktorí ho odmietnu, sa budú triasť. Popierač bude  predaný spravodlivosti a zabudnutý. A bojovníci budú pochodovať pod vlajkou Maitréja.“

Ctihodný Budha Samael vysvetlil, že Maitréja je veľmi starodávny Kristifikovaný Majster, ktorý po stáročia učí Tibetských Budhistov. Je pravým Bódhisattvom Priamej Cesty, Bytosť, ktorá je jedným s Kozmickým Kristom Avalókitéšvara, Kuan Yin, Kuan Shi Yin, Xisutrus, Višnu, Chokma. Nie všetci Budhovia nasledujú Priamu Cestu; väčšina z nich sú Pratjéka Budhovia (Nirvanisti Špirálovej Cesty). Tak ako v Ezoterickom Kresťanstve nazývame Krista kohokoľvek, kto sa stane jedným s Kozmickým Kristom, rovnako v Ezoterickom Budhizme nazývame Maitréja ktoréhokoľvek Budhu, ktorý sa pre pochabých smrteľníkov zriekne Nirvány. Takzvaný “Budha Budúcej Doby“ je samozrejme Samael, pretože On je Maitréja Budha, Budha z Priamej Cesty, veľmi staroveký Budha zo starobylých Mahamanvantár, ktorý sa stal životným-jadrom Planéty Mars, Budha Bojovník, Boh Vojny v nebi i na zemi; ten, ktorý (mnoho krát v tejto Árijskej Rase, keďže on je ten, ktorý je “kozmicky“ priamo zodpovedný za túto súčasnú Árijskú Rasu, piatu rasu, Rasu Barana (znamenie zverokruhu)) sa často inkarnoval v Tiferetu v tých Budhoch, ktorí sa zriekli Nirvány a vybrali si Priamu Cestu. Ktorýkoľvek Budha, ktorý sa zriekne Nirvány pre pochabých smrteľníkov, sa v skutočnosti stane a vlastným právom, Budha Maitréja, pretože Ho inkarnuje. Ako Samael Aun Weor napísal v Posolstve Vodnára, “Ten, ktorý píše túto knihu, podáva svedectvo tejto predpovede, pretože Ja som služobník alebo Bódhisattva piateho zo siedmych. Syn hovorí slovo Otca a podáva Otcovo svedectvo. Otec je jedným so Synom, Syn je jedným s Otcom. Syn cíti, že nie je hoden odopnúť pracky Otcových topánok. Iba Otec je dokonalý. Otec je velebený v Synovi a Syn je velebený v Otcovi. Maitréja Budha Samael je Kalki Avatar Nového Veku; on je tým, ktorý sedel na bielom koni. Napriek tomu, jeho syn, úbohý služobník, ktorí píše toto Posolstvo Vodnára, sa naozaj necíti hoden bozkávania posvätných chodidiel Otca. A preto, Budha Maitréja nádherne žiari, ale jeho syn pred ním kľačí.“

Majster:

Tak ako mnoho výrazov súvisiacich s duchovnom, i tento je úplne nepochopený. I keď mnoho ľudí prehlasuje, že sú “majstrami“, pravda je, že pozemská osoba je iba pozemskou osobou. Jediný kto môže byť Majstrom, je Najvnútornejší, Atman, Otec, Chesed.

Poznámka prekladateľa: Tak tu človek očividne narazí na dva rôzne preklady dvoch rôznych Biblií. Aj keď na prvý pohľad to nemusí vypadať nijak moc vážne. Je veľký rozdiel, či niekto je učiteľ alebo Majster a ešte väčší, keď Majster sám o sebe povie- prečo ma nazývaš dobrým?... na rozdiel od: prečo sa ma pýtaš na dobré?...

Jedna verzia hovorí:

"And, behold, one came and said unto [Jesus], Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments" - Matthew 19- 16,17

A aj, jeden přistoupil, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný? A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak vjíti do života, ostříhej přikázání. Matúš 19-16,17

Druhá verzia hovorí:

Now a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Why do you ask me about what is good?" Jesus replied. "There is only One who is good. If you want to enter life, obey the commandments."- Matthew 19- 16,17

Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu povedal: "Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!" Matúš 19-16,17

“Hodnota ľudskej osoby, ktorá je intelektuálnym zvieraťom nazývanou ľudskou bytosťou, je menšia ako popol z cigarety. Ale hlupáci sa cítia, že sú obrami. Bohužiaľ, medzi všetkými pseudo-ezoterickými prúdmi, existuje veľké množstvo mýto-maniackých ľudí. Jednotlivci, ktorí sa cítia byť Majstrami, ľudia, ktorí majú radi, keď ich druhý nazývajú Majstrami, jednotlivci, ktorí veria, že sú Bohovia, jednotlivci, ktorí sa domnievajú, že sú Svätcami. Jediný, ktorý je skutočne ohromný, je Duch (Spirit), Najvnútornejší. My, intelektuálne zvieratá, sme listami, ktorými pohadzuje vietor... Žiadny študent okultizmu nie je Majstrom. Pravými Majstrami sú iba tí, ktorí dosiahli Piate Zasvätenie Veľkých Mystérií. Pred Piatym Zasvätením, nikto nie je Majstrom.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

“Ty (ak si dosiahol úrovne zasvätenia) nie si Majster, ty si iba hrešiacim tieňom Toho, ktorý nikdy nezhrešil. Pamätaj, že iba tvoj vnútorný Baránok je Majstrom. Pamätaj, že aj keď tvoj vnútorný Boh je Hierarchom Ohňa, ty úbohý slimák, si iba ľudskou bytosťou a ako ľudská bytosť budeš vždy súdený. Tvoj vnútorný Baránok by mohol byť planetárnym Bohom, ale ty úbohý slimák z bahna nezabudni, vždy si pamätaj, že ty si iba tieňom tvojho Boha. Úbohý hrešiaci tieň...! Nehovor “Ja som tento Boh“ alebo “Ja som tamten Majster“, pretože ty si iba tieňom, ktorý sa musí rozhodnúť zomrieť a byť zabitý, aby si neslúžil ako prekážka pre tvojho vnútorného Boha. Je pre teba nutné, aby si dosiahol najvyššiu pokoru.“ – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

“Neakceptuj vonkajších Majstrov vo fyzickom svete. Nauč sa ako cestovať v Astrálnom Tele a keď si v Astrále zručný, vyber si autentického Majstra Veľkých Mystérií Bieleho Bratstva a zasväť mu najabsolútnejšiu oddanosť a najhlbší rešpekt.“ – Samael Aun Weor, The Zodiacal Course ( Kurz Zverokruhu)

Malachim:

(Hebrew מלכים) doslovne, "králi." Singulárna forma je מלך "melek."

Malkut (Malkuth):

(Hebrejsky מלכות znamená ríša, kráľovstvo) Desiata sefira na strome života (Kabala). “Padnutá sefira.“ Malkut je fyzický svet alebo fyzické telo. Zhoduje sa s Kabalistickým svetom Assiah.

“Fyzický svet je údolie trpkosti, kráľovstvo Malkut, kráľovstvo Samsáry. Koleso Samsáry sa neustále krúti a ego prichádza a odchádza; zbavuje sa materiálnej formy a vracia sa vždy trpiac, vždy hľadajúc bez nájdenia. Desiate Arkánum, Koleso Odplaty je príšerné a celý svet je otrokom tohto fatálneho Kolesa Storočí. Ktokoľvek, kto chce byť oslobodený od toho fatálneho Kolesa Samsáry, musí zničiť “ja“ a inkarnovať Dušu. Táto práca je veľmi ťažká a tých, ktorí to dosiahnu je veľmi málo. Skutočne, kráľovstvo Malkut je príšerný filter. Odpad tohto filtru je to, čo je teraz bežné a súčasné, čo je prehltnuté Priepasťou. Zlato, vybraný, pravá Ľudská Bytosť, Anjel, je počatie, a boj je vskutku ťažký. Príroda je neúprosná a zrod Anjelskej-Ľudskej Bytosti stojí tisíce alebo lepšie povedané milióny obetí. ‘Mnohí sú volaní a pár je vybraných.’“ -  Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Manas:

(Sanskrit मनस्) Zvyčajne interpretované ako "myseľ." Odvodené od koreňa slova man "myslieť." Koreň anglického slova "man." (človek). V hinduizme sa slovo manas používa s veľkou flexibilitou a rozsahom, a preto môže byť použité mnohými rôznymi spôsobmi v chápaní našej psychiky. Vo väčšine prípadov sa vzťahuje na nedisciplinovanú myseľ radového človeka, ktorý je ovládaný túžbami a neznalý o skutočnej povahe Ja (Átman).

Védy predpokladajú dve formy manas:

Mantra:

(sanskritsky, doslovne “ochrana mysle“) Posvätné slovo alebo zvuk. Použitie posvätných slov a zvukov je univerzálne vo všetkých náboženstvách a mystických tradíciách, pretože základ všetkého stvorenia je vo Veľkom Dychu alebo Slove, Logos. “Na počiatku bolo Slovo...“   

Materialista:

V ezoterických vedách, “materialista“ je ten, ktorý verí iba tomu, čo mu povie jeho päť zmyslov, teda sa spolieha výlučne na zmyslové údaje, tri dimenzionálny svet. Takýto typ osoby nemá žiadne chápanie vyšších zmyslov alebo vyšších dimenzií a teda je obmedzený tým, čo dokáže vnímať fyzicky. Ako povedal C. W. LeadBeater, “Najčastejšou chybou je domnievať sa, že hranica nášho vnímania, je taktiež hranicou všetkého čo je možné vidieť.“

Mágia:

Slovo mágia je odvodené od starovekého slova “mag“, čo znamená kňaz (od magos “jeden z členov učenej a kňazskej triedy,“ od O.Pers. magush). Skutočná mágia je práca kňaza. Skutočný mág je kňaz.

“Mágia podľa Novalisa, je umenie vedomého ovplyvnenia vnútorného sveta.“ – Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom (Záhada Zlatého Kvitnutia)

“Keď je mágia vysvetlená, aká je v skutočnosti, tak sa zdá, že fanatickým ľuďom to nedáva žiadny zmysel. Radšej dávajú prednosť nasledovaniu svojho sveta ilúzií.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

“Tí, ktorí veria, že dokážu zázraky iba so silou mysle, sa úplne mýlia, pretože všetko v Prírode je duálne. Myslieť si, že všetka práca praktickej mágie, môže byť vykonávaná iba so silou mysle je absurdné, rovnako ako si myslieť, že muž dokáže splodiť dieťa bez dotknutia sa ženy. Myslieť si, že dokážeme vykonávať všetky typy ezoterickej práce iba s mentálnou silou, je tak smiešne ako veriť, že dokážeme písať list iba s perom a žiadnym papierom alebo veriť, že môžeme mať svetlo iba s elektrinou bez žiarovky. Všetko v tomto horúcom stvorení je duálne.“ – Samael Aun Weor, Igneous Rose (Ohnivá Ruža)

Májá:

(Sanskritsky, doslovne “vzhľad, ilúzia, klam“) Môže znamenať 1) iluzórnu podstatu existencie, 2) lono Božej Matky, alebo 3) Samotnú Božskú Matku

Meditácia:

“Je nutné, aby sme vedeli ako meditovať, aby sme pochopili hociktorý agregát alebo inými slovami hocijaký psychologický defekt. Je nevyhnutné, aby sme vedeli ako pracovať s celým našim srdcom a s celou našou dušou, ak chceme, aby sa stala eliminácia.“ -  Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Mentálne / Duševné Telo:

Jedno zo siedmych tiel ľudskej bytosti. Vzťahujúce sa k Necach, siedma sefira Stromu Života; patrí 5 dimenzii.

“Mentálne Telo je materiálny organizmus, ale nie je fyzickým organizmom. Mentálne Telo má svoju ultra-biológiu a vnútornú patológiu, ktorá je pre súčasných vedcov úplne neznáma.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

Mentálny Svet:

Týkajúci sa Necach, siedma sefira Stromu Života; patrí 5 dimenzii.

Merkaba (Mercabah):

(Hebrejsky) Doslovne, “kočiar.“ Hovorí sa o Duši, ktorú musí Zasvätenec vybudovať.

Merkúr:

Symbol s mnohými úrovňami významu (Boh, Duch, Planéta, Ortuť atď.).

“Merkúr je Budha, Džin alebo Boh, ktorý sa nachádza medzi Slnkom a Mesiacom. Je večným spoločníkom Slnka Múdrosti. V Gréckej Mytológii je Merkúr zobrazený s krídlami, aby ukázal, ako pomohol Slnku na jeho hviezdnej dráhe. Merkúr sa nazýval Nuncio a Vlk Slnka: Solaris Luminis Particepts. “On bol vodcom a vyvolávačom duší, Kabír a Hierofant.“ Vergílius popisuje Merkúr, ako držiaceho Merkúrovú palicu alebo Kladivo dvoch hadov na vyvolanie k novému životu tie nešťastné duše, ktoré boli zrazené do ORCA klasických Grékov, do Kresťanského Predpeklia, TUM VIRGAM CAPIT, HAC ANIMAS ILLE EVOCAT ORCO, za účelom ich vstupu do nebeskej milície.“ – Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatratená Árijská Rasa)

1) prvá planéta ezoterického rádu a najbližšia k Slnku-Kristovi. Psychologicky, Merkúr ovplyvňuje myseľ a je spravovaný (riadený) Rafaleom. Súvisiaci s intelektualizmom, žurnalistikou, súdnymi procesmi, vedou, výletmi, medicínou atď. “Žurnalistika, intelektualizmus, obchody, hádky, cesty a všetky druhy záležitostí týkajúcich sa Mysle.“ – Samael Aun Weor, Manual of Practical Magic (Príručka Praktickej Mágie), pre kompletnú kapitolu o planéte Merkúr, čítajte Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race- Zatratená Árijská Rasa

2) Merkúr (Hermes) Boh je spoločníkom slnka a najrýchlejší z bohov. Ukazuje krídla ohňa, aby vyjadril, že pomáhal Kristu-Slnku na jeho večnej dráhe. V Gréckej Mytológii symbolizovaný ako zajace-loviace psy alebo strážne psy nebeského zámku, pijúce z veľmi čistých studní okultistickej múdrosti. Taktiež známy ako Hermes-Anubis alebo Dobrý Inšpirátor, Agathodaemon. Cisár Julián sa modlil každú noc k okultnému Slnku (Kristovi) skrze prihovorenia Merkúru.

3) Alchýmicky: “kovová duša spermií (spermie alebo semeno sa vzťahuje k sexuálnej energii u mužov i žien).“ Spermie všetkých kovov. Duch Alchýmie. “Nepochybne, Merkúr Múdrych musí byť oplodnený Sírou, inými slovami, Ohňom.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

“Staroveké národy uctievali zrno, pšenicu a ryžu, pretože predstavujú posvätné semienko. Máyovia a Nahuáni (Nahuas) symbolizovali Merkúr Múdrych zrnom. Stredný Východ a Európa videli požehnané semienko v pšenici. Čína, Japonsko a India videli posvätné spermie v ryži.“ -  Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

“Krídla Merkúru nás vyzdvihujú do sveta Bohov.“

Typy Merkúru (Ortuti):

Po prvé, existuje surový Merkúr, čo znamená Exiohehari alebo posvätná spermia.

Po druhé, existuje kovová duša spermií, ktorá je výsledkom transmutácie (premeny) sexuálneho libida (spermií). A preto táto kovová duša je tvorivá energia, ktorá stúpa cez gangliovú miechu do mozgu.

“Tretí Merkúr je najpovznesenejší. Je to Merkúr, ktorý bol oplodnený Sírou. V Alchýmii je Síra posvätný oheň.“ – Samael Aun Weor, z prednášky “Archeus“

Mesačné/Lunárne telá:

Lunárne telá sú nám dané mechanickou matkou prírody. Sú vyrobené z protoplazmatickej alebo molekulárnej hmoty nižšej piatej dimenzie, ktorá je tvorená kondenzáciou alebo kryštalizáciou mechanických prírodných síl do materiálnosti/hmoty.

Všetky minerály, rastliny, zvieratá a intelektuálne zvieratá (to znamená, že takzvaní "ľudia," tento termín je používaný na zdôraznenie faktu, že ľudia, ktorí nemajú solárne telá,  sa v skutočnosti ešte nestali ozajstnými ľuďmi) majú lunárne tela. Tieto telá sa tiež nazývajú "protoplazmatické telá" alebo "štyri telá hriechu," a zahŕňajú fyzické, vitálne, astrálne a mentálne telo, ktoré nám boli dané prírodou. Keď bežní ľudia spia a snívajú, vtedy opúšťajú svoje fyzické telo a cestujú vo svojom astrálnom a mentálnom tele.

Mikrokozmos:

(Grécky) Mikro znamená “malý, málo, triviálny, nepatrný.“ Kozmos znamená “poriadok, harmónia, svet (zo svojho dokonalého poriadku a usporiadania).“ – V Univerzálnom Gnosticizme, sa výraz mikrokozmos vzťahuje k ľudskej bytosti, ktorá je vesmírom v zmenšenine.

Mojžiš:

(Hebrejsky) Vlastne, Mosche משה; písmená Mem, “voda,“ Shin “oheň,“ a Hei “lono“ doslova znamená “zrodený z vody a ohňa“ – inými slovami, Mojžiš bol “zrodený z vody a Ducha (oheň)“ tak ako Ježíš vysvetlil Nikodémovi znovuzrodenie. Mojžiš je Znovuzrodený Majster.

Molekulárny Svet:

Úroveň prírody, ktorá odpovedá piatej dimenzii alebo Astrálnemu Svetu (v Kabale sefira Hod)

“Anubisov Chrám nájdeme v Molekulárnom Svete, mnohými ľuďmi nazývaný Astrálny Svet.“-  Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

Monad:

(Latinsky) Z monas, jednota; jednotka, monad.“ Monad je Bytie, Najvnútornejší, náš vlastný vnútorný Duch. V Kabale Monad predstavuje sefiru Chesed, Gebura a Tiferet. V Sanskrite toto zodpovedá Atman-Budhi-Manas.

“Musíme rozlíšiť medzi Monadmi a Dušami. Monad inými slovami Duch (Spirit) je, ale Duša je získaná. Rozlišujte medzi Monadom sveta a Dušou sveta; medzi Monadom človeka a Dušou človeka; medzi Monadom mravca a Dušou mravca. Ľudský organizmus sa v konečnej syntéze skladá z miliárd a biliónov nepatrných Monadov. Existuje niekoľko typov a rádov primárnych prvkov všetkej existencie, každého organizmu, na spôsob baktérií všetkých javov prírody; tieto môžeme nazývať Monadmi, používajúc Leibnitzov výraz, kvôli nedostatku opisnejšieho výrazu, na naznačenie jednoduchosti najjednoduchšej existencie. Atom je vozidlom/nástrojom činnosti, vzťahuje sa ku každému z týchto strážnych duchov alebo Monadov. Monadi sa navzájom priťahujú, kombinujú, transformujú sa, dávajúc tvar každému organizmu, svetu, mikroorganizmu, atď. Medzi Monadmi existujú hierarchie; Podradení Monadi musia poslúchať Nadradených, to je Zákon. Podradení Monadi patria Nadriadeným. Všetky bilióny Monadov, ktorí oživujú ľudský organizmus, musia poslúchať vlastníka, šéfa, Hlavného Monada. Usmerňujúci Monad, Prvotný Monad povoľuje činnosť všetkých svojich podriadených v ľudskom organizme, až pokým nepríde čas poukázaný Zákonom Karmy.“ – Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

“(Číslo) jeden je Monad, Jednota, Jod-Heve alebo Jehova, Otec, ktorý je v tajnosti. Je to Svätá Trojica, ktorá nie je inkarnovaná v Majstrovi, ktorý nezabil ego. On je Osiris, ten rovnaký Boh, Slovo.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

“Keď sa hovorí o Monadovi, tak je označovaný ako Osiris. On je ten, kto sa musí Seba-uvedomiť... Náš vlastný konkrétny Monad potrebuje nás a my potrebujeme jeho. Raz, keď som sa rozprával so svojim Monadom, môj Monad mi povedal, ‘Ja seba-uvedomujem Teba; čo robím, robím pre Teba.’ Inak prečo žijeme? Monad sa chce Seba-uvedomiť a to je dôvod, prečo sme tu. Toto je náš cieľ.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Monadi alebo Životný Strážni Duchovia, nie sú vyhradení pre fyzický organizmus; vo vnútri atómov Vnútorných Tiel nájdeme uväznených mnoho rádov a kategórií žijúcich Monadov. Existencia akéhokoľvek fyzického alebo nadzmyslového, Anjelského alebo Démonického, Solárneho alebo Lunárneho tela, má miliardy a bilióny Monadov ako svoj základ.“ – Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

Mozgy alebo centrá:

Človek má sedem centier, kde prebieha psychologická aktivita. Prvých päť je nasledujúcich: Intelektuálne, emocionálne, motorické, inštinktívne a sexuálne centrum. Avšak skrze vnútorný rozvoj sa učíme, ako využívať vyššie emocionálne a vyššie intelektuálne centrá. Väčšina ľudí tieto dve centrá vôbec nepoužíva.

Siedmym centrám sa tiež vraví tri mozgy: Intelektuálny, emocionálny a motoricko-inštinktívno-sexuálny mozog.

Myseľ:

(Sanskritsky Manas) Vyššia Manas (Tiferet) a Nižšia Manas (Necach).

“V mene pravdy musíme povedať, že v syntéze máme tri mysli. Prvú môžeme a musíme nazvať Zmyslová Myseľ. Druhú pokrstíme menom Stredná Myseľ. Tretiu nazveme Vnútorná Myseľ.“ – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

Mudrá:

(Tibetsky, phyag rgya) Doslova "mystická pečať." Tento termín má širokú škálu významov.

1. Bežne je tento termín používaný hatha jogou nadšencami, kde sa odkazuje na systém polôh alebo pozícií.

2. Budhistická "mahámudrá" znamená veľkú pečať a vzťahuje sa na uvedomenie získané prostredníctvom mahájána a vadžrajána cesty.

3. V budhizme vadžrajána, mudrá je žena, manželka alebo partnerka v cvičení karmamudrá (sexuálnej mágie).

4. Ázijské umenie líči bohov a bohýň, ktoré zobrazujú rôzne pozície rúk, tzv. mudry.

5. V piatich "M," Pankatattva rituálu (tiež nazývanom pankamakara), mudrá odkazuje na obilie.

Muláprakrti:

(Sanskrit) Doslovne, "koreň alebo pôvod prírody." Abstraktný božský ženský princíp. Nediferencovaná substancia.

"V knihách Genezis (a v každej náboženskej literatúre), je pôvodná hmota (muláprakrti) reprezentovaná vodami." - Samael Aun Weor, Endokrinológia a Kriminológia

"Chaos je surová hmota Veľkého Diela. Chaos je muláprakrti, pôvodná hmota. Muláprakrti je kristonické semeno, z ktorého sa objavil vesmír. Muláprakrti sa nachádza v našich pohlavných orgánoch a odtiaľ vzniká život." - Samael Aun Weor, Kundaliní joga, Tajomstvo ohňa