slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Ľ

Ľudská bytosť:

Vo všeobecnosti existujú tri typy ľudských bytostí:

  1. Obyčajná osoba (z rešpektu nazývaná ľudskou bytosťou), presnejšie nazývaná intelektuálne zviera
  2. Pravá Ľudská Bytosť alebo Človek (angl. Man) (z manas, ang. mind (myseľ)): niekto, kto vytvoril Dušu (Solárne Telá), symbolizovanú kočiarom Ezekiela alebo Krišny, Ježišovým Svadobným Odevom, posvätnými zbraňami mytologických hrdinov, atď. Takéto osoby sú Svätcami, Majstrami alebo Budhovia rôznych úrovní.
  3. Superman: Pravá Ľudská Bytosť, ktorá vytvorila Dušu a ešte aj inkarnovala Kozmického Krista, takto idúca za hranice obyčajnej Svätosti alebo Budhovstva (Buddhahood), do najvyšších úrovní oslobodenia. Toto sú zakladatelia náboženstiev, ničitelia dogiem a tradícií, veľkí rebeli duchovného svetla.

Podľa Gnostickej Antropológie, Skutočnou Ľudskou Bytosťou je jednotlivec, ktorý zvíťazil nad zvieracou prirodzenosťou, ktorú má v sebe a takto vytvoril Dušu, Kabalistickú Merkaba, Egyptskú Sahu, Grécku To Soma Heliakon: toto je “Zlaté Telo Slnečného Človeka.“ Pravá Ľudská Bytosť je s Monadom jedno, Vnútorný Duch. Môže byť povedané, že Skutočná Ľudská Bytosť alebo Človek, je vnútorný Duch (v Kabale Chesed,  v Hinduizme Atman).

“Každý duch je nazývaný človekom, čo znamená, že iba aspekt svetla ducha, ktorý je odetý v tele, je nazývaný človekom. Takže telo svätej strany ducha je iba prikrývkou; inými slovami, duch je skutočná esencia človeka a telo je iba jeho prikrývkou. Ale na druhej strane, platí opačné. Toto je dôvod, prečo je napísané: Prikryl si ma s kožou a telom...“(Jób 10:11). Telo človeka je iba odevom zakrývajúcim esenciu človeka, čo je duch. Všade je napísané telo človeka, to poukazuje na to, že esencia človeka je vo vnútri. Telo je iba odevom pre človeka, ale esencia človeka je aspektom ducha“. – Zohar 1A:10:120

Skutočná Ľudská Bytosť znovu dobyla(získala) nevinnosť a dokonalosť Raja a stala sa tým, čím sa mal stať Adam: Kráľom Prírody, majúci moc nad Prírodou. Avšak Intelektuálne Zviera je kontrolované Prírodou a teda nie je skutočnou Ľudskou Bytosťou. Príkladmi skutočných Ľudských Bytostí sú všetci ohromní svätci, všetkých dôb a kultúr: Ježíš, Mojžiš, Mohamed, Krišna a mnoho ďalších, ktorých mená neboli nikdy poznané verejnosťou.  

Ľudská Duša:

“Najvnútornejší je Sefirou (sféra stromu života) Chesed a Budhi je Sefirou Geburah. Najvnútornejší a Budhi sa vyjadrujú skrze Ľudskú Dušu. Ľudská Duša je Tiferet (Tiphereth), sila vôle, krása“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (1978) Úvodná / Zasväcovacia Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly

Z Ľudskej Duše zostupuje percento voľného vedomia, ktoré vstúpi do prejavenia vo fyzickom tele. Tá Esencia je iba zlomkom Ľudskej Duše. Ľudská Duša je inkarnovaná v Ľudskej Bytosti, keď zasvätenec vstúpi do Sveta Tiferet v Piatom Zasvätení Veľkých Záhad.