slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

L

Laja:

Sanskritský význam, "bod rozpustenia." Laja je zo sanskritského koreňa li, čo znamená "rozpustiť," "rozpadnúť" alebo "zmiznúť."

"Bod hmoty, kde skončili všetky odlíšenia." - Blavatská, Tajná náuka.

Lemurská hlavná/pôvodná rasa:

Tretia rasa tohto pozemského kola. Lemurania existovali pred Atlantíďanmi, no niektorí ľudia ich zamieňajú. H.P. Blavatská o tom povedala: "V našej dobe sme svedkami ohromujúceho faktu, že existencia takýchto pomerne nedávnych osobností ako Shakespeare a Viliam Tell je takmer popieraná. Pričom sa niektorí pokúšajú dokázať, že u jedného sa jedná o pseudonym, a u druhého, že ani nikdy neexistoval. A teda niet divu, že dve mocné rasy - Lemurania a Atlantíďania - boli zlúčené a identifikované ako jedna rasa" (Tajná náuka, 1888)

Lemuria

"Je jasné, že Epocha miocénu mala svoj riadny scenár na starovekej Lemurskej pevnine, kontinent, ktorý predtým ležal v Tichom oceáne. Zvyšky Lemúrie sa stále nachádzajú v Oceánii, vo veľkej Austrálii a na Veľkonočnom ostrove (kde sa našli niektoré vyrezávané monolity) atď." - Samael Aun Weor, Gnostická Antropológia

"Tretia Hlavná rasa bola Lemurská rasa, ktorá obývala Mu, čo je dnes Tichý oceán. Zahynuli ohňom, ktorý pršal zo Slnka (sopky a zemetrasenia). Táto Hlavná Rasa bol riadená aztéckym bohom Tlalokom. Rozmnožovali sa pučaním. Lemuria bola veľmi rozsiahly kontinent. Lemurania, ktorí zdegenerovali, mali potom tváre podobné vtákom. To je dôvod, prečo si niektorí divosi pri pripomínaní tradície zdobili hlavy perím." - Samael Aun Weor, Kabala mayských záhad

Lilith:

(Tiež Lilit, hebrejsky לילית) staroveký symbol objavujúci sa v sumerskej mytológii (4000 pred n.l.), neskôr známy v kabale ako ženská polovica alebo prvá "žena" Adama. Ona je pôvodom mnohých démonických duchov, ktorí naďalej sužujú ľudstvo, vrátane sucubi a incubi, ktoré sú vytvorené masturbáciou a sexuálnou fantáziou.

1) "Lilith je matka potratov, homosexuality, a všeobecne všetkých druhov zločinov proti prírode." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

2) "Okrem normálneho mesiaca existuje i druhý, malý mesiac, ktorý astronómovia nazývajú Lilith. Lilith je čierny mesiac. Duše, ktoré sa už úplne oddelili od svojho Monáda (tvoreného Átman-Budhi-Manas), idú tam." - Samael Aun Weor, Kurz zverokruhu

Lingam:

(Sanskrit लिङ्गं) Aj keď všeobecne vžitý termín lingam môže znamenať veľa rôznych vecí, v závislosti od kontextu, "symbol," "znak," "pohlavie." V duchovnom kontexte odkazuje na hinduistický symbol Šiva a mužský pohlavný orgán.

Litelantes:

(1920-1998) Vnútorné meno manželky Samaela Aun Weora.

“Guru Litelantes, na zemi známa s bezbožným menom Arnolda de Gomez, ma učila o Džin Stave. Dáma-Adept je mojou kňažkou-ženou a mojou ezoterickou spolupracovníčkou.“ – Samael Aun Weor, Occult Medicine a Practical Magic (Okultná Medicína a Praktická Mágia)

Logos:

(Grécky) znamená Sloveso alebo Slovo. V gréckej a hebrejskej metafyzike je zjednocujúcim princípom sveta. Logos je prejavené božstvo každej krajiny a ľudí; vonkajšie vyjadrenie alebo následok a príčina, ktorá je navždy ukrytá. (Reč je “logos“ myšlienky). Logos má tri aspekty, univerzálne poznané ako Trojica (Trinity) alebo Trimurti. Prvý Logos je Otec, Brahma. Druhý Logos je Syn, Višnu. Tretí Logos je Duch Svätý, Šiva. Ten, kto inkarnuje Logos, sa stáva Logos.

“Logos nie je jednotlivec. Logos je armáda neopísateľných bytostí“ - Endocrinology & Criminology (Endokrinológia a Kriminológia).

Logosovia:

(množné číslo od Logos) V tejto knihe, sedem logosov odkazuje na sedem kozmotvorcov (seba-uvedomených Bytostí), ktorí organizujú a riadia lúč stvorenia.

Lunárne/Mesačné telá:

Lunárne telá sú nám dané mechanickou matkou prírody. Sú vyrobené z protoplazmatickej alebo molekulárnej hmoty nižšej piatej dimenzie, ktorá je tvorená kondenzáciou alebo kryštalizáciou mechanických prírodných síl do materiálnosti/hmoty.

Všetky minerály, rastliny, zvieratá a intelektuálne zvieratá (to znamená, že takzvaní "ľudia," tento termín je používaný na zdôraznenie faktu, že ľudia, ktorí nemajú solárne telá,  sa v skutočnosti ešte nestali ozajstnými ľuďmi) majú lunárne tela. Tieto telá sa tiež nazývajú "protoplazmatické telá" alebo "štyri telá hriechu," a zahŕňajú fyzické, vitálne, astrálne a mentálne telo, ktoré nám boli dané prírodou. Keď bežní ľudia spia a snívajú, vtedy opúšťajú svoje fyzické telo a cestujú vo svojom astrálnom a mentálnom tele.

Lúč Stvorenia:

Svetlo Ein Sof Ór (Ain Soph Aur), tiež známe ako Okidanokh, Quetzalcoatl, Kulkulkan, Krestos a Kristus. Tento lúč zostupuje ako blesk, vytvárajúc a osvetľujúc všetky úrovne existencie.

“Správne zoradenie Lúča Stvorenia je nasledovné:

  1. Absolútno – Protokozmos (Protocosmos)
  2. Všetky svety zo všetkých hviezdokôp Galaxií – Ajokozmos (Ayocosmos)
  3. Galaxia alebo skupina Sĺnk – Makrokozmos (Macrocosmos)
  4. Slnko, Solárny Systém -  Deuterokozmos (Deuterocosmos)
  5. Zem alebo ktorákoľvek z planét – Mezokozmos (Mesocosmos)
  6. Filozofická Zem, Ľudská Bytosť – Mikrokozmos (Microcosmos)
  7. Priepasť, Peklo – Tritokozmos (Tritocosmos)

“Bratia Gnostického Hnutia musia hlboko pochopiť ezoterické vedomosti, ktoré dávame v tomto Vianočnom Posolstve, aby mohli presne vedieť miesto, ktoré obývajú v Lúči Stvorenia.“ – Samael Aun Weor, The Elimination of Satan’s Tail (Odstránenie Satanovho Chvostu)