slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

K

Kabala (Kabbalah):

(Hebrejsky קבלה) Poprípade písané Cabala, Qabalah z Hebrejčiny קבל KBLH alebo QBL, “prijať.“ Staroveké ezoterické učenie, ukryté pred nezasvätenými, ktorého vetvy a mnohé formy sa dostali do celého sveta. Pravá Kabala je veda a jazyk Vyšších Svetov a teda je objektívna, úplná a bez chyby; hovorí sa, že “Všetky osvietené bytosti súhlasia,“ a ich prirodzená zhoda je funkciou prebudeného vedomia. Kabala je jazykom toho vedomia, a teda nezhoda týkajúca sa svojho významu a interpretácie, je vždy kvôli subjektívnym elementom v psychike. 

“Cieľom študovania Kabaly, je byť zručný pre prácu vo Vnútorných Svetoch... Ten, ktorý nepochopí, zostane vo Vnútorných Svetoch zmätený. Kabala je základom, aby sme mohli rozumieť jazyku týchto svetov.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná(zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

V Kabale sa musíme neustále pozerať na Hebrejské písmená.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná(zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

Kabír:

Slovo “Kabír“ je rovnako dobre známe v Indii a na Blízkom Východe, i keď v každom prípade to slovo znamená odlišné veci (v mnohých oblastiach sa používa ako normálne meno). Z Arabčiny to znamená “veľký“ alebo “Najvyšší.“ Bežne je spájané s menom veľkého učiteľa, ako je v Indii “Sri.“ Ezotericky sa to vzťahuje k Božiemu Teliatku, dieťa Božej Matky (ktorá je v Indii, v Grécku atď., symbolizovaná ako krava). Slovo súvisí so starodávnym a záhadným Cabeiri Gréckych záhad.

Kabír je taktiež meno Indického náboženského vodcu, ktorý založil náboženské hnutie, ktoré kombinovalo prvky Islamu a Hinduizmu a je považované za predchodcu Sikhizmu.  

Kálí:

(Sanskrit, "čierna") V posvätných Védach, tento názov odkazuje na jeden zo siedmich jazykov Agni, boha ohňa. Odvtedy sa tento význam zmenil a teraz sa odkazuje na bohyňu Kálí, manželka Šivu.

"V Indii uctievajú pozitívny i negatívny, čierny aspekt Kálí Božskej Matky kundaliní." Jedná sa o dve Márie, biela a čierna. Dva hady, medený had, ktorý uzdravil Izraelitov na púšti a had pokušiteľ z rajskej záhrady."- Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

Káma:

(Sanskrit) Túžba, sexuálna rozkoš

Káma rúpa:

(Sanskrit, "telo túžby") Lunárne, mechanické, protoplazmatické astrálne telo alebo telo emócií.

Kanda:

"Nachádza sa medzi konečníkom a koreňom rozmnožovacieho orgánu. Tvar má podobný vajcu a je pokrytá membránami. Nachádza sa tesne nad múládhára čakrou. Všetky nádí tela vychádzajú z kandy. Nachádza sa v mieste, kde sa sušumná spája s čakrou múládhára. Po stranách kandy nájdeme štyri lupienky múládhára čakry a spojenie sa nazýva granthi-sthana, tu má májá veľmi silný vplyv. V niektorých upanišadách zistíte, že kanda sa nachádza 9 prstov nad genitáliami. Kanda je centrom astrálneho tela, odkiaľ vychádzajú joga nádí, jemné kanály a cez, ktoré prúdi sukshma prána (životná energia) do rôznych častí tela. Ekvivalentom kandy v materiálnom fyzickom tele, je "cauda equina." Miecha sa tiahne z mozgu až do konca chrbtice, kde sa zužuje do jemného hodvábneho vlákna. Pred končeným bodom miechy sa rozvetvujú nespočetné vlákna, ktoré sú napchaté do hromady nervov. Táto hromada nervov je "cauda equina" materiálneho tela. Astrálne centrum "cauda equina," je kanda." - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní joga

Karma:

(Sanskritsky, doslovne “čin“; odvodené od kri, “urobiť...“) Zákon Príčiny a Následku.

Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. – List Galaťanom 6:7

Keter (Kether):

(alebo Keter, Hebrejsky כתר; znamená Koruna) Prvá sefira Stromu Života.

“Keter je v našom vnútri Otcom, dych z Absolútna, ktorý Sa vôbec nepozná. Keter je Staršina Dní. Každý z nás je vo svojej hĺbke požehnaným Staršinou Dní... Vskutku, každý z nás má v hĺbkach svojho vedomia Ctihodného Staršinu. Toto je Prvý Logos. Kabalisti Ho pomenovali Keter. Staršina Dní je obojpohlavný, znamenajúc muž a žena zároveň. Keter je prvou a poslednou syntézou nášho Bytia. Staršina Dní je prvou nesmierne božskou emanáciou Abstraktného Absolútneho Priestoru. Staršina Dní je v každej ľudskej bytosti originálnym. On je Otcom; z tohto dôvodu je toľko Otcov v nebi, koľko je ľudských bytostí na Zemi.“- Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Klipot (Klipoth):

(Hebrejsky קליפות) Taktiež qliphoth, kliffoth, kllippot alebo kellipot. “Svet Škrupín.“ Od קליפה , znamenajúc “šupka, škrupina, kôra (syra), koža, kôra, kôrka, šupka, struk.“

V Kabale sa výraz klipot týka nižších svetov, inferno, peklo alebo priepasť. Klipot sa takto nazýva preto, lebo duše, ktoré zostupujú do nižších svetov, zostupujú bez spojenia so svojou vlastnou vnútornou božskosťou, z tohto dôvodu sú “prázdnymi škrupinami.“

Koán (Koan):

Koán je fundamentálnou časťou histórie a kultúrnej tradície Zen Budhizmu. Skladá sa s príbehu, dialógu, otázky alebo výpovede, čoho význam nemôže byť pochopený racionálnym myslením, ale môže sa k nemu dostať prostredníctvom intuície. Jeden veľmi známy koán je “Dve ruky tlesknú a je tam zvuk; aký je zvuk jednej ruky?“  

Koleso Samsáry:

(Sanskritsky, bhavachakra; Tibetsky, srid pa'i 'khor lo / Shri Pa'i Korlho) Svet ilúzií; kolobeh narodenia a smrti. Súvisí s 10 Arkánum: Odplata.

V Budhizme je Koleso Života zobrazené ako veľký kolobeh držaný v pazúroch Jami (Yama), pána smrti. Koleso ilustruje cyklickú povahu prírody karmického podmieňovania, v ktorom putujú všetky bytosti. 

Komory:

Toto slovo používame v dvoch základných smeroch.

1. Každý stavec chrbtice môže byť označený ako komora.

2. Vo všetkých starých duchovných tradíciách, existujú tri úrovne pomoci a výučby. Tieto úrovne boli známe pod mnohými názvami, ale všeobecne ich môžeme definovať ako (1) verejná výučba (exoterická), (2) súkromná výučba (mesoterická) a (3) tajná výučba (ezoterická). Prvá komora je verejné úvodné učenie. Druhá komora je určená pre tých, ktorí sa zaviazali k gnóze a smrti ega. Druhá komora je držaná v tajnosti, lebo sa jedná o posvätnú a hlbokú dôveru. Tretia komora je ešte pokročilejšia úroveň pomoci , ktorá je tiež držaná v hermetickej tajnosti. Tieto tri komory odrážajú univerzálnu povahu všetkých pravých zasväcovacích škôl: V slobodomurárstve sa zasvätencom každej úrovne hovorilo (1) Učeň, (2) Remeselník a (3) Majster. V Tibete je zachovaný rovnaký systém. Je dôležité poznamenať, že Samael Aun Weor zdôraznil nutnosť pre troj-komorný systém a každá škola, ktorá neudržiava túto štruktúru, nemá spojenie s Logosom Samael. Iba o inštitúciách, ktoré udržujú tento komorný systém, môže byť povedané, že sú skutočnými gnostickými školami, nech sú kdekoľvek.

"Preto moji milí bratia pracujeme na začatiu Éry Vodnára. Pracujeme, aby sme zachránili to, čo je možné, t.j. tých, ktorí sa nechajú zachrániť. To je dôvod, prečo je nutné, aby sme sformovali naše gnostické hnutie a zakaždým keď zavedieme Tri komory, tak ho čoraz lepšie organizujeme. Naše gnostické hnutie musí mať presne Tri komory. Každý Lumisiál musí mať Tri komory pre výučbu našich študentov. Naše gnostické centrá dostávajú meno vo veľmi čistom jazyku, ktorý tečie ako rieka zlata, ktorá tečie pod hustou džungľou slnka, tento názov je LUMISIÁL." - Samael Aun Weor, z prednášky s názvom: Posledná katastrofa a mimozemšťania

Kozmotvorca:

Alebo Elohim. Prebudená kozmická inteligencia schopná vytvárať planéty alebo slnká.

Kout Humi:

Záhadný Majster Bielej Lóži, často zmieňovaný ako K.H.   

Krijášakti:

(Sanskrit) Skladá sa z krijá, "aktivita" a Šakti, "inteligentná energia," najmä vo vzťahu k Božskej Matke (Binah: inteligencia). Výsledný výraz Krijášakti znamená, ako vôľa/vedomie vytvára tým, že riadi energie.

"Gnostici tvoria s pomocou sily Krijášakti: vôľa a joga." - Samael Aun Weor, Tajomstvo zlatého kvetu

Kristus:

Odvodené od Gréckeho Christos “Pomazaný“ a Krestos, ktorého ezoterický význam je “oheň“. Slovo Kristus je titul a nie osobné meno.

Ja [Ján] vás krstím vodou na pokánie, ale ten [Kristus], čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On [Kristus] vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni." – Matúš 3:11-12, Lukáš 3:16-17

Oheň som [Kristus] prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! – Lukáš 12:49

10) Ježiš [Kristus] povedal: "Ja [Kristus] vrhám na svet oheň, a vidíte, ja ho strážim, kým všade nešľahajú plamene." - Tomášovo evanjelium

82) Ježiš [Kristus] povedal: "Ten, kto sa nachádza v Mojej [Kristus] blízkosti  je u ohňa, a ten, kto je ďaleko odo Mňa je ďaleko od Kráľovstva." - Tomášovo evanjelium

"Ak je niekto v mojej blízkosti [Krista], zhorí. Ja [Kristus] som oheň, z ktorého navôkol šľahajú plamene. Každý, kto je pri Mne [Kristus] je pri ohni, a ten, kto je ďaleko odo Mňa je ďaleko od života." – Spasiteľovo evanjelium

"Teraz teda, ak niekto prijal tajomstvo krstu, tieto záhady sa premenia na veľký oheň, nesmierne silný a múdry, tak, aby spálil všetky hriechy. Oheň [Kristus] vchádza do duše tajne, aby v nej mohol pohltiť všetky hriechy, ktoré sa tam nachádzajú a ktoré s duchom nemajú nič spoločné." - Pistis Sofia

“Skutočne, Kristus je Sefirotická Koruna (Keter, Chokma a Bina) nemerateľnej múdrosti, ktorého najčistejšie atómy žiaria v Chokme, svete Ophanimu. Kristus nie je Monad, Kristus nie je Teozofické Septenary (sedmičkové číslo); Kristus nie je Jivan-Atman. Kristus je Centrálne Slnko. Kristus je lúč, ktorý nás zjednocuje s Absolútnom.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah Úvodná(zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly

“Gnostická cirkev uctieva Vykupiteľa Sveta, Ježiša. Gnostická cirkev vie, že Ježíš inkarnoval Krista a to je dôvod prečo ho uctievajú. Kristus nie je človek ani božský jednotlivec. Kristus je titul, daný úplne seba-uvedomeným Majstrom. Kristus je Armádou Hlasu. Kristus je Slovo. Slovo je ďaleko za hranicami tela, duše a Ducha. Hocikto, kto je schopný inkarnovať Slovo, v skutočnosti dostane titul Krista. Kristus je samotné Slovo.  Je potrebné, aby každý z nás inkarnoval Slovo. Keď sa v nás Slovo stane telom, potom hovoríme slovom svetla. V skutočnosti, niekoľko Majstrov inkarnovalo Krista. V tajomnej Indii, Kristus Jogín Babaji žil po milióny rokov; Babaji je nesmrteľný. Veľký Majster Múdrosti Kout Humi tiež inkarnoval Krista. Sanat Kumara zakladateľ Veľkej Školy Zasvätencov Bielej Lóže, je ďalším žijúcim Kristom. V minulosti mnohí inkarnovali Krista, v súčasnosti niektorí inkarnujú Krista. V budúcnosti mnohí inkarnuju Krista. Ján Krstiteľ takisto inkarnoval Krista. Ján Krstiteľ je žijúcim Kristom. Rozdiel medzi Ježišom a ďalšími Majstrami, ktorí tiež inkarnovali Krista, je v Hierarchii. Ježíš je najvyšší Slnečný Zasvätenec Kozmu...“ – Samael Aun Weor, Dokonalé Manželstvo

Krišna:

Inkarnácia Višnu (Chokma) a hlavná postava v Indickej (Hinduistickej) duchovnosti. Jeho život má pozoruhodnú podobnosť s Ježišom Nazaretským. Jeho najznámejšie učenie je vyjadrené v Bhagavadgíte.

“Pochopte, že Kristus je kozmická sila, Druhý Logos, Dokonalá Mnohonásobná Jednota: tak, ako je elektrina energiou, tak je i Kristus energiou; tak, ako je univerzálna gravitácia silou, takisto Kristus je silou, sila ako sila ohňa, alebo ako sila vody, alebo ako sila vzduchu, atď. Kristus je sila a môže sa prejaviť skrze hociktorého muža alebo ženy (keďže ženy majú rovnaké práva ako muži), ktorý/á je náležite pripravený/á, a to je všetko. Ak je pravdou, že Kristus sa prejavil a pokračuje v prejavení sa skrze veľkého Kabíra Ježiša, tak je takisto pravdou, že Kristus sa takisto prejavil skrze nášho Pána Quetzalcoatla. A čo viac, ak je pravdou, že Kristus nádherne žiaril v Quetzalcoatlovi, tak je takisto pravdou, že Kristus nádherne žiaril na hore Nebo (názov hory) v tvári Mojžiša, a takisto je pravdou, že Kristus spieval posvätnú “Božiu Pieseň“ (Bhagavadgíta) v Indii, keď sa inkarnoval v Avatarovi menom Krišna. Pochopte, že Kozmický Kristus sa prejavuje kdekoľvek, kde je náležite pripravená ľudská bytosť (Budha). Kristus nie je individuálny, Kristus nie je osoba, Kristus nie je “ja“, Kristus je kozmická sila, ktorá je latentná v každom atóme vesmíru. Kristus je univerzálny oheň života a toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, pretože Kristus je Oheň.“ – Samael Aun Weor, The Major Mysteries ( Veľké záhady)

“Keď človek študuje Evanjelium Krišny, Hinduistického Krista, tak je ohromený, keď objaví rovnaké Evanjelium Ježiša. Avšak Krišna sa narodil mnoho storočí pred Ježišom. Devaki, Hinduistická panna počala Krišnu činom a milosrdnosťou Svätého Ducha. Dieťa-Boh Krišna bol prevezený do Nandenskej stajne a bohovia a anjeli ho prišli uctiť. Život, umučenie a smrť Krišny sú podobné k tým Ježišovým.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revolúcia Dialektiky)

Kundabuffer:

Negatívne polarizovaná sexuálna energia.

Za to Pán poslal na ľudí jedovaté (ohnivé) hady [הנחשים השרפים ]. Ony hrýzli ľud a z Izraelitov mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: "Zhrešili sme, keď sme šomrali proti Pánovi a proti tebe. Pros za nás u Pána, aby od nás odňal hady!" A Mojžiš prosil za ľud. - Kniha Numeri 21:6

“Je nutné, aby sme vedeli, že Kundabuffer Orgán je negatívny vývoj ohňa. Toto je zostupujúci had, ktorý sa vrhá z kostrče nadol, smerom k atómovým peklám ľudskej bytosti. Kundabuffer orgán je desivý Satanov chvost, ktorý sa ukazuje v “tele túžob“ Intelektuálneho Zvieraťa, ktorý sa v súčasnosti nesprávne nazýva človekom.“ – Samael Aun Weor, The Elimination of Satan’s Tail (Odstránenie Satanovho Chvostu)

“Diabolský typ, ktorého zvádzanie je tu, tam a všade, pod zámienkou pracovania v Deviatej Sfére, ktorý opustí svoju ženu, pretože si myslí, že pre neho nebude užitočná pre prácu v Ohnivej Vyhni Vulkánu, namiesto prebudenia Kundaliní, prebudí ohavný Kundabuffer orgán. Určitý Zasvätenec, ktorého meno nebude v tejto Rozprave spomenuté, pácha chybu, že Kundaliní  prisudzuje všetky zlovestné vlastnosti Kundabuffer orgánu... Keď je oheň zvrhnutý dolu z kostrčovej čakry, tak sa objaví Satanov chvost; ohavný Kundabuffer orgán. Hypnotizujúca sila orgánu Čarodejníckeho Sabatu, drží ľudské masy spiace a zvrátené. Tí, ktorí spáchajú zločin praktikovania Čiernej Tantry (Sexuálna Mágia so Semennou Ejakuláciou) očividne zobudia a rozvinú orgán všetkých smrtiacich účinkov. Tí, ktorí zradia svojho Guru alebo Majstra, aj keď praktikujú Bielu Tantru (bez semennej ejakulácie), očividne aktivujú orgán všetkého zla. Takáto zlovestná sila otvára sedem dverí spodného žalúdku (sedem podradných (nižších) čakier) a premieňa nás na strašne perverzných démonov.“ – Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom (Záhada Zlatého Kvitnutia)

Kundaliní:

“Kundaliní, hadia sila alebo mystický oheň je pôvodnou energiou alebo Šakti, ktorá je nečinná alebo spiaca v Muladhara Čakre, v strede tela. Nazýva sa hadia alebo prstencová sila vzhľadom na jej hadiu formu. Je to elektrická, ohnivá, okultná sila, ohromná nepoškvrnená sila, ktorá je základom všetkej organickej a neorganickej hmoty. Kundaliní je kozmickou silou v jednotlivých telách. Nie je to materiálna sila ako elektrina, magnetizmus, dostredivá alebo odstredivá sila. Je to spirituálna potenciálna Šakti alebo kozmická sila. V skutočnosti nemá žiadnu formu. [...] Ó Božia Matka Kundaliní, Božia Kozmická Energia, ktorá je ukrytá v ľuďoch! Ty si Kali, Durga, Adišakti, Rajarajeswari, Tripurasundari, MahaLakshmi, Maha-Sarasvati! Vzala si na seba všetky tieto mená a formy. V tomto vesmíre si sa prejavila ako Práná, elektrina, sila, magnetizmus, súdržnosť, gravitácia. Tento celý vesmír leží v Tvojom náručí. 10 000 000 pozdravení ti. Ó Matka tohto sveta! Veď ma, aby som otvoril Šušumna Nádí (Sushumna Nadi) a vzal Ťa po Čakrách ku Čakre Sahasrara a aby som splynul s Tebou a s Tvojím manželom, Pánom Šiva. Kundaliní Joga je Joga, ktorá pojednáva o Kundaliní Šakti, šesť centier spirituálnej energie (Shat Čakry), stúpanie spiacej Kundaliní Šakti a jej spojenie s Pánom Šiva v Sahasrara Čakre, na korune hlavy. Toto je presná veda. Taktiež známa ako Laya Joga. Šesť centier je prepichnutých (Čakra Bheda) prechádzaním Kundaliní Šakti k vrcholu hlavy. ‘Kundala‘ znamená ‘zvinutá’. Jej forma je ako zvinutý had. Z tohto dôvodu názov Kundaliní.“ – Swami Sivananda, Kundaliní Yoga    

“Kundaliní je zložené slovo: Kunda nám pripomína ohavný “Kundabuffer orgán,“ a liní je Atlantíďanský (pochádajúci z Atlantídy) výraz znamenajúci ukončenie. Kundaliní znamená “ukončenie ohavného Kundabuffer orgánu.“ V tomto prípade je úplne nevyhnutné, aby sme si neplietli Kundaliní s Kundabuffer.“ – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

Tieto dve sily, jedna pozitívna a stúpajúca a druhá negatívna a zostupná, sú symbolizované v Biblii, v Knihe Numeri (príbeh o Bronzovom Hadovi).  Kundaliní je “Životná Sila.“ – z Teozofického Slovníka. Sexuálny oheň, ktorý je základom všetkého života.

“Vzostup Kudaliní po mieche, je dosiahnutý veľmi pomaly podľa zásluh srdca. Ohne srdca ovládajú zázračný rozvoj Svätého Hada. Déví Kundaliní nie je niečo mechanické, ako sa mnohí domnievajú; Ohnivý Had je prebudený, iba s pravou Láskou medzi mužom a ženou a nikdy nebude stúpať po miechovom kanály (kanálik v mieche) cudzoložníkov.“ – Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom- Záhada Zlatého Kvitnutia

Rozhodujúcim faktorom v pokroku, rozvoji a evolúcii Kundaliní je etika.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

“Ešte donedávna väčšina spiritualistov verila, že Kundaliní po prebudení okamžite vystúpi do hlavy a zasvätenec bude okamžite, automaticky spojený so svojim Najvnútornejším alebo Vnútorným Bohom a premenený na Mahatmu. Aké pohodlné! Ako ľahko si všetci títo teozofisti, Rozekruciáni a spiritualisti, atď. predstavovali Najvyššie Zasvätenie.“ – Samael Aun Weor, The Zodiacal Course (Kurz Zverokruhu)

Existuje sedem tiel Bytia. “Každé telo má svoj “mozgovomiechový“ nervový systém, svoju miechu a Kundaliní. Každé telo je kompletný organizmus. A preto existuje sedem tiel, sedem drení a sedem Kundaliní. Pomalý a neľahký je vzostup každej zo siedmych kundaliní. Každý kaňon alebo stavec predstavuje určené okultné schopnosti a toto je dôvod, prečo každý kaňon podstupuje príšerné testy.“ - Samael Aun Weor, The Zodiacal Course (Kurz Zverokruhu)