slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

J

Ja:

Hocijaký subjektívny element v 49 úrovniach mysle. Každé “ja“, má svoje myšlienky, pocity a činnosti.

“Špatné následky ohavného Kundabuffer orgánu, sú predstavované tisícmi a miliónmi malých “ja“ akoby zvieracej a perverznej prirodzenosti. V intelektuálnom zvierati neexistuje jedno ovládacie centrum, a ani nie jedno “ja“ alebo permanentné ego. Každá predstava, každé cítenie, každý pocit, každá túžba, každé “ja chcem toto,“ každé “ja chcem takúto a takúto vec,“ každé “ja milujem, ja nemilujem,“ je odlišným ja. Všetky tieto malé a hádavé “ja“ sa medzi sebou hádajú, bojujú o nadvládu, nie sú medzi sebou prepojené, ani žiadnym spôsobom skoordinované. Každé z týchto malých “ja“ je závislé na zmenách okolností života a na zmenách dojmov. Každé malé “ja“ má svoje vlastné predstavy, svoje vlastné kritéria; pravá individualita v úbohom intelektuálnom zvierati neexistuje. Jeho koncepty, činnosti, predstavy, sú závislé na “ja“, ktoré v tých chvíľach dominuje situácii.“ – Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

“Keď ľudská bytosť zničí všetky svoje defekty, potom jeho “ja“ je rozpustené (vyhladené). Pravda k nám prichádza, keď je “ja“ rozpustené. Toto je spôsob, ako sa staneme dokonalými jasnovidcami. Pravda je zrodená z tvorivého pochopenia. Pravda nie je dočasná, ale večná a božská. “Ja“ nemôže poznať pravdu, pretože “ja“ je iba zhlukom spomienok. “Ja“ je časové (patrí času). “Ja“ sa narodí v čase a v čase i zomrie. Smrť je iba odčítanie zlomkov. Po ukončení matematickej operácie (smrť), zostanú iba hodnoty. Neskôr sa tie hodnoty vrátia do novonarodených fyzických tiel. Také hodnoty sú “ja“, vracajúce sa ego. Z tohto dôvodu je “ja“, iba ilúziou. Hocijaký trestný čin, hocijaký zločin, hocijaká neresť, sú fatálnym výsledkom potvrdenia “ja“, seba. Pôvod bolesti, leží vnútri “ja“. “Ja“ je rozpustené, keď vyhladíme túžbu. Kde prebýva pravda, tam nemôže prebývať “ja“, pretože pravda a “ja“ sú nezlučiteľné. “Ja“ je dočasnou chybou Kolesa Samsáry (Koleso Reinkarnácie a Karmy). “Ja“ je kacírstvom separatizmu. “Ja“ je pôvodom egoizmu, nenávisti, smilstva, cudzoložstva, žiarlivosti, hnevu, atď., atď. “Ja“ je smädom túžob a zdrojom pýchy a márnivosti. A preto, aby človek mohol inkarnovať pravdu, musí rozpustiť “ja“. Nato aby sme mohli dosiahnuť večného pokoja, je nutné rozpustiť “ja“, seba. Nato, aby sme mohli získať dokonalé jasnovidectvo a najvyššie osvietenie, je nutné rozpustiť “ja“. Pravda je Vnútorný Kristus každej ľudskej bytosti. “Ja“ je Satanom, ktorého nosíme vo vnútri. Kde je “ja“, tam nemôže byť pravda. “Pravda nemôže vstúpiť, kde prebýva “ja“. Pán je Pravdou.“ – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Jasnopočutelnosť:

“Jasnopočutelnosť je schopnosť počutia vo vnútorných svetov. Jasnopočutelnosť je magické ucho.“ – Manuál Praktickej Mágie

Jecira:

(Hebrejský יצירה, tiež Jetsirah alebo Olam Jetsirah) tretí zo štyroch kabalistických svetov. Je to svet formovania a anjelov.

"A IHVH Elohim יצר stvárnil človeka..." - Genezis 02:07

Jehova:

(Hebrew יהוה) Ezotericky Tetragrammaton, posvätné meno sefiry Chokma na kabalistickom strome života. Chokma je Kristus, druhý Logos, Syn Keteru, Otca. Chokma (Múdrosť), v kresťanstve predstavuje Ježiša-Krista. Názov "Jehova" má mnoho použití. Môže predstavovať naše vnútorné Bytie, ale tiež môže odkazovať na:

1) "Najvyšší vodca pozitívneho lúča Mesiaca je Jehova... Jehova žije bežne v Edene. Eden je éterický svet. Každý, kto sa vráti do Edenu je prijatý Pánom Jehova." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

2) "V Starom zákone, meno Jehova je aplikované na armádu Kozmotvorcov alebo božských Androgýnov, ktorí vytvorili tento vesmír, skôr než na pôvodné meno Jod-heve." - Samael Aun Weor, Odhalená Pistis Sofia

3) Jehova sa kabalisticky číta "Jod-Chavah," to znamená, že Jod (mužská vôľa Ducha Svätého v epifýze Adama, mozgu) skrze cudnosť dominuje "Chava" (ženská moc Ducha Svätého - Eva, "Matka žijúcich" - pohlavných orgánov). Čiže mozog vládne sexu.

Jeruzalem:

(Hebrejsky ירושלים) Yerushalayim, znamenajúc “základ pokoja,“ zo základu yarah “hodil, vrhol“ + shalom “pokoj.”

Nebeský Jeruzalem existuje v makrokozme. Nebeský Jeruzalem takisto existuje vo vnútri mikrokozmického človeka. Nové nebo a nová zem budú existovať. Toto bude budúci, nový, nebeský Jeruzalem makrokozmu. Keď je človek Kristifikovaný, potom sa premení na nový nebeský Jeruzalem mikrokozmu. “Ako hore, tak dole.“ – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Jesod (Yesod):

(Hebrejsky יסוד znamená základ) Deviata sefira Kabaly (Strom Života). V makrokozmickom vesmíre je Jesod štvrtou dimenziou. V mikrokozmickom vesmíre (človek), Jesod zodpovedá sexuálnym orgánom a Éterickému Telu. V Biblii je Jesod Rajom, Zasľúbenou Krajinou.

“Jesod je Vitálne alebo Éterické Telo. Jesod je základom Tretieho Logosu, centrum, kde gravituje sexuálna sila Tretieho Logosu. Sexuálna sila, ktorá je žijúcim základom našej fyziológie gravituje v Jesode. Duch Svätý prebýva v Jesode.“ – Samael Aun Weor

“A kráľ (Šalamún) prikázal, a oni priniesli veľké kamene, drahé kamene, (a) otesané kamene, aby položili יסד (základ) domu.“ – 1 Králi 5:17

Ješua:

(Hebrejsky יהשוה) Pochádza zo Svätého Mena Boha יהוה naplneného ohňom ש. Ješua je titul, nie osobné meno. Najviac známe je vo vzťahu k Yeshua Krestos (Ježíš Kristus). Znamená “spasiteľ.“ Niektorí to píšu Yeshu (ישו) alebo Yeshua (ישוע).

Ježiš:

Centrálna osobnosť kresťanstva sa nazýva Ježiš Kristus, ale to nie je jeho rodné meno, je to získaný titul. Meno "Ježiš," je odvodené z aramejského (staroveká hebrejčina) slova, Ješua, čo znamená "spasiteľ." To znamená, že pôvodné použitie tohto termínu je ako čestného titulu, ako napríklad "rabín."

Jinn (Džin) Stav:

Stav, ktorý je dôsledkom presunutia fyzického tela do štvrtej dimenzie.

“Kým je telo v “Džin“ stave, tak sa môže vznášať vo vzduchu (Laghima) alebo byť ponorené vo vode (Prakamya), alebo prechádzať ohňom bez toho, aby bolo popálené, alebo môže byť zmenšené na veľkosť atómu (Anima), alebo byť zväčšené až do bodu, kedy sa rukou dotýka slnka alebo mesiaca (Mahima). Telo ponorené v nadzmyslových svetoch podlieha zákonom týchto svetov. Vtedy je toto telo plastické a elastické, takže môže meniť tvar, znižovať svoju hmotnosť (Laghima), alebo zvyšovať svoju hmotnosť (Garima) podľa priania... Keď Ježíš kráčal po vode Galilejského Mora, vtedy mal svoje telo v “Džin“ stave. Peter bol schopný sa oslobodiť z reťazí a opustiť väzenie, vďaka pomoci Anjela, ktorá mu pomohol umiestniť jeho telo do “Džin“ stavu. – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Joga (Yoga):

(Sanskritsky) “zjednotenie.“ Podobné s Latinským “religare,“ základ slova “religion-ang.“ (náboženstvo). U Tibeťanov je to “mal-byor,“ čo znamená “zjednotenie s fundamentálnou podstatou reality.“

“Slovo JOGA pochádza z koreňa Yuj, čo znamená spojiť, a vo svojom duchovnom zmysle je to proces, ktorým je ľudský duch prinesený do blízkeho a vedomého splynutia alebo je zlúčený s Božským Duchom, podľa povahy ľudského ducha je držaný oddelene od (Dvaita, Visishtadvaita) alebo jeden s (Advaita) Božským Duchom.“- Swami Sivananda , Kundalini Yoga (Kundaliní Joga)

“Pantajali definuje Jogu ako pozastavenie všetkých funkcií mysle. Ako taká, ktorákoľvek kniha o Joge, ktorá sa nezaoberá s týmito tromi aspektmi subjektu, to jest, myseľ, jej funkcie a metódou na ich pozastavenie, môže byť pokojne odložená stranou ako nespoľahlivá a nekompletná.“ – Swami Sivananda, Practical Lessons In Yoga (Praktické Lekcie v Joge).

“Slovo joga vo všeobecnosti znamená, spojenie mysle so skutočným faktom...“ – 14 Dalajláma

“Duša túži po zjednotení so svojim Najvnútornejším, a Najvnútornejší túži po zjednotení so svojim Glorian.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

“V Gnóze sa nachádza všetkých sedem škôl Jogy, avšak v syntetizovanom a absolútne praktickým spôsobom. Tantrická Hatha Joga sa nachádza v cvičeniach Maithuny (Sexuálna Mágia). Praktická Raja Joga sa nachádza v práci s čakrami. Gnana / Jnana Joga sa nachádza v našich cvičeniach a duševných disciplínach, ktoré sme kultivovali v tajnosti po milióny rokov. Bhakti Joga je v našich modlitbách a Rituáloch. Laya Joga je v našich meditačných a dýchacích cvičeniach.  Samádhi existuje v našich cvičeniach s Maithunou a behom našich hlbokých meditácií. Cestu Karma Jogy žijeme v našich čestných skutkoch, čestných myšlienkach, v čestných pocitoch, atď.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

“Jogu, ktorú dnes potrebujeme, je vlastne staroveká Gnostická Kresťanská Joga, ktoré úplne odmieta predstavu Hatha Jogy. Neodporúčame Hatha Jogu jednoducho pretože hovoriac duchovne, akrobatické kúsky tejto disciplíny sú bezvýsledné; mali by byť ponechané akrobatom cirkusu.“ – Samael Aun Weor, The Yellow Book (Žltá Kniha)     

“Na Západe je joga vyučovaná veľmi zle. Veľké množstvo pseudo-múdrych Jogistov rozšírilo falošné presvedčenie, že skutočný Jogista musí byť  infrasexuál (nepriateľ sexu). Niektorí z týchto falošných jogínov dokonca ani nikdy neboli v Indii; sú to infrasexuálni pseudo-jogíni. Títo ignoranti veria, že dosiahnu hĺbkové uvedomenie iba s jogistickými cvičeniami, ako ásana, pránájáma, atď. Nielen že majú také falošné presvedčenia , ale čo je horšie, že ich rozširujú; a takto zvedú mnoho ľudí preč od ťažkých, priamych a tesných dverí, ktoré vedú ku svetlu. Žiadny autentický Zasvätený Jogín z Indie by si nikdy nemyslel, že dokáže dosiahnuť svoju vnútornú sebarealizáciu s pránájámou alebo ásanou, atď. Ktorýkoľvek oprávnený Jogín z Indie veľmi dobre vie, že také jogistické cvičenia sú iba spolu-pomocníkmi, ktoré sú veľmi užitočné pre ich zdravie a pre rozvoj ich schopností, atď. Iba ľudia zo Západu a pseudo-jogíni majú vo svojich mysliach presvedčenie, že s takými cvičeniami môžu dosiahnuť Sebauvedomenie. V Ašramoch Indie je veľmi tajne praktikovaná Sexuálna Mágia. Hociktorý Pravý Jogín Zasvätenec z Indie, pracuje s Arkanom A.Z.F. Toto je učené Veľkými Jogínmi z Indie, ktorí navštívili Západný svet, a ak to nebolo učené týmito veľkými Zasvätenými Hindustánskymi Jogínmi, ak to v ich knihách o Joge nebolo publikované, tak to bolo preto, aby sa vyhli škandálom. Môžete si byť absolútne istí, že Jogíni, ktorí nepraktikujú Sexuálnu Mágiu, nikdy nedosiahnu zrodenie vo Vyšších Svetoch. A teda, ktokoľvek, kto prehlasuje opak, je klamár a podvodník.“ – Samael Aun Weor, The Estoeric Course of Kabbalah (Ezoterický Kurz Kabaly)

Jozue alebo Jozua alebo Iosua alebo Jošua (Joshua):

(Hebrejsky יהושוע Jehošua, Grécky: Ἰησοῦς, oba názvy sú zhodné s Ježišom). Postava v hebrejskej Biblii (Exodus, Numberi a Jozue), vodca izraelských kmeňov po smrti Mojžiša. Či už v Novom zákone ako Ἰησοῦς (Ježiš), alebo v knihách Mojžišových ako יהושוע (Jošua alebo Ozeáš), názov je rovnaký (יהושוע), odvodený z hebrejského koreňa ישע, "záchrana/spása," "spasiť/oslobodiť," alebo "byť víťazný." Takže symbol je všade rovnaký: záchranca alebo Mesiáš (Kristus), ktorý sa narodil vnútri zasvätenca, aby oslobodil "ľud Izraela" (vedomie) z otroctva ega.

Jóni:

(Sanskrit) Ženský sexuálny orgán