slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

I

Idá:

(Sanskrit) Ženský had našej vnútornej energetickej bipolarity. Táto bipolarita je v Biblii symbolizovaná Adamom a Evou, olivovými stromami, Dvomi Svedkami. Idá súvisí s rozmnožovaním. 

Infravedomie:

Najhlbšie úrovne nášho ponoreného vedomia, súvisiace s nižšími sférami Klipotu.(Klipot-Peklo).

Intelekt:

“Sú dva typy intelektu: 1.Bežne známy zmyslový intelekt  2. Intelekt, ktorý je daný Bytím; toto je vedomý intelekt“ – Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revolúcia Dialektiky)

Bežný zmyslový alebo subjektívny intelekt je schopnosť uvažovania a porovnávania (pozri Intelektuálne Zviera). Súvisiaci s Intelektuálnym Mozgom alebo Centrom  a s fyzickým mozgom.

“Intelekt je veľmi vzácny inštrument pre Veľké Dielo Otca, keď je úplne použitý pre čistú službu Ducha. Mystik bez intelektu zlyháva kvôli nedostatku vzdelania (pozri Intelektuálne vzdelanie). Intelekt je satanský, keď je použitý pre službu vnútornej beštie. Intelektuálny darebáci (cynici a skeptici) sú výsledkom intelektualizmu bez duchovna“ – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

“Intelekt nikdy nedospeje k zasväteniu. Iba srdce dospeje ku Golgote Veľkého Zasvätenia. Väčšina ľudí má svoje hlavy naplnené absurdnými teóriami a prastarými predsudkami, svoje mysle neotvoria ničomu novému“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

Intelektualizmus:

“Intelektualizmus je opačný pól inteligencie; je veľmi odlišný od “osvieteného intelektu.“ Intelektualizmus je zmes psychologického “ja“ s informáciami nadobudnutými skrze vonkajších zmyslov. Inteligencia je atribút Bytia; je to schopnosť najvyššieho vedomia Bytia. Vedomé ľudstvo pracuje s inteligenciou; pochmúrne mechanické ľudstvo dostáva svoje úrovne sociálnej, ekonomickej a politickej prestíže tým, že pracuje s prezieravým intelektualizmom, pracujúc s mechanickou časťou intelektuálneho centra; to znamená, s tou najhoršou časťou.“ - Samael Aun Weor

Intelektuálne vzdelanie :

Úplné a súhrne intelektuálne porozumenie mnohých aspektov Cesty Zasvätenia.

“Pre rozvoj jasnovidectva, je dôležité mať intelektuálne vzdelanie. Pre rozvoj driemajúcich schopností, čakier, diskov, magnetických kolies Astrálneho Tela, je dôležité mať intelektuálnu disciplínu.“ – Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinológia a Kriminológia)

Pre rozvoj pozitívneho jasnovidectva, je nutné praktikovať potrebné ezoterické cvičenia a študovať najlepších autorov Teozofie, Rozekruciánstva, Jogy, Psychológie, atď., atď. Našim najhorším nepriateľom je nevedomosť (neznalosť); preto našim čitateľom odporúčame študovať veľké diela Majstra ženského pohlavia Heleny Petrovny Blavatskej, nazývanými Tajná Náuka. Taktiež odporúčame Kundalini Joga napísanú Šivanandom (Sivananda), ďalej knihy Dr. Arnolda Krumm-Hellera, knihy Dr. Adouma, knihy Rudolfa Steinera, atď., atď.“ - Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinológia a Kriminológia)

Každý ezoterický študent musí mať disciplínu a intelektuálnu kultúru. Okultista bez disciplíny a
 intelektuálnej kultúry sa obráti na delikventa.“ - Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinológia a Kriminológia)

Intelektuálne Zviera:

Keď inteligentný Princíp, Monad, pošle svoju iskru vedomia do Prírody, tá iskra, anima, vstúpi do prejavenia ako jednoduchý minerál. Postupne, po miliónov rokov, anima zbiera skúsenosť a vyvíja sa hore po reťazi života, až pokým sa nezdokonalí  na úrovni minerálneho kráľovstva. Potom stúpa do rastlinného kráľovstva a následne do zvieracieho kráľovstva. S každým vzostupom tá iskra získava nové schopnosti a vyššie stupne komplexnosti. Vo zvieracom kráľovstve sa naučí rozmnožovanie ejakuláciou. Keď tá zvieracia inteligencia vstúpi do ľudského kráľovstva, získa novú schopnosť: uvažovanie, intelekt; teraz je anima s intelektom: Intelektuálne Zviera. Tá iskra sa potom musí v ľudskom kráľovstve zdokonaliť, aby sa stala úplnou a dokonalou Ľudskou Bytosťou, entita, ktorá porazila a prekročila všetko, čo patrí do nižších kráľovstiev. Bohužiaľ, veľmi málo Intelektuálnych Zvierat sa zdokonalí; väčšina zostane zotročená svojou zvieracou vlastnosťou a takto spätne pohltená Prírodou. Proces patriaci do devolučnej strany života a nazývaný všetkými veľkými náboženstvami “Peklo“ alebo Druhá Smrť.

“Súčasná bytosť pripomínajúca človeka, ešte nie je človekom; je iba intelektuálnym zvieraťom. Je to veľmi vážna chyba, volať légiu “ja“ “dušou“. V skutočnosti, čo bytosť pripomínajúca človeka má, je psychický materiál, materiál pre dušu v jej Esencii, ale vskutku, bytosť pripomínajúca človeka ešte nemá Dušu.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revolúcia Dialektiky)

Intuícia:

Informácie a porozumenie, ktoré prichádza z najvyšších častí nášho Najvnútornejšieho Bytia. Mnoho stupňov existuje vo vývoji intuície. Táto schopnosť špecificky súvisí so srdcom (Anahata čakra) a epifýzou (Sahasrara čakra).

“Intuícia je priame vnímanie pravdy, bez deprimujúceho procesu uvažovania a názorov“. – Samael Aun Weor,
The Manual of Practical Magic (Príručka Praktickej Mágie)

“Srdce je posvätným chrámom nášho Vnútorného Majstra. Vnútorný Majster k nám hovorí cez intuíciu (pocity, vnímania, predtuchy). Keby ľudia poslúchali tieto intuície, tak by žili bez problémov.“ - Samael Aun Weor, The Zodiacal Course ( Kurz Zverokruhu)

“Najvyššia časť človeka je Svet Intuície a objektívneho duchovného Vedomia. Vo Svete Intuície sa vyvíjajú archetypy (pravzory) všetkých vecí v Prírode. Iba tí, ktorí prenikli do Sveta Objektívnej Intuície, iba tí, ktorí dosiahli slávnostné výšky Noetovej (Noetic) myšlienky, sú naozaj prebudenými a osvietenými“. - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Inverenciálny:

Atlantíďanský (z Atlantídy) výraz, ktorý znamená niečo ako “môj pozdrav do najhlbších častí vášho Bytia.“