slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

H

Hady ohňa:

Zasvätenia veľkých záhad, ktoré sú počiatočnými fázami prvej hory, hory zasvätenia. Úspešným prechádzaním týmito fázami, zasvätenec vytvorí slnečné telá.

Hady svetla:

Každý zasvätenec, ktorý dokončí hady ohňa A rozhodne sa pokračovať tým, že bude kráčať po Priamej Ceste, potom vstúpi do druhej polovice prvého hory. V zasvätencovi sa zrodí Kristus, ktorý potom začne osvetľovať každé zo siedmich tiel duše (chrbtica každého tela je naplnená Svetlom Krista).

Hasnamuss:

Termín používaný Gurdžijevom vo vzťahu k osobe s rozdeleným vedomím: jedna časť je slobodná a prirodzená  a druhá časť je uväznená v egu. V syntéze, každý, kto má ego je Hasnamuss. Hoci existuje mnoho variantov a druhov Hasnamussa, vo všeobecne sa hovorí o štyroch základných stupňoch:

 1. smrteľný: bežná osoba
 2. tí, ktorí majú vytvorené Solárne astrálne telo
 3. tí, ktorí majú vytvorené Solárne telá
 4. padlí Anjeli

Samael Aun Weor ich podrobne popisuje vo svojej prednáške "Univerzálny kľúč."

"Dvakrát -narodený, ktorý nezredukuje svoje lunárne ego na kozmický prach, sa premení na potrat Kozmickej Matky, stáva sa Marutom. Existujú tisíce druhov Marutov. Niektoré orientálne sekty a niektoré moslimské kmene sa dopúšťajú poľutovaniahodnej chyby, keď uctievajú všetky tieto druhy Marutov. Každý Marut, každý Hasnamuss má v skutočnosti dve osobnosti: jedna Biela a druhá Čierna (jedna slnečná a druhá mesačná). Najvnútornejší, Bytie odeté v Slnečných elektronických telách, je Bielou osobnosťou Hasnamussa a mnohopočetné "ja" odeté V Protoplazmatických mesačných telách je Hasnamussova "Čierna osobnosť. Preto títo Marutovia majú dvojaké ťažisko." - Samael Aun Weor

Gurdžijev pripísal Hasnamussovi nasledujúce vlastnosti:

 1. Každý druh skazenosti, vedomý i nevedomý
 2. Pocit sebauspokojenia z odvedenia ostatných z pravej cesty
 3. Neodolateľná chuť zničiť existenciu ďalších žijúcich tvorov
 4. Túžba oslobodiť sa z nutnosti aktualizácie úsilia-bytia požadované prírodou
 5. Snaha každého druhu umelo skryť pred ostatnými to, čo podľa ich názoru sú fyzické defekty
 6. Pokojná seba-spokojnosť vo využívaní toho, čo nie je osobne zaslúžené
 7. Snažiť sa byť niekým, kým nie je

Hoci pôvod tohto termínu je neistý, pri analýze v arabčine, hebrejčine, atď., sa nám naskytajú zaujímavé vysvetlenia. V sanskrte možno odvodiť Hasnamuss z:

हा Ha: častica vyjadrujúca smútok, skľúčenosť, bolesť
अश्न Asna : nenásytný, jedenie, konzumovať alebo kameň
मूष् mus : myš, zlodej

Heptaparaparšinok:

Zákon siedmych; Zákon organizácie. Tento zákon je viditeľný v siedmich notách západnej hudobnej stupnice, siedmich čakrách, siedmych tiel duše, Siedmych duchov pred trónom, atď.

"Tok síl sledujúci líniu, ktorá sa neustále v určitých intervaloch odkláňa a opäť na svojom konci spája. Podľa tohto prvotného posvätného kozmického zákona, línia toku síl má sedem bodov odchýlky, alebo ako sa inak hovorí, sedem "ťažísk" a vzdialenosť medzi dvoma po sebe idúcimi bodmi odchýlky alebo "ťažisiek," sa nazýva "stopinder posvätného Heptaparaparšinok." "Celý proces tohto posvätného zákona, konajúci skrze všetko novo vznikajúce a existujúce, sa vždy skladá zo siedmich stopinderov." - Gurdžijev

Hierarcha:

Veľkňaz, ten ktorý zastáva pozíciu autority v náboženskej hierarchie.

Hierofant:

Z Gréckeho (Hierophantes) Veľkňaz, Sudca alebo Vykladač posvätných záhad alebo tajuplných vedomostí.

Hlavné rasy:

kozmicke veky"Na každej planéte sa vyvíja sedem hlavných a sedem vedľajších rás (podrás). Na našej planéte Zemi sa už vyvinulo päť hlavných rás; ešte sa musia vyvinúť dve ďalšie hlavné rasy. Po siedmich hlavných rasách, a po transformácii planéty Zem, ku ktorej dôjde vďaka mnohým kataklizmám počas miliónov rokov, sa zo Zeme stane nový mesiac." - Kabala mayských záhad

Sedem hlavných rás tejto planéty Zem, sú:

Polárna protoplazmatická
Hyperborská
Lemurská
Atlantean
Árijská (súčasná)
Koradi (budúca)
(Siedma) (budúca)

Každá hlavná rasa má sedem podrás alebo vedľajších rás. Sedem podrás našej súčasnej Árijskej rasy sa rozvinulo v týchto hlavných oblastiach:

Arijske podrasy

Stredná Ázia
India, Južná Ázia
Babylon, Chaldea, Egypt
Grécko, Rím
Anglosaská, germánska oblasť
Latinská Amerika
Spojené štáty americké a Kanada

(Tri) hory:

tri-hory

V žiadnom prípade by som nechcel zraniť niečie city, no musíme zdôrazniť základný fakt, že v súčasnosti medzi sebou existuje mnoho ctihodných inštitúcií v rámci kultúrno-duchovného myslenia, ktoré sa úprimne domnievajú, že poznajú, Tajnú cestu. Napriek tomu ju však nepoznajú. Táto Tajná cesta je spomínaná vo všetkých knihách staroveku. Túto cestu môžeme nájsť zmieňovanú v mnohých veršoch; no ľudia ju nepoznajú.