slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

G

Gebura (Geburah):

(Poprípade gevurah; Hebrejsky גבורה znamená prísnosť a moc). Piata sefira na Strome Života. Taktiež nazývaná Din.

“Gebura je Prísnosť, Zákon, Buddhi, Spirituálna Duša, Valkíra...Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Gedula (Gedulah):

(Hebrejsky גדולה) Alternatívny názov pre sefiru Chesed.

Glorian:

Najhlbšie , najvznešenejšie výšky nášho vnútorného Bytia.

“V prvom rade, náš [vnútorný] Otec je plameň horiaceho ohňa a všetky plamene podliehajú ohnivému rozširovaniu a rozvoju, rozvinu, evolúcii a nezávislosti každej z jeho iskier. Urobte experiment s hocijakým plameňom a uvidíte, že ten plameň sa dokáže rozšíriť všade, a že každá z jeho iskier sa môže stať nezávislým plameňom. Teraz si vezmite tento príklad do úsvitu Mahamanvantary, a pochopíte, ako vás počali vaši nebeskí Otcovia. Teraz, ak si vezmete, že každá iskra je spojená so svojim vlastným lúčom svetla, potom pochopíte vzťah iskier k tomu svetlu, a vzťah našej božskej iskry s lúčom Absolútneho Svetla, ku ktorému patríme. Tento lúč Absolútneho Svetla je náš Glorian. Náš “Glorian“ je dychom, ktorý sa vôbec nepozná; náš “Glorian“ je dychom Absolútna.“ – Samael Aun Weor, The Zodiacal Course (Kurz Zverokruhu)

V skutočnosti, Glorian nie je ničím iným ako Lúčom, z ktorého vyšiel Najvnútornejší (Duch). Teda Glorian je substancia, avšak nie je Duchom, ani hmotou. Glorian je Veľký Dych, ktorý sa vôbec nepozná. Je to dych z Absolútna, jeden z mnohých dychov z Veľkého Dychu. Glorian je Hinduistickým “Atmickým Vláknom.“ V našom vnútri je Absolútnom, náš vlastný, individuálny lúč, naše Skutočné Bytie v celej svojej kráse. Duša sa usiluje o zjednotenie so svojim Najvnútornejším a Najvnútornejší sa usiluje o zjednotenie so svojim Glorianom.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

Gnostická cirkev:

(Grécky) Od γνῶσις, znalosti a ἐκκλησία, zhromaždenie. Teda presne definované, gnostická cirkev je zoskupenie alebo zhromaždenie vedomostí. Gnostická cirkev je depozitár najväčších vedomostí vesmíru. Gnostická cirkev sa skladá zo všetkých dokonalých bytostí, ktorých nazývame bohmi, anjelmi, budhami, majstrami atď. Gnostická cirkev nie je dajaká fyzická entita, ale existuje vo vnútorných svetoch vo vyšších dimenziách. Gnostická cirkev využíva akýchkoľvek prostriedkov vhodných vo fyzickom svete, aby pomohla pozdvihnúť ľudstvo z utrpenia. Táto pomoc je po celú dobu prítomná prostredníctvom rôznych náboženstiev, filozofie, učiteľov, atď.

"V tomto kurze, budeme vysvetľovať sviatosti zavedené od staroveku v cirkvi Krista, ktorej posledné korene siahajú do Egypta. Vnútorne sa táto svätá gnostická cirkev nachádza vo vyšších dimenziách. Napriek tomu v dnešnej dobe, môžeme nájsť vo fyzickom svete jej fyzického predstaviteľa v každej gnostickej škole svetla našich viditeľných i neviditeľných gnostických organizácií, ktoré tvoria gigantické gnostické hnutie. Gnostická cirkev bola zriadená majstrom Ježišom pred dvetisíc rokmi na Blízkom východe, no história tejto cirkvi siaha oveľa ďalej. Táto cirkev súvisí s mystériami starovekého Egypta, ktorého korene nájdeme v Atlantíde, ktorá pochádza z Neptunian-Amentian epochy priamo súvisiacej so svetom jesod, t.j. štvrtej dimenzie a ďalej. Ako viete, slovo gnóza pochádza z gréckeho slova pre poznanie/vedomosti, a táto náuka poznania súvisí so slávnym stromom poznania knihy Genezis..." - Sviatosti gnostickej cirkvi

Gnóza:

(Grécky γνώσις ) Poznanie/Vedomosti.

  1. Slovo Gnóza odkazuje na poznanie, ktoré získavame skrze našu vlastnú skúsenosť, ako je tomu v protiklade s poznaním/vedomosťami, ktoré nám boli povedané alebo ktorým veríme. Gnóza – pod hociktorým názvom v histórii alebo kultúre – je vedomé, skúsenostné poznanie, nie iba intelektuálne alebo konceptuálne poznanie, presvedčenie alebo teória. Tento názov je synonymný s Hebrejským “Daat“ a so Sanskritským “jna.“
  2. Tradícia, ktorá stelesňuje jadro múdrosti alebo poznania ľudstva.

“Gnóza je plameň, z ktorého vznikli všetky náboženstvá, pretože Gnóza je vo svojej hĺbke náboženstvom. Slovo “náboženstvo“ (angl. religion) pochádza z Latinského slova “religare,“ čo značí “spojiť Dušu s Bohom“; takže Gnóza je veľmi čistý plameň, z ktorého vznikli všetky náboženstvá, pretože Gnóza je Poznanie, Gnóza je Múdrosť.“ – Samael Aun Weor, The Esoteric Path (Ezoterická Cesta)

“V Gnóze sa nachádza tajná veda Sufistov a Tancujúcich Dervišov. V Gnóze sa nachádza tajná náuka Budhizmu a Taoizmu. V Gnóze sa nachádza tajná mágia Severanov (Nordická rasa). V Gnóze nájdeme  múdrosť Hermesa, Budhu, Confuciusa, Mohameda a Quetzalcoatla, atď., atď. Gnóza je náukou Krista.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

Guny:

(Sanskritsky) Doslovne "Základná vlastnosť."

"Prakrti sa skladá z troch gun alebo síl a to, sattva, radžas a tamas. Sattva je harmónia alebo svetlo alebo múdrosť alebo rovnováha alebo dobrota. Radžas je vášeň alebo pohyb alebo činnosť. Tamas je zotrvačnosť alebo nečinnosť alebo tma. Počas kozmickej pralaji existujú tieto tri guny v stave rovnováhy. Počas srishti alebo projekcie, vzniká vibrácia a tri vlastnosti sa prejavia vo fyzickom vesmíre."- Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní joga

"Pred začatím úsvitu mahá-manvantary, sattva, radžas a tamas (harmónia, emócia a nečinnosť), boli v dokonalej nirvanickej rovnováhe. Oheň udáva kozmické váhy do pohybu. Sattva, radžas a tamas sa stali nevyrovnanými, a to dalo vzniku mahá-manvantare. Jogín/ka musí oslobodiť svoje pravé Ja zo Sattva, Radžas a Tamas, aby získal právo vstúpiť do Absolútna. Sattva, radžas a tamas budú opäť v dokonalej rovnováhe na konci mahá-manvantary, takto sa vesmír opäť ponorí do spánku v hlbokom lone Absolútna, v najvyššom Parabrahmanu, v tom, čo nemá pomenovanie. – Samael Aun Weor, Kundaliní joga

Gupta-Vidya:

(Sanskritsky) Veda Mantier, Mágia Slova; je založená na mystickej moci zvukov, na vede harmónie. 

Guru:

(Sanskrit, doslova “učiteľ“) Tento výraz sa môže aplikovať na hocijakého učiteľa. Ale v Gnóze sa všeobecne sústreďuje na nadriadeného alebo hlavného Guru, ktorý nás môže viesť k úplnému oslobodeniu.

Zasväcovacia cesta je niečo veľmi vnútorné [nie fyzické ] a delikátne. Aby učeník vlastnil tŕstie, musí sa oslobodiť od všetkých škôl, náboženstiev, siekt, politických strán, konceptov materskej zeme a zástav, dogiem, intelektualizmu, sebeckosti, nenávisti, hnevu, názorov, školských argumentov, autoritárstva, atď... Je potrebné, aby sme hľadali Guru, aby nás mohol viesť po tejto vnútornej a delikátnej ceste. Guru musí byť hľadaný vnútorne v ohromnej hĺbke vedomia... Každý učeník musí hľadať Majstra vnútorne, vnútorne, vnútorne. Majster je nájdený v ohromnej hĺbke nášho vedomia. Ak chcete hľadať Majstra, opustite všetku knižnú učenosť a pseudo-spirituálne školy. Majster sa objaví, keď je učeník pripravený. – Samael Aun Weor, Igneous Rose (Ohnivá Ruža)