slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

E

Ego:

Latinsky “ja“ a podobné ku Gréckemu Εγώ. V Gnóze je význam ega veľmi odlišný od Freudovskej (Sigmund Freud) definície. V praktickej spiritualite (duchovno) význam ega odkazuje na psychologické výtvory v mysli, ktoré väznia vedomie. Ego je mnohopočetnosť protirečiacich psychologických elementov, ktoré máme vo vnútri  a vo svojom súčte sú “ego“. Každý je tiež nazývaný “ego“ alebo “ja“. Každé ego je psychologický defekt, ktorý vytvára utrpenie. Ego je tri ( súvisiaci s našimi Troma Mozgami alebo troma centrami psychologického spracovania), sedem (hlavných hriechov) a légia ( vo svojich nekonečných kombináciách).

“Ego je základom nevedomosti a bolesti“. – Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

“Bytie a ego sú nezlučiteľné. Bytie a ego sú ako voda  a olej. Nikdy sa nemôžu zmiešať... Úplné zničenie psychických agregátov (egá) je možné, iba radikálnym pochopením našich chýb, skrze meditáciu a zjavnou Seba-reflexiou Bytia.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Ein (Ain):

(Hebrew אין) Prvý aspekt prapôvodného Absolútna alebo Prázdnoty.

“AIN (EIN) je rovnaké ako v Sanskrite SAT, inými slovami Neprejavené Absolútno.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

“Trinásta Emanácia (Aeon), ktorá sa nachádza za Dvanástimi Bránami je Ein, Sat, Neprejavený. Klopanie na Trinástu Bránu, sa rovná vstupu do náručia Kozmického Spoločného Večného Otca, ktorého Hebrejské meno je Aelohim.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Ein Sof (Ain Soph):

(Hebrew אין סוף) Alternatívne Ein Sof or Ayn Sof.

“EIN SOF je druhým aspektom (Absolútna); kde už existuje určité prejavenie... Božskú lúč existuje v ľudskej bytosti. Tento Lúč sa chce vrátiť späť ku svojej vlastnej Hviezde, ktorá sa vždy na neho usmieva. Hviezda, ktorá naviguje naše vnútro, je super božský Atóm z Abstraktného Absolútneho Priestoru. Kabalistický názov pre tento Atóm je posvätný Ein Sof.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Ein Sof Ór (Ain Soph Aur):

(Hebrejsky) Tretí aspekt prapôvodného Absolútna alebo Prázdnoty.

“Každý Vesmír v nekonečnom priestore, má svoje vlastné centrálne Slnko, a sčítanie všetkých tých Spirituálnych Sĺnk predstavuje EIN SOF ÓR, Protokozmos, Solárne Absolútno.“ – Tarot a Kabala

Elementálny ochranca/orodovník:

"Každá ľudská bytosť má elementálneho inštruktora. Tento elementálny inštruktor je vyrobený z elementálnych látok prírody a jeho tvorcom bol samotný človek. Človek vytvoril svojho elementálneho inštruktora, keď aj on sám bol elementálom. Ašpirácia elementálneho-človeka dala vznik jeho elementálnemu inštruktorovi. Takto vznikol elementálny inštruktor. Elementálny inštruktor gnostického doktora je majster elementoterapie." - Samael Aun Weor, Okultná medicína a Praktická mágia

Elementály:

Inteligencia alebo duša všetkých tvorov pod Ľudským Kráľovstvom, ktorých fyzické telá sú mineráli, rastliny a zvieratá, ale ktorých duše sú škriatkovia, piadimužíci, elfovia a víly. (Presne povedané, dokonca i Intelektuálne Zvieratá zostávajú ako elementály pokým nevytvoria dušu; ale v bežnom používaní názov elementály sa vzťahuje k tvorom troch nižších kráľovstiev: minerálneho, rastlinného a zvieracieho).

“V časoch Krála Artúra a Rytierov Okrúhleho Stolu, sa elementály Prírody prejavovali všade, hlboko prenikajúc našou fyzickou atmosférou. Je veľa historiek o elfov, škriatkov a víl, ktoré sa stále hemžia v zelenom Erine, Írsku. Bohužiaľ, všetky tieto nevinné veci, všetka táto krása z duše Zeme, už nie je naďalej vnímaná ľudstvom. Takto to je kvôli intelektuálnemu, darebáckemu planému vedátorstvu a prehnanému rozvoju zvieracieho ega.“- Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

Elohim:

[אלהים] Hebrejský termín so širokou škálou významov. V kresťanských prekladoch biblie, je to jedno z mnohých slov preložených na všeobecné slovo "Boh," ale ktorého skutočný význam závisí od kontextu. Napríklad:

1. V kabale, םיהלא je meno Boha, ktoré sa vzťahuje na mnohé úrovne stromu života. Vo svete Acilut, sa toto slovo vzťahuje k božstvám sefirotov Binah (Jehova Elohim, uvedené najmä v Genezis), Geburah a Hod. Vo svete Briah, to sa týka bytostí Necach a Hod.

2. El [אל] je "boh," Eloah [אלה] je "bohyňa," a teda množné číslo Elohim odkazuje na "bohov a bohyne," a bežne sa používa s odkazom na Kozmotvorcov alebo Dhján-choánov.

3. אלה Elah alebo Eloah je "bohyňa." Yam [ים] je "more" alebo" oceán." Preto אלהים Elohim môže byť אלה - ים "morská bohyňa" [t.j. Afrodita, Panna morí (Stella Maris), atď.]

"Elohim," má mnoho ďalších významov. Všeobecne možno povedať, Elohim odkazuje na vysoké aspekty božstva.

"Každý z nás má svojho vlastného vnútorného Elohim. Vnútorný Elohim je Bytie nášho Bytia. Vnútorný Elohim je náš Otec-Matka. Vnútorný Elohim je lúč, ktorý vychádza z Aelohim." - Samael Aun Weor, Gnostická Biblia: Odhalená Pistis Sofia

Elohim Sabaoth:

Hebrejský názov) Sabaoth znamená „armáda“ alebo „hostiteľ“ a preto Elohim Sabaoth je armáda Elohim alebo anjelov.

Ens Seminis:

(Latinsky) Doslovne, “entita semena.“ Výraz používaný Paracelsom.

Ens Virtutis:

(Latinsky) Doslovne, "armáda, hostiteľ, mocné skutky, sila/výkon, odvaha/statočnosť, dôležitosť/mužnosť/cnosť/ charakter/znamenitosť" Paracelsus prehlásil, že ens virtutis musí byť extrahované z ens seminis, teda hovorí, že všetky cnosti a dokonalosti sa rozvíjajú od sily, ktorá sa nachádza v sexuálnych vodách.

Eón:

(strom-zivota-eony-slovnikGrék αιών aion) Doslova, "dĺžka času."

"Interval označujúci čas." - Theodoret (A. D. 300-400)

V gnosticizme, grécky termín aion odkazuje na typ bytosti. Taktiež to môže odkazovať na (niekedy súčasne):

  1. titul majstra Ohromného dňa.

  2. Oblasť alebo dimenzia. "Dvanásť eónov alebo dvanásť kozmických oblastí medzi sebou vzájomne preniká bez akéhokoľvek zmätku... Musíme jasne rozlišovať medzi Nebom a oblasťami. Oblasti sú ekvivalentné s dimenziami. Dvanásť eónov je dvanásť oblastí. Dvanásť hodín Apollónia súvisí s dvanástimi existujúcimi eónmi v rámci každého Neba. Je nepochybné, že zasvätenec musí pracovať v každom z trinástich eónov, ak chce dosiahnuť konečného oslobodenia. Prvý eón je malkut, ktorý sa nachádza tu, ale taktiež v ponorenej priepasti. Druhý eón je jesod, ktorý sa nachádza v našich pohlavných orgánoch a vo štvrtej dimenzii, v ktorej nájdeme pozemský raj, éterický svet. Tretí eón je astrálny svet, sefira hod. Štvrtý eón je necach, mentálny svet. Piaty eón je tiferet, príčinný svet. Šiesty eón je gebura, budhický alebo intuitívny svet. Siedmy eón je svet Átmana, Neopísateľného, oblasť chesed či gedulah. Ôsmy eón je binah, oblasť Ducha Svätého, svet Šivy, Tretieho Logosu. Deviatym eónom je chokmah, oblasť Logosu, Kozmického Krista. Desiaty eón je Keter, oblasť Starca dní. Jedenásty eón je oblasť Ein Sof Ór, tretí veľký aspekt Absolútna. Dvanásty eón je oblasťou Ein Sof, druhého aspektu Absolútna. Trinásty eón je oblasť Ein, Neprejaveného Absolútna. Každý z týchto trinástich eónov, musí byť Seba-uvedomený v našom vnútri. Pistis Sofia sa musí seba-uvedomiť v týchto trinástich eónov, na základe vedomej práce a dobrovoľnom utrpení." - Samael Aun Weor, Odhalená Pistis Sofia

Esencia:

Bez pochyby Esencia alebo Vedomie, čo je tá samá vec, hlboko spí... Esencia je sama o sebe veľmi krásna. Prišla zhora, z hviezd. Žalostne je hlboko udusená vo všetkých tých “ja“, ktoré v sebe nosíme. Esencia môže svoje kroky vystopovať, vrátiť sa do svojho miesta pôvodu, ísť späť ku hviezdam, ale najprv sa musí oslobodiť od svojich zlých spoločníkov, ktorí ju uväznili v brlohoch záhuby. Ľudské bytosti majú tri percentá voľnej Esencie a ďalších 97 percent je uväznených v “ja“. – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

“Keď je zničený defekt, percentuálny podiel psychickej Esencie je oslobodený. Takto psychická Esencia, ktorá je potlačená v našich defektoch, bude úplne oslobodená, keď zničíme úplne každú z našich falošných hodnôt, inými slovami, naše defekty. A tak, radikálna zmena nastane, keď je oslobodená úplnosť našej Esencie. Potom presne v tom okamžiku, sa cez nás prejavia večné hodnoty nášho Bytia. Nepochybne, toto by bolo úžasné nie len pre nás, ale aj pre celé ľudstvo.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revolúcia Dialektiky)

Éterické Telo:

Taktiež známe, ako Vitálne Telo. Vyšší aspekt fyzického tela, skladajúce sa z energie alebo vitálnej sily, ktorá dodáva život fyzickému telu. V Tibetskom Budhizme, vitálne telo je známe, ako jemné telo (lus phra-mo).

“Je napísané, že vitálne telo alebo základ organického života vo vnútri každého z nás, má 4 étery. Chemický éter a éter života súvisia s chemickými procesmi a sexuálnym rozmnožovaním. Chemický éter je špecifický základ pre organické, chemické javy. Éter života je základom rozmnožovacích a sexuálnych procesov rasy. Dva vyššie étery, svetelný a reflexný majú povznesenejšie funkcie. Svetelný éter súvisí s kalorickými, svetelnými, vnímavými, atď. javmi. Reflexný éter slúži ako prostriedok prejavu pre vôľu a predstavivosť.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Exioëhary:

"Predtým, než budem hovoriť, ako to ďalej prebiehalo, musím trochu detailnejšie vysvetliť túto posvätnú látku, ktorá je konečným výsledkom vyvíjajúcich sa transformácií každého druhu bytia-potravín tvorenú u každej bytosti bez rozdielu mozgového systému. Táto posvätná látka, ktorá vzniká u bytostí akéhokoľvek druhu je takmer všade nazývaná "Exioëhary," ale vaši obľúbenci na planéte Zem, to volajú "'spermie."- Gurdžijev, všetci a všetko, 23.275