slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

D

Daat (Daath):

(Hebrejsky דעת znamená poznanie/vedomosti) Tento výraz je synonymom s Gréckym Gnóza (Gnosis). Ukrytá sféra na Strome Života. Daat je Strom Života, ktorý súvisí so sexualitou.

“Môj synu, načúvaj mojej múdrosti (חכמה Chokma); nakloň svoje ucho k môjmu porozumeniu (בונה Binah), aby si sledoval (svoje) myšlienky a tvoje pery budú strážiť poznanie (Daat). – Príslovia 5

“Môj ľud hynie, lebo nemá poznania (Daat-Gnóza). Pretože si odmietol poznanie (Daat-Gnóza), odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov.“ – Kniha proroka Ozeáša 4:6

Defekty:

Smrteľné hriechy, ktorých kombinácie majú za následok milióny rôznych psychologických problémov.

“Analyzujte všetky ľudské defekty a uvidíte, že všetky majú svoj základ v túžbe.“ - The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Deviata Sféra:

V Kabale je to odkaz na sefiru Jesod Stromu Života (Kabala). Keď umiestnite Strom Života pred svoje telo, tak vidíte, že Jesod súvisí s vašimi sexuálnymi orgánmi.

“Deviata Sféra Kabaly je sex.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Deviata Sféra taktiež odkazuje na Jesod a na najnižšiu sféru Klipotu.

“Veľký majster Hilarion IX povedal, že v staroveku bolo zostúpenie do Deviatej Sféry, najväčšou skúškou najvyššej dôstojnosti Hierofanta. Hermes, Budha, Ježiš Kristus, Dante, Zoroaster, Mohamed, Ráma, Krišna, Pytagoras, Platón a mnoho ďalších, muselo zostúpiť do Deviatej Sféry, aby mohli pracovať s ohňom a vodou, ktoré sú pôvodom svetov, zvierat, ľudských bytostí a Bohov. Tu začína každé, pravé, biele Zasvätenie.“ – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Devolúcia:

Od latinského devolvere: spätná evolúcia, degenerácia. Prirodzená mechanická inklinácia pre všetku hmotu a energiu v prírode, aby sa vrátili späť k ich stavu nečinnej jednotnosti. Súvisiaca s Arkánom 10: Odplata, Koleso Samsáry. Devolúcia je obrátený proces evolúcie. Evolúcia je komplikovanosťou hmoty a energie a devolúcia je pomalý proces prírody zjednodušiť hmotu alebo energiu za použitia síl.

Prostredníctvom devolúcie sa v infradimenziách prírody protoplazmatická hmota a energia zostupujú, degradujú a vzrastajú v hustote, až kým nedosiahnu stred zeme, kde nadobudnú ich konečný stav nečinnej jednotnosti.

Devolúcia presúva psychiku, morálne hodnoty, vedomie alebo psychologické povinnosti do nižších degradovaných organizmov (Klipot) skrze vzdania sa našich psychologických hodnôt zvieraciemu správaniu, obzvlášť sexuálnej degenerácie.

Déva:

(v sanskrite, “žiariaci“) Bohovia Hinduistickej mytológie.

“Dévovia a Anjeli nie sú nikdy nižšie postavení ako ľudia. Dévovia a Anjeli sú Skutočné, Solárne, Ľudské Bytosti a to je všetko. Dévovia a Anjeli sú Znovuzrodení.“ - The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Ezoterická Rozprava o Hermetickej Astrológii)

Déví:

Déví alebo Maheswari alebo Parasakti je najvyššia Šakti alebo Sila Najvyššej Bytosti. Keď Višnu a Mahádéva zničili rôznych Asurov, sila Déví stála za nimi. Déví vzala Bráhmu, Višnu, a Rudru a dala im potrebnú Šakti, aby mohli pokračovať v práci stvorenia, uchovania a zničenia. Déví je Tvorkyňa vesmíru. Ona je univerzálna matka. Durgá, Kálí, Bhagavati, Bhavani, Ambala, Ambiká, Jagadamba, Kameswari, Ganga, Uma, Chandi, Chamunda, Lalita, Gauri, Kundaliní, Tara, Rajeswari, Tripurasundari, atď., sú všetky jej formy. Počas deviatich dní Dusserah je uctievaná ako Durgá, Lakšmí a Sarasvatí. Déví je Matkou všetkých. Zbožný a zlý, bohatý a chudobný, svätec a hriešnik, sú všetci Jej deti. Déví alebo Šakti je matka prírody. Ona je sama príroda. Celý svet je jej telo. Hory sú Jej kosti. Rieky sú Jej žily. Oceán je Jej močový mechúr. Slnko a Mesiac sú Jej oči. Vietor je Jej dych. Agni je Jej ústa. Ona riadi túto svetovú šou. - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní, Déví

Dharma:

(Sanskrit; Tibetsky chö) Slovo s mnohými úrovňami použitia. V Sanskritu, “Poctivosť, služba.“ Vnútorné zloženie veci, ktoré riadi jej rast. Tiež, Zákon alebo Spôsob. Tibetská verzia chö naznačuje “zmenu“ alebo “prinesenie transformácie.“ Samotné spirituálne učenie je Dharma. Rovnako, ovocie dobrých skutkov, ktoré dostaneme ako kompenzáciu, je Dharmou. Hocijaká veľká pravda je Dharma. V bežnom používaní sa slovo Dharma vzťahuje na učenie cesty ku konci utrpeniu a k výsledku tejto cesty. Jeden z troch klenotov (Tri-ratna).

Dharmadatu:

(Sanskritské slovo, v tibetčine čhöjing alebo chos-nyid) Prázdnota, Absolútno. Vše-obopínajúci priestor, ktorý je bez vzniku a počiatku, z ktorého vznikajú všetky javy.

Dhárana:

(Sanskrit) V pataňdžali joge, dhárana je štvrtý krok, "koncentrácia."

Dhjána:

(Sanskrit; tibetsky sampten; v jazyku pali: jhana; čínsky: Ch'an; japonsky: Zenna alebo Zen) Sanskritský názov odkazuje na "meditáciu," ale je používaný vo význame duševnej stability a aktívneho, meditatívneho rozjímania o povahe objektu.

1. V hinduizme, dhjána je piatou zo šiestich fáz pataňdžali jogy, a odkazuje sa na stav vedomého pokoja, s dokonalou koncentráciou na objekt meditácie. Z toho stavu môžeme prejsť do šiestej fázy, samádhi.

2. V budhizme, dhjána je piatou zo šiestich páramit (dokonalostí). V tibetskom jazyku, termín sampten alebo bsam gtan, znamená "definitívny" alebo "zriadený," pretože to je základ, z ktorého sú dosiahnuté všetky vedomé realizácie.

Dhján-choán:

(Sanskrit) "Pán Svetla." Kozmotvorca alebo Elohim. Božské inteligencie, ktoré dohliadajú na vesmír. " Dhján-choán je ten, kto sa už zbavil štyroch tiel hriechu, ktorými sú fyzické, astrálne, mentálne a príčinné telo. Dhján-choán sa pohybuje a koná už iba so svojou diamantovou dušou.  Už sa oslobodil od májí (ilúzia), a preto žije šťastne v nirváne." - Samael Aun Weor, Belzebubova Revolúcia

Dhjáni Bódhisattva:

(Sanskritsky) “Keď chce Logos vstúpiť do Sveta, tak vypustí (vydýchne) svojho Najvnútornejšieho. Najvnútornejší potom spolu s Božskou Dušou je Dhyani Bódhisattvou Logosu.“ - The Manual of Practical Magic (Príručka Praktickej Mágie)

Dhjánibudha:

(Sanskrit) "Meditačný Budha." Ktorýkoľvek z piatich symbolických aspektov Budhu, často prezentované ako "osvietené rodiny" Budhov a Bódhisattvov. Týchto päť Budhových rodín, symbolizuje plne vyvinuté vedomie súvisiace s očistenými skandhami.

Dhjáni-pasa:

(Sanskrit) "lano dhjánov alebo duchov. Neprekročiteľný-kruh, kruh, pod ktorým sa nachádzajú všetci tí, ktorí sú obeťou falošnej predstavy oddelenosti." – Teozofický slovník pojmov.

Diamantové oko:

Polyvízia, oko vševedúcnosti, ktoré sa prebudí, keď posvätný oheň otvorí siedmu cirkev s názvom Laodicea, koruna svätých.

Dojmy:

Informácie prijaté zmyslami a prenesené do mozgu. My nevidíme strom, my vidíme náš dojem toho stromu. Pre viacej informácii čítajte, Transformácia Dojmov.

Druhá komora:

Druhá komora je určená pre tých, ktorí sa zaviazali k gnóze a smrti ega. Druhá komora je držaná v tajnosti, lebo sa jedná o posvätnú a hlbokú dôveru. Pozri: Komory

Druhá Smrť:

Úplne zničenie ega v pekelných oblastiach prírody, ktoré na konci (po nepredstaviteľnom množstve utrpenia) očistí Esenciu od všetkého hriechu (karma), aby mohla znova skúsiť dosiahnuť Sebauvedomenie Bytia.

“Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom (Inkarnujem sa v ňom) a on mi bude synom (pretože, je Kristifikovaný), Ale zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť. (Kniha Zjavenia 21). Toto jazero, ktoré horí ohňom a sírou je jazerom telesnej túžby. Toto jazero súvisí s nižšími zvieracími hĺbkami ľudskej bytosti a jej atómovej oblasti v priepasti. Ponurí sa pomaly rozložia v priepasti, až pokým nezomrú. Toto je druhá smrť.“ – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

“Keď je spojenie nazývané “Antakarana,“ cez ktoré komunikuje božské trio so svojou “nižšou esenciou“ prerušené, nižšia esencia (uväznená v egu) je ponechaná oddelená a je potopená do priepasti zničujúcich síl, kde sa (jej ego) kúsok po kúsku rozloží. Toto je Druhá Smrť, o ktorej rozpráva Apokalypsa; toto je stav vedomia nazývaný “Avitchi.“ – Samael, Aun Weor, The Zodiacal Course (Kurz Zverokruhu)

“Druhá Smrť je skutočne bolestivá. Ego sa cíti, ako keby bolo rozdelené do rôznych častí, odpadajú mu prsty, ruky, nohy. Trpí nesmiernym zrútením.“ – z prednášky Záhady Života a Smrti (The Mysteries of Life and Death)

Drukp-ovia (Drukpa):

(Tiež známi pod rôznymi menami ako Druk-pa, Dugpa, Brugpa, Dag Dugpa alebo Dad Dugpa) Termín Drukpa pochádza z Dzongkha a tibetského འབྲུག་ཡུལ་ (brug yul), čo znamená "krajina Bhutánu," a je zložený z Druk, "drak," a pa, "osoba." V Ázii, uvedené slovo odkazuje na ľudí Bhutánu, krajiny medzi Indiou a Tibetom.

Drukpa sa môže tiež odkazovať na veľkú sektu budhizmu, ktorá sa oddelila od Kagyug-pa "Tých z ústnej tradície." Oni sa považovali za dedičov indických guruov: ich učenie, ktoré siaha až do Vadžradhara, bolo prenesené cez Dákiní, od Náropu k Marpovi a potom k asketickému a mystickému básnikovi Milarepovi. Milarepovi učeníci neskôr založili nové kláštory, a objavili sa nové odnože, medzi ktorými sú Karmapa a Drukpa. Napriek občasných vnútorným hádkam a extrémnym rozdielom v cvičeniach, všetky tieto školy tvoria rád Kagyug-pa. Drukpa sekta sa pozná podľa ich slávnostných veľkých červených čiapok, ale je potrebné vedieť, že oni nie sú jedinou skupinou "Červených čiapok" (Nyingm-ovia, založení Padmasambhavom, používajú taktiež červené čiapky). V Drukp-ovia zaviedli zvláštne uctievanie Dordže (Vadžra alebo blesk, symbol falu/penisu).

V mnohých knihách, Samael Aun Weor opakovane písal, že "Drukp-ovia" praktizujú a učia čiernu tantru, prostredníctvom vypustenia sexuálnej energie. Ak analyzujeme slovo "Drukp-ovia," tak je jasné, že hovorí o "Čiernych drakov," alebo ľudí, ktorí praktizujú čiernu tantru. On nemal na mysli všetkých ľudí v Bhutáne alebo všetkých členov budhistickej sekty Drukpa. Takéto všeobecné odsúdenie by bolo také smiešne, ako je to, ktoré urobili všetci tí, ktorí odsudzujú všetkých Židov za ukrižovanie Ježiša.

"V roku 1387, práve preto, tibetský reformátor Tsong Khapa hodil každú knihu nekromantie, ktorú našiel do ohňa. Ako výsledok, niektorí nespokojní lámovia utvoril alianciu s domorodými Bon-ami, a dnes v oblastiach Sikkimu, Bhutánu a Nepálu, tvoria mocnú sektu čiernej mágie, kde sa odovzdávajú ohavným čiernym rituálom." - Samael Aun Weor, Belzebubova revolúcia


Duša:

Moderná definícia a používanie tohto slova je zaplnená s protirečeniami, mylnými predstavami a nesprávnym použitím. V Gnóze (srdce všetkých náboženstiev), je význam veľmi presný. Anglické slovo pochádza zo Starej Angličtiny sawol, znamenajúc “duchovná a emocionálna časť osoby.“

V Kabale, duchovná a emocionálna časť osoby súvisí so sefirou Hod (emócia), Necach (myseľ), Tiferet (vôla; Ľudská Duša) a Gebura (vedomie; Božská Duša). Navyše tieto sefiroty prechádzajú fázami rastu, vysvetlené ako päť typov alebo úrovní duše: nefeš, nešema, ruach, chaia a jechida.

V Hinduizme a v Budhizme sa slovo duša obyčajne spája so Sanskritským slovom Atman, definovaný ako “ja.“ (Pre viacej informácií si vyhľadajte Atman). Avšak toto slovo je storočia nesprávne interpretované.

Gnóza súhlasí s Budhovým učením, ktoré vysvetľuje, že neexistuje žiaden trvalý, večne existujúci element za hranicami tela, ktorý definuje osobu. Gnóza nás učí, že duša- dokonca aj keď vytvorená a očistená- je iba vozidlom/nástrojom, a ako taká je pominuteľná.

V skutočnosti, bežná osoba nemá “dušu“, ešte nie; má esenciu alebo semiačko duše, ktoré musí byť pestované skrze “znovuzrodenie.“ Ako Ježíš vysvetlil, “S trpezlivosťou získaš svoju dušu.“ (Lukáš 21) A preto, vývoj duše je iba začiatkom cesty k úplnému vývinu. Následne je tam oveľa väčšia práca, ktorú treba dokončiť.

Výraz “duša“ by nemal byť zamieňaný s “duchom,“ ktorý odkazuje na vyšší aspekt Najvnútornejšieho (Atman alebo Chesed).      

Džin (Jinn) Stav:

Stav, ktorý je dôsledkom presunutia fyzického tela do štvrtej dimenzie.

“Kým je telo v “Džin“ stave, tak sa môže vznášať vo vzduchu (Laghima) alebo byť ponorené vo vode (Prakamya), alebo prechádzať ohňom bez toho, aby bolo popálené, alebo môže byť zmenšené na veľkosť atómu (Anima), alebo byť zväčšené až do bodu, kedy sa rukou dotýka slnka alebo mesiaca (Mahima). Telo ponorené v nadzmyslových svetoch podlieha zákonom týchto svetov. Vtedy je toto telo plastické a elastické, takže môže meniť tvar, znižovať svoju hmotnosť (Laghima), alebo zvyšovať svoju hmotnosť (Garima) podľa priania... Keď Ježíš kráčal po vode Galilejského Mora, vtedy mal svoje telo v “Džin“ stave. Peter bol schopný sa oslobodiť z reťazí a opustiť väzenie, vďaka pomoci Anjela, ktorá mu pomohol umiestniť jeho telo do “Džin“ stavu. – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Džíva (Jiva):

(Sanskrt) Princíp života. Život ako Absolútno alebo Monad alebo Átman-Budhi.

Džívátman:

(Sanskrit) Od džíva (जीव živá bytosť), a Átman (Bytie, Najvnútornejší). Pochádza z koreňa jiv-"dýchať." Džívátman sa používa vo význame individuálnej duši či esencie.

" Džívátman je individuálna duša, odraz Brahmana v avidjá alebo mysli. Paramátman je Najvyššia Duša, Brahman alebo Átman. Z empirického hľadiska, Džívátman je konečné a podmienené bytie, zatiaľ čo Paramátman je nekonečný, večný , Sat-čiť-ananda Brahman. V podstate, Džívátman je totožný s Paramátmanom, keď je zničená avidjá (nevedomosť)." - Šrí Svámí Šivánanda

Džňána (Jnana):

(Sanskrt) Z koreňa jna, "vedieť." Vedomosti, múdrosť.