slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Ch

Chaos:

(Grécky) Existujú tri hlavné aplikácie tohto názvu.

"Prvý Chaos, z ktorého sa objavil vesmír sa nachádza medzi sefirami bina a chesed. Druhý Chaos, odkiaľ sa objavili základné princípy ľudskej bytosti, existuje v jesode-merkúr, t.j. sexuálne ľudské centrum. Tretí Chaos (pekelné svety), existuje pod trinástym eónom (vekom) v oblasti klipot, v podsvetí."- Samael Aun Weor, Odhalená Pisits Sofia

Priepasť (nie nižšia/spodná priepasť) alebo "veľká hĺbka." Zosobnenie egyptskej bohyne Neith. Veľká Matka, Nepoškvrnená Panna, z ktorej vzniká všetka hmota. Chaos sa nachádza VNÚTRI Ein Sof. Prapôvodný stav vesmíru. Ezotericky, odkaz na semeno, a to ako v mikrokozme tak i makrokozme. V alchýmii sa vraví, že sa jedná o zmes vody a ohňa, a že sa v ňom nachádzajú semená vesmíru.

Chesed:

(Hebrejsky חסד; znamená zľutovanie alebo láskavosť) Štvrtá sefira Stromu Života. Súvisí s Atmickým Telom, s Najvnútornejším, s Vnútorným Duchom nášho vlastného individuálneho Božského Otca. Tiež nazývaný Gedula (Gedulah).

Chokma (Chokmah):

(Prípadne Chochmah, Chockmah, Chokhmah; Hebrejsky חכמה; znamená múdrosť) Druhá sefira Stromu Života. Vzťahuje sa na Syna Svätej Trojice. V Hinduizme známeho ako Višnu.

“Druhý Logos, Chokma je Láska, Agnus Dei, Obetný Baránok; je to Oheň, ktorý horí od začiatku sveta, vo všetkom stvorení, pre našu spásu. Chokma je oheň a predstavuje základ všetkej organickej a anorganickej hmoty.“- Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná(zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

Chotavan:

Doslovne znamená "malý rytmus," zatiaľ čo Mahavan znamená "veľký rytmus." Tieto termíny opisujú rytmy vesmírneho ohňa, rytmy kozmu.