slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Č

cakryČakra:

(Sanskrit) Doslovne “koleso“. Čakry sú jemné centrá energetickej transformácie. V našej fyziológii existujú stovky čakier, ale s prebudením vedomia súvisí sedem hlavných.

  1. Múládhára
  2. Svadhišthána
  3. Manipúra
  4. Anáhata
  5. Višúddha
  6. Adžňá
  7. Sahasrára

"Čakry ako životná sila, sú centrá Šakti... Čakry nie sú vnímateľné fyzickými zmyslami. Aj keby ich bolo možné vidieť v živom tele, ktoré pomáhajú organizovať, po smrti organizmu a následnom rozpade, zmiznú."- Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní joga

“Čakry sú spojovacie body, cez ktoré cirkuluje z jedného do druhého prostriedku ľudskej bytosti božia energia. – Samael Aun Weor, Aztec Christic Magic (Aztécka Kristifikovaná Mágia)

Čela:

(Sanskritsky, od cheta, “sluha“) Doslovne “dieťa.“ Učeník, guruov alebo mudrcov žiak.

Čenrezi:

(Po tibetsky sPyan-ras-gzigs) Doslovne, "pozerať sa jasnými očami." Tibetský ekvivalent Avalokita (Avalókitéšvara). Stelesnenie súcitu bohov: inými slovami, Kozmický Kristus. Čenrezi je boh patrón Tibetu. Najčastejšie vyobrazený, ako stojí s tisícami rúk natiahnutými k pomoci trpiacim bytostiam vo všetkých svetoch. Jeho posvätná mantra Om Mani Padme Hum.

Nepleťte si tento názov s Čenrezim o ktorom sa zmienil Samael Aun Weor, kde spomína, že určitá osoba menom Čenrezi, učí čiernu mágiu.

Čierna lóža:

Organizácia alebo inteligencia, ktorá sa snaží vtiahnuť duše k pripútaniu sa ku túžbe-pocitu a prebudenie vedomia (negatívne), ktoré je uväznené v túžbe (sexuálna žiadostivosť, hnev, pýcha, závisť, atď.).

"Od úsvitu života, zúri veľký boj medzi silami Svetla a silami Temnoty. Tajomstvo pôvodu tohto boja spočíva v sexe. Bohovia a démoni žijú vo večnom boji. Bohovia obhajujú doktrínu cudnosti. Démoni nenávidia cudnosť. V sexe sa nachádza koreň konfliktu medzi bohmi a démonmi... Tak ako existujú majstri Veľkej bielej lóže, rovnako tak existujú majstri Veľkej čiernej lóže. Tak ako existujú učeníci Veľkej bielej lóže. rovnako tak existujú učeníci Veľkej čiernej lóže. Učeníci Veľkej bielej lóže vedia, ako sa v astrálnom tele pohybovať vedome a pozitívne. Učeníci Veľkej čiernej lóže tiež vedia, ako cestovať v astrálnom tele... Biely mág uctieva vnútorného Krista. Čierny mág uctieva Satana, t.j. seba, „ja“, svoju osobu, vracajúce sa ego. Ego je v skutočnosti temným prízrakom samotného prahu. Neustále sa vracia, aby uspokojilo svoje túžby. Ego je pamäť. V egu sú všetky spomienky našich dávnych osobností. Ego je Ahriman, Lucifer, Satan. " - Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

"Pochopte, že každé združenie smilníkov tvorí čiernu lóžu  a každá lóža alebo škola tohto druhu má svojho šéfa alebo manažéra, ktorého uctievajú ako svätca alebo majstra." - Samael Aun Weor, Veľké záhady

Čierna Mágia:

Mágia pochádza z “mag,“ kňaz. Čierna mágia je veda nečistého kňazstva alebo tých, ktorí prebudili vedomie s egom (pýcha, hnev, sexuálna žiadostivosť, atď.).

“Čierna mágia sa obracia k mysli davu. Obracia sa k princípom našej civilizácie. Ponúka niečo za nič. Pokiaľ je v ľudskom srdci chamtivosť, tak zotrvá ako hrozba pre poctivosť a celistvosť našej rasy. - Manly P. Hall from Magic: a Treatise on Esoteric Ethics (z Mágie: Rozprava o Ezoterickej Etike)

“Čierny mágovia majú svoj mysticizmus a vždy pevne veria, že kráčajú po dobrej ceste. Žiaden čierny mág neverí, že kráča po zlej ceste. Cesta čiernej mágie je široká cesta, plná nerestí a potešení.“ – Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revolúcia)

“Existuje veľké množstvo škôl čiernej mágie, mnohé z nich s veľmi ctihodnými tradíciami, ktoré učia Sexuálnu Mágiu s rozliatím semena. Majú veľmi krásne teórie, ktoré priťahujú a uchvacujú, a ak študent padne do toho zvodného a lahodného klamstva, stáva sa čiernym mágom. Tie čierne školy prehlasujú, že sú biele a to je dôvod, prečo neznalí padnú. Navyše tie školy hovoria o kráse, láske, dobročinnosti, múdrosti, atď., atď. Prirodzene za takýchto okolností neznalý učeník dospeje k pevnému presvedčeniu, že takéto inštitúcie nie sú zlé a perverzné. Pamätaj si dobrý učeník, že Priepasť je plná úprimne mýliacich sa ľudí, a ľudí s veľmi dobrými úmyslami...“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná / Zasväcovacia Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

“Intelekt ako negatívna činnosť mysle, je démonický. Každý, kto vstúpi do týchto štúdií, prvú vec čo chcú, je ovládať myseľ druhých. Toto je čistá a legitímna čierna mágia. Nikto nemá právo narušovať slobodnú vôľu druhých. Nikto nemá právo donucovať myseľ druhých, pretože toto je čierna mágia. Tí, ktorí sú vinní z tejto hroznej chyby, sú všetci tí, mýliaci sa autori, ktorí sú všade. Všetky tie knihy o hypnotizme, magnetizme a sugescii, sú knihy čiernej mágie. Ktokoľvek, kto nevie ako rešpektovať slobodnú vôľu druhých, je čiernym mágom; tí, ktorí  prevádzajú mentálne činnosti, aby násilne ovládali myseľ druhých, sa premenia na perverzných démonov. Títo ľudia sa oddelia od Najvnútornejšieho a zrútia sa do Priepasti.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná / Zasväcovacia Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

Čierna mágia nie je fundamentálne umenie; je to zneužitie umenia. Z tohto dôvodu nemá žiadne svoje vlastné symboly. – Manly P. Hall

Človek:

Vo všeobecnosti existujú tri typy ľudí:

  1. Bežná osoba (z rešpektu nazývaná človekom), presnejšie nazývaná intelektuálne zviera
  2. Pravý Človek (angl. Man) (z manas, ang. mind (myseľ)) alebo Ľudská Bytosť: niekto, kto vytvoril Dušu (Solárne Telá), symbolizovanú kočiarom Ezekiela alebo Krišny, Ježišovým Svadobným Odevom, posvätnými zbraňami mytologických hrdinov, atď. Takéto osoby sú Svätcami, Majstrami alebo Budhovia rôznych úrovní.
  3. Superman: Pravý Človek, ktorý vytvoril Dušu a ešte aj inkarnoval Kozmického Krista, takto idúc za hranice obyčajnej Svätosti alebo Budhovstva (Buddhahood), do najvyšších úrovní oslobodenia. Toto sú zakladatelia náboženstiev, ničitelia dogiem a tradícií, veľkí rebeli duchovného svetla.

Podľa Gnostickej Antropológie, Skutočným Človekom je jednotlivec, ktorý zvíťazil nad zvieracou prirodzenosťou, ktorú má v sebe a takto vytvoril Dušu, Kabalistickú Merkaba, Egyptskú Sahu, Grécku To Soma Heliakon: toto je “Zlaté Telo Slnečného Človeka.“ Pravý Človek je s Monadom jedno, Vnútorný Duch. Môže byť povedané, že Skutočná Ľudská Bytosť alebo Človek, je vnútorný Duch (v Kabale Chesed, v Hinduizme Atman).

“Každý duch je nazývaný človekom, čo znamená, že iba aspekt svetla ducha, ktorý je odetý v tele, je nazývaný človekom. Takže telo svätej strany ducha je iba prikrývkou; inými slovami, duch je skutočná esencia človeka a telo je iba jeho prikrývkou. Ale na druhej strane, platí opačné. Toto je dôvod, prečo je napísané: Prikryl si ma s kožou a telom...“(Jób 10:11). Telo človeka je iba odevom zakrývajúcim esenciu človeka, čo je duch. Všade je napísané telo človeka, to poukazuje na to, že esencia človeka je vo vnútri. Telo je iba odevom pre človeka, ale esencia človeka je aspektom ducha“. – Zohar 1A:10:120

Skutočný Človek znovu dobyl(získal) nevinnosť a dokonalosť Raja a stal sa tým, čím sa mal stať Adam: Kráľom Prírody, majúci moc nad Prírodou. Avšak Intelektuálne Zviera je kontrolované Prírodou a teda nie je skutočným Človekom. Príkladmi skutočných Ľudských Bytostí sú všetci ohromní svätci, všetkých dôb a kultúr: Ježíš, Mojžiš, Mohamed, Krišna a mnoho ďalších, ktorých mená neboli nikdy poznané verejnosťou.