slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

B

BafometBafomet:

Odvodený z gréckeho βαφή baphe, βάπτω ("ponáram"), "ponorenie" + Μῆτις, Metis "múdrosť," "zručnosť," alebo "remeslo." Bafomet teda znamená "krst" alebo zasvätenie do múdrosti. Bafomet predstavuje boha Pan, silu prírody, ktorú Adam a Eva musia skrotiť a ovládnuť, aby sa vrátili do Edenu.

Stredoveký mystický názov bol zvyčajne spojovaný s kozou Mendesa. Templári Malty boli obvinení z uctievania Bafometu ako idol. Bafomet znamená krst múdrosti alebo zasvätenia, no so stratou pôvodných kľúčov jeho skutočného významu, sa tento symbol degradoval a zostal nepochopený.

Symbol Bafometu sa týka Arkánum 15: Vášeň, ako je vysvetlené v tarotu a kabale .

Názov Bafomet (Baphomet) skrýva pri čítaní pospiatky správu: Tem-o-h-p-ab, ktorá je symbolom latinských slov "Templi ommun hominum pacis abbas," čo znamená, "Otec chrámu univerzálneho mieru pre ľudí."

Bandha:

Sanskritský názov pre "zviazanosť" alebo "zviazať dohromady." Odkazuje na pozície v hinduistickej joge.

Betlehem:

"Dom chleba" v aramejčine a hebrejčine [בית לחם]. "Dom mäsa" v arabčine [بيت لحم]. U západných náboženstiev sa jedná o sväté mesto a hlboký symbol. Rodisko kráľa Dávida a Ježiša.

"K tomu, aby sa mohol narodiť Spasiteľ, je potrebné, aby sa zopakovala udalosť Betlehema; táto udalosť má veľmi hlboký a zároveň symbolický význam. Mesto Betlehem o ktorom sa rozpráva v evanjeliách, je veľmi alegorické. Hovorí sa, že za čias Ježiša Nazaretského toto malé mesto neexistovalo. Ak analyzujeme slovo Belen (čo v chaldejskom jazyku znamená Betlehem), tak dostaneme Bel-En. Bel v chaldejskej terminológii znamená "veža ohňa." Ako a kedy dosiahneme túto vežu ohňa? Tým, že vytvoríme vyššie existenčné telá Bytia, a keď posvätný oheň dosiahne vrchnú časť mozgu. Toto je spôsob, ako dochádza k udalosti Betlehema." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabalah

Bhagavadgíta:

Božia pieseň. Povestná Hinduistická svätá kniha, zahrňujúca 18 kapitol Bhisma Parva  Mahabharata.

Biela Lóža/Bratstvo:

Staroveké zhromaždenie čistých duší, ktoré zachovávajú najvyššie a najposvätnejšie vedy: Biela Mágia alebo Biela Tantra. Nazýva sa Bielou kvôli svojej rýdzosti a čistote. Toto “Bratstvo“ alebo “Lóža“ zahrňuje ľudské bytosti najvyššieho rádu z každej rasy, kultúry, vyznania a náboženstva a obidvoch pohlaví.

Bina (Binah):

(Hebrejsky בינה; znamená pochopenie/porozumenie; vzťahujúce sa k  תבונה (tabuwn) inteligencii alebo poznania/vedomostí zo skúsenosti). Tretia sefira na Strome Života. Súvisí s Duchom Svätým. V Hinduizme známa ako Šiva-Šakti.

“Bina je Duch Svätý; On je Tretím Logosom, Hinduistický Pán Šiva, ktorý sa prejavuje vo všetkom čo je, čo bolo, a bude, ako sexuálna potencia... Duch Svätý sa rozvíja do Neopísateľnej Ženy; Ona je Svätou Matkou; Je odetá do bielej blúzky a modrého plášťa. Duch Svätý je Šiva, Božský Manžel Šakti, Božej Matky Kundaliní.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná(zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

”...náležitá forma/tvar a obraz nie sú sformované, pokým sa nevynoria z בינה Bina a následne boli sformované a zlúčené. Svet, ktorý má prísť, čo je Bina, je taktiež remeselníkom všetkého stvorenia a je Elohimovim tajomstvom, ktoré je tam spomenuté, ako je napísané: “A Elohim povedal, ‘buď svetlo,‘ a bolo svetlo“ a taktiež, “A Elohim povedal, ‘Buď nebo.’” Takže Bina je remeselníkom, ten, ktorý utvára, ktorý vyrába tvar svetla, vody a neba...“ – Zohar 11:77

Boh:

Dokonalá, inteligentná, neosobná, nevýslovná, a neviditeľná mnohonásobná jednota, alebo entita, ktorú nikto nevidel, ale ktorej sila a tvorivý potenciál, je obsiahnutý vo večnom rytme stvorenia.

"Ak pojmom "Boh" máte na mysli bábku namaľovanú niektorými mŕtvymi sektami, tak vedzte, že táto bábka nemá žiadnu existenciu. Táto bábka je vytvorená našou klamlivou fantáziou... Je lepšie, keď o Bohu uvažujeme ako o prejavenej jednote, čo je inými slovami armáda Slova. Vy sami ste súčasťou tejto armády Slova - lepšie povedané, vaša vyššia časť na Strome života, t.j. Keter hebrejskej kabaly. Ohnivá a božská častica je preto fragmentom obrovskej prejavenej jednoty, ktorá nie je jednotlivec, a ktorá nemá hlavu alebo nohy, ale ktorá je pralátkou prenikajúcou celým priestorom a životom neobmedzená vo svojom pohybe. Táto prejavená jednota pochádza z neprejaveného Absolútna. Neprejavené Absolútno je nekonečné! Môžete nájsť koniec priestoru? Nie, pretože Absolútno je samotným priestorom. Kde môžete označiť koniec priestoru? A preto, ak o Bohu budeme zmýšľať týmto spôsobom lepšie tomuto celému  porozumieme. Pretože ak mi budete rozprávať o Bohu, ktorý žije na nebesiach, gentleman s dlhou bradou, ktorá mu siaha po pupok, sediaci na tróne tyranie, vrhajúci blesky proti celému tomuto úbohému ľudskému mravenisku, tak potom úprimne povedané, nemôžem s vami súhlasiť. Vo vzťahu k tejto bábke, by ste sa mohli spýtať: "Kto vytvoril túto bábku?" Lenže táto bábka neexistuje. To je iba zavádzajúca fantázia. V najhlbších hlbinách svojho bytia musíme pochopiť, že sme len častice veľkého oceánu univerzálneho života, a to je všetko. Týmto spôsobom musíme pochopiť Boha, a nie o ňom zmýšľať ako o antropomorfickej bytosti. Antropomorfizmus napáchal veľa škôd. Keď sa ruskí kozmonauti dostali do vesmíru vo svojich slávnych raketách, tak sa spýtali: "Kde je Boh, my sme ho tu nikde nenašli." Prečo? Pretože ľudstvo bolo učené modlárstvu. Ľudia sa učia, že Boh je pán tam hore na nebi, sediaci na tróne tyranie. Avšak toto celé je zavádzajúce a nepravdivé... " - Samael Aun Weor, Všetko-prenikajúci Lúč Okidanokh

Bohyňa:

Ženská, prijímajúca sila, prostredníctvom ktorej dochádza k stvoreniu. V mnohých náboženstvách symbolizovaná postavami ako Eset/Isis, Mária, Mája, Tara, Isobertha, Rhea, Cybele, Gaea, atď. Beztvará-sila-hmota symbolizujúca prírodu, ktorej počatie a pôrod odhaľuje plodnosť prírody. V hebrejčine je Eloah, ženský náprotivok El, ktorých vzájomné spojenie vytvára Elohim.

Bon-ovia:

(alebo Bhon-ovia) Najstaršie náboženstvo v Tibete, ktoré bolo zatienené hlavne (niektorí hovoria, že prenasledované) príchodom budhizmu. Samael Aun Weor prijal vyjadrenie predchádzajúcich bádateľov, ktorí popisovali náboženstvo Bon ako v podstate čierne. No po ďalšom skúmaní zistil, že ono to nie je nutne čierne, len extrémne v niektorých postupoch

Božská Duša:

Ženský aspekt Monada, súvisiaci so sefirou Gebura. Taktiež nazývaná Buddhi.

Bódhičitta (Bodhichitta):

(Sanskrit; často písané bodhicitta, ale vyslovované bódičita) Doslovne, Bodhi znamená osvietenie alebo múdrosť. Chitta znamená myseľ. V syntéze, bódhičitta znamená osvietená myseľ alebo myseľ múdrosti. Tento výraz má mnoho úrovní aplikácie.

  1. V prípravnej forme sa používa na popísanie altruistického úmyslu na dosiahnutie osvietenia pre prospech trpiacich bytostí.
  2. V Mahájána učeniu je to povznesený stav uvedomovania (prajna), ktoré priamo vníma Prázdnotu.
  3. V Tantre sa to vzťahuje na semenné tekutiny tela. Tibetská verzia, byan-sems, môže byť preložená buď ako “osvietená myseľ“ alebo “semeno.“
  4. Samael Aun Weor často vyjadroval syntézu tohto výrazu, ktorá kombinuje všetky tieto významy.

“Bódhičitta je prebudené a rozvinuté superlatívne Vedomie Bytia. Bódhičitta sa vynára v ašpirantovi, ktorý sa obetuje pre svojich blížnych, dávno predtým ako sú vytvorené telá Merkúru... Pre Bódhičittu, čo znamená zlatisté embryo, prebudené vedomie, je nutné, aby padla do Osvieteného Prázdneho Priestoru.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

“Očividne predtým  ako je zrodený Bódhisattva, musí byť v našom vnútri sformovaná Bódhičitta. Okrem toho je dôležité objasniť nutnosť rozdrvenia ega, “ja“, aby sa mohol vynoriť Bódhisattva. Bódhičitta je sformovaná s hodnotami lásky a so zvrchovanou obetou pre našich blízkych. Bódhisattva je sformovaný v prostredí a v psychologickej atmosfére Bódhičitty.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

“Ten, kto nemá Bódhičittu, napriek tomu, že vytvoril vyššie existenčné telá bytia, je stále nevedomým a absurdným.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Bódhisattva:

(Sanskrit) Doslovne, sanskritský výraz Bodi znamená osvietenie alebo múdrosť, zatiaľ čo Satva znamená esencia alebo dobrota;  preto výraz Bódhisattva doslova znamená “esencia múdrosti”. Tibetský preklad tohto slova je jangchub sempa. Jangchub (Sanskritsky bodi) znamená osvietenie a sempa (Sanskritsky satva) znamená hrdina alebo bytosť, preto význam “osvietený hrdina“.  Slovo jangchub je zo slova jang “prekonávanie a odstránenie všetkých prekážajúcich síl“ a chub “uvedomenie plného poznania“. Sempa je odvolanie k veľkému súcitu. 14 Dalajláma povedal: “...Bódhisattvovia sú bytosti, ktoré z intenzívneho súcitu nikdy neodklonia svoju pozornosť od vnímajúcich bytostí; navždy zainteresovaní o blaho všetkých bytostí a úplne sa odovzdajú k zabezpečeniu toho blaha.  A preto meno Bódhisattva ukazuje bytosť, ktorá sa prostredníctvom múdrosti, hrdinsky sústredí na dosiahnutie osvietenia zo súcitnej starosti o všetky bytosti. Samotné slovo vyjadruje kľúčové kvality takej nekonečnej altruistickej bytosti.“

“My Bódhisattvovia súcitu, ktorí nesmierne milujeme ľudstvo, konštatujeme: pokiaľ existuje jediná slza v ľudskom oku, pokiaľ existuje iba jedno trpiace srdce, odmietame akceptovať šťastie Nirvány...Musíme hľadať prostriedky ako sa stať viac a viac užitočnými tomuto úbohému, trpiacemu ľudstvu“. – Samael Aun Weor, The Major Myteries( Veľké záhady).

V ezoterickom alebo tajnom učení Tibetu a Gnosticizmu, Bódhisattvou je ľudská bytosť, ktorá dosiahla piate zasvätenie ohňa (Tiferet) a vybrala si pracovať ďalej prostriedkami Priamej Cesty,  vzdávajúc sa ľahšej Špirálovitej Cesty (v Nirváne) a namiesto toho sa vrátiť, aby pomáhala trpiacemu ľudstvu. Skrze tejto obety, tento jednotlivec inkarnuje Krista (Avalókitéšvara), týmto stelesňujúci najvyšší zdroj múdrosti a súcitu. Toto je vstup do Priamej Cesty na kompletné oslobodenie sa od ega, cesta, na ktorú sa vydá veľmi málo, kvôli faktu, že človek musí zaplatiť celú svoju karmu v jednom živote. Tí, ktorí sa vydali na tuto cestu, boli najmimoriadnejšie postavy v ľudskej histórii: Ježíš, Budha, Mohamed, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžiš, Padmasambhava, Milarepa, Johanka z Arku, Fu-Xi a mnoho ďalších ktorých mená nie sú pamätané alebo poznané. Samozrejme aj medzi Bódhisattvami existujú mnohé úrovne Bytia: byť Bódhisattvou neznamená, že dotyčný je osvietený. Zaujímavo, Kristus v Hebréjštine je nazývaný Chokma, čo znamená “múdrosť“ a v Sanskrite je Kristus Višnu (Vishnu), základ slova “múdrosť“.  Višnu je ten, kto poslal svojich Avatarov do sveta, aby viedli ľudstvo. Týmito Avatarmi boli Krišna, Budha, Rama a Avatar tohto veku:Kalki Avatar.

Skutočný pokorný Bódhisattva sa nikdy nechváli. Pokorný Bódhisattva vraví, “Ja som iba mizerný slimák z bahna zeme, Ja som nikto. Moja osoba nemá žiadnu hodnotu. Práca je to čo má cenu”. Bódhisattva je ľudská duša Majstra. Majster je vnútorný Boh. – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

“Nech sa rozumie, že Bódhisattva je semiačko, zárodok s možnosťou nadzmyselného, božského vývoja, pomocou tlaku z Výšky“. – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Brahmá:

Prvý aspekt Hinduistickej Trojice, tie ďalšie dva sú Višnu a Šiva. Brahmá je symbolom večnosti, nemenný, pôvod stvorenia a konečným koreňom seba.

“Rozvoj božských vlastností je nevyhnutný pre dosiahnutie Sebarealizácie. Brahman alebo Večný, je čistota. Večný, nemôže byť dosiahnutý bez dosiahnutia čistoty. Brahman je pravda. Večný nemôže byť dosiahnutý bez praktikovania pravdy. Brahman je nebojácnosť. Večný nemôže byť dosiahnutý, pokiaľ sa nestanete absolútne nebojácnym. [...] Brahman je Sat Alebo Existencia- Absolútno. [...] Prekonajte egoizmus sebaobetovaním, seba-odovzdaním, sebazaprením sa, a meditáciou nad neduálnym, večným, seba-osvetľujúcim Brahmanom, najvnútornejším Ja, Vnútorným Vládcom, Nesmrteľným.“ – Swami Sivananda, All About Hinduism (Všetko o Hinduizme).

Brahmačárja:

(Sanskritsky) Sexuálna abstinencia.

Pseudo-ezoterickí a psedo-okultistickí reakcionári sa domnievajú, že Kundaliní dokážu prebudiť pomocou Brahmačárja alebo núteným celibátom. Všetci zasvätenci autentických škôl mystérií, skrze priamu skúsenosť vedia, že bez Tantrických cvičení, je nemožné dosiahnutie prebudenia a rozvoja siedmich stupňov síl ohňa. Existujú dva typy Brahmačárja (sexuálna abstinencia): solárna a lunárna. Solárna Brahmačárja je povinná pre všetkých tých, ktorí sa už narodili vo vyšších svetoch so solárnymi telami, čo znamená, pre tých, ktorí opustili Deviatu Sféru. Lunárnu Brahmačárju praktizuje mnoho úprimne sa mýliacich ľudí, mnoho ignorantov, ktorí nikdy nepracovali v Deviatej Sfére, ktorí nevybudovali solárne telá, ktorí sú bez vnútornej sebarealizácie. Cvičenie Brahmačárja je škodlivé pre tých, ktorí nevybudovali solárne telá, pretože sa nabijú s hrozne zlými a strašnými vibráciami.“ – Samael Aun Weor, The Buddha’s Necklace (Budhov Náhrdelník)

Brahman:

(Sanskrit) Absolútno; Najvyššia Realita nedualistickej Védanty.

Nepleťte si Brahmana s:

Brahmá, Boh Stvoriteľ, prvý z trojice
Bráhmana/y, "týkajúce sa modlitby," komentáre véd
Bráhman, kňaz; v angličtine zvyčajne ako "Brahmin"

Brahmanádí:

Brahmanádí alebo "canalis centralis," sa nachádza po celej dĺžke miechy, v ktorom stúpa kundaliní. Každé z našich siedmich tiel má svoju vlastnú miechu a svoj Brahmanádí. – Samael Aun Weor, Kundaliní joga

"V sušumne nádí sa nachádza nádí s názvom vadžra. V tomto nádí vadžra sa nachádza drobný kanálik čitrá nádí, ktorý je tiež nazývaný Brahmanádí. Prebudená kundaliní prechádza týmto čitrá nádí."- Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní joga

Brahmarandhra:

(Sanskrit) "’Brahma-randhra‘ znamená otvor Brahmana. Jedná sa príbytok ľudskej duše, tiež známy ako "Dasamadvara," desiate otvorenie alebo desiate dvere. Brahmarandhra je duté miesto na temene hlavy, známe ako predná fontanela u novo narodeného dieťaťa. Je to miesto medzi temennou a záhlavnou kosťou. U dieťaťa je táto časť veľmi mäkká. Keď dieťa vyrastie, tento otvor sa zahladí rastom kostí hlavy. Brahman stvoril fyzické telo a vstúpil (pravishat) doňho, aby mu prostredníctvom tohto brahmarandhra dal vnútorné osvietenie. V niektorých Upanišád je to takto uvedené. Toto je najdôležitejšia časť. Je veľmi vhodná pre nirguna dhjána (abstraktná meditácia). Keď sa jogín v čase smrti oddelí od fyzického tela, tento brahmarandhra praskne a týmto otvorom vyjde prána (kapala mokša). "Existuje stojeden nervov srdca. Jeden z nich (sušumná) vyšiel von a prepichol hlavu. Vyjdením cez neho hore von, dosiahneme nesmrteľnosti (kathopanishad)." - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní joga

Brahmanský kábel:

Miecha so svojimi dvoma nervovými káblami/kanálmi. Miecha je Brahmanova tyč/palica, Áronova palica, palica patriarchov, Mojžišova palica, žezlo božských kráľov a bambusová trstina siedmych trstinových uzlov jogínov v Indii.   

Budata (Buddhata):

Odvodené od “buddhadatu“ (Sanskrit), čo znamená “esencia Budhu“, vzťahujúci sa k Podstate Budhu alebo semiačku. Toto je embryo duše, tiež známe ako Esencia alebo Tathagatagarbha. Toto je malá iskra vedomia, ktorá zostupuje z Ľudskej Duše do Štyroch Tiel Hriechu, aby mohla rásť prostredníctvom skúsenosti v tomto bolestivom svete.

Budha:

Doslovne, “prebudený.“ Jeden z troch Klenotov (Tri-ratna). Bežne je používaný jednoducho s odkazom na Buddhu Šákjamuni (“zakladateľ“ Budhizmu), výraz Budha je v skutočnosti titul. Existuje veľký počet Budhov, každý na rôznej úrovni realizácie. Na konečnej úrovni, Budha je bytosť, ktorá sa úplne oslobodila od utrpenia. Vnútorné Bytie (Hebrejsky: Chesed) sa najskôr stane Budhom, keď Ľudská Duša dokončí prácu Štvrtého Zasvätenia Ohňa (týkajúce sa Necach, mentálne telo).

“Veľa bolo povedané o Budhoch. Nie je pochybnosťou, že existujú Rozjímaví Budhovia a Budhovia Prejavu. Budhovia Prejavu sú tvorovia, ktorí ovládli myseľ, ktorí zničili ego, ktorí nedovolili negatívnym emóciám, aby vstúpili do ich sŕdc, ktorí vo svojich  a ani v mysliach iných nevytvorili mentálne podobizne. Spomeňme si na Tsongkhapa, ktorý sa reinkarnoval v Tibetu; predtým bol Gautama Budhom. Budha Budhu Amitábha je niečo iného, jeho pravý božský prototyp. Amitábha je Rozjímavý Budha, a Gautama by sme mohli povedať, že je Budha Prejavu, svetský (pozemský) Budha alebo Bódhisattva. Nemôžeme poprieť, že Amitábha sa skrze Gautamu prejavil brilantne. Nemôžeme poprieť, že neskorší Amitábha poslal Gautamu (Bódhisattva alebo svetský Budha) priamo do novej reinkarnácie. Potom sa prejavil ako Tsongkhapa. Toto sú Rozjímaví Budhovia, sú majstrami svojej mysle, tvorovia, ktorí sa oslobodili od mysle. Páni uctievajú Veľkého Budhu, ktorých takisto poznáme ako Logos a modlia sa k nemu.“ – Samael Aun Weor z prednášky nazvanej Mental Representations (Mentálne (Duševné) Zobrazenia)

“Veľmi dobre vieme, že Atman-Budhi je Vnútorným Budhom, Budhom, Najvnútornejším; takto to je napísané v Sanskritský knihách. Tak teda vieme, že Kristus je Druhým Logosom; keďže Prvý Logos je Brahma, Druhým je Višnu (Syn) a Tretí Logos (Duch Svätý) je Šiva. Z tohto dôvodu, Vnútorný Kristus, evidentne a v úrovniach Bytia alebo lepšie povedané, v úrovniach nášho Najvyššieho a Transcendentálneho Bytia, je za hranicami nášho Vnútorného Budhu, a predsa sa navzájom dopĺňajú. Existujú dva typy Budhov; áno, toto vieme. Existujú Prechodní (pominuteľní) Budhovia a Trvalí Budhovia. Prechodný Budha je Budha, ktorý v sebe ešte stále nedosiahol inkarnáciu Vnútorného Krista. Trvalý Budha alebo Budha Rozjímania je Budha, ktorý sa už Kristifikoval, Budha, ktorý už prijal Vnútorného Krista vo svojej vnútornej prirodzenosti. Tento typ Budhu je Budha Maitréja, vzhľadom na to, že je to Budha, ktorý inkarnoval Vnútorného Krista (takto by mal byť chápaný výraz “Maitréja“). Takže Budha Maitréja nie je osoba: Budha Maitréja je titul, hodnosť, ktorý poukazuje na hociktorého daného Budhu, ktorý dosiahol Kristifikáciu.“ – The Esoteric Path (Ezoterická Cesta).

“Budha sa objavuje vo svete, aby vnímajúce bytosti mohli získať gnózu, ktorú on sám získal. A teda Budhove názorné ukážky cesty, sú výhradne spôsoby k privedeniu vnímavých bytosti k budhovstvu (buddhahood).“ - 14 Dalajláma 

Budhova Podstata:

Embryo alebo semiačko vedomia, z ktorého sa môže vynoriť náš vlastný vnútorný Budha. Rôzne nazývané tathgatagarbha, buddhata alebo Esencia.  

Budha Šákjamuni (Shakyamuni):

Často jednoducho nazývaný, “Budha,“ alebo Gautama Budha. Je veľkým zasvätencom , ktorý doručil svoji náuku ľudstvu medzi 563 a 483 B.C. Budha raz zhrnul jeho celé učenie do jednej vety: “Učím o utrpení a o spôsobu, ako ho ukončiť.“

Budhi:

(Sanskrit, doslovne "inteligencia") aspekt mysle.

"Budhi je čistý (vyšší) rozum. Sídlo budhi je tesne pod temenom na hlave v epifýze mozgu. Budhi sa prejavuje len u tých osôb, ktorí rozvinuli správnu intuitívnu diskrimináciu alebo viveku. Obyčajný rozum svetských ľudí je pomenovaný praktický rozum, ktorý je nechápavý a má svoje obmedzenia... Sankhya budhi alebo budhi vo svetle Sankhya filozofie, je vôľa skombinovaná s intelektom. Myseľ je mikrokozmos. Myseľ je májá. Myseľ je prechodný stav medzi prakrti a Purušou, hmoty a ducha. "- Šrí Svámí Šivánanda, Joga v dennom živote

"Keď pomocou sádhany rozpustíme rozmanité, obmedzujúce schránky Átmana, keď pomocou mentálneho cvičenia alebo gymnastiky ovládneme vritti (mentálne vlny) mysle, keď vedomá myseľ nie je aktívna, vtedy vstúpite do ríše duchovného života, super-vedomej mysle, kde sa prejavuje budhi , čistý rozum a intuícia, schopnosť priameho poznania Pravdy. Prejdete do kráľovstva pokoja, kde nie je nikto s kým by ste mohli hovoriť, budete počuť Boží hlas, ktorý je veľmi jasný a čistý a má rastúcu tendenciu. Tento hlas počúvajte s pozornosťou a záujmom. Bude vás viesť. Je to hlas Boží." - Šrí Svámí Šivánanda, Esencia jogy

V kabale sa jedná o ženskú duchovnú dušu, ktorá sa vzťahuje k sefire gebura. V celej svetovej literatúre je symbolizovaná, najmä ako Trójska Helena, v Božskej komédii ako Beatrice, a v Starom zákone ako Beth-šeba (hebrejsky doslovne „dcéra siedmych“). Božská alebo duchovná duša je ženská duša Najvnútornejšieho (Átmana), alebo jeho "dcéra." Všetka sila, všetka moc bohov a bohýň prebýva v Budhi/Gebura, kozmickom vedomí, ako v pohári alabastru, kde vždy horí plameň Vnútorného Bytia (Gedula, Átman, Neopísateľný).

Budhické Telo:

Telo vedomia, ktoré sa vzťahuje k sefire Gebura (Geburah).