slovnik

Runy Tyr, Bar, Thorn/Dorn

Tieto runy slúžia na posilnenie pevnej vôle

Existujú tri runy, ktoré musíme poznať, aby sme mohli u seba rozvinúť dostatočne pevnú vôľu: Runa Tyr, ktorá má tvar šípky smerujúcej nahor, runa Bar a runa Torn/Dorn, rozvíjajú pevnú vôľu. Tieto runy musíme cvičiť každý deň, aby sme mali dostatočne pevnú vôľu na vykonávanie našej psychickej práce, našej ezoterickej práce, pretože existuje mnoho pokušení, ktoré nám nedovoľujú pracovať. Máme vždy výhovorky, "Som unavený, chce sa mi spať, musím urobiť to či ono." Vždy máme čas na vonkajšie povinnosti, ale nikdy nie na svoje vnútorné. Takže runy na vybudovanie pevnej vôle musíme robiť, aby sme mali neustále na pamäti, „Buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“

Postavíme sa do pozoru, päty spolu , vystrieme ruky nad hlavu, spojíme dlane a vytvoríme z nich akoby mušľu a začneme vokalizovať mantru Tiiiiiiiirrrrrrrrr. Následne otočíme dlane smerom von a bez ohýbania paží ich pomaly začneme spúšťať dolu popri telu, pričom z dlaní vytvoríme misky akoby sme sa snažili načerpať Kristickú energiu/Pránu z atmosféry do mysle a do tela. Pohyb ukončíme, keď naše paže spolu s našim telom vytvoria tvar šípky.

runa Tyr poloha

Thorovo kladivoPísmeno T udiera vedomie, písmeno I vibruje v hypofýze/epifýze, a písmeno R rozprúdi, túto energiu v krvi, pretože R je mantra ohňa, INRI, RA, Rudra, boh ohňa. Na písmeno T dajte pri vokalizovaní dôraz. Pri vyslovovaní T udierame zvukom T, akoby to bolo Thórove kladivo. Pamätajte, že runa Tyr tiež predstavuje Thórove kladivo. Keď kladivom udrieme po nákove, objaví sa svetlo. Nákova je epifýza a svetlo je Thórove kladivo, Thorn. Takže Tyr je veľmi silná runa na prebudenie vedomia. Vždy majte na pamäti, že pracujeme so svetlom. Pamätajte, že Tyr sa vzťahuje k nášmu Najvnútornejšiemu, takže behom cvičenia sa Neho sústreďte, na vášho Ducha, Ruach. Pamätajte, že na počiatku sa nad vodami vznášal Duch, Tyr Boha, Ruach(Duch, vietor, dych) Elohima(Boha). 

Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. – Genezis 1:2 

Ďalšie cvičenie súvisí s runou Bar. Toto runove cvičenie by malo byť vykonávané spolu s runou Tyr. Dôvodom je to, že runa Tyr je svetlo, ktoré prichádza dole a runa Bar ho prenáša do tela. Preto tieto dve mantry musíme skombinovať, ale vykonávame iba jednu runu, a to Tyr. Nie je potrebné, aby sme na konci runy Tyr zaujali tvar runy Bar. Tieto dve mantry iba spojíme dokopy. Cieľom tohto cvičenia je v našom vnútornom vesmíre múdro zmiešať magické sily týchto dvoch run za účelom prebudenia vedomia a vybudovania pevnej vôle, t.j. v našom vnútri nahromadiť Kristické atómy vysokého napätia.

Takže runu Bar skombinujeme s runou Tyr, čo znamená, že vykonávame pohyb iba runy Tyr, no vokalizujeme dve mantry. Medzi nimi je nádych.

Takže postup je úplne rovnaký, ako pri cvičení runy Tyr, akurát že teraz budeme vyslovovať mantru Tiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrr, kým naše paže spolu s našim torzom nevytvoria kríž, načo následne začneme vyslovovať mantru Baaaaaaaaaaarrrrrrrrrr a pokračujeme spúšťaním rúk, až kým z tela nevytvoríme tvar šípky. Následne celé cvičenie zopakujeme toľko krát, koľko je potrebné. Tento pohyb a mantry priťahujú do nášho tela svetlo, aby sme ho mohli využiť na svoje prebudenie. Runa Bar je kombináciou dvoch run, čo slúži na vybudovanie pevnej vôle, pretože potrebujeme veľa disciplíny.

runa-thorn

Potom tu máme runu Dorn alebo Thorn: Postavte sa do pozoru, pravú ruku dajte v bok a následne vokalizujte mantru Taaaaaaaa, Teeeeeee, Tiiiiiiiii, Toooooo, Tuuuuu za účelom vybudovania pevnej vôle. Sústreďte sa na svoje vnútorne Bytie, na svojho vnútorného Boha. Toto cvičenie opakujeme toľko krát, koľko je potreba.

Tieto runove cvičenia je najlepšie prevádzať za východu slnka. Ak ich budete praktizovať každé ráno aspoň sedem krát, tak vybudujete veľmi silnú pevnú vôľu, ktorá vám umožní vykonávať všetky tie rôzne cvičenia a praktiky, ktoré sa vzťahujú k gnostickej práci.

Štvrtá cesta, cesta Tao, je spôsob, kde sa učíme kabalu a alchýmiu, čo sú veľmi hlboké vedy o tom, ako zničiť ego. V tejto tradícii kladieme veľmi veľký dôraz na zlikvidovanie našich defektov, nerestí a chýb, ktoré máme vo vnútri. Bez zničenia ega, nerestí, defektov a chýb, ktoré si nosíme vo vnútri, iba márnime svoj ​​čas.

"Človeče poznaj sám seba a spoznáš vesmír."