slovnik

Runa Rita

runa - ritaToto runove cvičenie má moc oslobodiť vnútorného sudcu.

Musíme sa premeniť na sudcov vedomia. Je urgentné, aby sme prebudili budhatu, dušu.

Táto runa má moc prebudiť vedomie sudcov.

Spomeňme si, čo nazývame súcit. S určitosťou môžeme povedať, že je to vyčítavý hlas vedomia.

Tí, ktorí nikdy necítia výčitky svedomia, sú naozaj veľmi ďaleko od svojho vnútorného sudcu. Zvyčajne sa jedná o stratené prípady.

Takíto ľudia musia veľmi intenzívne pracovať s touto runou Rita, iba tak oslobodia svoj vnútorný posudok.

Neodkladne sa musíme naučiť, ako sa riadiť hlasom ticha, čo znamená, riadiť sa Najvnútornejším Sudcom.

Runa-Rita-postojMajster Samael Aun Weor tiež vysvetľuje, že aby sme mohli rozvinúť výčitky svedomia, alebo rozvinúť vnútorného sudcu, ktorý vám dá tieto výčitky svedomia (pretože výčitky svedomia sú to, čo potrebujeme), musíme byť pánmi dobra a zla, musíme vedieť, čo je dobré a čo je zlé. Potrebujeme rozlíšiť zlo od dobra a dobro od zla. A ako sa to naučíme? Tým, že budeme praktizovať runu Rita, na základe čoho v sebe oslobodíme vnútorného sudcu Kaom.

Runu Rita vykonáme tým, že ľavú ruku si dáme v bok a ľavú nohu vystrieme do strany. Pamätajte si, že symbol runy Rita (pritom ako sa telom snažíme napodobiť jej tvar) súvisí s Geburou, s Tiferetom a Hodom. Tieto tri sephirothy nám ukazujú, ako riadiť silu Rita, výčitky svedomia. Potom spievajte/vokalizujte:

Rrrrrraaaaaa Rrrrrreeeeee Rrrrrriiiiii Rrrrrroooooo Rrrrrruuuuuu

Zároveň sa sústreďte na Keter (prvý zákon), na Geburu (váš vnútorný Kaom), na Tiferet (vašu ľudskú dušu), a Hod (vašu astrálnu silu). Toto je spôsob, ako si predstavíte Lúč stvorenia zostupujúci z hlavy do pečene, do srdca, s nakoniec do sleziny - pretože skrze ne pôsobí ľútosť/výčitky svedomia, vaša karma. Takže runa Rita vo vás rozvinie vnútornú súdnosť, čo je to, čo potrebujeme.

Ak ešte stále pociťujete výčitky svedomia, keď robíte niečo zlé, tak to je dobrá správa, a vyvinúť ešte väčšie výčitky svedomia, je ešte lepšie. Existujú ľudia, ktorí nemajú žiadne výčitky svedomia, a keď páchajú zlo, tak sa cítia ako hrdinovia. To je naozaj zlé, pretože sú ďaleko od svojho vnútorného Monáda – takže takíto ľudia potrebujú naozaj veľa praktizovať s touto runou, aby nakoniec mohli oslobodiť svoju vnútornú súdnosť.

Kaom-anjel

„Polícia karmy, Kaom, sa vynára v každom z nás v intímnych oblastiach, kde chýba láska. Utiecť agentom karmy je nemožné, keďže vo vnútri každého z nás sídli (Kaom) polícia, ktorá nás neodvratne dovedie k súdu.“ – Samael Aun Weor