slovnik

Runa Fa

Zasväcovacie knihy sú písané znakmi ohňa. Ak si naozaj prajeme, aby sa v nás zrodil Solárny človek, tak musíme oplodniť svoju intímnu prírodu.

I.N.R.I.

IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM

Oheň neprestajne obnovuje prírodu

Medzi mnohými plameňmi, ktoré praskajú v božskom Orlovi, ten ktorý žiari, blyští sa, a svieti v epifýze, je vždy trubadúr Ducha Svätého, ktorý nesie archu od mesta k mestu, inými slovami, z jednej čakry k druhej pozdĺž chrbtice.

Ak chceme naozaj poznať samých seba do hĺbky, tak musíme s urýchlenou naliehavosťou prebudiť vedomie. Iba človek, ktorý si je skutočne vedomý sám seba, môže preniknúť do paralelných vesmírov, kedy sa mu zažiada.  

Hindustanskí hatha jogíni obšírne rozprávajú o Déví Kundaliní, o ohnivom hadovi našich magických síl. Oni dokonca predpokladajú, že ho môžu prebudiť na základe dýchacích cvičení a mnohých ďalších zložitých a náročných fyzických cvičení.

My gnostici vieme, že medený had, ktorý uzdravil Izraelitov na púšti, božská princezná lásky, sa prebúdza a stúpa pozdĺž chrbtice len prostredníctvom maithuny. Avšak, nie je vhodné, aby sme podceňovali pránájámu.

Je dobré vedieť, že táto magická veda dychu (pránájáma), keď je múdro skombinovaná s vedeckou meditáciou, nám umožňuje využívať niektoré iskry, blesky, plamene kundaliní, za zdravým účelom dosiahnutia prebudenia vedomia.

Iba transformáciou podvedomia na vedomie, je možné, aby sme mohli vedome pracovať v odlišných paralelných vesmírov a kedykoľvek cestovať lucidným, jasným a brilantným spôsobom skrze všetky tie nadzmyslové oblasti.

Na prebudenie vedomia môžeme použiť tzv. džudo Ducha. Týmto máme na mysli runové cvičenia, ktoré sú vskutku úžasné.

Každý, kto chce pracovať s týmto džudom, musí začať pracovať s runou Merkúru, ktorá vyvoláva mimoriadne kozmické sily. Je fialovej farby.

Z tohto dôvodu je nutné vedieť, že táto vyššie uvedená nordická/severská runa v sebe obsahuje všetku potenciu a impulz plodnosti.

Aby sme mohli oplodniť vlastnú psychiku, aby sme sa mohli stať vedomými samých seba, tak potrebujeme fohatov dych, turíčne iskry.

Ak analyzujeme cvičenie runy Fah, tak môžeme potvrdiť, že táto runa v sebe obsahuje pránájámu, modlitbu, meditáciu a špecifickú posvätnú polohu tela.

Cvičenie

runa - faKeď vstaneme z postele, s ohromným šťastím musíme pozdraviť každý nový deň tým, že ruky vystrieme k nášmu Pánovi, k Slnku, ku Kristovi. Ruky musia byť umiestnené tak, aby ľavá ruka bola o trochu vyššie než pravá, a dlane rúk musia čeliť svetlu nevýslovným a vznešeným postojom človeka, ktorý skutočne túži prijímať slnečné lúče.

Toto je posvätná poloha runy Fah. Keď s hlbokou vierou zapojíme rytmické nádychy nosom a výdychy ústami, tak tiež vlastne pracujeme s pránájámou. 

Predstavme si v tých okamihoch, ako skrze prsty našich rúk nami preniká svetlo Slnka Krista, ďalej potom prúdi skrze ruky, zaplavuje celý náš organizmus, až nakoniec dosiahne vedomie s cieľom ho stimulovať, prebudiť ho a povolať ho činnosti.

S rovnakou polohou tela musíte toto džudo run tiež cvičiť v tajomnej a božskej noci, pred hviezdnym nebom Uranii a predriekať nasledujúcu modlitbu:

alegoricky portret Urania-muza astronomie-Louis_Tocque

Úžasné sily lásky, oživte moje posvätné ohne, aby sa mi prebudilo vedomie. Faaaaaa, Feeeeee, Fiiiiiiiii, Fooooo, Fuuuuu.

Táto krátka avšak ohromná modlitba môže a musí byť odriekavaná celým vašim srdcom, toľkokrát, koľko chceme.