slovnik

Mantra TRIN

Mantra TRIN slúži pre rozvoj intuície.

cakry-trinIntuícia a pochopenie nahradzujú uvažovanie a túžbu, keďže tieto atribúty patria egu. Intuícia nám umožňuje preniknúť do minulosti, do prítomnosti a do budúcnosti. Intuícia nám umožňuje preniknúť do hlbokého významu všetkých vecí.

Intuícia nám umožňuje vstup do sveta neopísateľných bohov. Každý intuitívny zasvätenec sa mení na skutočného proroka.

Je nutné, aby oddaný učeník cesty na hrane noža zintenzívnil rozvoj intuície. Táto fakulta sídli v koronárnej čakre. Táto čakra svieti v epifýze, ktorá je sídlom duše, tretím okom. Moderní vedci sa domnievajú, že vedia viac než dávni mudrci zo starovekej školy mystérií a tak popierajú všetky tieto ezoterické záležitosti súvisiace s epifýzou a venujú sa jej len čisto z fyziologického hľadiska (a týmto precíznym, detailným a vedeckým výskumom si myslia, že majú oproti veľkým hierofantom navrch). Bez ohľadu na to, čo si moderní vedci myslia o starých mudrcoch staroveku, títo nikdy neignorovali fakt, že epifýza je malé, červeno-šedé kužeľovité tkanivo, ktoré sa nachádza v zadnej časti mozgu. Starí mudrci vedeli veľmi dobre, že hormón, ktorý táto žľaza vylučuje úzko súvisí s rozvojom pohlavných orgánov, a že po dosiahnutí dospelosti, táto žľaza degeneruje do vláknitého tkaniva, ktoré už viacej tento hormón nevylučuje, a následne prichádza impotencia. V tomto procese existuje výnimka a táto je známa iba gnostikom.

U gnostikov je činnosť tejto epifýzy zachovaná a jej sexuálna, funkčná sekrécia zostáva aktívna počas celého ich života, pomocou sexuálnej mágie. Epifýza je centrom intuitívnej polyvízie. Intuícia sa prejavuje v srdci ako predtuchy, no v epifýze sú tieto predtuchy prevedené na intuitívne obrazy.

Je naliehavé, aby naši študenti praktizovali mocnú mantru intuície. Táto mantra je Triiiinnnnn... Predĺžte zvuk samohlásky "i" a spoluhlásky "n." Malo by to znieť ako zvon.

Potom ako sa študent ponorí do dokonalej meditácie a dosiahne stavu prázdnej mysle a totálneho ticha, musí začať mentálne vokalizovať túto posvätnú mantru. Túto mantru je možné spievať toľkokrát, koľkokrát chceme. Asi po desiatich minútach vokalizácie, študent prestane  a s prázdnou mysľou i naďalej pokračuje v meditácii. Dĺžka meditácie je neurčitá. Keď sme úplne zaplavený tichom, vtedy k nám príde ohromná Realita.

Vyňaté z knihy Alchýmia a kabala v tarotoch (úryvok z kapitoly Arkánum 21) – Samael Aun Weor