slovnik

Alchýmia a Tantra: Posvätná sexualita

Adam a Eva

Stredovekí alchymisti ukryli Veľké Arkánum medzi nespočetnými symboly a ezoterickými podobenstvami, aby ho ochránili pred profánnym zneuctením a tiež preto, aby sa vyhli upáleniu za živa v plameňoch inkvizície. - Samael Aun Weor

Dva stromy života v záhrade Eden v židovsko-kresťanskom písme symbolizujú dve esenciálne vetvy všetkého poznania.

Strom života je kabalistická veda (veda o číslach).

alchymia - par vo flasiStrom poznania je vedou o sexualite, čo je hebrejské Da'ath, známe na východe ako Tantra a na západe ukryté ako "Alchýmia""Alchýmia."

Strom poznania (alchýmie a tantra) je דעת Daath (hebrejsky poznanie), čo je to isté ako gnóza (poznanie / poznanie grécky).

Táto veda bola známa a realizovaná dávnymi Egypťanmi, Aztékmi, Mayami, Chaldejcami, Grékmi, Tibeťanmi, indiánmi, budhistami, zoroastrianami, súfistami atď.

Pochopenie Stromu poznania (Daath) je základom k pochopeniu akéhokoľvek náboženstva alebo mystické tradície.

A Jehovah Elohim (Pán Boh) prikázal človeku, povediac: "Z každého stromu v záhrade smieš jesť, ale zo stromu poznania דעת dobrého טוב (towb: dobro, čistota) a zlého רע (ra: znečistenie) však nejedz. V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš" - Genezis 2: 16-17     

Pochopenie významu spočíva v rozlíšení medzi prebudením ako anjel alebo ako démon. Hoci väčšina moderných Biblií prekladá hebrejské slová Towb a Ra ako "dobré" a "zlé," správny význam je však "dobro" a "znečistenie". Preto symbolický Strom poznania má dva potenciálne výsledky: čistota alebo nečistota.

Knihy a učenie o posvätnej sexualite a tantre sa šíria ako huby po daždi. Popularita tohto predmetu vzrastá, ale čo to skutočne znamená rýdzi a čistý?

Ak máte pocit, že Dzogčhen (tantra) a jeho praktizovanie je ľahké, znamená to len, že tomu ešte poriadne nerozumiete. Bolo by celkom ironické, keby najvyšší z deviatich vozov - Veľká dokonalosť - bol ľahký. To by bolo určite veľmi ironické. - Štrnásty Dalajláma

Starodávna a vážená tradícia tantry je totožná s pravým srdcom západnej alchýmie. Oba systémy slúžia na transformáciu zasvätených študentov ku konečnému naplneniu ľudskej existencie: očistená duša, anjel, budha, majster, oslobodený od utrpenia vyznačujúci sa spontánnymi výrazmi čistoty a nezištného súcitu.

Kým alchýmia je najznámejšia pre zlato chtivých "chemikov," mimo nich existovala i hrsť skutočných alchymistov, mužov a žien, ktorí sa naučili, ako zvíťaziť nad smrťou, spontánne vyrábať vzácne kovy a drahokamy, liečiť nevyliečiteľné choroby, no zo všetkého najviac boli známi pre výrobu kameňa mudrcov: magického predmetu, ktorý mohol činiť zázraky a dávať večný život. Tieto príbehy sú identické s rozprávkami o jogínoch a mníchoch z východu, ktorí sa vznášajú a vykonávajú rôzne zázračné skutky.

Jakubov kamenKameň mudrcov sa vzťahuje k Jakubovmu kameňu.

Jakub však na tom mieste, kde s ním hovoril, postavil pamätník, kamenný pamätník, vylial naň mokrú obetu a pokropil ho olejom. - Genezis 35:14

Kameň mudrcov sa vzťahuje k základnému kameňu opakovane spomínanom v evanjeliách.

Hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený.  Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia,  im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj určení. – Prvá epištola svätého Petra, 2 kapitola 6-9

Kameň mudrcov vzniká dokonalým opracovaním nášho hrubého a neotesaného kameňa, zvieracieho kameňa prvotných slobodomurárov.

Utajená múdrosť stromu poznania odhaľuje vedu o tom, ako rozvinúť kameň mudrcov alebo inými slovami chrám ľudskej bytosti: duše.

Ako západná vetva (alchýmie), tak aj východná vetva (tantra) tejto pradávnej vedy boli rozlomené na niekoľko variácií a hnutí. Rýdze formy tantry a alchýmie časom zmizli z dohľadu buď kvôli intenzívnemu prenasledovania alebo aj kvôli priamemu vyvražďovaniu. Počas tých čias sa potom vynáralo mnoho zdegenerovaných siekt, ktoré sa usilovali len po naplnení ich túžob, čím dali vzniknúť množstvu dnes tak rozšírených "spirituálnych" hnutí.

Všetky formy alchýmie a tantry môžeme kategorizovať do troch typov: biela, šedá a čierna.

Biela forma usiluje o transformáciu nečistého v dokonale čisté, o pretvorenie v "anjela."

Čierna forma usiluje o ukájanie túžob, chamtivosti, pýchy a získavanie moci, pretvára v "démona."

Šedá forma je zmesou oboch, ale vedie k čiernej forme, pretože túžba - ego - je v ľuďoch silne zakorenená.

Vstup do pozitívneho povznášajúceho stavu bielej tantry vyžaduje exaktnú vedu. Návrat k Bohu nie je nedosiahnuteľný, avšak cesta k nanebovstúpeniu je len jedna, ktorá sa však ľudstvu ukazovala v mnohých podobách. Ako veľký kabalista a alchymista Ježiš Nazarénsky * povedal:

Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná je brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú.

Lebo tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie k životu, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

Vystríhajte sa falošných prorokov (tí, čo učia falošnú doktrínu a vydávajú sa za osvietených), ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. - Matúš 7: 13-15

Naprieč literatúrou Samaela Aun Weora nájdete mnoho kľúčových elementov formuly najvyššej Joga tantry, inak známej ako alchýmia.

Z hľadiska tantry sú energie vitálneho tela vozidlom mysle. Akonáhle sú vitálne energie čisté a subtílne, stav mysle praktikanta bude podľa toho ovplyvnený. Transformáciou telesnej energie dochádza k transformácii vedomia. - Štrnásty Dalajláma.

Súvisiace video: Sex: Tajná brána do Raja

* Vtedy mesto Nazaret ešte neexistovalo a Ježišovo priezvisko je referenciou na mystickú skupinu "nazarénov," zdroj: Ježiš žil v Indii, Holger Kersten - pozn. prekl.)