slovnik

Metóda na zničenie ega

Otázka: Aká je najlepšia technika na rozdrvenie defektov počas praktizovania sexuálnej mágie (Sahadža Maithuna)?

Samael Aun Weor: Počas chemickej kopulácie musia obaja manžel i manželka prosiť o rozdrvenie rovnakého defektu. Je to nedostatok láskavosti a lásky zo strany manžela, aby prosil o rozdrvenie tohto alebo tamtoho defektu, zatiaľ čo jeho žena v rovnakej chvíli žiada smrť pre iný defekt. Vskutku, pár (muž a žena) v sexuálnom tranze vytvorí silu androgýna, čo je sila, ktorú Božia Matka Kundaliní použije, aby spálila na popol ten či onen psychický agregát. Z tohto dôvodu, ak obaja muž i žena nasmerujú elektrický oheň na ten istý defekt, potom rozdrvenie na seba nenechá čakať. Opakujem: Obaja muž i žena musia úpenlivo prosiť o zničenie rovnakého defektu.