slovnik

Mantra INRI

Božský Spasiteľ sveta opakoval/spieval mocnú posvätnú mantru ohňa spolu so svojou kňažkou, keď s ňou praktizoval v Rachevovej (Chefrenova) pyramíde. Táto mantra je INRI. Toto je spôsob, akým Pán Všetkého Uctievania praktizoval v Egypte so svojou Eset (kňažka-manželka). Túto mantru kombinoval s piatimi samohláskami IEOUA.

INRI, ENRE, ONRO, UNRU, ANRA. Prvá je na jasnozrivosť. Druhá je na magické ucho. Tretia je na srdcovú čakru, centrum intuície. Štvrtá je na solárny plexus alebo telepatické centrum. Piata je na pľúcne čakry, ktoré udeľujú moc pamätať si minulé inkarnácie.

Táto mantra INRI a jej štyri deriváty príslušné čakrám, sú vokalizované tak, že ich rozdelíme do dvoch slabík a potom vyslovujúc zvuk každého z jej štyroch magických písmen. S týmito mantrami počas praktizovania Sexuálnej Mágie, prinášame k čakrám oheň.

Vyňaté z Dokonalého Manželstva – alebo Dvere pre vstup do zasvätenia (1950) [The Perfect Matrimony – or the Door to Enter into Initation] od Samaela Aun Weora  

***   

Počas tranzu sexuálnej mágie, Ježiš vokalizoval IN-RI, EN-RE, ON-RO, UN-RU, AN-RA; predlžoval zvuk každého písmena týchto posvätných slabík v nasledujúcom poradí:

IIIIIIINNNNN ... RRRRIIIIIIII 
EEEEENNNN ... RRRREEEE 
OOOONNNN ... RRRROOOO 
UUUUNNNN ... RRRRUUUU 
AAAANNNN ... RRRRAAAAA

Takže Majster Ježiš vokalizoval tieto slabiky, predĺžením zvuku každého z písmen každej slabiky.

Mantra INRI prebúdza šiesty zmysel nachádzajúci sa medzi obočím; toto je spôsob, akým zasvätenci dokážu čítať myšlienky iných ľudí a vidieť všetky veci, z vnútorných svetov.

Mantra ENRE prebúdza magické ucho; toto je spôsob, akým ľudia dokážu počuť na vzdialenosť tisícov kilometrov a počuť hlasy vnútorných svetov.

Mantra ONRO má moc prebudiť intuíciu, ktorá sa nachádza v srdci. Intuícia je siedmy zmysel, ktorý sa nachádza v srdci a v epifýze. Hlas ticha je v srdci, a Mnohozrivosť (schopnosť vidieť všetky dimenzie) alebo Intuitívny Zrak je v epifýze. Intuitívni ľudia všetko vidia a všetko vedia; sú vševediaci a mocní.

Mantra UNRU v nás prebúdza telepatický zmysel, toto je spôsob, akým dokážeme vnímať myšlienky ľudí na diaľku. Je umiestnený nad pupkom v solar plexus.

Mantra ANRA v nás prebúdza pľúcnu čakru, pomocou ktorej si dokážeme spomenúť na naše minulé reinkarnácie.

Tieto zmysly v Astrálnom Tele vypadajú ako lotosové kvety.

Ježiš počas sexuálnej mágie dokázal tieto lotosové kvety roztáčať.

Vo chvíľach keď sú muž a žena sexuálne spojení, sa naplňujú elektrinou a kozmickým ohňom. V týchto presných chvíľach môžu prebudiť Kundaliní a rozkrútiť čakry, disky, alebo magnetické kolesá svojho Astrálneho Tela. So sexuálnou energiou môžeme prebudiť všetky sily Astrálneho Tela. So sexuálnou energiou sa môžeme stať Anjelmi.

Vyňaté z Veľkých Záhad (The Major Mysteries) od Samaela Aun Weora