slovnik

Láska a Mantra IAO

Sme veľmi úprimne presvedčení, že najväčšou vecou v živote je láska. Božské kúzlo lásky nemôže byť nikdy nahradené cirkusovou akrobaciou. V Eleusínskych mystériách sa muž a žena behom praktizovania mysterióznych tancov lásky vzájomne magnetizovali.

Počas Eleusínskych veľkých osláv, šťastie, tancovanie, bozkávanie a praktizovanie sexuálnej mágie premenilo ľudské bytosti na skutočných Bohov. V tej dobe nikoho ani nenapadlo myslieť o zvrátenostiach, iba o svätých a čistých veciach.

V požitkoch lásky môžu muži a ženy okúzliť a prebudiť spiacu krásku, božského hada Kundaliní. Keď  sa jedna žena a jeden muž navzájom vrúcne sexuálne milujú, tak hromadia náramne božskú silu Kozmickej Matky.

Tieto strašné, ale božské, iskrivé sily pretekajú s veľkou nádherou a aktivujú čakry vnútorných tiel človeka. Čakry sú veľké energetické centrá, ktoré sa podobajú kolesám alebo lotosovým kvetom.

Tieto ohne miechy sú Jehovistické; ohne srdca sú Kristické a ohne hlavy (medzi obočím) iskria náramne božskými lúčmi Otca. 

V podstate, tieto tri typy energie sú transmutované semeno. [Poznámka editora: Podľa Vedeckej Cudnosti, "semeno" sa odkazuje na sexuálnej energie u oboch mužov i žien.] Kód alebo kľúč ľudského vykúpenia sa nachádza v semennej tekutine.

Semenná energia musí byť sublimovaná smerom k srdcu. Matka Božia nájde Svojho syna, vnútorného Krista v srdci.

Matka a Jej syn žijú v srdcovom chráme; Kríž Zasvätenia sa prijíma v srdcovom chráme.
Medzi párom musí byť sexuálny styk, avšak lepšie je zomrieť, než spáchať trestný čin rozliatia semena.

Keď mág rozleje Hermesov Pohár [prostredníctvom orgazmu], hrozne božské sily Bohyne Eset (ktorej závoj nezdvihol žiadny smrteľník) sa stiahnu. Potom tieto sily splynú s univerzálnymi prúdmi a človek sa ponorí do Priepasti.

Náramná mantra I.A.O. zlučuje vedu Arkánum A.Z.F. Táto mantra by sa mala vokalizovať počas  milovanej extázy sexuálnej mágie.

I (Ignis, Oheň)

A (Aqua, Voda)

O (Origo, Základný Duch)

Oheň oplodňuje vody života, aby mohol zrodiť Syna Človeka.

Syn Človeka je vždy synom jedného muža a jednej ženy. Keď sa vzájomne vrúcne milujú a prevádzajú Arkánum A.Z.F., tak sa nevyhnutne premieňajú na Bohov.

V našich domovoch by sme mali kultivovať šťastie, hudbu a kvety. Pár si musí navzájom odpúšťať, pretože majú veľa ľudských defektov. Nikto nie je dokonalý; pár si musí navzájom odpúšťať svoje vlastné ľudské chyby.

Láska nie je vinná za spory medzi milencami, ktorí sa vrúcne milujú. Spor patrí psychickému "ja" (Satanovi).

Gnostická Kresťanská Joga sa skladá z lásky, hudby, tanca, vôní, bozkov, vrúcneho milovania, pránájámy, meditácie, osvietenia, múdrosti a šťastia. Táto moderná Joga nasleduje Krista a uctieva ženu. Doba v ktorej boli pustovníci mučení Hatha Jogou je za nami. Teraz sa moderní Jogíni muž a žena, môžu ľúbiť a vrúcne milovať.

Láska je neopísateľná. Láska je náramne božská.

Vyňaté zo Žltej Knihy (Yellow Book) od Samaela Aun Weora