slovnik

Sexuálna Joga

V Indii existujú tri typy Tantry: prvý, Biela Tantra, druhý, Čierna Tantra a tretí Šedá Tantra. V Bielej Tantre je Sexuálna Mágia praktizovaná bez rozliatia semena. V Čiernej Tantre je rozlievanie semena. V Šedej Tantre je semeno niekedy rozliate a niekedy nie. Tento typ Tantry vedie učeníka do Čiernej Tantry.

V Čiernej Tantre nájdeme Bons a Drukpas “Červenej Čiapky,“ hrozných a perverzných čiernych mágov [Editor: autor neskôr vzal späť svoju poznámku o Bons, hovoriac, že sú iba vo svojom úsilí extrémni, ale nie sú  nevyhnutne čierni]. Títo zlomyseľní ľudia majú nechutné postupy na spätné vstrebanie semena cez močovú trubicu, potom čo ho mizerne rozliali. Výsledok je fatálny, pretože semeno, potom čo bolo rozliate, je nabité satanistickými atómami, ktoré pri znovu vstupovaní do tela nadobudnú moc prebudiť Kundaliní negatívne. Kundaliní potom zostupuje do atómových pekiel ľudskej bytosti a stáva sa Satanovým Chvostom. Toto je spôsob, akým sa človek permanentne oddelí od svojho Božského Bytia a navždy sa ponorí do Priepasti. Každý, kto rozlieva Hermesov Pohár je náležite rozpoznaný ako čierny mág.

V Hindustáne je Sexuálna Mágia známa ako Maithuna. Taktiež je známa ako Urdhvareta Joga a tí, ktorí ju praktizujú sa nazývajú Urdhvareta jogíni.

Vo všetkých vážnych a zodpovedných školách jogy, je Sexuálna Mágia praktizovaná extrémne tajným spôsobom. Keď je jogínsky pár, muž a žena náležite pripravení, tak sú odvedení na tajné miesto, kde sú poučení o Maithune (Sexuálnej Mágii).

jab-jumPár sa sexuálne zjednotí, aby pracoval vo Veľkej Práci, pod vedením Gurua (majstra). Muž, sediaci na koberčeku na podlahe v Budhistickej polohe, so skríženými nohami v orientálnom štýle, vstupuje so ženou do pohlavného styku. Ona mu sedí na nohách tak, že jej nohy obopínajú jeho trup. Je zrejmé, že žena absorbuje falus tým, že sedí na mužovi týmto spôsobom. A tak muž a žena sú sexuálne spojení. Jogínský pár zostáva v tomto stave niekoľko hodín bez rozliatia semena. Povinnosťou jogína je počas praktizovania Sexuálnej Mágie nemyslieť. V týchto chvíľach sa obaja muž i žena nachádzajú v stave extázy. Teda, týmto spôsobom sa pár do seba hlboko zaľúbi. Tvorivé energie víťazne stúpajú skrze svoje príslušné kanáliky do kalicha mozgu. Zvieracia túžba je zavrhnutá. Potom sa pár od aktu odtiahne bez toho, aby bolo rozliate semeno.

Spôsob, akým je Sexuálna Mágia praktizovaná v orientálnom štýle, môže byť veľmi nepohodlný pre obyvateľov Západu. Napriek tomu sa odporúča pre tých ľudí, ktorí nie sú schopní zabrániť rozliatiu Hermesovho pohára. Gnostici sa týmto cvičením môžu sexuálne trénovať, aby sa naučili ako zabrániť a vyhnúť sa rozliatiu semena. Gnostické páry nepotrebujú fyzický dozor majstra; avšak môžu vyvolať majstrov Astrálu, aby im pomohli (pár musí byť sám).

Nutné je, aby behom praktizovania Sexuálnej Mágie neprevládla zvieracia túžba. Pamätajte si, že túžba je diabolská. “Ja“ je túžba. “Ja“ je diabolské. Tam, kde je túžba, nemôže byť láska, pretože láska a túžba sú nezlučiteľné. Treba vedieť, že túžba vytvára ilúziu. Každý, kto túži, verí, že je zamilovaný, cíti, že je zamilovaný, mohol by prisahať, že je zamilovaný. To je ilúzia túžby. Koľkokrát sme videli páry, ktorí tvrdili, že sa vrúcne milujú? Po uzavretí manželstva, hrad kariet padá, a čo zostáva, je smutnou realitou. A tak tí, ktorí verili, že sú skutočne zamilovaní, sa skutočnosti nenávidia. Len čo je ukojená túžba, neúspech je neodvratný. Potom iba počúvame sťažnosti, a ľútosti, výčitky a slzy. Kde bola láska? Čo sa stalo s láskou? Je nemožné milovať, keď sa tam nachádza túžba. Iba tí, ktorí už inkarnovali svoju Dušu, naozaj vedia ako milovať. "Ja," nevie ako milovať. Iba Duša vie ako milovať. Láska má svoju vlastnú atmosféru, svoju chuť, svoje šťastie. Pozná ju len ten, ktorý už zabil zvieraciu túžbu. Pozná ju a zažíva ju len ten, ktorý už inkarnoval svoju Dušu. Láska sa v žiadnom prípade nepodobá tomu, čo ľudia nazývajú láskou. To, čomu ľudia veria, že je láska, je iba klamlivá túžba. Túžba je iluzórna látka, ktorá je v mysli a v srdci prekvapivo spojená, za účelom dávania nám pocitu toho, čo hoci nie je láska, nás núti pevne veriť, že to je láska. Iba hrozná realita, ktorá sa objaví po dovŕšení aktu a ukojenie túžby, nám jasne ukazuje, že sme boli obeťou ilúzie. Verili sme, že sme boli zaľúbení, ale v skutočnosti sme neboli.

Človek ešte nepozná to, čo sa nazýva láskou. Vlastne, len Duša pozná a je schopná milovať. Človek ešte neinkarnoval svoju Dušu. Človek ešte nepozná, čo to je milovať. Satan nevie, čo je to láska. Jediná vec, ktorú  v súčasnosti človek inkarnoval, je Satan ("ja"). Človek nevie ako milovať.

Láska môže existovať len od srdca k srdcu, z Duše do Duše. Ktokoľvek, kto neinkarnoval svoju Dušu, nevie ako milovať. Satan nemôže milovať, a to je to, čo človek inkarnoval. Dokonalé Manželstvo je spojenie dvoch bytostí, ten, kto miluje viac, a druhý, ktorý miluje lepšie. Láska je najlepšie náboženstvo, ktoré človek môže vyznávať.

Túžba je látka, ktorá sa rozdeľuje do mnohých látok. Týmto látkam túžby sa darí klamať myseľ i srdce. Muž, ktorý si zúfa, pretože ho manželka opustila pre iného muža, nebol vlastne zaľúbený. Pravá láska nič nepožaduje, nič nepýta, po ničom netúži, nič si nemyslí, chce iba jednu vec: šťastie milovanej/ého. To je všetko. Muž, ktorý stráca toho, ktorého miluje, iba povie: "Som rád, že si našla svoje šťastie. Ak je to s iným mužom, s ktorým si to našla, cítim sa šťastný, že si to našla."

Túžba je iná vec. Vášnivý muž, ktorý stratil ženu, ktorú miloval, pretože ho opustila pre iného, môže dokonca ísť tak ďaleko, že zabije a tiež, že zabije sám seba. Upadne do najhroznejšieho zúfalstva. Stratil nástroj svojho potešenia. To je všetko.

Vlastne pravú lásku poznajú iba tí, ktorí už inkarnovali svoju Dušu. Ľudstvo ešte stále nepozná to, čo je nazývané láskou. Naozaj, láska je ako nevinné dieťa; je ako biela operená labuť. Láska je ako prvé detské hry. Láska nič nepozná, pretože je nevinná.

Keď zlikvidujeme ten hrozný prízrak, ktorý po smrti pokračuje ("ja"), potom sa v nás zrodí to, čo sa nazýva láska. Keď dosiahneme tohto stavu, tak opäť získame našu stratenú nevinnosť.

Človek tejto doby inkarnoval iba embryo Duše. Občas to vyžaruje nejaké iskry lásky. Matka, ktorá zbožňuje svoje dieťa, je veľmi dobrým príkladom toho, čo sa nazýva láska. Embryo Duše môže byť posilnené požehnaným plameňom lásky.

Niekedy muž a žena cítia žiarenie lásky, ktoré prúdi z embrya Duše, ktoré je ale okamžite zadusené násilnými a hroznými vášňami, ktoré Satan dáva obom, mužovi i žene.

Ak budeme kultivovať tieto božské vibrácie lásky, tak môžeme spevniť a posilniť embryo Duše, aby sme potom neskôr mohli intenzívne prežívať to, čo nazývame láskou.

Láska posilňuje embryo Duše. Keď embryo zosilňuje, vtedy dosiahneme inkarnáciu Duše.

Zriedkaví sú tí ľudia, ktorí pocítili božské milujúce vibrácie, ktoré vyžarujú z embrya Duše. Čo ľudstvo bežne cíti, sú sily túžby. Túžba takisto spieva, stáva sa romantickou a nekonečne nežnou. Túžba je najklamnejší jed, ktorý existuje v celom vesmíre. Každý, kto je obeťou tohto veľkého podvodníka by prisahal, že je zaľúbený.

Muži a ženy, pozývam vás, aby ste milovali. Nasleduje stopy tých pár jedincov vo svete, ktorí vedeli ako milovať.

Bohovia a Bohyne sa milujú v svadobnom čare Raja. Požehnané sú tie bytosti, ktoré naozaj milujú. Iba láska z nás môže urobiť Bohov.

Vyňaté z Dokonalého Manželstva – alebo Dvere pre vstup do zasvätenia (1950) [The Perfect Matrimony – or the Door to Enter into Initation] od Samaela Aun Weora