slovnik

Ako tantra súvisí s rozvojom kundaliní?

Veľa bolo napísané o vzostupe tohto záhadného ohňa. Napriek tomu je veľa nejasností o tom ako tento proces prebieha. Kundaliní je pránický (od prána) oheň Tretieho Logosu. Tretí Logos je taktiež známy ako Duch Svätý, Bina, Šiva-Šakti, atď.

Kundaliní (Sanskrit) je taktiež známa ako oheň Turíce (Zoslanie Ducha Svätého, Svätodušné sviatky), ktorý osvietil Apoštolov. Tento božský oheň sa prebudí v jednotlivcovi, ktorý si to zaslúži. Len čo je tento božský oheň prebudený, poskytuje duchovné vízie, schopnosti a inteligenciu.  

Metóda na aktivovanie tohto ohňa, bola dlho držaná v tajnosti, práve preto, že zneužitie tejto techniky môže viesť k vytvoreniu démona. Teraz, keďže ľudstvo je už tak démonické a času je málo, tieto chránené znalosti/poznanie boli odhalené, s cieľom dať šancu tým, ktorí sa chcú zmeniť a vykúpiť sa.

Iba sexuálna joga bez rozliatia semena prebúdza kundaliní, žiadna iný spôsob neexistuje. Kundaliní sa neprebúdza skrze dýchacie cvičenia (pránájáma), meditáciu, vizualizácie alebo hocijakým náhodným spôsobom (ako padnutie zo schodov), alebo bez zjavného dôvodu. Kundaliní je niečo inteligentné a božské, myslieť si, že jednoducho vystúpi prostredníctvom náhodných, nejasných alebo neznámych dôvodov, je chybné. Kundaliní je božská, ohnivá inteligencia Boha; neprejavuje sa náhodne alebo na základe jednoduchej manipulácii. Boh požaduje.

Toto nemá slúžiť ako podceňovanie neuveriteľne širokej škály psychických javov, ktoré sa môžu objaviť skrze ktorýkoľvek predtým uvedených spôsobov. Napríklad ak niekto začne praktizovať cudnosť (sexuálnu transmutáciu) prostredníctvom špecializovaných postupov ako, pránájáma, meditácia a vokalizácia, tak môže zažiť množstvo “para-normálnych“ udalostí. Môžete zažiť silný pocit pri koreni nosa alebo na hociktorých  iných magnetických centier tela, môžete zažiť geometrické vízie, záblesky svetla, mimo teľné zážitky, atď., atď., atď. Tieto zážitky môžu byť pravé alebo môžu byť halucináciami ega. K mnohým z týchto, čo sú pravými, duchovnými zážitkami, môže dôjsť a pravdepodobne dôjde skôr, ako sa kundaliní zdvihne, čo i len o jeden stavec. Zdá sa, že veľa ľudí hneď ako sa im prihodí neobvyklý psychosomatický zážitok, to pripíšu kundaliní, i keď to v skutočnosti nemá s vzostupom kundaliní nič spoločné. Ak existujú neslávne známe efekty “nemoci kundaliní,“ tak to určite nie je kundaliní, čo to spôsobuje, je to chybný názov, pretože kundaliní nemôže nikdy spôsobiť nemoc alebo smrť. Je to absurdný koncept, ktorý vznikol z neznalosti, ktorá sa nachádza všade, čo sa týka týchto štúdií.

Na dosiahnutie rozvoja, postupu a evolúcie Kundaliní, je nutné dosiahnuť najabsolútnejšiu posvätnosť a najnáramnejšiu cudnosť. – Kundalini Yoga: The Mysteries of the Fire (Kundaliní Joga: Záhady Ohňa), Samael Aun Weor

Posvätnosť: mravná čistota. Kým máme zlosť, sexuálnu žiadostivosť, strach, pýchu, závisť, žiarlivosť, hnev, samoľúbosť, seba-nenávisť, atď., tak nie sme posvätení. Musíme odstrániť všetky naše psychologické defekty.

Cudnosť: čistá a nevinná sexualita, bez zvieracej sexuálnej žiadostivosti alebo túžby. Tento termín je nesprávne používaný (ako "celibát"), znamenať "bez sexuality."

Kundaliní: "Kundaliní je zložené slovo: Kunda nám pripomína odporný "Kundabuffer orgán," a liní je Atlantíďanský termín, znamenajúci ukončenie. Kundaliní znamená “ukončenie ohavného Kundabuffer orgánu.“ V tomto prípade je úplne nevyhnutné, aby sme si nemýlili Kundaliní s Kundabuffer.“ -  Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

Tieto dve sily, jedna pozitívna a stúpajúca a druhá negatívna a klesajúca, sú symbolizované v Biblii, v knihe Numeri (príbeh o Bronzovom Hadovi). Kundaliní je “Sila života.“ – z Teozofického Slovníka. Sexuálny Oheň, ktorý je základom všetkého života.

“Vzostup Kundaliní po mieche je dosiahnutý veľmi pomaly podľa zásluh srdca. Ohne srdca ovládajú zázračný rozvoj Svätého Hada. Déví Kundaliní nie je niečo mechanické, ako sa mnohí domnievajú; Ohnivý Had je prebudený, iba s pravou Láskou medzi mužom a ženou a nikdy nebude stúpať po miechovom kanáliku (kanálik v mieche) cudzoložníkov.“ – Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom- Záhada Zlatého Kvitnutia

Tu vidíme, čo k tejto problematike hovorí Samael Aun Weor:

Deviata Sféra:

Mnoho pseudo-ezoteristov spáchalo nevysloviteľné genocídy. Keď podnecovatelia strachu konajú proti kundaliní, toto je vskutku pravá genocída. Je to neopísateľný zločin proti ľudskosti, povedať ľuďom vo vydaných knihách, že prebudenie Kundaliní je nebezpečné. Tí, ktorí šíria strach pred Kundaliní, sú horší, než vojnoví zločinci. Vojnoví zločinci spáchali zločiny proti ľuďom, avšak pseudo-ezoteristi, ktorí rozširujú strach, páchajú zločiny proti Duši.

Ktokoľvek, kto neprebudí Kundaliní, nemôže inkarnovať svoju Dušu. Ktokoľvek, kto neprebudí Kundaliní, zostáva bez Duše; stráca svoju Dušu.

Je nesprávne tvrdiť, že Kundaliní sa dá prebudiť bez morálneho pokroku, a práve kvôli tomuto sa musí čakať, pokým taký pokrok nie je dosiahnutý. Rozvoj Kundaliní je riadený zásluhami srdca.

My dávame o Kundaliní konkrétne pokyny a každá pravá Hadia Kultúra pozná túto cestu do hĺbky.

Je nesprávne tvrdiť, že počas bielej Sexuálnej Mágie môže Kundaliní prúdiť cez rôzne kanáliky. Iba v prípade, kedy je praktizovaná čierna sexuálna mágia, Kundaliní klesá do Atómových Pekiel Ľudskej Bytosti a stáva sa Satanovým Chvostom. A preto, to absurdné tvrdenie podnecovateľov strachu, že Kundaliní dokáže opustiť dreňový kanálik (v mieche), pretrhnúť vlákno, spôsobiť hrozné bolesti a spôsobiť smrť, je falošné.

Tieto tvrdenia týchto vrahov Duší, sú falošné, pretože každý zo Siedmich Hadov má svojich špecializovaných Majstrov, ktorí na študenta dozerajú. Študent v práci nie je opustený. Keď študent prebudí prvého Hada, tak sa o neho postará špecialista, a keď je prebudený druhý Had, tak mu pomôže ďalší špecialista a takto ďalej. Títo špecialisti vezmú Hada skrze miechový kanálik. Žiadny študent nie je opustený. Špecialisti sa musia zodpovedať študentovi. Špecialisti žijú v Astrálnom Svete.

Kundaliní sa prebudí negatívne, iba ak je rozliate semeno. Ktokoľvek, kto praktizuje Sexuálnu Mágiu bez rozliatia semena, sa nemusí ničoho báť.

Nikto nemôže zrealizovať vyššie aspekty Kundaliní, bez dokonalej svätosti. Takže potom je chybné vravieť, že existujú katastrofálne možnosti v predčasnom zrealizovaní Kundaliní. Toto tvrdenie je nepravdivé, pretože predčasné zrealizovanie Ohňa sa nemôže prihodiť. Kundaliní môže byť zrealizovaná iba na základe svätosti. Kundaliní nevystúpi ani jeden stavec, pokiaľ neboli splnené podmienky posvätnosti pre ten stavec. Každý stavec má svoje morálne podmienky svätosti.

Je falošné a hlúpe vravieť, že Kundaliní môže prebudiť ambície alebo pýchu alebo zosilniť všetky tie hrubé/neslušné vlastnosti a zvieracie vášne zvieracieho ega. Každý, kto používa tieto taktiky vyvolávaním strachu, aby zadržovali študentov pred skutočnou cestou, je naozaj ignorant, pretože Kundaliní prebudená s bielou Sexuálnou Mágiou, nedokáže pokročiť ani jeden stupeň, keď neexistuje pravá svätosť. 

Kundaliní nie je slepá sila. Kundaliní nie je mechanická sila. Kundaliní je ovládaná ohňami srdca a môže byť rozvinutá, iba na základe Sexuálnej Mágie a svätosti.

Musíme pripustiť, že Hadia kultúra v Mexiku bola, a stále je impozantná. Každá Aztécka socha je úžasná kniha okultnej vedy. Boli sme očarení rozjímajúc Quetzalcoatla s Hadom obtočeným okolo jeho tela a v jeho rukách Lingam-Jóni. Boli sme ohromení rozjímajúc nad obrovským Hadom požierajúceho Mága. Boli sme naplnení s jedinečnou úctou, keď sme videli Tigra s falusom visiacom okolo jeho krku. Vskutku Sloveso/Slovo je vo falusu.

V Aztéckej kultúre nie sú žiadny šíritelia strachu. Každá kamenná kniha, každý domorodý magický prívesok nás pozýva prebudiť Kundaliní. Je nutné, aby sme najskôr prebudili Kundaliní a potom, aby sme ňou boli prehltnutí. Potrebujeme byť prehltnutí Hadom. Potrebujeme, aby nás Kundaliní prehltla. Potrebujeme byť zhltnutí Hadom. Keď je niekto prehltnutý Hadom, tak sa aj stáva Hadom. Iba Ľudský Had môže inkarnovať Krista. Kristus bez Hada nemôže nič urobiť.

Autentické Aztécke, Mayské, Egyptské, Chaldejské atď. kultúry, sú Hadie Kultúry, ktoré nemôžu byť pochopené bez Sexuálnej Mágie a Kundaliní. Každá starodávna kultúra je Hadia. Každá autentická a pravá civilizácia je Hadia. Civilizácia bez Hadej Múdrosti, nie je skutočnou civilizáciou.

Výstup a zostup Kundaliní

Pseudo-ezoteristi, ktorí tvrdia, že Kundaliní po výstupe do Korunnej čakry alebo Tisíclupienkového Lotosu opäť zostúpi do Efezskej Cirkvi alebo kostrčového centra, zostávajúc v ňom uložená, hrozne klamú. Kundaliní zostúpi, iba ak Zasvätenec padne. Zasvätenec padne, keď rozleje semeno. Práca na zodvihnutí toho Hada po páde, je veľmi ťažká a náročná.

Pán Dokonalosti povedal, “Učeník si nesmie nikdy dovoliť, aby padol, pretože ktokoľvek, kto padne, potom musí veľmi bojovať, aby získal späť to, čo bolo stratené.“

Hinduisti uvádzajú, že v miechovom kanáliku, sa nachádza kanálik nazývaný Sušumná a vo vnútri tohto kanáliku sa nachádza ďalší, nazývaný Vadžriní (Vajrini) a vo vnútri tohto, tretí, nazývaný Čitriní (Citrini), "taký jemný ako pavúčie vlákno na ktorom sú navlieknuté čakry ako uzly na bambusovej palici." Teda toto je to, čo uvádzajú posvätné knihy Indie, a my vieme, že Kundaliní stúpa skrze Čitriní iba a výhradne s Maithunou, Sexuálnou Mágiou, Arkánom A.Z.F.

My praktizujeme vnútornú meditáciu na dosiahnutie extázy, avšak veľmi dobre vieme, že Kundaliní sa neprebudí  meditáciou, pretože Kundaliní je sexuálna. Nie je správne tvrdiť, že prebudenie Kundaliní je dosiahnuté prostredníctvom meditácie. Meditácia je metóda na prijímanie informácií. Meditácia nie je metóda na prebudenie Kundaliní. Pseudo-ezoteristi narobili so svojou nevedomosťou veľa škody.

V Indii je sedem základných škôl Jogy a všetky hovoria o Kundaliní. Tieto školy jogy sú k ničomu, pokiaľ sa neštuduje Tantra. Tantra je to najlepšie z Východu. Maithuna (Sexuálna Mágia) je praktizovaná v každej autentickej škole ezoterickej jogy. Toto je Tantra. Tantra dáva joge základnú hodnotu.

V strede lotosu srdca sa nachádza úžasný trojuholník. Tento trojuholník sa takisto nachádza v kostrčovej čakre a v čakre nachádzajúcej sa medzi obočím. V každej tejto čakre sa nachádza tajomný uzol. Toto sú tri uzly.

Tieto uzly majú v sebe hlboký význam. Máme tu tri zásadné zmeny v práci s Hadom. V prvom uzle (Efezská Cirkev) opustíme systém rozlievania semena. V druhom uzle (Tyatirská Cirkev) sa učíme skutočne milovať. V treťom uzle (Filadelfská Cirkev) získame pravú Múdrosť a schopnosť jasnozrivého videnia.

Kundaliní vo svojom vzostupe musí rozviazať tieto tri tajomné uzly. Pseudo-ezoteristi sa čudujú, že pôvodní Hinduistickí Jogíni sa sotva zmieňujú o éterických čakrách alebo plexoch (pleteň), ale namiesto toho sústreďujú všetku svoju pozornosť na čakry chrbtice a Kundaliní. V skutočnosti pôvodní Hinduistickí Jogíni boli Tantrici a praktizovali Maithunu. Boli to praví Zasvätenci Múdrosti Hada. Veľmi dobre vedeli, že kľúč k nášmu vykúpeniu, sa nachádza v mieche a v semene. Rozumeli, že prebudená Kundaliní otvára chrbticové čakry, a že tieto na oplátku aktivujú čakry plexov. Preto sú najdôležitejšie chrbtové čakry a Had. Všetci veľkí Mudrci a Patriarchovia starovekých Hadích civilizácií toto veľmi dobre vedeli.

Božstvo je v troch trojuholníkoch, spodnom, srdečnom a čelnom, reprezentované ako sexuálny Lingam. Tento symbol odhaľuje všetko, avšak učení ignoranti vždy hľadajú výhovorky a zdôvodnenia, aby pozmenili pravdu. Nie je spravodlivé, aby pseudo-ezoteristi pokračovali vo vedomom alebo nevedomom klamaní úbohého trpiaceho ľudstva. My sme študovali ohromné Hadie Civilizácie do hĺbky, a preto hovoríme jasno, aby tí, ktorí chcú byť zachránení, sa mohli naozaj zachrániť. Sme tu, aby sme vyslovili Pravdu, a my ju vyslovujeme, aj keď pseudo-okultisti a infrasexuálny ľudia sa prehlasujú za našich najhorších nepriateľov. Pravda musí byť vyslovená, a my ju vyslovujeme s veľkou radosťou.

Je nutné, aby sme pracovali s Kundaliní a rozviazali tri uzly. Tieto tri uzly, sú tromi trojuholníkmi, ktoré s Cudnosťou, Láskou a Múdrosťou transformujú naše životy. - The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo) napísané Samaelom Aun Weorom