slovnik

7. Základ

Napísané Gnostickým inštruktorom

Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná"? Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi."- Matúš 21: 42-44

Keď čítame Písma mnohých náboženstiev, tak počúvame o filozofickom kameni (kameni mudrcov), Merkúre, kameni. V Evanjeliách Ježíš hovorí o kameni (Simon Peter: Cephas Patar, kameň), na ktorom musí byť postavený chrám. Toto je základný kameň, ktorý stavitelia odmietli; ale, ktorý musí byť základným kameňom alebo hlavnou oporou Chrámu. Toto sú Slobodomurárske a Kabalistické termíny. Evanjelia Ježiša sú Kabalistické. Vzťahujú sa k Tajomstvám Alchýmie, k Tajomstvám Kabaly, ktoré nie sú vôbec chápané súčasným náboženstvom. Tieto prvky boli vyhodené pred dávnymi, dávnymi časmi. Bez chápania Alchýmie a Kabaly je nemožné pochopiť Bibliu.

XochipilliV Slobodomurárstve vidíme Kubický Kameň alebo Dokonalý Kameň. Medzi Aztékmi vidíme kameň na ktorom sedia alebo stoja Bohovia. To isté je jasne viditeľné v Hinduizme. Tento kameň je symbolom Základu, ktorý je v Kabale nazývaný Jesod (Yesod). Jesod znamená “základ“ a je deviatou sefirou na Strome Života.

Aby sme pochopili, čo tento základ je, tak musíme pochopiť, čo je Kabala a ako funguje. Kabala je symbol, je to mapa, piktogram, ktorý vyjadruje, ako sa prejavuje energia a ako funguje. Je to mapa vesmíru a duše. Všetky úrovne Prírody umiestňuje do diagramu, na tomto diagrame môže byť zmapované všetko čo existuje. Na tejto mape je možné pochopiť všetky Božstvá Bohov, božských Bytostí  a démonov a ako navzájom súvisia. Je to nesmierny nástroj a každá oblasť, každý kruh je svetom alebo ríšou. Je to vibrácia, je to forma energie, je to forma svetla. Je to miesto. Je to spôsob chápania života, chápania fyzického tela, chápania vnútorných tiel, chápania mysle. Všetko môže byť zredukované do Kabaly. Ale toto v týchto dňoch nie je dobre pochopené.

Keď porozumieme niečo o vytváraní mýtov všetkých rôznych náboženstiev, tak zistíme, že sa tam nachádzajú určité stále motívy a určité stále elementy. Hlavne nachádzame Trojicu. Toto je svätý Nadpozemský Trojuholník, vyšší trojuholník, nebeský trojuholník. Toto sa v Gréčtine nazýva Logos. Toto je v Kresťanstve Trojica- Otec, Syn a Duch Svätý. Toto je v Hinduizme Brahma, Višnu a Šiva. Toto sú traja vyšší Bohovia, Aztéckeho a Mayského náboženstva. Každý systém, každé náboženstvo obsahuje túto Trojicu.

Táto Trojica je Jednota, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi, ale stvoriť môže iba jedným spôsobom. My ako ľudská bytosť sa môžeme vyjadriť skrze naše oči, skrze reč, skrze písanie, skrze symboly. Ale život môžeme stvoriť iba jedným spôsobom. Existuje iba jeden spôsob, akým môže ľudská bytosť stvoriť, umožniť vzniknutie života, a to je skrze sex. A rovnako to je i s Božstvom. Všetci poznáme to príslovie: “Ako hore, tak dole“. Opak je takisto pravdou: Ako dole, tak hore.

Všetko čo existuje je stvorené s tej istej energie. Je to pôvodná energia, ktorá prichádza z Ničoty a nazýva sa Svetlo. Má mnoho mien: Kristus, Quetzalcoatl, Okidanok, Kulkulkan, Avalókitéšvara. Všetky tieto sú rovnaká sila. Toto je Svetlo Krista. Toto je Svetlo, čo dáva život. Toto je solárna/slnečná sila, ktorá je základom všetkých náboženstiev.

Všetky pravé náboženstvá majú slnečného hrdinu: Apolón, Ježíš, Herakles, Mitra, Quetzalcoatl,  atď. Toto všetko sú božstvá alebo Bohovia, ktorí sú dopravnými prostriedkami/nástrojmi/nositeľmi Slnka, ktorí prinášajú svetlo Krista, slnečné svetlo a umožňujú vzniknutie života. A toto je dôvod, prečo RA, Egyptský Boh je Slnko, a Slnko je pôvodom a zdrojom života.

stromTo svetlo sa nazýva Lúč Stvorenia. Toto je solárna energia, ktorá zostupuje , ktorá sa stáva Stromom Života. Kristus skrze Ježiša povedal “Ja som svetlo sveta, nikto neprichádza k Otcovi, iba ak skrze mňa“, Kozmický Kristus, Slnečné Božstvo.   

V Egypte spôsob, akým sa stať osvieteným, bolo skrze Osirisa; Je to to isté, ako Kristus. A ten, kto sa stal Kristifikovaným, bol Osirisovaným, Kristus je titul, je to energia, vibrácia, nesmierna inteligencia, ktorá nie je obmedzená iba na jednu osobu v našich dejinách. Prejavuje sa mnoho krát a na mnohých miestach a bude tak robiť aj naďalej. Je to Krišna, Rama, všetky slnečné božstvá vo všetkých rôznych tradíciách a kultúrach sveta.

Keď sa to svetlo prejaví, tak je vibráciou. Lono Božskej Matky Priestoru (prakriri) vysiela ten lúč. Pri zostupovaní sa ten lúč začne zhusťovať a stávať sa viacej materiálnym. Jeho zostup je výtvorom prírody, stvorenia. Toto je Sedem Dní Genesis v Makrokozme, toto všetko sú etapy, ktorými vzniká život a ktorými zostupuje v úrovniach zvyšujúcej sa hustoty. To je to, čo máme na tom strome: všetky úrovne zvyšujúcej sa hustoty. Na samom vrchole stromu máme nulovú dimenziu, mimo počatia. Nazývajú to “nestvorené svetlo“, čo si myseľ nedokáže predstaviť, “neprejavené“, “ničota“. A z toho, sa stáva niečo, ale to niečo, sa postupne ako to zostupuje, stáva ťažším a ťažším. Ako tá energia zostupuje, tak má rôzne názvy. Nazýva sa Prána, a keď zostúpi o trochu nižšie, nazýva sa Akáša, o trochu nižšie sa nazýva Éter. Toto sú variácie zvyšujúcej sa zložitosti, zvyšujúcej sa hustoty, ako sa tá energia stáva hmotou.   

V súčasnej fyzike už vieme, že energia a hmota sú to isté, ale v rôznych modalitách, v rôznych vibráciách, iba to trochu mení svoju formu. A to isté je známe v Kabale a vo všetkých ezoterických tradíciách, že vo svojom jadre, všetka hmota vychádza z rovnakého fundamentálneho zdroja. Všetko je to vibrácia, všetko to spolu súvisí a je prepojené, a to je tá vzájomná závislosť, o ktorej sme hovorili na začiatku kurzu.

Všetko je vzájomne prepojené, všetka energia a všetka hmota. Všetka energia vytvára reakcie a tá reakcia sa nazýva karma. Táto hmota, táto energia sa začne rozlišovať do všetkých rôznych svetov a úrovní života. Od vesmírov do galaxií, do planét, do solárnych systémov, celú cestu dole do fyzických tiel, ako tých našich, do molekúl, do atómov, do subatomárnych častíc. Všetko toto, všetko čo existuje, všetko čo si dokážeme predstaviť, je vo svojom jadre Kristus, svetlo, život. Všetko čo existuje v sebe obsahuje tento oheň. Všetko čo tvorí príroda, má v sebe iskru Krista a to je to, čo tomu umožňuje jestvovať. To je dôvod, prečo vedci nedokážu vyprodukovať jednoduchú bunku, ani len jednoduchú molekulu vody. Vedia z čoho je fyzicky vyrobená, poznajú jej vodík a kyslík. Ale nedokážu vyrobiť vodu, pretože nedokážu tvoriť, pretože nevedia čo je Kristus, ten oheň, ktorý je vo vnútri tej vody.

Voda obsahuje oheň. Každá rastlina obsahuje oheň, každý kameň. Každý dych, ktorý sa nadýchnete je prejavom ohňa toho svetla. Ako to svetlo zostupuje a začne sa rozlišovať do všetkých foriem hmoty, tak začneme vidieť zreteľné rozdiely medzi energiou. Z éteru máme to, čo nazývame Tattvy, (Sanskritské slovo), čo sú jednoducho vibrácie éteru. Existujú Apas, Pritwi, Tejas a Vaju. Toto sú štyri hlavné Tatwy. Tieto štyri, keď zostúpia trochu viac, sú takzvané štyri Prírodné elementy: voda, zem, oheň a vzduch.

Existujú aj iné Tatwy (Adi a Samádhi). Existuje mnoho rôznych modalít éteru, akáše, prány. Ale vo svojom jadre sú to všetko energia. Všetky zostupujú z rovnakého miesta.

Keď sa tá energia napokon dostane do fyzického sveta, tak sa prejaví ako najjednoduchší prvok, čo je Vodík. Je to najjednoduchší prvok, aký existuje. Atómovú hodnotu má 1. Takže ak sa pozriete na periodickú tabuľku prvkov, tak uvidíte, že prvým prvkom v tabuľke je Vodík. A v okultistickej tradícií, po tisíce rokov bolo známe, že z tohto základného chemického prvku pochádzajú všetky ostatné prvky. Toto je prvé prejavenie Krista vo fyzickej hmote. Ale vodík sa prejavuje a stáva sa zložitejším. Z tejto jednoduchej zlúčeniny máme vodu, kalcium, železo, všetky rôzne prvky, ktoré tvoria všetko, čo bolo vytvorené. V skutočnosti fyzické slnko, vedci hovoria, sa skladá hlavne z vodíka. Fyzické slnko je vraj hlavne vodík, najjednoduchší prvok, surový prvok, z ktorého je všetko vyrobené.

My ako fyzické telo sa skladáme z rôznych kombinácií materiálov, ktoré sú všetky vo svojom jadre Vodík. Aby sme mohli žiť, tak prijímame rôzne kombinácie energií (foriem). Od okamihu do okamihu sa v každej úrovni fyzického tela deje zložitá transformácia.

Nad čím sa zastavuje rozum je to, ako dokonalo bolo všetko vytvorené a ako my, ako ľudia, stále odmietame rozpoznať v tomto dizajne inteligenciu. Je omračujúce, že nedokážeme vidieť tú nesmiernu inteligenciu, ktorá stojí za jednoduchou konštrukciou atómu alebo prvku vodíka, a nieto ešte nesmiernu zložitosť ľudského tela. My máme tú aroganciu veriť, že to bola nehoda. Je ohromujúce, že dňom za dňom žijeme zabúdajúc, že toto nie je žiadna nehoda a, že existuje účel, pre ktorý sme dostali tento dar fyzického tela, účel, ktorý neustále ignorujeme.

Pokiaľ ide o fyzickú hmotu, pokiaľ ide o fyzické telá, tak na tejto planéte neexistuje žiaden lepší prostriedok/nástroj; nič nie je prispôsobiteľnejšie, sofistikovanejšie alebo záhadnejšie. Nič nie tak chabo pochopené. Tvrdíme, že rozumieme mnohým veciam, a predsa používame iba veľmi malé percento nášho mozgu. Tvrdíme, že rozumieme nášmu fyzickému telu, a predsa existuje mnoho orgánov a mnoho systémov, ktoré nedokážeme zistiť na čo tam sú, a predsa fungujú. Nedokážeme reprodukovať jednoduchý prvok, bunku, molekulu vody, a napriek tomu prehlasujeme suverénnu znalosť fyzického tela, ktoré je kolekciou neuveriteľne sofistikovaných systémov, ktoré fungujú bez akéhokoľvek nášho zasahovania. Vôbec o tom nemusíme premýšľať a predsa naše telo robí každý okamih zázraky. Veľmi málo musíme urobiť preto, aby naše telo prežilo. Dýchame automaticky, nemusíme o tom moc rozmýšľať. Potrebujeme jesť a piť a musíme mať nejakú činnosť, aby sme sa o tieto veci postarali. Za predpokladu, že tieto okolnosti sú splnené, toto telo sa narodí, rastie a vyvíja sa a na určitú dobu ho obývame. Ale my ho obývame s úplnou neznalosťou jeho funkcie a pravého účelu. Rastieme a špekulujeme a keď nenájdeme odpovede, tak sa rozptýlime s pocitmi, ktoré fyzickým telom prijímame. A rozptyľujeme sa dovtedy, dokým to fyzické telo nezačne chátrať a nezomrie. A toto je spôsob života pre väčšinu ľudstva a neuveriteľná tragédia.

Aby sme prežili, potrebujeme tri druhy potravy:

Toto fyzické telo prijíma všetky tieto elementy. Všetky tieto elementy sú vibráciami slnečného svetla.

Na to, aby sme boli zdraví, prijímame slnečné svetlo v jeho surovej podobe. Sú tam energie, ktoré naše telo z toho slnečného svetla premieňa.

Nasávame vzduch a telo samo získava potrebné elementy, potrebné častice, potrebnú energiu a oheň zo vzduchu, aby sa mohlo udržať nažive. Čo je nepotrebné potom vylúčime.

Prijímame potravu, ktorá je zatiaľ najťažšou vibráciou, telo tú potravu samo spracováva, transformuje ju, premení ju, extrahuje čo je užitočné, a vylúči čo je nepotrebné.

Toto platí pre každý mechanický proces tela. Vdychujeme čo je potrebné, vydychujeme čo je nepotrebné. Pijeme vodu, ktorú potrebujeme a čo nepotrebujeme vylučujeme skrze močenie. Jeme potraviny, ktoré potrebujeme a telo vylúči čo je nepotrebné. Je to ustavičný proces očisťovania, zdokonaľovania elementov, ktoré prijímame.

Ale v prípade dojmov, tu máme niečo iné. Dojmy sú výsledkom všetkých pocitov, ktoré prijímame prostredníctvom našich fyzických zmyslov. Bohužiaľ sme sa nikdy neučili, ako všetky tie dojmy života čistiť, transformovať, premeniť. Takže všetko prijímame a napchávame do mysle a do srdca. A takto v našej psychike budujeme neuveriteľný chaos.

Docela jednoducho, slnečné svetlo prijímame mnohými rôznymi spôsobmi a v mnohých rôznych formách. Tieto dve prednášky s názvom Transformácia DojmovPancatattwa Rituál, detailne vysvetľujú, ako tento proces funguje, ako sú všetky orgány zapojené: dýchacie ústrojenstvo, srdce, pľúca, mozog, žľazy, všetky sú zapojené v prijímaní všetkých foriem energie, potravín, vody, vzduchu, dojmov a transformujúc to, čistiac to, vylepšujúc to na niečo iné. Takže by ste potrebovali počuť tie prednášky alebo študovať tie kapitoly v knihe, aby ste tomuto mohli hlbšie porozumieť.

Keď sa učíme Seba-pozorovať, tak sa učíme ako Transformovať Dojmy, všetky pocity prijímať s vedomím, a týmto ich transformovať: vedome prijímať to, čo potrebujeme a odmietať to, čo nepotrebujeme.

Výsledok mechanických transformácií potravín a vzduchu je možné nájsť v Jesode.

strom-jesodKaždú noc, keď fyzicky spíme, vyšší aspekt fyzického tela, ktoré je nazývané vitálne telo prijíma solárnu energiu, Lúč Stvorenia, aby obnovilo spotrebovanú energiu, ktorú cez deň používame. Toto je dôvod, prečo spíme, aby fyzické telo mohlo byť nehybné a znovu nabité. Je to vitálne telo, ktoré prostredníctvom čakier znovu dobíja a ukladá energiu a riadi spracovanie tej energie. Vitálne Telo zodpovedá Jesodu (Yesod), Deviatej  Sfére. Je to vyšší aspekt fyzického tela, ktoré je na Strome Života Malkut (Malkuth).

Všetka energia z Vitálneho Tela je prijímaná fyzickým telom. Je transformovaná a spracovávaná skrze nervovú sústavu (z čakier) a je skombinovaná s energiami z nášho jedla a vody prostredníctvom trávenia, prostredníctvom obehovej sústavy, atď. a v konečnom dôsledku je prijatá endokrinologickým systémom, žľazami. Tá energia je spracovaná a transformovaná, až pokým nakoniec nedosiahne svoju najvyššiu formu prejavu, z hľadiska mechanickosti, pokiaľ ide o to, čo môže mechanickosť preto urobiť. Tá forma je to, čo my nazývame sexuálna energia. Z tohto dôvodu najvyšším, najmocnejším, prejavením Lúča Stvorenia v tomto fyzickom svete je sexuálne energia: je to najmocnejšia energia, ku akej môžeme mať prístup.

V Alchýmii sa sexuálna energia nazýva Merkúr.

Hmota leží pred očami všetkých, všetci ju vidia, dotýkajú sa jej, milujú ju, ale ju nepoznajú. Je nádherná a odporná, vzácna a malej hodnoty, a nachádza sa všade... Ale, aby sme boli struční, naša Hmota má toľko mien, koľko je vecí vo svete; to je dôvod, prečo ju hlúpi nepoznajú. – The Golden Tract (Zlatý Traktát)

Merkúr (Ortuť) je tekutý kameň. Je to symbol sexuálnej energie: základ života

Eunuch, ktorý má rozmliaždené alebo odstránené semenníky, alebo odrezaný pohlavný úd, nesmie vojsť do Pánovho zhromaždenia.- Deuteronómium 23:1

V Gnosticizme je sexuálna energia nazývaná Vodík Ti-12. “Vodík“, pretože je to iba prejavenie toho základného čistého Vodíka. Nazýva sa to Ti alebo Si, pretože je to siedma nota oktávy: Do Re Mi Fa So La Ti. A 12 preto, pretože to je jeho atómová hmotnosť.

V Gnosticizme rozumieme, že keď prijímame fyzická stravu, tak má atómovú hmotnosť 768. Prešlo to docela veľkým prečistením, aby to dosiahlo 12. Veľa bolo odstránené. Toto je jedna úroveň významu pojmu alchýmia. Toto je mechanická úroveň, že fyzické telo alchýmicky odstráni nečistoty, aby urobilo niečo dokonalým. Cieľom Ohromného Diela je pokračovanie tejto dokonalosti skrze vedomú prácu: robením to s vedomou vôľou v tých oblastiach, kde sa to nerobí a nemôže diať mechanicky.

Ak sa na Mikrokozmickej úrovni pozrieme na Strom Života, ako na mapu ľudského tela, tak naša hlava je na vrchu (korunovaná Ketérom), a konečné vylepšenie Vitálneho Tela a endokrinologického systému je vložené do Jesodu, čo sú sexuálne orgány.

Rast a vývoj fyzického tela ja riadený endokrinologickým systémom. Endokrinologický systém má svoj najvyšší prejav v sexuálnej energii. Všetci vieme, že epifýza riadi rast fyzického tela, keď rastieme. Keď dosiahneme puberty, tak epifýza vo väčšine ľudí prestane rásť, pretože väčšina ľudí začína tú sexuálnu energiu používať rôznym spôsobom a epifýza už nemá tú energiu, ktorú mala predtým.

Nemožno poprieť, že sexuálna energia je ťažiskom všetkej ľudskej činnosti. Je úplne očividné, keď sa objektívne pozriete na našu civilizáciu a všetky civilizácie celej našej histórie, že základom, motiváciou všetkej činnosti, je sex. Túžba po moci je obyčajne túžba po sexuálnej moci. Túžba po odplate, sláve, po bohatstve je obyčajne zakorenená v určitej forme sexuálnej žiadostivosti, v určitej forme baženia. Kvôli túžbe ideme do vojny. Zabíjame, rabujeme, znásilňujeme, snažíme sa o hrdinské činy, snažíme sa o úspech, pretože chceme byť obdivovaní, oceňovaní, chcení, všetko to má svoj základ v sexuálnej žiadostivosti, snažiac sa získať pozornosť, energiu druhých.

Rovnako, sexuálna energia je taktiež základom nášho spirituálneho(duchovného) života. Ak porozumieme, že všetko stvorenie je výsledkom sexuálnej aktivity, tak uvidíme, že naše fyzické telo existuje iba preto, pretože naši rodičia mali sex, mali tú činnosť, tú lásku, a z toho stvorili fyzické telo. To isté platí aj pre všetky ostatné osoby, ktoré kedy existovali a ktoré kedy budú existovať. Všetko čo je zrodené, je zrodené zo sexu.

Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."-Ján 3:3

Veda Alchýmie je metóda, ako sa zrodiť ako Duša.  

Formy a spôsob, akými je sexualita prevádzaná sa líšia od tvora k tvorovi. Medzi ľuďmi máme svoje zvyky. Medzi zvieratami majú svoje zvyky. Medzi rastlinami majú svoje zvyky. Niektoré sa rozmnožujú nepohlavne, niektoré sa rozmnožujú delením. Medzi minerálmi majú svoje zvyky a tiež sa rozmnožujú sexuálne. Rovnako to platí pre planéty, slnká, hviezdy a mesiace, všetky majú svoj pôvod vo svetle Krista. To svetlo je prejavom lona Božej Matky.

Vo všetkom Božskom stvorení je život tvorený skrze sex. Preto na stvorenie vyššej bytosti, Boh takisto tvorí skrze sex, ale v súlade s Jeho zákonmi.

Logos sa rozvíja do dvoch: muž(mužský aspekt) a žena(ženský aspekt). Toto je Duch Svätý, Bina (Binah). Toto je Abba a Aima, Otec/Matka. Toto je Tibetské jab-jum, toto je u Hindov Šiva-Šakti (Shiva-Shakti) a toto je spôsob, akým Boh tvorí.

Toto je Elohim. Eloa je ženská. El je Boh a je mužský a jednotný a znamená “On“. Elohim je množné. Je to El a Eloa dohromady, mužské a ženské, Elohim. Ak budete čítať Bibliu, v pôvodnej Hebrejčine sa píše:

A Elohim povedal, buď svetlo.

Znamenajúc Boh, ako Otec-Matka.

Svätý Duch zostúpil do Márie, ako Svätá Holubica; Bola pannou predtým, počas a po narodení jej syna, Spasiteľa. Mojžiš, Padmasambava, Quetzalcoatl, Budha, Zoroaster, Fu Xi a o mnoho ďalších veľkých Majstrov sa vraví, že boli nepoškvrneného počatia, zrodení ohňom a vodou.

Duch Svätý (Bina) je aspekt Krista, ktorý tvorí. Šiva je tvorca-ničiteľ. On je Jah-Hevah: Duch Svätý, tvorivá a ničiaca sila Boha. Šakti je jeho družka: Šakti je Oheň. Oheň Ducha Svätého je umiestnený v našich sexuálnych orgánov. Oheň, Šakti je zdrojom osvietenia.

Žiaden, ktorého semenníky sú rozdrvené alebo ktorého pohlavný úd je odrezaný, nevstúpi do zhromaždenia Hospodinovo.

Spôsob, ako vstúpiť do kráľovstva nebeského, je prostredníctvom riadneho používania a riadenia sexuálnej energie. Neexistuje žiadny spôsob, ako si mylne vykladať toto učenie.

Kto mal výtok semena, okúpe si celé telo (transmutovaná energia) a je až do večera (večer je symbol smrti: pokým nie sú egá mŕtve, dovtedy sme nečistí) nečistý.- Levitikus 15:16

Symbol Krstu, je symbolom brania sexuálnej energie z vôd, ktoré sú vo vás vo vnútri a premeniť ich, umiestniť ich na vrchol vašej hlavy, obnovujúc zostup tohto lúča späť na začiatok. Voda je braná kňazom (symbol nášho Vnútorného Kňaza: Atman, Chesed) a je umiestnená na korunu, Sahasrara čakra, Laodicea, na vrchol hlavy, ako symbol čistoty, ako symbol sviatosti, ako symbol uzavretej dohody.

Podobne obrad obriezky je degenerácia starovekého obradu Zasvätenia, v ktorom ten, ktorý prijíma Zasvätenie, sa zaväzuje ku kontrole sexuálnej sily, že bude mať kontrolu a silu vôle, aby nebol zvieraťom.

Vody sexuality sú lonom všetkého stvorenia. Každý Anjel a každý Démon je zrodený zo sexu. Ľudstvo je lono. To, ako používame sexuálnu silu určuje, kým sa staneme. Ak tú energiu rozlejeme a použijeme na posilnenie a podporu túžby po pocite, tak sa staneme zvieratami. To je preto, že zvieratá žijú inštinktívne a sú hnané inštinktívnou túžbou a pocitom. Ak sa nám nepodarí ovládnuť tento aspekt našej psychiky, tak zostaneme ako zvieratá a vlastne budeme ako beštie, inak známy ako démoni. Toto je zjavne viditeľné v našej kultúre. Vkus tohto ľudstva, už viacej nie je povzneseného charakteru. Už sa viacej nezaujímame o prekrásnu klasickú hudbu, prekrásne klasické umenie, jemnosti Prírody. Ako kolektívny celok uprednostňujeme explózie násilia a beštiálnej sexuality, ktoré dávame do našich filmov, reklám, televízie a do našich kníh. Ako ľudstvo máme vkus pre zvierací pocit, a nie pre anjelské povznesenie. Všetci to máme vo svojej psychike a to je dôvod, prečo je meditácia tak strašne ťažká, pretože myseľ je pohltená zvieracou túžbou. Ak dokážeme zmeniť toto, tak dokážeme zmeniť všetko.

Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.- Ježíš Nazaretský

Toto je dôvod, prečo je Jesod nazývaný základom. Sexuálna energia je základom života. Tu sa odvíja celý život.

Sexuálna energia je základnou energiou všetkých našich aktivít.

strom-klipotKeď premýšľame, tak používame modifikáciu sexuálnej energie prostredníctvom intelektu.

Keď cítime, naše emócie sú vytvorené modifikáciou sexuálnej energie.

Keď konáme, tak sexuálnu energiu používame ako palivo.

Ak dovolíme našej zvieracej povahe, aby nás kontrolovala, tak dovoľujeme tomuto lúču, aby pokračoval von skrze fyzické telo, skrze orgazmus.

Fyzicky stvoríme ďalšie fyzické telo. A takto sa táto energia prejavuje tu, a to je jej konečný účel.

Psychologicky, ak túto energiu vylúčime, tak bude naďalej zostupovať dolu z Malkutu a negatívne vytvárať naše vlastné peklo, náš vlastný Klipot.

Ľudstvo, ako celok, si vďaka vylučovaniu sexuálnej energie, vytvorilo svoj vlastný Klipot.   

Keď je Lúč Stvorenia prenášaný skrze zvieraciu túžbu, tak pokračuje v tvorení, ale negatívne, čo ma za následok karmu a utrpenie.

Toto je dôvod, prečo celý základ každého hlavného náboženstva, je nutnosť dobyť zvieraciu túžbu.

To, ako myslíme, cítime a konáme, to vytvára.

Ak premýšľame, cítime a konáme pod vedením zvieracej túžby, tak vytvoríme výsledky: karmu. Oddávať sa príjemným pocitom, tlačí kyvadlo prírody ku kývaniu; karma je príroda zriaďujúca rovnováhu podľa Zákona Kyvadla: oddávajte sa v príjemných pocitoch a príroda vám prinesie bolesť. To je nevyhnutné: to je Zákon. Čím viac sa snažíme vyhnúť bolesti, tým väčšej bolesti budeme čeliť. (A iba nesmierne narušená osoba sa toto pokúsi obrátiť vytvorením bolesti, aby získala potešenie: toto je to, čo robia démoni).

Čo je nutné je to, aby sme sa naučili žiť v strede: ani nebažiť po potešení, ani vyhýbajúc sa bolesti. Toto prinesie kyvadlo k odpočinku.

Túto činnosť dosiahneme tým, že sa prestaneme oddávať zvieraciemu správaniu vo všetkých troch mozgoch.
Ale základom, najsilnejší dopad, ktorý v našom živote môžeme urobiť, je zriadenie rovnováhy v našom sexuálnom živote.    

Ak sa naučíme transformovať sexuálnu energiu, zadržať ju, premeniť ju, tak tú energiu naspäť obnovíme hore skrze strom. Prestaneme tvoriť v Klipote a vrátime tú energiu späť hore, k vytvoreniu duši.

Na tomto základe, na dokonalosti sily vôle, zvýšime našu Úroveň Bytia; vydvihneme tú energiu do stredného stĺpu Stromu Života: Čiara Vedomia.

Tá sexuálna energia sa transformuje a premení sa nad úroveň Vodíka Ti- 12 a stane sa potravou pre jemnejšie úrovne nášho vlastného vedomia. Takto sa pozitívne prebudíme. V podstate tú silu zdokonaľujeme. V našom vnútri vytvárame dokonalého človeka.

Ak namiesto toho budeme naďalej stotožnení s túžbami a pocitmi, tak tá energia stále tvorí, ale v pekle, a vytvára to, čo teraz poznáme ako ego: sexuálna žiadostivosť, túžba, strach, závisť, pýcha, hanba.

Čo je úžasné je to, že táto energia, ktorá je základom všetkých našich aktivít, je prijímaná telom a transformovaná telom a potom sa stáva hlavnou výživou tela. Kristus, Slnko dáva život makrokozmu, vesmíru. Kristus-Slnko nám takisto dáva život vnútorne, ako fyzickému telu, ako duši. Ale ak tú silu vezmeme, tú energiu a použijeme ju na kŕmenie túžby, potom sa stáva ničiteľom: Šiva je tvorca a ničiteľ. Vytvára ego a tým ničí dušu. Vytvára náš strach, naše úzkosti, naše pripútania, naše obavy.

Dievčatá majú túto fantáziu o svojom dokonalom manželovi, ktorú budujú od veľmi mladého veku a tá predstava je kŕmená ich matkami, sestrami, televíziou, filmami, všetkými fantáziami, ktoré si vybudovali. Tá sila, tá predstavivosť je kŕmená sexuálnou energiou. Tým, že je táto energia vkladaná do týchto fantázií, tak tvorí a tieto fantázie robí pre nás skutočnými. A takto máme ideál, ktorý sme si vyrobili, ktorý sa potom stane merítkom, podľa ktorého bude každý muž, ktorého tá žena stretne porovnávaný. A žiaden muž sa nikdy nepriblíži k tej fantázii. Nie je to možné. Takže jemným spôsobom, v každej ženskej psychike je kritik, ktorý hovorí: “Nie je až taký dobrý, zaslúžim si niečo lepšie“. To je dôvod, prečo trpíme. A samozrejme muži majú rovnaký problém.

My všetci, keď vidíme druhých ľudí, tak ich hodnotíme na základe nášho štandardu; kŕmime štandard, dávame mu palivo. Na ulici vidíme človeka a prehliadame si ho. “No, má 5 z mojich 10 bodov“. Do tej predstavy, do tej fantázie mysle, dávame energiu svojej mysle, srdca a činnosti a robíme ju silnejšiu. Samých seba chytáme do pasce.

To isté platí o predstave o nás samých, či sme dosť dobrí alebo nie, či sme dosiahli dosť alebo nie, či sme lepší než ktokoľvek iný alebo nie. Používame rovnaké ideály, rovnaké fantázie, rovnaké projekcie mysle na porovnanie a všetko je to vlastnoručne vytvorené klamstvo, a všetko je to zakorenené v zneužívaní sexuálnej energie.  

Toto sa v Gnosticizme nazýva sexuálne zneužívanie. V Gnosticizme, sexuálne zneužívanie nie je iba fyzické sexuálne zneužívanie druhej osoby, je to zneužívanie energie Krista, ktorá je v našom vnútri. Sexuálne zneužívanie je bujne rastúcim problémom ľudstva, a to je dôvodom, prečo sa nachádzame v situácii v akej sa nachádzame, a to je dôvod, prečo sme všetci v temnote, v nevedomosti (v neznalosti).

Vitálne telo, ktoré je vyššou časťou fyzického tela, má štyri aspekty alebo štyri vrstvy. Tieto sa nazývajú štyri étery. Pamätajte si, že vitálne telo je základom všetkých energií fyzického tela. To je to, čo podporuje všetky funkcie fyzického tela. Bez vitálneho tela, nemôže existovať žiadne fyzické telo. V určitom slova zmysle, sú jedno a to samé. Telo Chi (Či), telo energie, telo, s ktorým pracujú akupunkturisti, aura je vitálne telo.

Éter Života je ten aspekt vitálneho tela, ktorý riadi a podporuje rozmnožovanie.

Chemický Éter je ten aspekt vitálneho tela, ktorý transformuje a riadi všetky organické a chemické živiny fyzického tela. Je zodpovedný za trávenie, dýchanie, fungovanie čakier na energetickej úrovni, za všetky energie, ktoré potrebujú byť transformované.

Reflexný Éter riadi pamäť, predstavivosť, silu vôle.

Svetelný Éter riadi vnímanie.

Keď dosiahneme pubertu, tak sa naučíme ako masturbovať a mať sex s ostatnými, fantazírovať. Na základe tohto sa učíme, ako vyčerpať túto energiu, ktorá je v našich troch mozgoch taká mocná. Väčšina z nás nasleduje svoju kultúru, svoju rodinu a priateľov a smilníme. Vylievame túto energiu, pozeráme sa na pornografiu, čítame romantické romány, sledujeme filmy a snívame o dokonalom partnerovi. Takto je sexuálne energia vyhodená von z vitálneho tela a začneme ju rozlievať, vylučovať, zbavovať sa jej.

Prečo to robíme? Pretože nás páli. Je to oheň. Ten oheň sa radikálne mení, keď dosiahneme puberty. Až do toho veku, bol ten oheň zapojený v raste fyzického tela, rozvíjania troch mozgov, ktoré máme, jeden po druhom. Keď dosiahneme 12, 13, alebo 14 začneme byť nesmierne podráždení. Niečo sa mení.  V tejto dobe sa menia naše žľazy, telo sa mení veľmi rýchlo a mení sa myseľ. Tá energia potrebuje fungovať novým spôsobom. Ale my nevieme, ako ju použiť. My ako rasa, sme tie kľúče dávno zahodili, pretože sme sa viacej zaujímali o túžbu, pocit, o sexuálnu žiadostivosť. A tak našou karmou je, že o tom nevieme a preto trpíme. Toto je to, o čom je príbeh o Rajskej Záhrade.

Hovoria, že žena je pokušenie.
Nie, Nie, tak to nie je.  
Hovoria, že peniaze sú pokušením.
Nie, Nie, tak to nie je. 
Hovoria, že pozemkový majetok je pokušenie.
Nie, Nie, tak to nie je. 
Skutočné pokušenie je neukojiteľný apetít mysle,
Ó, Pane Guheswara!
-Hinduizmus. Allama Prabhu, Vacana 91

Kvalita semena (sexuálna energia u mužov a žien) je úzko spojená so schopnosťou predstavivosti; ak je spáchaný zločin preliatia tohto elixíru, tak tvorivá schopnosť, priesvitnosť, predstavivosť je ochudobnená. Vtedy je v mysli nemožné udržať hocijaký krásny obraz s rovnakou sviežosťou, ktorú by sme mohli použiť pre stvorenie života a formy novej žiarivej bytosti. – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Keď vylúčime sexuálnu energiu, skrze oddávanie sa v mysli zvieracej túžbe, tak srdce a sexuálne aktivita, všetky étery Vitálneho Tela budú vyčerpané. Toto je dôvod, prečo, keď sme mladí, tak naša pamäť je docela dobrá. Naše schopnosti predstavivosti sú veľmi silné a naše telá sú vo všeobecnosti zdravé, v súlade s našou karmou. Ale vo veku puberty vstupujeme do veľmi vážnych problémov, spoznávame nesmiernu úzkosť. Trápenie tínedžera sa nedá zrovnávať s ničím, čím si v živote prejdete. Každý deň toľko zmätku, toľko zložitosti, toľko bolesti. A pretože naša kultúra, naša karma nás neučí správne metódy, tak tie zážitky sa prehĺbia, naďalej budeme vylučovať túto energiu a tým naša predstavivosť, naša pamäť, naša sila vôle (z ktorých všetky sú riadené étermi vitálneho tela), náš zmysel skutočnej hodnoty seba samých ako duše, sú všetky vyčerpané a viacej a viacej sa spoliehame na falošné obrazy, aby nám poskytli ochranu. Berieme energiu a začneme kŕmiť falošné obrazy mysle: vytvárame ilúziu, aby sme sa vyrovnali s našim utrpením.

Predstavujeme si ideálneho partnera, ideálny život, ideálneho seba. Práve tieto ideály nás stavajú do rozporu s našou pravou prirodzenosťou, proti všetkým ostatným na svete a predovšetkým proti nášmu vlastnému vnútornému Bohu. Sú to ideály zrodené zo strachu a z pýchy a nie z vedomia. Rozlejeme energiu, vyčerpáme vitálne telo a kúsok po kúsku v súlade s našou karmou a našim zdravotným stavom, ochorieme. Ochorieme vo všetkých troch mozgoch.  

Niektorí ľudia ochorejú okamžite, ešte ako tínedžeri. Rozvinú sa u nich vážne mentálne alebo vážne emocionálne problémy. Niektorí z nás ochorejú neskôr, pretože máme určitú dharmu na ktorej môžeme jazdiť. Ale  hneď ako vyčerpávame energiu vitálneho tela, tak  je nevyhnutné, že ochorieme, pretože vitálne telo je energetickou a organickou základňou fyzického tela. Rakovina je chorobou vitálneho tela. To je dôvod, prečo s ňou máme také ťažkosti, pretože liečime výsledok a nie zdroj. Rovnako je to s AIDS. Herpes, Tuberkulóza, Cholera, všetky tieto hrozné choroby sú karmou.

Nedokážeme si spomenúť svoje sny, pretože mrháme sexuálnou energiou. Nedokážeme si spomenúť svoje minulé existencie, nedokážeme si spomenúť svoje detstvo,  nedokážeme si spomenúť, čo sa stalo minulý mesiac, nedokážeme si spomenúť, kde sme boli toto ráno alebo o čom sme premýšľali, pretože vo vitálnom tele nie je žiadna energia. Tieto étery sú úplne degenerované.

Medzi ľuďmi sa rozmáha choroba; nie je tam žiadna energia, ktorá by nás vyliečila, pretože ňou mrháme. Avšak ak to zmeníme; keď sa zblížime s tým, čo sa nazýva Ohromné Arkánum, tajomstvo tajomstiev, poznanie poznaní, podstata, srdce, zdroj všetkých mystických tradícií, tak to môžeme zmeniť. To ohromné tajomstvo bolo strážené po tisícky rokov Osvietenými Bytosťami, Anjelmi, Majstrami. To, čo presne teraz vidíte, je zdrojom všetkej moci, všetkej slávy, je to vykúpenie, ktoré nájdeme v správnom používaní sexuality. Dvere ku všetkým spôsobom utrpenia a bolesti sú skrze nesprávne používanie sexuality. Démon je vytvorený skrze sex. Rovnako tak Anjel, Budha, Avatar je vytvorený skrze správne a čisté používanie sexu. Je úplne zrejmé, že Anjel nemá žiadnu sexuálnu žiadostivosť, Budha nemá žiadnu zvieraciu túžbu, prebudený Majster nemá žiadnu túžbu po pocite, žiadnu zvieraciu chlipnosť. Ale démon to stelesňuje. My všetci sme v tomto zmysle démonickí, pretože naša myseľ donekonečna baží a hľadá po pocite, ustavične, bez prestania. Nemáme žiadne právo byť hrdí, byť márniví, byť povrchní. Musíme rozpoznať pravý charakter svojej vlastnej psychiky a snažiť sa to zmeniť.

Toto je dôvod, prečo všetky staroveké náboženstvá vyžadovali sexuálnu čistotu svojich učeníkov. Toto je dôvod, prečo cudnosť bola vždy najväčšou cnosťou, a to vždy až doteraz. Dokonca i pred 100 rokmi bola cudnosť veľmi vysoko cenená, vždy tak bola, až doteraz. Naše nové “sexuálne oslobodenie“ považujeme za našu veľkú cnosť. Zničili sme všetky mravnosti minulosti a predsa nedokážeme pripustiť, že zničenie starovekej morálky, bolo našim vlastným zničením. My sme tí, ktorí ničia svoju planétu, ktorí sa ničia navzájom a to je presne kvôli tomu, že sme zničili náš zmysel pre cnosť. Tieto dve sú rovnaké. Teraz považujeme pýchu za cnosť. Hnev považujeme za cnosť. Ak o tomto pochybujete, tak sledujte televíziu: naša zábava je 100% organizovaná okolo dokazovania, ako sú chlipnosť, pýcha, hnev, zvieracia túžba, moc, sarkazmus a krutosť “pozitívnymi, obdivuhodnými dobrými vlastnosťami“.

Biela Tantra vždy učí zrieknutie sa orgazmu a zvieracej túžby, odstránenie a očistenie všetkých túžob po pocite sexuálnej žiadostivosti, pýchy, hnevu, strachu, závidenia, chamtivosti, nenásytnosti, všetkých pripútaní.

Čierna Tantra učí, ako si splniť túžby, bodka. To je dôvod, prečo keď teraz pôjdete do hocijakého kníhkupectva, hocijakej školy hocikde vo svete a pozriete sa na knihy alebo učenia o Tantre, tak 99 percent bude čierna mágia, pretože oni učia, ako kŕmiť túžbu, ako kŕmiť pocity, ako stimulovať sexuálnu žiadostivosť a teda, ako prehĺbiť našu karmu a naše utrpenie. Sily a entity, ktoré stoja za tými učeniami, získavajú kvôli tomu neuveriteľnú moc a neuveriteľnú karmu. Za každý čin je karma. Nikto tomuto Zákonu neunikne.

Karma a Kristus sú jedno a to isté. Karma je prejavom jeho Zákona. A dokonca Ježíš v Evanjeliách povedal:

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona (Karma), kým sa všetko nesplní.- Matúš 5:18

Preto je pre nás, ktorí sme porušili Zákon takým obrovským spôsobom potrebné, aby sme to napravili. V Alchýmii existuje slávny výrok, ktorý sa nazýva Vitriol, to znamená:

Zostúpte do zeme, ktorou napravovaním (upravovaním) nájdete okultný kameň.

kubicky-kamenZem je tu, Malkut, fyzické telo. Ak zostúpime do zeme, nájdeme Jesod, vody. Vo vnútri zeme máme čierne vody priepasti, našej vlastnej mysle, všetkých našich hriechov, všetkých našich klamstiev, všetkých našich chýb. Musíme ich napraviť, pochopiť ich, zmeniť ich, aby sme mohli nájsť Zdokonalený Kameň. Dokonalý Kameň má 9 strán: 9 je odkazom na 9 sféru, Jesod, sex, Základ.

Táto technika sa potom stáva, že vezmeme tú energiu a správne ju použijeme, prestaneme ňou mrhať. Pochopili sme, že tou energiou mrháme, nie iba skrze fyzický akt orgazmu, mrháme ju skrze myseľ, skrze srdce a skrze sex. Ježiš tiež v Evanjeliách povedal,

No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.- Matúš 5:28

Zakaždým, každú chvíľu, každý okamih v ktorom je sexuálna energia spracovávaná troma mozgami zneužitá, vytvárame niečo v mysli.

Keď niekoho vidíme a po tej osobe cítime sexuálnu žiadostivosť, tak v psychike vytvárame obraz. Tento obraz má vo vnútorných svetoch materiálnu skutočnosť. Pri kŕmení množstvom energie, a to hlavne prostredníctvom opakovaných chlipných myšlienok a citov alebo niečím ešte horším, prostredníctvom vizualizácie a masturbácie alebo sexu, sa ten obraz stáva veľmi tučný a mocný. Každý z nás sme si vo svojich vlastných mysliach a vo svojom vlastnom prostredí vytvorili tieto typy entít. A oni potrebujú potravu. Sú to skutočné entity, rovnako ako my. Hoci oni nie sú skutočné v tom zmysle, že by boli stvorené Bohom. Sú to prízraky. Chcú byť kŕmené. To je dôvod, prečo sme neustále prenasledovaní chlipnými myšlienkami. Pretože tie entity, ktoré sme v minulosti vytvorili, sú kŕmené chlipnou energiou. Sú vytvorené chlipnosťou a sú kŕmené chlipnosťou. Preto chcú to jedlo. Nútia nás, aby sme sa pozerali na obrázky, na ľudí, aby sme snívali, fantazírovali, predstavovali si, aby sa mohli nakŕmiť. Takže čo robíme je to, že naše vitálne telo vyprázdnime, aby sme mohli nakŕmiť tieto entity. A ak ich neodstránime teraz, tak v budúcnosti budú našimi prenasledovateľmi.

Máme entity súvisiace s hnevom, pýchou, závisťou, strachom. Nazývajú sa egá. Všetky sú prejavmi mysle; v Tibete ich nazývajú psychické agregáty. Taktiež sa nazývajú defekty, ja, egá. Sú to bloky, kryštalizácie, falošné výtvory astrálneho svetla a sú karmou. Obsahujú v sebe semená toho, ako boli stvorené a prejaviť sa môžu iba tak, ako boli vytvorené.

Ardžuna/Arjuna/ (symbol Ľudskej Duše):

Aká je to sila, ktorá nás spútava k sebeckým skutkom, Ó Krišna? Aká sila s nami hýbe, dokonca i proti našej vôli, ako keby nás nútila?

Krišna (symbol Krista):

Je to sebecká túžba a hnev, vznikajúca zo stavu známeho ako vášeň; toto sú chúťky a zlo, ktoré ohrozujú človeka v tomto živote.

Práve tak, ako je oheň zakrytý dymom a zrkadlo zakryté prachom, rovnako ako je embryo obalené hlboko v maternici, tak je poznanie skryté sebeckou túžbou—skryté Ardžuna týmto neuhasiteľným ohňom po sebauspokojeniu, zarytý nepriateľ múdrych.

Sebecká túžba sa nachádza v zmysloch, v mysli a v intelekte, zavádzajúc ich a zahrabávajúc múdrosť v mylnej predstave. Bojuj so všetkou silou, Ardžuna! Kontroluj svoje zmysly, podmaň si svojho nepriateľa, ničiteľa poznania a realizácie.
-Bhagavadgíta 3.36-41

Keď si uvedomíme, že zabíjame, zrádzame, páchame zločiny s našimi myšlienkami, našimi citmi, a že zato je karma, tak sa to stáva veľmi vážnou prácou. To, aby sme boli výnimočne disciplinovaní, sa stáva nutnosťou. Tá sila vôle, ktorú potrebujeme, sila vôle Šamathy, musí byť vždy s nami, bez prestania. Toto je vôľa, aby sme sa seba-pamätali. Toto je vôľa, aby sme transformovali energiu, premieňali, vôľa sa zmeniť, vôľa sa vykúpiť, vôľa stať sa slušným človekom.

Všetci si myslíme, že sme slušní ľudia a všetci sa mýlime, pretože v každom z nás sú semená zločinu. Všetci sme zradili, zabili, smilnili, všetci sme cudzoložníci. Nikto z nás nemá dôvod, byť na seba hrdý. Nikto z nás nie je Anjel. A teda nemáme nič, okrem jednej veci: šance sa zmeniť.

Najskôr prestaneme s chovaním fyzicky, o ktorom vieme, že je nesprávne. Keď robíme niečo, čo by sme nemali robiť, tak to vieme, aj keď nepočúvame, vo svojom srdci to vieme, v sebe. Tieto veci treba zmeniť. Musíme byť seriózni a odhodlaní.

Ďalej potrebujeme zmeniť spôsob, ako myslíme, vytrénovať myseľ prostredníctvom Seba-pamätania, prostredníctvom Sebapozorovania a prostredníctvom meditácie. Svoju myseľ musíme dôkladne pochopiť s oddanosťou a čestnosťou.

Po prvé, zmeňte svoje správanie.

Po druhé, meditujte nad svojim správaním. Pochopte ho, modlite sa, proste o pomoc.

Až keď sú splnené tieto podmienky, tak môžete prejsť k odstráneniu defektov zo svojej psychiky.

Musíme očistiť svoju myseľ od akejkoľvek túžby.

Vo všetkých úrovniach vedomia musíme dávať pozor na “ja“, pretože mnoho verných a úprimných oddaných stúpencov, ktorí dosiahli cudnosť v tomto údolí sĺz, sa vo svete Kozmickej Mysli stali hroznými smilníkmi.

Už ste niekedy aspoň raz meditovali nad nebezpečenstvom erotických obrázkov? Pamätajte si, že vo svojej mysli máte šikovného prekladateľa. Tento prekladateľ je “ja“, ktorý vždy zrádza oddaných stúpencov Cesty. Toto “ja“ vytvára mentálne figuríny, žijúcich démonov Mentálnej Roviny. Oddaní stúpenci smilnia s týmito démonmi v Mentálnej Rovine.

Kiná sú pravými chrámami Čiernej Mágie Mentálnej Roviny, pretože myseľ vytvára žijúce figuríny, zvádzajúcich démonov, ktorí sú absolútnymi duplikátmi erotických obrázkov, ktoré sme videli vo filmoch alebo v novinách alebo v pornografických časopisoch.

“Ja“ nás zrádza v iných úrovniach vedomia. Jednoduché erotické slovo, sa stane smilstvom v Mentálnom Svete.

Ironické slovo znamená násilie v Mentálnej Rovine, z tohto dôvodu musíme milovať, zbožňovať svojich najhorších nepriateľov. – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Posolstvo Vodnára)

Tajné pravidlo, ktoré sa učí v každej pozitívnej ezoterickej tradícii je toto: nikdy nerozlejte sexuálnu energiu skrze orgazmus.

Avšak, je toho viac: človek musí denne pracovať na eliminovaní psychologických defektov, ktoré zaplňujú myseľ a toto je možné, iba zužitkovaním sexuálnej sily, ako zbrane. Myseľ sa nedokáže sama eliminovať: my potrebujeme nástroj, ktorý je silnejší ako myseľ. Čo by mohlo byť silnejšie, ako samotná základná energia všetkého stvorenia?

Slobodný človek sa učí, ako transmutovať (premieňať) sexuálnu energiu prostredníctvom Pránájámy.

Ženatý človek sa učí, ako transmutovať sexuálnu energiu prostredníctvom sexuálnej jogy. Pre viacej informácií, čítajte The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo).

Keď urobíte muža a ženu jedným, vtedy vstúpite do kráľovstva.- Tomášovo Evanjelium

Každý meditujúci musí uchovávať sexuálnu energiu a využiť ju ako zbraň proti mysli. Toto je účel každej veľkej mystickej a náboženskej tradície: odstrániť odpad a navrátiť dušu späť k svojmu pôvodu. Prečo je ľudstvo stále vo vnútri bez Boha? Pretože ľudstvo neklopalo na dvere skrze transmutáciu sexuálnej energie.

Pránájáma (Pranayama) je uvádzaná, ako jeden z hlavných krokov meditácie.

Správne vykonávať pránájámu, je zadržať (transmutovať) energiu. A ako vieme, najsilnejšia energia, je sexuálna energia.

Keď je tá energia zadržaná, transmutovaná, tak môže byť využitá a riadená. Gnostický meditujúci riadi svoju sexuálnu silu, pomocou svojej vlastnej vnútornej Božej Matky: Šakti, ženský aspekt Svätého Ducha (Šiva). Ona je Aténa, bojovná bohyňa, ktorá posilňuje hrdinu k dobytiu jeho vlastných psychologických defektov: Medúza, hypnotizujúca, zvodná sila obráteného hada.

Keď Perseus dospel, Polydectes ho poslal, aby sa pokúsil premôcť Medúzu, hrozné monštrum, ktoré spustošilo krajinu. Kedysi bola prekrásnou devou, ktorej vlasy boli jej hlavnou nádherou (dlhé vlasy, ako symbol cudnosti: kedysi bola čisté vedomie v cudnosti), ale keď sa opovážila súperiť v kráse s Minervou (Aténa; tu vidíme zrod pýchy), bohyňa ju zbavila jej pôvabu a premenila jej krásne kadere na syčiace hady (Medúza sa stala obrátenou: mesačný had, Eva, pád, vytvorenie Klipotu)

atenaStala sa kruté monštrum, takého hrozného aspektu, že žiadny živý tvor na ňu nemohol pohliadnuť bez toho, aby sa nepremenil na kameň. Všade okolo jaskyne, kde sídlila, bolo možno vidieť kamenné postavy ľudí a zvierat, ktorí ju náhodou zazreli a s tým pohľadom skameneli (po zazretí jej temnej krásy, sa stotožnili s túžbou, ktorá dáva zrodu egu, ťažkej a tvrdej mentálnej formácii, ktorá vo vnútri väzní vedomie. Toto je Hrubý Kameň).

Perseus, obľúbený Minervou, (jeho Božou Matkou Kundaliní), a Merkúrom, (Hermes, sexuálna energia), z ktorých prvá mu požičala svoj štít, (Sebapozorovanie, Seba-pamätanie a Meditácia), a druhý svoje okrídlené topánky, (Sexuálna Alchýmia; topánky, ktoré potrebujeme, aby sme mohli kráčať po ceste), sa priblížil k Medúze kým spala, (využitie jej mechanickej povahy), a dávajúc si pozor, aby sa na ňu priamo nepozrel, (s rizikom, že sa stotožní s túžbou), ale riadený jej obrazom, odrážaným v jasnom štíte, (stabilizovaným a prečisteným vedomím prostredníctvom hlbokej nehybnosti mysle v Šamate), ktorý niesol, (vďaka mnohým trpezlivým rokom cvičenia), jej odťal hlavu (“ja“) a dal ju Minerve (Aténa).

-Bullfinchová Mytológia (Bulfinch’s Mythology)

Keď sa myseľ prirodzene usadí do pokojného, jasného jazera, tak sa v nej odráža vesmír. Toto je Perseusov odrážajúci sa (reflexný) štít: myseľ, ktorá prebýva v pokoji (Šamatha). Keď hľadíme do toho jazera, tak vnímame nebesá (Vipašjana). A tak sa dozvieme to, čo bolo predtým pre nás neviditeľné.

Pránájáma (Pranayama): Ham- Sah

Existuje mnoho rôznych ezoterických systémov, pre transmutovanie semennej entity na sexuálnu energiu. Samozrejme, najmocnejší (Arkánum A.Z.F.) musí byť vykonávaný mužom a ženou- hovoríme konkrétne o Sahadža Maithuna, sexuálna joga, Biela Tantra; niekde inde dáme všetky detaily pre toto cvičenie. Teraz, pre túto chvíľu vysvetlíme cvičenie, ktoré môže byť praktikované tými, ktorí sú slobodní, rovnako ako tými, ktorí sú zosobášení. Práve teraz vám poviem metódu; prosím, venujte pozornosť...

Pohodlne sa usaďte: východným spôsobom (s prekríženými nohami) alebo západným spôsobom (na pohodlnom kresle). Uvoľnite svoje telo, ako to robia deti.

Veľmi pomaly sa hlboko nadýchnite a predstavte si, že tá tvorivá energia stúpa cez semenné kanály hore do mozgu; mentálne vyslovujte mantru HAM, takto HAAAAAAAAAMM. Vydýchnite, krátko a rýchlo, pri vyslovovaní nahlas mantry SAH: SAAAAAAAHH...

Nepochybne sa nadychujete nosom a vydychujete ústami. Kým sa nadychujete “mantralizujte“ posvätnú slabiku HAM (mentálne, keďže sa nadychujete nosom); ale pri vydychovaní môžete vysloviť slabiku SAH so zvukom.

Úžasný symbol, ktorý na Východe robí chaotické vody života úrodnými, je Ham-Sah, Tretí Logos.

Obyčajne, sexuálne vody prúdia z vnútra smerom von odstredivým spôsobom a to je dôvod, prečo existujú polúcie; keď máte sen, založený na Sexuálnom Centre, tak  dochádza k polúciám, k strate Posvätných Spermií alebo Semennej Tekutiny...

Ak človek usporiada svoj vitálny systém a namiesto uzmierenia odstredivého systému, použije dostredivý systém, čo znamená, ak človek prinúti sexuálne sily prúdiť z vonku do vnútra prostredníctvom transmutácie, vtedy tam nie sú žiadne polúcie, aj keď tam môžu byť erotické sny.

Človek potrebuje usporiadať svoje sexuálne sily, ak sa chce vyhnúť polúciám; tieto sily sú úzko spojené s jeho výživou, s pranou, so životom- to je zrejmé. Preto existuje hlboký vzťah medzi sexuálnymi silami a dýchaním, takže ak sú obe náležite skombinované a zharmonizované, tak zapríčiňujú fundamentálne zmeny vo fyzickej a psychologickej anatómii.

Na čom záleží je, aby sme prinútili sexuálne energie, aby znovu prúdili smerom dovnútra a smerom hore dostredivým spôsobom; iba takto je možné, vyprodukovať špecifickú zmenu v úrade a vo funkciách, ktoré tá sexuálna tvorivá sila môže plniť. Počas meditácie je potrebné si predstaviť túto tvorivú energiu v akcii, aby táto energia stúpala do mozgu rytmickým, prirodzeným spôsobom, prostredníctvom vokalizovania mantri HAM-SAH, nezabúdajúc synchronizovať vdychovania a vydychovania vzduchu v dokonalej koncentrácii, harmónii a rytme.      

Dovoľte nám dať jasne najavo, že vdychovanie musí byť hlbšie ako vydychovanie, jednoducho preto, pretože potrebujeme, aby tvorivá energia prúdila z vonku do vnútra; čo znamená, vydýchnutia musia byť kratšie ako nadýchnutia.

S týmto cvičením príde chvíľa, kedy bude celá energia prúdiť smerom dovnútra a smerom hore. Je zrejmé, že takto zorganizovaná tvorivá energia- dostredivým spôsobom- sa stane mimoriadnym nástrojom pre Esenciu, nástrojom k prebudeniu Vedomia.

Učím vás pravý Biely Tantrizmus; toto je cvičenie, používané Tantrickými Školami v Himalájach a v Hindustáne; toto je cvičenie prostredníctvom ktorého môže človek dosiahnuť Extázu alebo Samádhi alebo akokoľvek to chcete nazývať.

-Samael Aun Weor, The Transutation of Sexual Energy (Transmutácia Sexuálnej Energie)

Tu končí Kurz: Úvod do Gnostickej Meditácie. Tento kurz je iba povrchným úvodom do hlbokej a mocnej praktiky, ktorej skutočná aplikácia a funkcia môže byť objavená iba v sebe.

Aby bolo možné pochopiť obsah tohto kurzu, je nutné cvičiť. Čítať a študovať bez meditácie je ako čítanie kníh o záhradníčení, ale nikdy sa nedotýkať pôdy. Aby bolo možné pestovať záhradu, je nutné pracovať v zemi.

Gnostický učeníci musia kultivovať pokoj.

Pokoj je najmocnejším kľúčom pre rozvoj jasnozrivosti.

Hnev ničí harmóniu celosti a úplne ničí okvetné lístky ohnivej ruži uprostred čela (tzv. tretie oko.)  

Hnev rozvracia astrálne svetlo na jed známy ako IMPERIL, ktorý poškodzuje okvetné lístky ohnivej ruži uprostred čela a blokuje kanály veľkého sympatického nervového systému. Je nutné, aby sa točila čakra jasnozrivosti so samohláskou “I“. Táto samohláska musí byť vokalizovaná denne, predlžovaním zvuku tej samohlásky nasledujúcim spôsobom: iiiiiiiiiiiiii.

Musíme rozjímať nad vnútornými obrazmi, vo vznešenom pokoji plameňov spaľujúceho myslenia, bez skľučujúceho procesu uvažovania. 

V prítomnosti vnútorného obrazu, musí naša myseľ prúdiť neoddeliteľne so sladkým tokom myslenia.

Naša myseľ vibruje vlnami rozlíšenia medzi predstavovými obrazmi. 

Rozlíšenie je priame vnímanie pravdy, bez procesu abstraktného výberu.

Keď proces výberu rozdelí myseľ medzi boj protikladov, potom sú vnútorné obrazy ukryté, ako hviezdy za búrkovými mrakmi uvažovania. 

Musíme sa naučiť myslieť so srdcom a cítiť s hlavou.

Naša myseľ sa musí stať znamenite vnímavou a delikátnou...

Myseľ sa musí oslobodiť od všetkých typov pút, aby mohla pochopiť život voľný vo svojom pohybe.

Obdivujeme odvahu.

Túžby všetkých typov, sú pre myseľ putami.

Predsudky a predpojatosti sú putami pre porozumenie.
Školy sú klietky, kde myseľ zostáva väzňom.

Vždy sa musíme učiť žiť v prítomnosti, pretože život je vždy večným okamihom.

Naša myseľ sa musí premeniť na flexibilný a delikátny nástroj pre Najvnútornejšieho.

Naša myseľ sa musí premeniť na dieťa.

Počas cvičení vnútornej meditácie, musíme byť v najabsolútnejšom vnútornom pokoji, pretože každé rozrušenie mysle a každý prístup(postoj) alebo netrpezlivosť ruší myseľ a bráni vo vnímaní vnútorných obrazov.

Vo fyzickom svete, je každá činnosť sprevádzaná pohybom našich rúk, nôh, atď... Avšak vo vnútorných svetov potrebujeme najhlbší vnútorný pokoj a absolútne ticho, aby sme mohli prijať vnútorné obrazy, ktoré prichádzajú do mysle ako pôvab...ako požehnanie.

Je nepostrádateľné, aby naši učeníci kultivovali krásnu vlastnosť úcty.

Musíme hlboko uctievať všetky posvätné a sväté veci.

Musíme hlboko uctievať všetky diela Tvorcu.

Musíme hlboko uctievať ctihodných Majstrov Univerzálneho Bieleho Bratstva.

Rešpekt a úcta pre nás úplne otvárajú dvere vyšších svetov.

Nikoho nesmieme uprednostňovať. S rovnakým rešpektom a úctou sa musíme postarať o žobráka, ako i o džentlmena.

Musíme kultivovať rovnakú zdvorilosť pre bohatých a chudobných, ako aj pre šľachtica a sedliaka, aby sme sa o nich rovnako postarali bez žiadnych uprednostňovaní.

Musíme kultivovať trpezlivosť a rozvahu.

Mravce a včely sú trpezlivé a rozvážne.

Musíme ukončiť všetku dychtivosť po hromadení a po chamtivosti.

Musíme sa naučiť byť ľahostajní pred zlatom a bohatstvom.

Musíme sa naučiť viacej oceňovať náuku srdca.

Ten, kto opovrhuje náukou srdca, pretože nasleduje náuku oka (teórie, školy, knižná kultúra, atď.) nemôže nikdy dosiahnuť veľkej realizácie.

- Samael Aun Weor, Igneous Rose (Ohnivá Ruža)

 

Hľadajte schopnú družku (manžela/ku)
a tajomstvo dakinis, (Ohromné Arkánum, múdrosť Anjelov)
múdrosť blaženosti a prázdnoty sa vynorí vo vnútri...

oslobodení od dualistického zovretia (baženia a odporu)
obráťte tok zostupujúceho nektáru (sexuálna energia)
a rozptýľte ho po celom tele.. (prostredníctvom transmutácie)

Keď to dobre aplikujete, tak dosiahnete Budhovstvo (Budhahood) v tomto živote.
-Tilopa z “Mahámudra Piesne“ (The Song of Mahamudra)

Toto je siedma a zároveň posledná časť kurzu s názvom Gnostická meditácia

preložené z anglického originálu: The Foundation
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian

Koniec.