slovnik

1. Palivo pre duchovný zážitok

V Gnostickej tradícii máme záujem o pochopenie niečoho hlbšieho o živote, nie iba ísť s prúdom každodennej existencie, ale preniknúť závojom a vidieť niečo fundamentálne a pravdivé. Inými slovami Gnostický študent sa nespolieha iba na jednoduché presvedčenie, ale namiesto toho chce vidieť a zažiť pravdu, poznať pravdu, cítiť ju, ochutnať ju, dotknúť sa jej, žiť ju.

Aby sme pochopili čo znamená Gnóza, čo to je- na rozdiel od iba teórie, predstavy alebo slova, ktoré hovoríme- musíme využiť veľmi špeciálnu formu energie, formu energie, ktorú má každý z nás, ale ktorú sme sa bohužiaľ nikdy nenaučili, ako použiť, a tak zostáva nepovšimnutá, vyčerpaná a v najhorších prípadoch zneužívaná. Táto energia je rovnaká energia, ktorá je príčinou všetkého čo existuje, je to samotná sila, samotná fontána, ktorá živý všetok život. Táto energia sa nachádza v nás, v každej úrovni toho, čo nás tvorí človekom. Gnostický študent hľadá, ako:

Toto sú tri základné fázy, ktorými musí prejsť každý duchovný ašpirant akejkoľvek tradície.

Prvý krok je vedieť, čo tá energia je, poznať ju, vidieť ju, zažiť ju, ochutnať ju, dotknúť sa jej, použiť ju. Táto energia je samotným palivom duchovného zážitku.

Základy pre duchovný pokrok

Všetko čo existuje, podlieha príčine a následku.

Na to, aby sme sa dostali do určitej okolnosti, k určitému zážitku, museli byť vytvorené príčiny, aby ten zážitok mohol nastať.

K tomu, aby ste sa šli poprechádzať, musia byť splnené mnohé príčiny a podmienky: potrebujete zdravé telo a miesto na prechádzku, potrebujete vedieť, ako chodiť, potrebujete slobodu, aby ste mohli kráčať. Podobne ak chceme kráčať duchovne, musíme sa naučiť ako, musíme zriadiť príčiny a podmienky a potom potrebujeme slobodu, aby sme to mohli urobiť.

Kvôli Karme, príčiny a následku, existuje mnoho faktorov, ktoré súvisia so získaním duchovného zážitku. Mnoho ľudí sa pridá k rôznym náboženstvám alebo školám, vrátane Gnostickej tradície, a mylne sa domnieva, že potom čo počuli teóriu alebo ju prijali, a začali v ňu veriť, tak sú na ceste k Bohu alebo k oslobodeniu. Toto je chybný názor. Učenie sa o energii, učenie sa o parametroch duchovného rastu- príčin a následkov- neznamená to isté, ako zakúsiť tú energiu. Nato musíte ísť k ďalšiemu kroku, čo je použitie učenia, aplikovať ho, realizovať ho vo vašom živote. Toto isté platí, či sa nazývate Gnostik, Kresťan alebo Budhista.

Iba veriť nestačí. Presvedčenie nič nevytvára. To, čo vytvára, je konanie. To je koreň slova Karma. Karma znamená príčina a následok, ale koreň slova je Karman, čo je zo Sanskritu a znamená “konať.“ Karma je zákon konania a následku, či sa nazývame Gnostici alebo Kresťania alebo Budhisti alebo Židia alebo Moslimovia.

Všetky náboženstva zdieľajú spoločný záujem, spoločný zámer, čo je túžba zažiť pravdu. Toto je naliehavosť v srdci, pocit v srdci, že to, čo vidíme v našom každodennom živote, nie je celok života. Po pravde povedané, keby to, čo vidíme v našom každodennom živote, bol celok života, život by nestál za to, aby sme ho žili.

Toto odhaľuje druhý spoločný prvok medzi všetkými nábožensky založenými ľuďmi. Myslím tým tých, ktorí iba neveria, ale ktorí praktizujú- a to je pocit zriekania sa, chuť, pochopenie a porozumenie, že to, čo pozemsky bežne vidíme, je zbytočné a bezúčelné, a že skutočný účel žitia, zmysel života, je preniknúť týmto závojom, aby sme videli za hranice tejto fyzickej ilúzie a zažili pravdu. Toto hľadisko označuje dušu.

Pravý praktik Gnózy alebo akéhokoľvek náboženstva je ten, ktorý si uvedomil a vo svojom srdci vie, že je unavený z utrpenia. Chce aby utrpenie skončilo. Väčšina z nás má tendenciu na to zabudnúť, pretože uviazneme v náboženskej alebo politickej debate, honom za peniazmi alebo majetkom, a vo všetkých rozličných rozptýleniach, ktoré sa v živote objavia. Ale v jadre, v srdci duchovne inšpirovanej osoby, je pocit, že tento fyzický život nie je iba o žití, a že v tom musí byť niečo viac.

My Gnostici sme unavení z utrpenia. My chceme vedieť, ako to zmeniť. Jedinú odpoveď na utrpenie nemožno nájsť vo vonkajších okolnostiach. Balzam alebo liek na utrpenie nie je možné nájsť v práci, v manželke/ovi, v manželstve, v deťoch,  nemôžeme ho nájsť v presťahovaní sa do iného mesta alebo krajiny, alebo v novom šatníku alebo účese. Riešenie sa nachádza vo vašom vedomí, vo vašej duši. To je dôvod, prečo nám dal Budha Šákjamuni svoje prekrásne prvé učenie: štyri vznešené pravdy.

Ja, učeníci, rovnako ako vy, budeme putovať cez túto sériu znovuzrodení tak dlho, dokiaľ nepochopíme a neuvedomíme si štyri veci. A čo sú tieto štyri veci? Sú to: Vznešená Pravda o Utrpení, Vznešená Pravda o Vzniku Utrpenia, Vznešená Pravda o Zániku Utrpenia, Vznešená Pravda o Ceste, ktorá vedie k Zničeniu Utrpenia.  – Budha Šákjamuni

Vznešené pravdy v podstate vravia, že existuje utrpenie, a že to utrpenie je spôsobené túžbou. Ak človek eliminuje svoju túžbu, utrpenie skončí. A že existuje cesta, ako to dosiahnuť. Táto cesta má mnoho mien. Na Východe ju nazývajú Dharma. Na Západe ju nazývajú mnohými rôznymi menami, ale to, ktoré používame my, je Gnóza, čo je rovnaké ako sanskritské meno džňána (jnana), ktoré na Východe používajú, čo znamená Gnóza.

Táto veda má účel, a to je dať nám praktickú skúsenosť, ktorá nám ukazuje, ako ukončiť utrpenie. Koniec trápenia je dosiahnutý ukončením túžby. Túžba je príčinou utrpenia. Túžba má mnoho podôb; nie je to iba koncept túžby. Keď vidíte, aký je život zložitý, aká zložitá je vaša myseľ, taká je zložitá túžba. Všetko utrpenie vo všetkých svetoch, je spôsobené túžbou; taká je túžba zložitá. Ak si vo svojej mysli dokážete predstaviť všetky tie svety a všetky tie trpiace tvory, tak taká je túžba zložitá. Takže tento problém nie je ľahké rozlúštiť, ale dá sa rozlúštiť vo vás. Potom, čo to dokážete v sebe, môžete pomôcť i druhým, a toto je hlavný základ tohto učenia.

Kladiem na toto dôraz, lebo bez dobrého pochopenia týchto faktorov- Karma a utrpenie- je veľmi ľahké byť zmätený, rozptýlený a stiahnutý do rôznych smerov vo vašom duchovnom živote. Toto je dôvod, prečo v tradičných náboženstvách sú tieto faktory samotným základom, na ktorom musí každý študent dlho pracovať predtým, ako im predstavia vyššie koncepty, vyššie cvičenia. V každom učení základného stupňa sa kladie dôraz na Karmu, čo je príčina a následok, čo v praxi znamená etika.

Základom každého náboženstva je etika: vedieť, ako sa správať. Musíme sa naučiť, aké konanie prináša dobré výsledky, a aké konanie prináša zlé výsledky. Toto nevieme, pretože stále pre seba a druhých vytvárame utrpenie. Aby sme mohli duchovne pokročiť potrebujeme veľmi dobre vedieť o následkoch konania, pretože tak dlho, ako budete pokračovať v konaní, ktoré spôsobuje ujmu, nemôžete uspieť v žiadnom vyššom cvičení; je to nemožné.

Ten, kto nemá tento základný výcvik, bude aj naďalej vytvárať príliš veľa negatívnej energie pre seba i druhých. A preto snažením sa praktizovať vyššie cvičenia, neprinesie žiadne prospešné plody. Okrem toho musíte pochopiť, že vaše konanie vytvára utrpenie nie len pre vás, ale i pre ostatných.    

Bódhičitta

Keď niekto naozaj pochopí tieto dva vzájomne prepojené koncepty- príčiny a následku a utrpenia- niečo sa v nich zmení. Pochopenie znamená vedomé poznanie, nie iba koncept alebo presvedčenie. Ten, kto si je vedomý týchto skutočností sa stáva inou osobou, pretože od okamihu do okamihu začne byť veľmi premýšľavý vo svojom každodennom živote: v tom, ako jednajú s druhými ľuďmi, ako sa správajú, ako používajú reč, ako používajú telo, ako používajú myseľ. Tento typ osoby začne vyžarovať novú silu, novú energiu, ktorá sa na Východe nazýva Bódhičitta, a ktorú na Západe nazývame súcit, láska. Ale toto nie je jednoducho pozemská láska. Bódhičitta je druhom múdrosti-lásky, ktorá je ďaleko za všetkým, čo si dokážeme predstaviť v súvise s našim konceptom lásky. Bódhičitta je vedomá láska, druh lásky, ktorý má majster, anjel; je to láska, ktorú vyjadruje anjel.

Bódhičitta je vedomá láska, ktorá sa ukazuje v konaní dotyčnej osoby. Človek, ktorý má Bódhičittu, robí vždy všetko preto, aby neubližoval druhým. Bódhičitta je zmena mysle. Ten, kto má Bódhičittu, má myseľ, ktorá sa líši od zvyšku nás. Bódhičitta môže byť preložená ako “myseľ múdrosti.“ 

Hneď ako začne osoba ukazovať známky, že Bódhičitta sa naozaj vynára v jeho myslení a v jeho konaní, potom môže dostať vyššieho učenia, ktoré ukazuje, ako vziať najhlbšie, základné energie v našom vnútri a využiť ich v prospech druhých. Jedná sa o veľmi účinné a nebezpečné techniky, a to je dôvod, prečo je toto učenie tradične vyučované iba tým, ktorí už v sebe tieto faktory vedome zriadili. Opäť, vedome znamená, že tomu porozumeli nielen intelektuálne, ale tiež vo svojom tele, vo svojom srdci, vo svojej mysli, vo svojom konaní. Vedia, že keď niečo vykonajú, tak to bude mať následok. Vedia to. Pre takéhoto človeka to nie je iba koncept; nie je to niečo na čo zabudne, ako napríklad, “Ó áno, musím si pamätať príčinu a následok.“ Takýto ľudia to vedia; je to v ich atómoch. Navyše vedia, že každé škodlivé konanie, ktoré vykonajú spôsobuje utrpenie. Ak je to sebecké konanie, ak je to modifikované túžbou, tak to spôsobí utrpenie, i keď to utrpenie nie je viditeľné okamžite po konaní. Takisto žijú s naliehavosťou slúžiť druhým, pomáhať im, zmierniť ich utrpenie. Toto je Bódhičitta. Takýto ľudia sú schopní prijať vyššie učenie a  energiu použiť novým spôsobom, pretože sú mentálne vytrénovaní, aby využívali energiu spôsobom, ktorý nebude poškodzovať. To je dôvod, prečo po mnohé stáročia bolo najvyššie učenie akéhokoľvek náboženstva vždy chránené, vždy bolo držané v tajnosti.

Ľudstvo nevie, čo je v ezoterickom srdci každého náboženstva. Všetci si myslia, že vedia; môžete si kúpiť tisícku kníh o “ezoterickom tajnom učení,“ ale väčšinou sú to lži. Ľudstvo nepozná tajné učenie, pretože toto nebolo ľudstvu nikdy učené. Skutočné tajné učenie nebolo nikdy dané vo fyzickom svete. To, čo my nazývame “tajné učenie,“ sú buď lži alebo len materská škôlka pre ozajstné učenie. Dokonca i učenie Samaela Aun Weora- čo je časť tajného učenia, ktoré bolo uverejnené v náš prospech- je iba predizbou ku skutočnému, tajnému učeniu.

Toto nie je niečo, za čo by sme mali viniť ľudstvo alebo odsudzovať ľudí alebo dívať sa na ľudí z vrchu. Ani by sme sa nemali hnevať na tých, ktorí toto poznanie chránili. Ľudstvo nebolo pripravené. Ľudstvo nie je vyspelé. Po stáročia a stáročia bolo ľudstvo držané v predizbe, vstupnej hale chrámu a nebolo uvedené do mystérií, pretože ľudstvo je nevyspelé. Dôkazy sú všade. Toto ľudstvo miluje vojnu. To je dôvod, prečo máme po celé desaťročia na tejto planéte neustály vojnový stav. Pozrite sa, či dokážete nájsť jediný rok bez vojny, nedokážete! To je dôvod, prečo toto srdce mystérií bolo pred ľudstvom zatajované. A preto, keď počujete ľudí vravieť toto alebo tamto o “tajnom učení,“ alebo že sa prehlasujú za tohto alebo tamtoho “veľkého zvieraťa,“ tak by ste ich mali jednoducho ignorovať. Dajte si nohy na zem a buďte praktickí: pozrite sa na fakty. Pozrite sa na realitu. Sme ovládaní túžbou. Nie sme vyspelí.

Áno, tajné učenie sa začalo odhaľovať, ale nie celé. Boli nám dané iba určité kľúče. Boli nám dané kľúče, ktoré umožňujú študentovi otvoriť dvere ku skutočnému učeniu, ale úplné učenie nenájdete nikde vo fyzickom svete, v žiadnej škole, pod žiadnym menom. Skutočné učenie nie je vo fyzickom svete- nie v Gnostickom hnutí, nie v Tibetskom hnutí, nie medzi Kresťanmi, ani v žiadnej Budhistickej skupine, ani v žiadnej inej skupine na svete. Skutočné učenie sa nachádza vo vnútorných svetoch. Aby ste sa k tomuto učeniu dostali, musíte prebudiť vedomie a ísť do tých miest. Keď preukážete túto úroveň vyspelosti, potom vás tam budú učiť, pretože ste preukázali, že to myslíte vážne, a že dokážete ovládať svoju myseľ, a že dokážete ovládať svoju energiu; čo je kľúčovým faktorom.

Kde začať

Takže aby sme to získali, pracujeme tu vo fyzickom svete na zriadení týchto základov:

Bódhičitta je úplne nová myseľ. Bódhičitta je Kristova myseľ. Je to druh mysli, ktorá sa stará iba o blaho ostatných bytostí. Takáto myseľ dokáže využiť vyššie učenie. Ak nemáme Bódhičittu, vyššie učenie je pre nás úplne k ničomu. Vlastne môže byť nebezpečné. To je dôvod, prečo je nám odopreté. Pravdepodobne tomu budete rozumieť o trochu viac, pri prechádzaní touto prednáškou.

Ako som už spomenul, našim duchovným cieľom alebo zámerom, je mať skúsenosť, vidieť pravdu, vedieť niečo o tom, čo sa deje na iných úrovniach existencie, nie iba tohto fyzického sveta, ale vedieť: Odkiaľ sme naozaj prišli? Čo je Boh? Čo naozaj znamenajú sny? Tieto typy otázok nedokážu byť zodpovedané prostredníctvom našich fyzických zmyslov alebo prostredníctvom knihy; nedokážu byť zodpovedané prostredníctvom akéhokoľvek druhu presvedčenia. Zodpovedané dokážu byť iba prostredníctvom osobnej skúsenosti: skrze vedomie, prebudené a využité.

Aby sme to dokázali urobiť, musíme začať s použitím nášho fyzického tela. Toto je naše vozidlo, naše plavidlo. Na Kabalistickom strome života je fyzické telo symbolizované sefirou Malkut, čo je najnižšia sféra. Malkut sa týka fyzického sveta a fyzického tela. Malkut je tretia dimenzia. Takže nájdite si chvíľku a uvedomte si svoje fyzické telo.

Toto plavidlo, tento dopravný prostriedok, ktorý všetci považujeme za samozrejmosť, je vozidlom, ktoré potrebujete, aby ste mali duchovný zážitok.

Viem, že si radi myslíme, že duchovný zážitok nemá nič spoločného s telom, ale toto je nesprávne. Potrebujeme toto telo. Potrebujeme ho, aby sme boli zdraví a silní. Potrebujeme ho, aby sme boli veľmi uvoľnení a v rovnováhe, pretože toto telo je nádobou, ktorá prijíma a premieňa všetky sily, ktoré sú pre vedomie nutné, aby mohlo robiť svoju prácu.

Tri klenoty vo vodách

Potrebujeme toto telo, ale musíme vedieť, ako ho používať. Najvyšším cieľom Gnózy – srdce akéhokoľvek náboženstva – je si plne uvedomiť kapacity nášho vedomia, plne sa rozvinúť ako človek, stať sa skutočným človekom. Vrchol tohto rozvoja, tejto kapacity sme videli vyjadrený vo všetkých, najväčších majstrov všetkých náboženstiev – Ježiš, Budha, Krišna – títo ohromní majstri ukázali nepredstaviteľnú lásku a inteligenciu. Tento najvyšší potenciál je symbolizovaný na tomto obrázku, v rukách Lhu.

lhu

Bytosť, ktorá je tu zobrazená, ako vystupuje z vody, sa v tibetčine nazýva lhu. V sanskrite je to slovo Naga. Naga znamená had. Lhu alebo Naga je typ bytosti, ktorá nie je človekom, a zvyčajne sa vo fyzickom svete neobjavuje, hoci môže. Sú to elementálny duchovia, prvotné inteligencie prírody, ktorí chránia obrovské množstvo vedomostí a energie. Akýkoľvek šaman pracuje s lhu, so silami prírody.

Každá vodná plocha má lhu. Rieka má lhu, jazero má lhu, strom, kameň i hora. Toto všetko sú elementálne sily prírody, ale teraz si pamätajte telo. Sedíte v tele, ktoré sa skladá so všetkých týchto elementov prírody. Každý deň prijímate z prírody viacej elementov. Prijímate energie a komponenty lhu a ony sa stávajú vašim telom. Ale my to robíme nevedome, bez akéhokoľvek vedomia, čo tieto elementy sú, čo s nimi robíme a čím sa stávajú.

My máme tendenciu jesť odpadky. Máme tendenciu piť odpadky. Máme tendenciu dýchať v odpadkoch. Napriek tomu sme to, čo jeme! Toto je dôvod, prečo sú naše telá choré. Toto je dôvod, prečo sú naše mysle choré. Jeme odpadky nie len ústami, ale i skrze oči. Viete, nie len jedlo prijímame na premenu energie, a nie len vzduch, ale takisto dojmy, skrze oči, skrze uši. Dojmy sú jedlom. Vari ste si nevšimli, že dostanete chuť na obrázky? Že bažíte po svojej obľúbenej TV show, knihe, magazíne alebo hudbe? Bažíte po nich, lebo potrebujete dojmy. Tieto dojmy sú jedlom. Sú to dojmy, ktoré premieňate na energiu, ale bohužiaľ dojmy, ktoré prijímame, sú väčšinou odpadky.

Toto lhu predstavuje prvotnú inteligenciu prírody, ktorá má význam vo vzťahu s prírodou okolo nás a aj vo vnútri nás. Ona drží v ruke Norbu. Norbu je tibetské slovo, ktoré znamená klenot. Tento klenot je v jej v ruke rozpálený. Toto je veľmi špecifický norbu. Predstavuje najvyšší potenciál ľudskej bytosti. Predstavuje to, čím sa môžeme stať. Sanskritský ekvivalent je Vadžrasattva, čo znamená “diamantová duša,“ dokonalá duša. Diamant je to, čo považujeme za dokonalý drahokam, prečo je dokonalý? Pretože odráža svetlo. Toto je to, čo robí dokonalá duša: prijíma všetko svetlo vesmíru a odráža ho von, za účelom vytvorenia krásy, nie na vytvorenie vojny, násilia, chlipnosti, pýchy, ale aby vytvorila krásu, krásu božskosti. Toto je Vadžrasattva, zdokonalená duša; toto je náš najvyšší potenciál.

Toto lhu nám ukazuje, že v rukách v prírody je tajomstvo, ale všimnite si, že lhu vystupuje z vody. Toto je skrytý aspekt tohto učenia. Voda je miesto, kde je tento tajný potenciál ukrytý – nie fyzická voda, ale duchovná voda, éterická voda, psychologická voda. Voda je tu symbolom. Voda je symbolom v každom náboženstve, veľmi dôležitým symbolom.

Ak si pamätáte, na začiatku knihy Genesis, jedna z prvých vecí, ktorá sa stane je, že vody sú rozdelené. Tieto vody sa v hebrejčine nazývajú Majim (מים), čo sa píše s dvoma Mem: otvorený Mem מ na začiatku, potom Jod י, a uzatvorený Mem ם na konci. Takže Majim ukazuje dve vody, Mem hore, čo predstavuje nebeské vody, potom v strede Jod, a Mem dole, čo predstavuje vody dole. Toto má obrovský význam na mnohých úrovniach, ale najpodstatnejšia úroveň pre našu diskusiu dnes je, ako to platí pre nás. Tieto vody sa nachádzajú v našom vnútri v rôznych úrovniach, ale musíme vedieť, ako a čo to znamená.

jogin v meditacii

Tento obrázok ukazuje jogína v meditácii. Na úrovni hlavy vidíme vody tečúce z neba. Toto sú vody zhora, z vyšších svetov, ktoré sú zobrazené na úrovni jeho hlavy.

Tieto vody sú שמים Šamajim. Hebrejské slovo Šamajim znamená “ohnivé vody,“ ale zvyčajne je to prekladané ako Nebo. Šamajim je Majim plus písmeno ש Šin. Písmeno Šin znamená oheň, takže vo vodách je oheň.

Tento jogín pracuje v meditácii, čo je cvičenie na prácu s mysľou, a tento obrázok ukazuje, že myseľ je úzko spojená s vodami. Inými slovami, keď napíšeme slovo Majim vertikálne a umiestnime ho pred telo, tak prvý Mem je v našej hlave, a viete, že mozog pláva vo vode? Toto sú vody nášho, vlastného, osobného  neba, vody hore, ale tieto vody v mieche a okolo mozgu nesedia len na jednom mieste, vody, v ktorých mozog spočíva, sú tekutinami chrbtice a tieto tekutiny cestujú celú cestu dole po chrbtici; tieto vody pretekajú našim nervovým systémom. Tieto vody sú veľmi dôležité.

samaim

Tento meditujúci pracuje so základnými aspektmi alebo krokmi meditácie, ale predovšetkým s meditáciou, ako ju učia vo vyššej úrovni škôl. Objasnime si to: táto prednáška predpokladá, že ste už porozumeli aspektom základnej úrovne. Čo znamená, že keď počúvate to, čo v tejto prednáške vysvetľujem, tak vedzte, že toto sa nevzťahuje k základnej úrovni učenia, čo by sme mohli nazvať Šrávakajána, Hínajána alebo Théraváda Vipašjana cvičeniami. V tejto prednáške nediskutujeme o obyčajných koncentračných cvičeniach. Keď v tejto prednáške hovorím o meditácii, tak hovorím o meditácii na úrovni Tantra, tretia úroveň učenia. To znamená, že osoba, ktorá pracuje s meditáciou na tejto úrovni, pracuje s týmito štyrmi základnými aspektmi.

Najdôležitejšie je začať s relaxáciou. Skutočný študent meditácie začína tým, že sa uvoľní, a to nielen fyzicky, ale psychicky a emocionálne. Bez relaxácie je akékoľvek cvičenie meditácie zbytočné.

Po druhé sa naučia používať modlitbu, ktorá otvára srdce. Bez modlitby, bez otvoreného srdca, bude meditačné cvičenie zlyhaním.

Po tretie, pracujú s koncentráciou, zamerať pozornosť na jednu vec. Bez koncentrácie je myseľ roztržitá a meditácia zlyhá.

Štvrtou zložkou je vizualizácia, v ktorej osoba využíva schopnosti predstavivosti, aby videla.
Keď sú tieto štyri zložky aktívne, meditácia je možná.

Toto je to, čo sme nedávno študovali na našom meditačnom výlete. Vždy začíname uvoľnením – a naozaj, po celú dobu by sme sa mali nepretržite uvoľňovať, nepretržite sa pripravovať na meditáciu. Nikdy by sme nemali byť napätí. Napätie je frustrovaná túžba. Ak v sebe niekedy nájdete napätie, je to preto, že ste frustrovaní. Táto frustrácia je frustrovaná túžba; môže to byť hnev, strach, sexuálna žiadostivosť, pýcha, atď. Ak ste napätí, tak nemôžete meditovať.

Vždy začíname s relaxáciou. Jogín na tomto obrázku je veľmi uvoľnený. Viem, že táto poloha by pravdepodobne nebola uvoľňujúca pre žiadneho z nás, ale on je na to zvyknutý – samozrejme, že na tej stene je už namaľovaný niekoľko rokov, takže mal dostatočne dlhý čas na to, aby si na to zvykol.

Symbol v jeho srdci predstavuje jeho modlitbu. Tento symbol je tibetské písmeno A. V posledných prednáškach o runách, ste počúvali o mantre A. Toto je mimoriadne dôležité, pamätajte si, že toto je prvý zvuk, ktoré dieťa vydáva, keď vychádza z maternice, Aaaaaa. Toto je prvé objavenie sa dychu.

Na tomto obrázku, Aaaa je v srdci, a pod ním je lotos, ktorý je kvetom srdca. Toto nám ukazuje, že naša modlitba musí byť úprimná, nie iba modlitba v mysli, ako napríklad “Ó, Bože, prosím ťa daj mi to auto,“ alebo “Ó, Bože, mrzí ma, že som sa dnes špatne choval, polepším sa, prosím, odpusť mi.“ Skutočná modlitba nie je intelektuálna, ale emocionálna. Modlitba by mala byť zo srdca. Efektívna a úprimná modlitba otvára srdce.

Toto je veľmi dôležité, takže mi to dovoľte zopakovať: uvoľnite telo, myseľ a srdce, aby sa potom pri našom modlení, toto srdce mohlo otvoriť. Môžeme byť uvoľnení fyzicky, ale keď máme srdce plné zatrpknutosti, strachu, úzkosti, keď sa stresujeme o prácu, o manžela/ku alebo o deti, tak potom emocionálne môžeme byť veľmi napätí. Keď sme emocionálne napätí, modlitba nemôže nastať, meditácia nemôže nastať. Musíme byť uvoľnení, úprimní a musíme otvoriť srdce, aby sme sa mohli porozprávať s Bohom. Otvorenie nášho srdca, je nevyhnutným predpokladom pre meditáciu, musí to byť.

Ďalším krokom je koncentrácia, kde sústredíme svoju pozornosť. Táto snaha sústrediť našu pozornosť súvisí s epifýzou, ktorá sa nachádza v centre mozgu, v tých vyšších vodách.
Všimnite si, čo sa tu deje, čo je veľmi dôležité: ak toto slovo Majim umiestnime pred telo tohto jogína, tak môžeme vidieť tieto vyššie vody, ako sa vzťahujú k jeho hlave, Jod sa vzťahuje k jeho srdcu, a nižší Mem sa vzťahuje k základni chrbtice, čo je sexuálna voda, sexuálne vody, tvorivé vody, z ktorých vychádza všetok život. Inými slovami, prostredníctvom relaxácie, modlitby a koncentrácie, v nás otvoríme spojenie medzi nižšími a vyššími vodami.

Prečo je to dôležité? Pretože chceme spoznať Boha. Chceme zažiť pravdu. Chceme zažiť realitu. Táto realita je oheň, reprezentovaný hebrejským písmenom Šin, ktorý zostupuje zhora, ktorý vytvára Šamajim. Tento oheň do nás zostupuje, aby v nás zaplnil tie vody. Tento oheň Šin je inšpirácia.

Majster Samael Aun Weor učil, že meditácia sa skladá z troch fáz:

Kroky, ktoré som vám zatiaľ vysvetlil, vás pripravia pre prvý krok: predstavivosť. Uvoľnite sa, modlite sa, sústredíte sa, predstavte si. Keď vám vaša predstavivosť začne ukazovať obrázky – pretože sa nachádzate v stave uvoľnenosti, modlitby, vizualizácie a koncentrácie – vtedy sa otvára predstavivosť a prichádza inšpirácia; to je ten oheň, Šin.

Ak neviete o čom hovorím, ak ste nikdy nemali takýto zážitok, to je dôvod, prečo dávam túto prednášku: aby vám pomohla zistiť, prečo takýto zážitok nemáte. To, čo opisujem v tejto prednáške, sú základné princípy, ktoré môže ktokoľvek použiť, a ktoré sú harmonické s akýmkoľvek náboženstvom, s akýmkoľvek cvičením. Ale aby ste mohli zažiť realitu, na to potrebujete plavidlo/nádobu, potrebujete príčiny a podmienky, ktoré tento zážitok umožnia. V prvom rade potrebujeme fyzické telo, čo našťastie všetci máme; nemusí to byť práve telo, ktoré by sme chceli, ale ho máme. Ak sa o neho postaráme, tak môžeme mať tieto zážitky. Ale ešte tam musí byť niečo iné, nie iba samotné telo, to nie je dostačujúce, ako už pravdepodobne všetci vieme: na tejto planéte sú miliardy ľudí, ktorí nezažili realitu. Prečo? Jednoduché: nemajú palivo, ktoré by ten oheň mohol použiť na ich osvietenie. V Biblii sa píše:

Veď náš Boh je stravujúci oheň. – List Hebrejom 12:29

Oheň potrebuje palivo, aby mohol horieť, aby mohol osvetliť.

Poskytujeme toto palivo? Je niečo v nás, čo môže Boh použiť ako palivo, aby osvietil našu myseľ a prebudil ohne nášho srdca? Týmto ohňom sú sexuálne vody. To je dôvod, prečo náboženstvá po celú dobu zdôrazňovali cudnosť.

Jnanakumara

Tento obrázok ukazuje jogína, ktorý bol študentom Gurua Rinpočheho, Padmasambhava. Meno toho jogína je Jnanakumara, čo znamená “kráľ Gnózy.“ Jnanakumara je ukázaný v pozícii, ktorá odzrkadľuje jeho mytológiu; je vyobrazený, ako sa po mnohé roky ukrýva v jaskyni a na žive sa udržiava jednou vecou, čo je voda, ktorú vzal zo skaly. Tú vodu naberá s vrchnou časťou ľudskej lebky. Nie je to doslovné, je to symbolické, ale čo to znamená? Znamená to, že Jnanakumara, tento Majster Gnózy, transmutoval svoje sexuálne vody smerom hore, až do hlavy; tieto vody brával zo skaly. Čo je skala? Je to základný kameň, Jesod na Strome Života; základ chrámu, kameň, ktorý stavitelia neuznali, kameň, ktorý stavitelia odmietli.“

Základným kameňom je kameň studne, na ktorej sedel Ježiš, keď učil Samaritánku,

Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť!" – Evanjelium podľa Jána 4:7

Voda je braná z kameňa. Ježiš povedal,

“... Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života."

Žena mu vravela: "Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!"

Povedal jej: "Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!" - Evanjelium podľa Jána 4:14-16

Znamenajúc, že tajomstvo je sexuálne. Jnanakumara nám toto všetko ukazuje.

Každý plameň potrebuje palivo, aby mohol horieť. Posvätný plameň nášho svietnika (chrbtica) má tiež svoje palivo. Toto palivo je náš zlatý olej. Je to naše Kristonické semeno. Človek, ktorý mrhá svojim posvätným olejom, nemôže zapáliť svoj svietnik. – Samael Aun Weor

jogin a nadi

Tento ďalší obrázok nám ukazuje, ako sú vody sexu transmutované a zdvihnuté cez tri kanáliky skrze stred tela: stredný stĺpec chrbtice a dva stĺpce, dve formy energie po oboch stranách. Transformovaná energia prúdi hore do mozgu. Opäť v jeho srdci vidíme písmeno A, ale čo je to okolo jeho hlavy? To je okno: okno epifýzy. Keď transmutujeme vody a prinášame ich do hlavy – skrze ktoré je vytvorený celý život – tak tá sila v tej vode privádza epifýzu k životu, omladzuje ju, regeneruje ju; všetka tá energia, všetka tá sila ide do epifýzy, ktorá je zdrojom jasnozrivosti, čo je miesto, kde si predstavujeme, čo je naše okno k Božskosti.

meditujuci jogin

Tento obrázok ukazuje jogína v meditácii s tromi kanálikmi na chrbtici, a nad hlavou má oheň; tento oheň je rovnaký ako hebrejské písmeno ש Šin. Vedľa úst má tibetské písmeno Ha ཧ. Nad hlavou má oheň, a nad tým ohňom, písmeno A, a z toho písmena A, vidíme nádherné žiarenie a potom obrázok neba alebo nirvány.

Tento obrázok sa vzťahuje k tradícii nazývanou Tummo, čo je špecifický druh techniky, ktorý sa vyučuje v rôznych školách Budhizmu. V Gnostickej tradícii to nazývame Pránájáma. Existuje celá škála Pránájáma cvičení. Sanskritské slovo Pránájáma znamená “využitie vetrov.“ Samozrejme že sa to nevzťahuje k fyzickému vetru, ale k éterickému vetru- inými slovami to, čo nazývame étery. Využitie vetrov znamená využitie energií. Tieto energie sú ukázané tu, na tejto ceste, ktorá vedie do chrámu vo vnútorných svetov. Jogín používa mantry; tieto písmená sú A a Ha, ale vidíte, že nenamaľovali celú mantru. Vie niekto, aká je celá mantra? Áno, Ham-Sah. Viete aký zvuk vydáva oheň? Ssssssssssaaaaaaaahhhhhh.

Na obrázku pri jeho ústach vidíme samohlásku Ha. Cvičenie Pránájámy Ham-Sah: Ham je mantra, ktorú vyslovujeme mentálne, keď sa nadychujeme; vdychujeme vzduch, aby sme vzali životne dôležité prúdy, éterické prúdy do tela. Pri mentálnom vyslovovaní mantry Haaaammmm, si predstavujeme, ako tá energia stúpa hore po chrbtici, a všetka tá energia ide hore do mozgu, to je spodná časť tohto obrázku: Haaaammmm. Táto Haaaammmm je Ha, ktorá je pri jeho ústach, ktorá prináša M (Mem), vody, zdola nahor, nižšie vody do vyšších vôd, sexuálne vody do vôd mozgu: Haaaammmm. Potom oheň, ktorý je v tých vodách osvecuje mozog, obnovuje ho, dáva mu život a energiu, a potom Jogín s výdychom vyslovuje Sssssssssaaaaaaaaahhhh. Spolu to spôsobí, že oheň, ktorý je vo vodách stúpa do mozgu, osvecuje epifýzu, a otvára jasnozrivosť, dáva nám moc, aby sme videli za hranice fyzických zmyslov. Na tomto obrázku je to veľmi krásne ilustrované.

Toto je technika Ham-Sah. Je to jednoduché, efektívne a funguje to. Táto technika ilustrovaná v tajnom chráme, je rovnakou technikou s určitými variáciami, ktorá sa vyučuje všetkým zasväteným členom všetkých náboženských skupín po celom svete. Je to jadro rovnakej techniky, ktorá sa vyučuje vo vnútorných svetoch na prípravu študentov, za účelom prebudenia ich vedomia, a aby mohli ísť do chrámu, za účelom získania vyššieho učenia.

Vývoj tela

Všetko, čo potrebujete je tu, v tomto tele, v ktorom sedíte; je to neuveriteľné vozidlo/dopravný prostriedok. Starajte sa o neho. Prestaňte ho ničiť. Prestaňte do neho dávať odpadky. Uvoľnite sa. Napätie ničí telo. Napätie a stres ničí myseľ, telo, a spôsobuje veľmi rýchle starnutie.

Ak ste po celú dobu v strese a v napätí, to neznamená, že musíte zmeniť svoje povolanie, presťahovať sa inam, predať svoj dom a všetku tú dramatickú vonkajšiu činnosť; aby ste zmenili stres, musíte zmeniť svoj postoj.

Najradikálnejšiu, životnú zmenu, ktorú musíte urobiť, je vo vašom postoji. Premeňte to, prečo ste takí vystresovaní: aká túžba, strach, úzkosť, pýcha, sexuálna žiadostivosť ten stres spôsobuje; to je to, na čom musíte pracovať. Zmeňte svoj vzťah k vonkajším veciam. Táto zmena je vo vnútri.

Využite sily, ktoré sú vo vašom tele. V prvom rade sexuálnu energiu, čo je najmocnejšia sila, ku ktorej máme prístup: jedna spermia alebo vajíčko dokáže vytvoriť život. To je veľa sily. Navyše táto jedna spermia alebo vajíčko obsahuje absolútne všetko, čo ste, syntetizované do tej jednej malej veci. Je tam veľa sily. Pozrime sa na toto.

Vaši rodičia – aj keď sa vám nepáči na to pomyslieť – mali aspoň raz sex. Viem že je to znepokojivé (smiech), ale mali vás, a ten akt mal veľa sily. V tom okamihu, keď došlo k počatiu, sa zjednotili dva malinké organizmy a stali sa jedným, a začal proces dekódovania vašej Karmy, a vypracovávanie tela ako odraz vašej Karmy, všetkých príčin, ktoré ste uviedli do pohybu v predchádzajúcej existencii. Po dobu deviatich mesiacoch sa to telo pripravovalo v temnote, a potom bolo vrhnuté do fyzického sveta, aby začalo trpieť, a aby začalo platiť svoje dlhy.

Pozrime sa, ako sa tento dej odohráva; od okamihu narodenia do siedmych rokov ste sa naučili, ako to telo používať, ako pohybovať všetkými jeho časťami, ako kráčať, utekať, jazdiť na bicykli, liezť po strome, používať svoj jazyk, rozprávať – naučili ste sa rozvíjať svoje motorické schopnosti. Navyše ste boli krásni; každé dieťa je krásne, dokonalé, skutočne! Každé dieťa vyžaruje toľko krásy.

Potom okolo siedmeho roku života sa meníme. Naša Karma sa zintenzívňuje, lebo sa začína začleňovať do našej psychiky; začneme byť nevrlí, podráždení, pyšní, pomstychtiví, začneme sa báť. Začneme rozvíjať svoj intelekt. Začneme sa pokúšať zistiť, čo znamená svet, o čom je život, čo je to za miesto, v ktorom sa nachádzame. Máme veľa otázok a toto pokračuje pár rokov, obyčajne do trinástich alebo štrnástich.

Potom začneme pociťovať niečo iné; začneme sa emocionálne rozvíjať. Priatelia sa stanú dôležitejšími a takisto i opačné pohlavie, ktoré bývalo skutočne nechutné, ale odrazu už nie je také nechutné. Začneme sa meniť a staneme sa emocionálne zúčastnenou osobou, spoločenskí. Toto pokračuje až do veku okolo dvadsať jedna, keď sa vlastne staneme dospelými.

Poďme poukázať na niečo veľmi dôležitého, čo sa deje v týchto troch fázach. Deje sa tu veľmi významná zmena - v minulosti, to bolo okolo trinásteho alebo štrnásteho veku, kedy naša detinská krása začína odchádzať preč. To krásne dieťa začína byť neznesiteľný teenager, ktorý môže byť atraktívny fyzicky, ale citovo a psychicky začne ukazovať veľa konfliktov, veľa problémov, veľa bolesti, veľa zápasov a ťažkostí. Prečo?

Keď rastieme v tých prvých pár rokov, tak všetka energia v našom tele je zameraná na rast tela. Najzásadnejší rast sa uskutočňuje medzi narodením a okolo trinásteho alebo štrnásteho roku; nastáva tam obrovský rast; predstavte si to: z jedinej bunky na štrnásťročné dieťa. To je dramatická zmena. Ku koncu tejto zmeny, a to až do dvadsiatky, sú tam malé vzplanutia, ale z väčšej časti sa z hľadiska rozmerov blížime k našej veľkosti, pretože okolo dvanástich do štrnástich, sa zameranie tejto energie, ktorá sa v nás nachádza, posúva, mení sa s pubertou.

Tá krása, ktorú sme mali ako dieťa, tá energia, ktorú sme mali ako dieťa sa zmení. Neviem, či máte spôsob, ako pozorovať deti teraz, ale keď sú mladí, tak majú veľa energie a my dospelí nedokážeme držať krok. Prečo? Aký je rozdiel medzi dieťaťom a mnou; nie je to len vek, je tam i iný rozdiel: dieťa nemrhá žiadnou energiou. Je veľmi aktívne, ale nemrhá žiadnu energiu. Všetka jeho energia prúdi prirodzene a normálne, tak ako má. Inými slovami jeho myseľ nebeží ako nákladný vlak, jeho srdce sa nevzdúva s množstvom úzkosti, stresu, starosti, pripútanosti, strachu a túžby. Jeho myseľ je prázdna. Jeho myseľ sa stará len o to jablko a to odťahové autíčko, a aké sú zaujímavé, a to je všetko! Nepremýšľa o účtoch, o tom, čo budeme dnes robiť; nič ho netrápi. Nachádza sa v okamihu. Je tu a teraz, a to je všetko. To je dôvod, prečo má toľko energie a je tak šťastné a tak krásne, a my sme tak škaredí a v bolesti.

Keď dosiahneme puberty, tak tá energia, ktorá predtým vypracovávala telo a pomáhala rozvíjať myseľ, sa premiestni a začne sa sústrediť na rozvoj srdca, ale kvôli našej Karme, kvôli našim túžbam, začneme robiť veľa chýb. Sexuálna energia, ktorá nás zdokonaľovala a pomáhala nám rásť, sa stáva neovládateľnou, a my sme neboli nikdy školení, ako s ňou narábať. Ak ste staršia osoba, tak si len spomeňte, ako vás tá energia pálila, keď ste mali pätnásť, šestnásť, a koľko tej energie sa vás zmocnilo a triaslo s vami ako s handrovou panenkou, tak, že ste nemali žiadnu kontrolu nad svojou mysľou a telom. Mladí muži majú erekciu bez toho, aby ju chceli, nedokážu ovládať oči ani myšlienky. Mladé ženy majú vzdúvajúce sa emócie, ktoré ich berú do výšok a do pekla. Toto je sexuálna energia v pohybe, psychologicky v nás, ktorú sme sa bohužiaľ nikdy nenaučili, ako používať. Bohužiaľ sme zašli za svojimi kamarátmi a naučili sa, ako masturbovať, ako mať sex; naučili sme sa, ako sa pozerať na pornografiu a pohlcujúc množstvo romantických románov a romantických filmov, za účelom transformovania tej energie prostredníctvom našich túžob. Takto sme sa dostali do veľa konfliktov, a tú energiu obrátili z niečoho tvorivého na niečo deštruktívne. Toto je dôvod, prečo sme v stave, v akom teraz sme.

Ak sa naučíme, ako túto energiu ovládať pomocou vôle, modlitby, tak môže byť transformovaná pozitívnym spôsobom. Toto je dôvod, prečo v každom náboženstve bolo zadržanie sexuálnej energie nevyhnutnou podmienkou pre vstup do vyšších záhad. Toto učilo každé náboženstvo – nie vlastníkom domu, nie mužovi a žene v ich dome so svojimi deťmi, oni to nepotrebovali, nezaujímalo ich to. Hovorím o ľuďoch, ktorí boli už unavení z utrpenia a ktorí chceli vstúpiť do skutočného náboženstva a ktorí chceli poznať pravdu. Takýmto ľuďom, ktorí sa vzdali materialistického života, hneď ako vošli do dverí kostola alebo chrámu, bol vždy daný prvý pokyn: prestaňte smilniť, pre vás platí, žiadne ďalšie sexuálne zneužívanie, zadržte túto energiu a naučte sa ju transformovať. Učili sa techniky ako Pránájáma, mantra a modlitba, rôzne nástroje na začatie využívania tejto energie.

Sexuálna energia

Energia sexuálnych vôd sa priamo spája s vodami mozgu. Niektorí ľudia v dnešnej dobe – presne povedané, doktori – vravia, že masturbácia je zdravá; hovoria, že orgazmus je zdravý, a tvrdia, že majú takzvaný dôkaz, ale prostý fakt je, že neurobili jedinú štúdiu ľudí, ktorí transmutovali sexuálnu energiu, a teda nemajú žiadnu kontrolnú skupinu. Vôbec nepoužili vedecké metódy! Takže na túto tému nemôžeme doktorov počúvať; doktori neboli zasvätení do toho učenia, ani ho nepraktizovali, ani ho neštudovali. Nevedia nič o vedeckej cudnosti a transmutácii. Doktori smilnia. Doktori majú orgazmus. Oni nevedia o sexuálnych mystériách. Ak by boli študovali svojich kňazov, Lámov, Rabínov – tých, ktorí poznajú ezoterickú tradíciu – tak by našli pravdu o transmutácii, ktorá je v každej jednej náboženskej tradícii, ale ukrytá. Skutoční kňazi, rabíni, lámovia a Imámovia všetci vedia – alebo by mali vedieť – že musia uchovať sexuálnu energiu a transformovať ju pre svoje duchovné cvičenie. Nanešťastie, v dnešnej dobe to mnoho z nich už nevie a ani ich to netrápi, ale napriek tomu, toto je odveké učenie. Keby toto doktori študovali, tak by zistili, že všetka tá moc, ktorá je v sexuálnej energii obnovuje nervový systém a obnovuje epifýzu, a že vnútri v tele prebúdza všetky možné funkcie, o ktorých bežný človek nemá ani potuchy, konkrétne čakry alebo energetické centrá, ktoré sú v bežnom človeku nečinné.

tibetska anatomia

Tento obrázok je z tibetskej lekárskej tantry. Je založený na vedomostiach, ktoré sú staré tisícky rokov. Tento obrázok ukazuje intímne spojenie medzi sexuálnou energiou a mysľou.

Poviem vám to bez obalu, ak študujete myseľ, tak musíte študovať sex, a ak študujete sex, tak musíte študovať myseľ; sú neoddeliteľné.

Ak študujete Mahájána Budhizmus, potom poznáte výraz Bódhičitta. Ale ak ste ešte neboli uvedení do Tantry, potom si neuvedomujete skutočný význam Bódhičitty.

V Mahájána učeniu, sanskritské slovo Bódhičitta odkazuje na súcit (vedomá láska) a pochopenie Absolútna. Ale v Tantre, Bódhičitta znamená sexuálna energia. Jedná sa o veľmi hlboké učenie, ktoré sa dostane len veľmi málo ľuďom. Čo to odhaľuje, je to, že plný rozvoj Bódhičitty je závislý na sexuálnej energii. Ak nepracujete s ovládaním a transformovaním sexuálnej energie, tak nikdy v živote nedokážete plne rozvinúť Bódhičittu.

S hrdosťou držiteľa vadžry (čo znamená s pocitom božskosti a rešpektu, nie zvieracej chlipnosti),
vadžra s lotosom vstupuje do lotosu (muž a žena sa spoja).
S lingamom (mužský pohlavný orgán) umiestnením v bhage (ženský pohlavný orgán),
jogín vykonáva hum phat (tajné mantry);
Bódhičitta (sexuálna energia) nie je vypustená. – Vimalaprabha, Stainless Light (Nepoškvrnené Svetlo), ohromný komentár od Pundariky

Teraz, toto je veľmi dôležitý bod, pretože existujú tri druhy Tantry. Ak pôjdete do akejkoľvek skupiny, ktorá tvrdí, že učí Tantru, tak všetci budú hovoriť o rovnakých veciach. Väčšina z nich v súčasnosti hovorí len o sexe, a väčšina z nich to používa ako svoju návnadu: vravia, že prostredníctvom Tantry by ste mohli mať viac orgazmov, alebo prostredníctvom Tantry by ste mohli mať viac potešenia, alebo prostredníctvom Tantry sa môžete spojiť s Bohom, atď., atď., atď. Tí, vážnejší vám povedia, že Tantra nie je len o sexe, že slovo Tantra znamená "kontinuum energie." Mnohí z nich budú hovoriť o Bódhičitte a prebudeniu súcitu pre druhých, atď. Väčšina z nich hovorí o troch základných faktoroch, klasifikované ako Narodenie, Smrť a Obetovanie. Narodenie proste znamená prebudenie vedomia, vytvorenie Duše, toto učí väčšina z nich. Smrť znamená odstránenie ega, zničenie túžby, agregátov alebo zatemnení pred vnímaním, toto taktiež mnoho z nich učí. Obetovanie znamená slúžiť ostatným, pomáhať druhým, a takisto väčšina z nich to učí. Tak ako potom viete, kedy je škola alebo učenie, dobré alebo zlé?

Ako viete, kedy je učenie čierne, šedé alebo biele? Čierna škola produkuje démonov, asurov, ľudí, ktorí sú pripútaní k túžbe, a tým zväčšujú utrpenie. Biele školy produkujú Budhov, ľudí, ktorí sú oslobodení od túžby, a tým oslobodení od utrpenia. Šedé školy sú zmiešané, ale zvyčajne skončia ako čierne. Keďže všetky tri školy učia veľmi podobné teórie a techniky, pri posudzovaní z fyzického sveta nie je ľahké medzi nimi rozlíšiť, ale pri pohľade z vnútorných svetov, je to jednoduchšie.

Vo fyzickom svete si môžete zájsť do akejkoľvek školy Tantry - alebo takzvaného ezoterického učenia – a všetky na vás urobia dobrý dojem. Všetci budú mať veľkých majstrov, na ktorých sa spoliehajú. Všetci majú veľmi pôsobivú rodovú líniu. Všetci majú hlboko, prenikavé písma. Hovoria o kráse, láske, súcitu, službe druhým, a o všetkých veciach, ktoré by sme očakávali, že budú učiť. Niektoré z nich učia o cudnosti, a niektoré z nich nie, niektoré z nich učia o odstránení ega, a niektoré z nich nie. Fyzicky, je takmer nemožné vedieť, kedy je škola dobrá alebo zlá. To je dôvod, prečo sa musíte naučiť prebudiť svoje vedomie a ísť do vnútorných svetov to preskúmať.

Niektoré z nich hovoria o čakrách, o tom, ako využiť energiu, sexuálnu energiu na prebudenie čakier. Čakry nie sú nič neobvyklé, avšak sú používané ako niečo exotického, aby prilákali ľudí, ale počúvajte: tak alebo onak, každý z vás práve teraz používa čakry. Čakra je vír energie, miesto, kde sa energia pohybuje z jedného miesta na druhé. Je to ako nervové spojenie, ale na energiu. Takže keď cítite niečo emocionálne, súvisiace s vaším srdcom, ak sa tam pohybuje akákoľvek energia, potom je srdcová čakra aktívna, ale záleží, aký je to druh energie. Je vaše srdce plné cnostných emócií alebo sebeckých? Drvivá väčšina toho, čo cítime, je skorumpovaná určitým druhom túžby. Sebapozorovaním sa naučíte, ako sa vaše čakry pohybujú. Nie je to zložité.

Keď pracujete so sexuálnou energiu, tak prebúdzate čakry. V sexuálnom akte sa hýbe veľa energie a cítime mnoho vecí, mnohé, ktoré nedokážeme ani pomenovať. Sme uchvátení sexualitou, pretože prežívame druhy vnemov a pocitov, ktoré nie sú len fyzické, ale i veľmi hlboké, a ktoré sa vzťahujú k čakrám, k duchovným veciam a túžbe!

Ak sa naučíme používať sexuálnu energiu pozitívnym spôsobom, tak môžeme prebudiť čakry pozitívnym spôsobom, ale ak sa naučíme sexuálnu energiu používať s túžbou, tak prebudíme čakry negatívnym spôsobom; výsledok bude utrpenie. Pamätajte na prvé Budhovo učenie; túžba spôsobuje utrpenie, ak vykonávame sexuálnu aktivitu v kombinácii s túžbou, tak vytvárame utrpenie. Každý si to môže zakúsiť na vlastnej koži; toto je základné učenie každého náboženstva.

Všetky tieto sily máme vo svojom tele; musíme sa naučiť, ako ich správne používať. Fyzicky tu zažívame veľa vecí; napríklad, všetci dokážete cítiť a uvedomovať si myšlienku. Viete, kedy sa deje myslenie, ale myšlienky nie sú fyzické; používajú mozog, ale myšlienka nie je v mozgu alebo časťou mozgu, iba tadiaľ prechádza. Myšlienka nie je fyzická. Myšlienka sa vzťahuje k piatej dimenzii, k mentálnemu telu, čo je v Kabale nazývané Necach.

Taktiež pociťujeme emócie; niekedy môžeme pociťovať určitý druh pocitu, keď sú emócie veľmi silné, ale zvyčajne, tak akosi cítime emócie, ale nie sme si presne istí, kde tie emócie sú alebo odkadiaľ prichádzajú. To je preto, lebo emócie súvisia s piatou dimenziou; nie sú fyzické. Emócie súvisia s astrálnym telom.

Máme veľa energie, ktorá súvisí s vitálnym telom; toto je energia, ktorá nášmu fyzickému telo dáva schopnosť aktivity. Toto je základom energie, ktorú vidíme využívanú u detí; je to zdravie a vitalita ich vitálneho tela. Čo je tu dôležité pochopiť je to, že vitálne telo je kanálom pre myšlienky, emócie a vôľu.

pat tiel

Vitálne telo je kanál, nádoba; vitálne telo je vyšším aspektom fyzického tela. Je to telo energie. Ak zájdete za akupunkturistom, on pracuje na vašom vitálnom tele. Keď vám stŕpne ruka, to mravčenie je dočasné oddelenie vitálneho tela. Ak ste niekedy meditovali a cítili, že sedíte určitým spôsobom, ale potom súčasne ste cítili, že sedíte inak, to je vitálne telo; je to telo energie.

Predstavte si koňa. Viete ako vyzerá kôň? Nikto tu nemá obrázok koňa? Ale áno, máte, všetci máte, vo svojej mysli. Viete ako ten obrázok vidíte? Prostredníctvom svojho vitálneho tela. Predstavte si matku. Viete ako ten obrázok vidíte? Prostredníctvom svojho vitálneho tela.

Vitálne telo

Vaše vitálne telo je tam, kde sa nachádza všetka vaša energia, obzvlášť sexuálna energia. Takže teraz, čo si myslíte, že sa stane, keď tú energiu zneužijete? Pamätajte si, vysvetľoval som o tom jogínovi, ktorý čerpá energie z pohlavných orgánov hore do mysli, pracujúc s touto energiou, ktorá zostupuje zhora. Toto je možné vďaka vitálnemu telu, nie fyzickému telu. Fyzické telo je iba mäso; čo robí fyzické telo zaujímavým, je vitálne telo, ktoré sa v ňom nachádza, čo je jeho štvordimenzionálnym aspektom. Vitálne telo je elektrina alebo energia fyzického tela. Keď sa cítite sexuálne vzrušení, to je aktivácia sexuálnej energie, ktorá je časťou vášho vitálneho tela. Keď používate predstavivosť, to je vaše vitálne telo. Keď si predstavujete, tak pri tom nepoužívate fyzické telo, že? Myslím, že nie. Vaše fyzické telo si nepredstavuje, ale vaša myseľ. A obrázky vidíte tu, fyzicky, pretože vitálne telo ich prenáša z piatej dimenzie.

Keď premýšľate, keď ste si vedomí myšlienky, tak to vnímate skrze nádobu vitálneho tela. Tá myšlienka sa odráža vo vitálnom tele. Keď pociťujete emócie, tieto emócie sú v astrálnom tele, ale vy ich cítite a vnímate prostredníctvom nádoby vitálneho tela. A čo vôľa? Vedomie? Vnímame ich skrze vitálne telo. Všetky tieto psychologické javy sú vnímané fyzicky, vďaka vitálnemu telu.

Vitálne telo má štyri hlavné aspekty, ktoré môžeme nazvať obaly alebo étery; jedná sa o štyri kanály, ktoré tvoria vitálne telo. Dva nižšie z nich sú:

Éter života je aspekt vitálneho tela, ktorý má na starosť rozmnožovanie; sexuálnu energiu. Poznáte to, keď žena vraví, že jej tikajú biologické hodiny? Jej biologické hodiny nie sú fyzické telo, je to éter vitálneho tela zodpovedný za energiu reprodukcie.

Keď trávite potravu, dýchate, keď váš žalúdok transformuje živiny na energiu, aby vyživil myseľ a srdce, to je chemický éter; je to éter, ktorý sa nachádza vo vitálnom tele, ktorý spravuje energie transformácie.

A čo vaše zmysly? No, všetci počujete môj hlas, ale ako? Zvuk prechádza do fyzického ucha, ale potom, čo sa stane? Vie niekto? Počuli sme o tom veľa teórií, ale vieme? Ak budete meditovať, tak to môžete zistiť. Zvuk prechádza skrze ušného kanála, vo vlákne v uchu vibruje, a je premenený na energetické pulzy, ktoré prúdia do mozgu, ale čo sa stane potom? Mozog je len nádoba, ktorá pohybuje energiou z jedného miesta na druhé. Mozog nie je nič viac než to. Mozog je sám o sebe iba mŕtvou hmotou, ale má energiu, a tá energia je vitálne telo. Zvuk sa odráža od mozgu do mysle. Reflexný éter vitálneho tela je to, čo odráža tie vibrácie do psychiky. Vaša myseľ je tá, ktorá vie anglicky, a vie, ako preložiť to, čo hovorím do významu, pojmu, obrázkov, a taktiež vaše srdce, vaše astrálne telo, ktoré to prekladá emocionálne, ak by som náhodou povedal niečo pre vás dôležité. Takže vidíte, tento aspekt vitálneho tela slúži na odrážanie údajov zo zmyslov, a to nielen fyzických, ale i vnútorných zmyslov, odrážajúc tieto informácie do psychiky, do mysli, do duše.

Keď ste si práve teraz predstavili svoju matku, ako ste to urobili? Nedá sa to iba so samotnou fyzickou hmotou. Keď poviem, predstavte si svoju matku, tento obrázok sa niekde objaví, ale nevieme kde, všetci povieme, “je to v mojej mysli,“ akurát, že nevieme, kde to je. Myseľ sa nachádza v piatej dimenzii; v mentálnom tele. Ten obrázok je vytvorený prostredníctvom vašej vôle, vedomej vôle, dúfajme, že prúdiaci cez svetelný éter vitálneho tela. Tento éter je časťou vitálneho tela, ktorá projektuje cez vôľu a predstavivosť; svetelný, znamená svetlo.

Toto je veľmi dôležité pre meditujúceho k štúdiu. Spomínate si na kroky meditácie?

Keď sa uvoľňujeme, tak uvoľňujeme vitálne telo, pretože uvoľňujeme fyzické telo a vyššia časť fyzického tela je vitálne telo. Takže keď je uvoľnené fyzické telo, potom sa môže uvoľniť naše energetické telo, čo znamená, že to energetické telo, ten kanál energie, sa úplne upokojí, znehybní. Keď je vodná plocha pokojná, neodráža veci dokonale? Vaše vitálne telo súvisí s elementom vody, s tattvou vôd, a keď je pokojné, tak dokáže dokonale odrážať. Uvoľnenie fyzického tela a vitálneho tela vytvára pokoj, ktorý umožňuje, aby sa obrazy odrážali/odzrkadľovali bez zmätku.

Skrze modlitbu aktivujeme srdce, emocionálne telo, ktoré prehlbuje schopnosť jasného odrážania/zrkadlenia obrazov. Majster Samael povedal, že keď absorbujeme étery vitálneho tela do astrálneho tela, vtedy sa naše jasnozrivé vnímanie radikálne zlepší; to je to, čo robíme s modlitbou: uvoľníme sa, modlíme sa, a spojíme vitálne a astrálne komponenty- energia a emócie. Potom sa sústredíme. Toto je spôsob, akým sústredíme myseľ; Necach, pomocou Tiferetu, čo je vôľa. Všetky tieto časti sú teraz spojené. Fyzické telo uvoľňuje vitálne telo, modlíme sa, aby sme priniesli emocionálne telo a pomocou vôle sústredíme myseľ, toto všetko sa stáva jedným, sústredené na jednu vec; aby sme boli prítomní tu a teraz.

Aktivácia energie

Ešte len potom môžeme začať niečo robiť, toto je bod, kedy sa deje mágia. Keď máme prítomnosť Boha, keď zužitkovávame všetky svoje sily a energie, keď sme sústredení a máme otvorené  a úprimné srdce, keď sa úprimne pozrieme do vizualizácie, tak sa nám otvoria oči ducha, jasnozrivosti, predstavivosti, moci vidieť, toto je reprezentované obrázkami nad jogínmi, ktorí sú v meditácii.

padmasambhava_ako_guru_vadzradhara

Pred tisíc rokmi priniesol Guru Rinpočhe, Padmasambhava, Tantru do Tibetu. Tu je v podobe Vadžradhara. Táto podoba predstavuje jednotu predstavivosti a vôle, jednotu múdrosti a metódu, ktorá je v niektorých tradíciách Mahájány preložená ako činnosť a vízia. Toto predstavuje, ako sa z vody vynára duchovný život. V rukách drží Vadžru a zvon, ktoré majú hlboký význam.

Ak chceme duchovný život, musíme sa pozrieť do svojich vôd. Či sme slobodní/é alebo ženatý/vydaté, tajomstvo je v našich sexuálnych vodách. Ak ste niekedy videli Tantrický Budhistický rituál, vodca vždy používa dva prvky: vadžra (sanskrtské slovo alebo v tibetštine: Dordže) a zvonček. Vadžra vyzerá ako symbol nekonečna ∞, a to aj naozaj predstavuje.

vadzra a zvoncek

Termín Vadžra v sanskrte znamená blesk, reprezentuje to falus, mužský pohlavný orgán. Zvonček, na druhej strane, reprezentuje ženský pohlavný orgán. To je dôvod, prečo musíme pracovať s oboma, vadžra a zvonček, muž-žena. Toto je tajomstvo Tantry, či už sme slobodní/é alebo v páre:  túto energiu používame v harmónii a v rovnováhe s božskosťou.

Vadzrapani

Tento obrázok ukazuje, ako sa to robí. Toto je obrázok Vadžrapáni. Vadžrapána je sanskritské slovo a znamená “vadžra v ruke.“ Pozrite sa na to, čo má v ruke: to je Vadžra. Je to falus. Toto božstvo predstavuje zúrivosť pevnej vôle, ktorá je potrebná k udržaniu kontroly nad sexuálnou energiou. To si vyžaduje veľa pevnej vôle, pretože naša myseľ je veľmi poškodená. Ľahko sme zvedení túžbou. Vyžaduje si to veľa vôle, ale vďaka sile vadžri a zvončeka, vôľa v spojení s predstavivosťou, sa táto sila dá využiť. Ak sa tejto energie zbavujeme skrze orgazmus alebo skrze psychologické zneužívanie, ako pýcha alebo závisť, tak nebudeme mať vôbec žiadne vízie.

Pár má možnosť dostať sa k tejto sile do vyššieho stupňa, pretože tieto sily božskosti sú zastúpené v troch faktoroch alebo troch elementoch v pohlavných orgánoch. Tieto tri sily trojice sú prítomné u muža i ženy, a keď sa spoja, tak tvoria pečať Vadžradhara alebo Vadžra Dákiní, čo je pečať Šalamúna, Dávidova hviezda. Šesťcípa hviezda predstavuje jednotu muža a ženy, ale tiež predstavuje spojenie múdrosti a metódy. Takže v syntéze, čo to pre nás znamená je to, že musíme naozaj začať brať vážne, ako využívame svoju energiu.

adam a eva trojuholniky

mandala-vadzradakini

V strede tejto mandaly máme Tummo, “zúrivá žena,“ naša Božská Matka Kundaliní alebo Kandali, ktorá dokáže zničiť všetky naše defekty, za predpokladu, že pre oheň poskytujeme palivo. Najsilnejší spôsob, akým toto palivo poskytnúť, je skrze sexuálnu spoluprácu, pri spojení dvoch trojuholníkov: muža a ženy.

Pri meditovaní sa musíme prakticky pozrieť na to, čo robíme. Neustála meditácia je spôsob, akým vo svojej práci zostaneme inšpirovaní. Viem, že učenie je veľmi krásne a komplikované. Dali sme stovky prednášok a existujú stovky kníh, a toto všetko je nesmierne krásne a spletité, a my potrebujeme vedieť všetky tieto informácie, musíme študovať, a to je to, čo nás pripravuje na interpretáciu našich zážitkov, ale ak nemáme žiadne zážitky, tak čo budeme interpretovať? Ak iba študujeme a študujeme a študujeme, ale nemáme nič na interpretovanie, tak musíme prehodnotiť svoje cvičenie. Musíme mať zážitky. Nevravím, že každý deň musíme ísť navštíviť planétu Mars v astrálnom tele; to by bolo úžasné, ale prinajmenšom musíme vidieť, ako v súčasnosti spôsobujeme trápenie. To je druh zážitku/skúsenosti, ktorý potrebujeme: praktické skúsenosti, ktoré nám pomáhajú rozpletať problémy, ktoré máme a problémy, ktoré spôsobujeme ostatným.

Palivo k tomu je v našom vnútri: sú to tieto vody. Základom pre duchovný vhľad je, ako používame vody sexu, vody svojej mysli a vzťah medzi nimi. Ako som na začiatku vysvetľoval, hebrejské písmeno Jod, ktoré je medzi dvoma Mem, je naozaj významné. O Jode sme dali niekoľko prednášok, ktoré sú sotva špičkou ľadovca. Jod je najmenšie hebrejské písmeno; hlboko sa týka toho, kto sme ako ľudské bytosti. Naša podstata, naše jadro, naša syntéza je Jod.  Písmeno Jod predstavuje muža, ženu, osobu, ale iba ako bodku, pretože to je to, čo sme: sme len bezvýznamné bodky prachu v kozmickom meradle vecí. Ale v tej bodke je potenciál stať sa kompletnou ľudskou bytosťou, Vadžrasattvou, diamantovou dušou, a to je dôvod, prečo tento symbol písmena Jod, presne zodpovedá symbolu v Tibetskom Budhizme nazývaným Tigle, čo je preložené ako bodka alebo kvapka. Tigle predstavuje škvrnku alebo bodku prvotného vedomia, ba čo viac, je to sexuálna energia. Jod je sexuálna energia.

Naša esencia ako osoba, je v našej sexuálnej energii, tá jediná spermia alebo jediné vajíčko, pomocou ktorého môžeme vytvoriť dieťa, všetko čo sme, je v tom Tigle alebo Jode. Takže tým, že to využijeme, transformujeme, sa môžeme stať Vadžrasattva alebo diamantová duša. Inými slovami, namiesto plytvania touto energiou, a vytvárania problémov prostredníctvom túžby, a vytváraním skazy a bolesti, vezmeme túto tvorivú energiu, a vytvárame pre druhých, pre božstvo; vytvárame dušu, krásu. Každý Budha, každý Anjel sa narodil týmto spôsobom. Žiadny iný spôsob neexistuje; všetko čo je vo vesmíre zrodené, je zrodené zo sexuálnej energie: démon je zrodený zo sexuálnej žiadostivosti, anjel je zrodený z cudnosti. Obaja sú zrodení zo sexu.

Takže keď používame sexuálnu energiu pomocou mysle, pomocou svojej predstavivosti, tak tvoríme. Keď kŕmime túžbu, tak vytvárame pekelné veci, egá, figuríny, entity. Keď sme boli tínedžeri a učili sa pozerať na pornografiu, chlipne sa pozerať na opačné pohlavie, vtedy sme používali túto sexuálnu energiu na vytváranie foriem vo svojej mysli, a tak sme si vo svojej mysli vybudovali obrázok, mnoho obrázkov toho, čo chceme. Muž si predstavuje chlipnú ženu, ako robí všetky veci, ktoré od nej chce, aby mu robila, a so svojou sexuálnou energiou nasmerovanou skrze vitálne telo spolu so svojou mysľou, vytvára vo svojej mysli formy. Tieto formy sú skutočné, a chcú viacej energie, a tak tento chlapík začne mať s tou ženou sny, ktoré si predstavoval, a tá žena v jeho snoch príde každú noc, aby získala viacej energie. Takže každú noc sa mu snívajú sny a rozlieva sexuálnu energiu tým, že má mokré sny, polúcie. To isté sa deje so ženami; žena si predstavuje svojho dokonalého muža, ktorý každú noc prichádza, aby sa jej dvoril a bol romantický, a ona sa vzruší a stratí sexuálnu energiu skrze ten imaginatívny akt, a to kŕmi tú formu v jej mysli; noc za nocou táto forma prichádza, aby získala viac energie. Tieto formy existujú, pretože my sme ich vytvorili, a každý z nás ich má.

Takže ak máme ťažkosti s pamätaním si svojich snov, keď ideme v noci spať, a sme úplne v bezvedomí po celú noc, prečo? Lebo nemáme žiadnu energiu. Po celý deň ňou plytváme, stresom, úzkosťou a honbou za všetkými svojimi túžbami, a keď ideme spať, tak sme totálne vyčerpaní, a tak nevieme, čo sa s nami v noci deje, ale môžem vám dať malú pomôcku: v noci, vo svojich snoch, robíme to isté, čo po celý deň: konáme mechanicky, nevedome. To je dôvod, prečo ráno, keď sa prebudíme, tak si pomyslíme, "Sníval som o práci, a zabil som svojho šéfa," a to preto, že počas dňa ste naozaj nahnevaní na svojho šéfa, či o tom viete alebo nie, máte v sebe veľa zlosti. Alebo sa vám v noci sníva, že máte sex so svojím susedom/kou, alebo s vašim spolupracovníkom/čkou, pretože počas dňa sexuálne bažíte po svojom susedovi/ke alebo spolupracovníkovi/čke, a tým mrháte všetkou vašou energiou a v mysli vytvárate formy, ktoré sú karmické, ktoré spôsobujú utrpenie.

Toto je dôvod, prečo sme tam, kde sme. Takže protilátka: v každom okamihu si vedome zvoľte, ako používate svoju energiu. Naučte sa, ako používate svoju energiu, a aké sú dôsledky. Pozorujte, čo sa stane, keď voči niekomu cítite hnev, a začnete o tom veľa premýšľať, a začnete o tom i snívať, aký je výsledok? Hnev zosilnie. Keď kŕmite túžbu, stáva sa silnejšia, neodíde. Čo sa stane, ak sa ju pokúsite ignorovať? Taktiež neodíde preč, čaká na okamih, kedy nedávate pozor, aby mohla vtrhnúť dnu, a získať akúkoľvek energiu ku ktorej sa môže dostať. Takže ju nemôžete ani ignorovať ani kŕmiť. Musíte si vybrať strednú cestu, čo znamená, že ju budete neustále pozorovať (tú túžbu): neoddávať sa jej, nevyhýbať sa jej, ale sledovať ju, učiť sa o nej, prestať ju kŕmiť, ale prostredníctvom sebapoznania.

Ak chcete povzniesť energie sexu, tak to robte s uvedomovaním. Učte sa o svojom sexuálnom správaní. Zmeňte to, o ktorom vo svojom srdci viete, že je zlé. Zakaždým, keď sa dopustíte toho jednania, si prehlbujete svoje utrpenie - zakaždým. Takže, prestaňte, ale prestaňte s tým, že to jednanie pochopíte. Prestaňte tým, že tomu porozumiete, že prečo. Prestaňte prostredníctvom vedenia vo svojom srdci, že toto je to, čo musíte urobiť, a nevracajte sa k tomu (k tomu správaniu/jednaniu).

Počas dňa musíte trénovať svoje zmysly, pretože celý deň využívame energie v závislosti na tom, ako používame svoje zmysly. Sexuálna energia a myseľ spolu úzko súvisia. Zakaždým, keď sa na niekoho žiadostivo pozriete, tak tú energiu transformujete – ktorá bola čistá, ktorá prišla od Boha – a vy z nej urobíte niečo démonického, a okamžite si v mysli vytvoríte obraz tej osoby. O tomto sa nedá dohadovať. Nemôžete povedať: "No, ja sa iba na sekundu pozriem, pretože chcem pochopiť svoju sexuálnu žiadostivosť." To je podvod vytvorený vašim egom. V okamihu, kedy sa oddáte chlipnosti, sa tá energia premení na chlipnosť, aj keď sa nepozriete; stačí sa iba oddávať duševne. Hneď ako si myseľ holduje, tá energia sa transformuje, polarizuje sa na chlipnosť. Ak sa naozaj pozriete, tak proces je urýchlený a prehĺbený. Hneď ako máte vo svojom srdci alebo mysli chlipnosť, prebieha transformácia. Naučte sa, ako tento proces zastaviť. Naučte sa využívať túto energiu, a zažiť to, čo sa stane, keď ju využijete.

Toto isté platí pre každé ego, každý defekt: strach, pýcha, žiarlivosť, závisť, rozhorčenie, všetky tie emócie, ktoré sú negatívne a ubližujú nám, všetkým dávame energiu a všetky nám ubližujú.

Takže ak si lámete hlavu nad tým, že prečo keď už nejakú dobu meditujete, alebo robíte vokalizácie, mantry alebo rôzne cvičenia, nemáte žiadne duchovné zážitky, tu je odpoveď: všetko je príčina a následok. Ak nemáte zážitky, je to kvôli dvom potenciálnym dôvodom:

K náprave nedostatku energie použite protilátku: čo je šetrenie svojej energie; prestaňte ňou plytvať skrze sexuálne zneužívanie alebo psychologické návyky. Každému človeku je dané dostatočné množstvo energie, aby mohol mať duchovné zážitky, a preto zistíte, kde ňou mrháte, a zmeňte tie návyky za lepšie správanie.

K náprave karmických prekážok: každý deň pracujte s troma faktormi a neustále prehodnocujte spôsob, akým praktizujete.

Karmickou prekážkou je príčina a následok. Ak vykonávate duchovné cvičenie nesprávne, potom nemôžete vytvárať výsledky, ktoré hľadáte; to znamená, že vytvárate karmické prekážky. K vytvoreniu výsledkov, ktoré hľadáte je potrebné uviesť do chodu správne príčiny. Nepredpokladajte, že viete, ako cvičiť, dokiaľ sa duchovné zážitky nestanú spontánnymi, prirodzenými, a stálymi. Do tej doby, pracujte na zlepšení a prehodnotení svojej metodológie.

Okrem toho, niekedy aj keď môžeme správne cvičiť, duchovné zážitky sa neobjavujú, pretože jednoducho si ich nezaslúžime. Protilátkou sú tri faktory, ale obzvlášť faktory smrti a obety. Intenzívne pracovať na egu, je najdôležitejší spôsob, ako zaplatiť karmu. Po druhé, slúžiť ostatným, predovšetkým duchovne. Čím viac dokážete pomôcť ľuďom k nájdeniu cesty, tým viac si dokážete splatiť svoje vlastné dlhy. 

Učenie funguje. Gnóza bola preukázaná efektívnou stovkami tisícami ľudí, takže nedostatok duchovných zážitkov nie je vinou učenia. Ak chcete mať pochopenie a porozumenie vašej situácie, ak chcete vidieť Boha, ak chcete zažiť niečo pravdivé, tak pracujte na zlepšení svojho cvičenia. Po prvé, šetrite energiu, ak šetríte energiou a nemáte zážitky, môže to byť vaša Karma; možno, že musíte na chvíľu trpieť v temnote; to sa stáva. Môže to byť dlho, ale zvyčajne sa o tom dozviete. Dám vám príklad zo svojej vlastnej skúsenosti. Pred mnohými rokmi som si prešiel dlhou dobou, kedy som veľmi vážne meditoval - nepamätám si presne, ale musel som meditovať tak dve alebo tri hodiny denne - a cítil som veľa emocionálnej bolesti, pretože som nemal žiadne duchovné zážitky. Chcel som vidieť veci, aby mi moja vizualizácia priniesla ovocie a mohol som niečo vidieť, ale nič som nevidel, takže som bol vo veľkej bolesti. Jedného dňa, som meditoval a snažil sa netrápiť so svojou túžbou po zážitku, iba som sa snažil uvoľniť, a zrazu som si uvedomil, že vidím - nie s fyzickými očami, tie boli zatvorené, ale s mojimi astrálnymi očami - a cítil som sa, že "Aaaa, Vida, konečne!" A potom, v tú chvíľu, bolo to, ako keby sa mi dajaká páska pomaly spúšťala cez oči, a viac som už nevidel. Potom som pochopil: to bola moja Karma. Musel som trpieť bolesťou tej túžby, kvôli svojim vlastným zločinom. Zaslúžil som si, že som nemal vízie. Takže v tej chvíli som to prijal. Ustúpil som Božej vôli. Povedal som: "Dobre, ďakujem, chápem to, toto je to, čo odo mňa chceš, ďakujem, zaplatím, čo som dlžný;  dovoľ mi to teraz zaplatiť, nech to mám za sebou." Takže premýšľajte o tom a tvrdo pracujte

Otázky a odpovede

Poslucháči: povedali ste, že v Žltej Knihe je mantra, ktorá znie Ton Sa Ham a Ton Ra Ham, a potom ste spomenuli Ham Sah... to je skoro to isté, pretože v žltej knihe sa učí (nezrozumiteľné)

Inštruktor: Ton Sa Ham, Ton Ra Ham je mantra Egyptskej Pránájámy, zatiaľ čo Ham Sah je mantrou inej pránájámy. Majster Samael učil veľa rôznych pránájám. Existujú rôzne variácie. Egyptská pránájáma je iba odlišná verzia. Fungujú trochu odlišne, takže by som navrhoval, aby ste ich skúsili oboje, oddelene. Jednu robte týždeň alebo tak nejako, a potom robte týždeň druhú, potom uvidíte, že sú trochu rozdielne.

Poslucháči: Je to škodlivé alebo prospešné, ak osoba, ktorá nemasturbovala alebo nemala sex niekoľko mesiacov, ale len nedávno začala šliapať cestu Gnózy?

Inštruktor: Existuje nejaká ujma alebo prospech pre človeka, ktorý nemal pohlavnú aktivitu sedem alebo osem mesiacov alebo tak nejako? To naozaj záleží na vašej karme a vašej situácii, či je ujma alebo prospech v tom, čo ste robili. Neviem konkrétne, čo ste robili.

Odpovedzme takto: každý deň vaše telo prijíma a transformuje energiu. Každú noc, keď spíte, vaše fyzické telo ide spať a vaše vitálne telo sa dobíja; absorbuje slnečnú energiu a nabíja sa množstvom energie. Základná energia je tam sexuálna energia; čo je dôvod, prečo sa muži ráno prebúdzajú s množstvom sexuálnej energie, veľmi aktívny, pretože vitálne telo bolo doplnené. Takže energia sa vytvára každý deň; čo s tou energiou robíte počas dňa? Nepoužívame ju len skrze pohlavný akt, ale používame ju i skrze myseľ, srdce, telo, takže ako svoju energiu používame? To je otázka, ktorú sa musíme spýtať samých seba; spôsobuje táto energia škodu, alebo nás vyživuje? Môžete sa vyhýbať orgazmu, ale čo potom robí tá energia? Robíme s ňou niečo vedome alebo nevedome? Podstatou veci je, ako sa správate, čo robíte so svojím časom a energiou. To bude pre každého iné.

Poslucháči: Ako môžeme rozvinúť Bódhičittu, obzvlášť ak necítime alebo nemôžeme nájsť hlboký zmysel pre súcit s ľuďmi okolo nás? Taktiež ste povedali, že by sme sa počas meditácie mali modliť so svojim srdcom, znamená to, že by sme sa mali modliť s emóciami, skôr než s mentálnou slovnou formuláciou?

Inštruktor: Dobré otázky. Prvá je: ako rozvinieme Bódhičittu, najmä v prípade, keď naše srdce necíti mnoho citu pre ostatných; to je veľmi dobrá otázka. Jedná sa pravdepodobne o stav väčšiny ľudí. Rozvoj Bódhičitty nie je niečo, čo prichádza rýchlo a ľahko. V skutočnosti vo väčšine prípadov sa to vyvíja v priebehu niekoľkých životov. Bódhičitta je veľmi hlboký element. Takže, ak ste niekto, kto vo svojom srdci necíti moc emócií, tak len pracujte s tým, kde ste, začnite s tým, kde ste, a čím ste ako človek. Začnite s pozorovaním svojho správania, a ako pôsobíte na ostatných ľudí. Toto je dôvod, prečo základné školy začínajú s Karmou -príčina a následok - chcú vidieť, ako nás naše aktivity ovplyvňujú, a od toho začneme vidieť, ako naše činy ovplyvňujú druhých. Dôležitým detailom je tu toto: keď vidíte, a naozaj pochopíte, že činnosť, ktorú ste  vykonali, vám ubližuje, a potom cítite bolesť a zistíte v sebe utrpenie, potom si uvedomíte, "Počkajte chvíľu: Ak si sám sebe spôsobujem trápenie, tak to nie je dobré, nie je to dobrý pocit, je to bolestivé, ale taktiež spôsobujem utrpenie tomu druhému človeku." To je to, čo prebudí vaše srdce. Začnete si uvedomovať, "nechcem sa cítiť zle, ale taktiež spôsobujem, že i tento druhý človek sa cíti zle. Nechcem, aby sa cítil zle." To je začiatok Bódhičitty. Takže s týmto pracujte.

Druhá časť otázky je o modlitbe; mala by byť modlitba skôr emocionálna než mentálna? Všeobecne platí, že modlitba by mala byť emocionálnym spojením s našou vlastnou božskosťou, ale ak naše emočné centrum je veľmi suché, ak necítime mnoho emócie, potom je to ťažké. Odporučil by som podobný typ cvičenia: začnite s tým, že sa budete pozorovať, pozerajte sa na svoje správanie a proste Boha o pomoc. Začnite rozvíjať spojenie s vašou vlastnou Božou Matkou, ona je tá, ktorá  je schopná oživiť ohne vášho srdca skrze vášho sebapoznania. Tento vzťah alebo spojenie s Božskou Matkou je to, čo otvorí vaše srdce. Toto je oveľa jednoduchšie pre ženy ako pre mužov. Pre muža, môže byť ťažké rozvíjať tento vzťah, ale je to dôležité, niektorí muži majú tendenciu myslieť si, "ja nebudem citovo založený, som muž, musím byť silný." Muži sú silní, ale tiež majú i emócie; majú druh emócií, ktoré sú odlišné od žien, ale rovnako dôležité, rovnako podstatné, a túto schopnosť musíme prebudiť. Je to naozaj dôležité; Bódhičitta, ktorá sa vynorí skrze srdce muža, je odlišná od Bódhičitty v srdci ženy, a ľudstvo potrebuje oboje.

Ak je vaša modlitba chladná, suchá alebo bez života, potom pracujte s predstavivosťou; nájdite si dajaký obrázok alebo dajaký obraz Božstva, ku ktorému cítite spojenie alebo vás inšpiruje; môže to byť obraz, socha, mantra, príbeh, ktorý ste počuli o nejakom majstrovi alebo Božstvu. Pracujte na vizualizácii toho objektu a modlite sa k tomu Božstvu, aby vám pomohlo otvoriť srdce a rozvinúť spojenie.

Dôležitým detailom k prebudeniu srdca: Vysvetľoval som vám, že spôsob, akým využívame energiu, je psychologický, takže sexuálna energia vo vitálnom tele prúdi do srdca a mysle. Keď pracujeme s meditačnými cvičeniami, tak prostredníctvom modlitby otvárame srdce, a prostredníctvom koncentrácie a vizualizácie pracujeme s epifýzou, takže energia prúdi smerom nahor, srdce je otvorené a aktívne, myseľ je otvorená a aktívna. Ale túto energiu používame po celý deň i bez meditácie. Takže keď sme počas dňa v práci a máme záblesky hnevu a pociťujeme sexuálnu túžbu a záblesky pýchy alebo hanby, tak táto rovnaká energia sa pohybuje cez naše srdce a myseľ, ale ich poškodzuje. Keď počúvame agresívnu hudbu, sledujeme agresívne filmy, keď sa nachádzame pri hocakej chlipnej činnosti, ako pozeranie na pornografiu alebo súloženie s rôznymi ľuďmi, tak táto energia je v pohybe a ničí srdce a myseľ. Viete, prečo ľudia v dnešnej dobe nie sú vnímaví alebo citliví? Pretože ich srdcia sú úplne zničené. Emočné centrum je poškodené od intenzívnej agresívnej hudby, od intenzívnych násilných hier, od intenzívnych násilných príbehov a filmov, a od všetkých tých vecí, ktorými sa vždy kŕmime. Toto ničí emocionálne centrum, ktoré takto stráca svoju citlivosť. To isté sa deje s mysľou a intelektom; poškodili sa. Ak to s touto vedou myslíte vážne, a začnete trénovať sexuálnu energiu a krotiť ju a vedome ju smerovať prostredníctvom týchto rôznych cvičení, tak všetko správne fungovanie sa obnoví: vaše srdce sa obnoví, váš intelekt sa obnoví, začnete sa regenerovať . Gnóza je veda regenerácie. Tá energia začne prúdiť do srdca a znovu ho urobí krásnym. Vlieva sa do mysle a znova ju robí krásnou. Takže ak máte pocit, že necítite emócie, a so svojou mysľou máte ťažkosti, tak zostaňte verný svojim cvičeniam. Buďte verný svojej Božskej Matke. Transmutujte svoje energie. Veľa sa modlite. Nakoniec, krôčik po krôčiku, začnete vidieť, ako sa objavujú emócie, nové pocity a nové schopnosti v mysli, ktoré tam predtým neboli. Je to veľmi krásne, ale vyžaduje to trpezlivosť.

Poslucháči: Môžete niečo povedať ohľadom súcitu, keďže všetci žijeme tu, v tejto fyzickej realite, existuje vôbec bod, kde môžeme byť skutočne príliš súcitní, kde by sme sa museli odpútať od povedzme, iných ľudí alebo okolnosti, ktoré by nás mohli ovplyvňovať, a môžete povedať viac o správnej činnosti v konkrétnych situáciách?

Inštruktor: Dovoľte mi objasniť niečo o súcite. Toto slovo Bódhičitta je zvyčajne prekladané ako súcit, ale to nie je dobrý preklad. Slovo Bódhičitta doslova znamená "myseľ múdrosti," a to je naozaj odlišné od jednoduchého súcitu. Myslím, že obzvlášť na Západe, sa myšlienka súcitu stala veľmi sentimentálna. Ľudia si myslia, že súcit znamená, že musíme dať peniaze chudobným ľuďom, alebo cítia ľútosť pre tých, ktorí sú na tom horšie než oni sami. Ľútosť alebo dávanie chudobným, môže byť dobré v niektorých prípadoch, ale to nie je to, čo znamená Bódhičitta. Bódhičitta znamená presne to, čo ste povedali, je to správna činnosť v správnom okamihu. Ak ste rodič, niekedy musíte svoje dieťa naučiť poriadku, to je múdry súcit. Ak ste učiteľ, ktorý pracuje so študentom, tak niekedy ho musíte naučiť poriadku. Takáto je Bódhičitta: je to Božská múdrosť.

Keď som na konci prednášky hovoril o jednaniu a spôsobe, niektorí ľudia mohli byť stratení; toto zjednotenie je aktivovaná Bódhičitta. Keď je toto zjednotenie zrealizované vo vás, znamená to, že vaše Božstvo je schopné vás viesť, ako konať správnym spôsobom v správny čas. Nikto z nás nemá túto schopnosť plne vyvinutú, pretože všetci trpíme množstvom eg a množstvom problémov. Ale ak sme naozaj úprimní a myslíme to vážne, a v kritických chvíľach sa naozaj snažíme počúvať pokyny Boha, tak nám môže pomôcť za predpokladu, že načúvame. Takže odpoveď na vašu otázku je, správne jednanie sa vynára, keď je súcit úplne spojený s vedomým poznaním Absolútna. Na ceste k tomu musíme prebudiť vedomie a načúvať hlasu ticha. Do tej doby, ako vieme, čo je správne a čo zlé? Veci sa neustále menia; čo je správne teraz, môže byť za okamih nesprávne. Iba náš Najvnútornejší vie, kedy a ako konať. Karma je veľmi komplikovaná. Poznám ľudí, ktorí si myslia, že každý z nás musí vždy konať určitým spôsobom, robiť určité veci, podľa stanovených krokov alebo pravidiel, ale realita taká nie je. Každý má inú Karmu. Každá situácia sa neustále mení. Čo je správne pre mňa, nie je správne pre každého. Takže úprimný študent nasleduje svojho vnútorného Majstra s otvorenou mysľou, a preto je schopný sa pohybovať kedykoľvek, v akomkoľvek smere, bez toho, aby bol niečím alebo niekým obmedzený.

Poslucháči: Takže by sme mali nasledovať vôľu Bytia?

Inštruktor: Rozhodne! Takže teraz našou úlohou je zistiť, čo to je, a zvyčajne vám to nepovie až do poslednej sekundy. [Smiech] Samozrejme že preto existuje dôvod: pretože by sme to pobabrali. Keby vám váš Najvnútornejší povedal, že: "Za pár rokov ti dám Gnózu, a všetky tvoje ega budú musieť zomrieť." Povedal by z nás niekto: "Skvelé! Znie to dobre!", To si nemyslím! Všetci by sme urobili čo je v našich silách, aby sme sa tomu vyhli. Takže všeobecne povedané, váš Najvnútornejší vám až do poslednej sekundy nepovie, kedy musíte konať, pretože vtedy nemáte čas o tom premýšľať, a pokašľať to. Musíte urobiť to, čo musíte urobiť, to je všetko, nie je čas na premýšľanie. Takže ak ste frustrovaní tým, že si myslíte, že nie ste vedení, len si uvedomte, "Dobre, je to moja chyba, pretože on vie, že som hlúpy/a a že si zbabrem život, takže musím počkať, až mi povie." Toto si vyžaduje veľa trpezlivosti.

Poslucháči: Majster udáva veľa praktík pre očistu vitálneho tela s rutou voňavou, šalviou a s vajcami. Je niečo, čo môžeme robiť aj sami, alebo by mal byť prítomný kňaz?

Inštruktor: očisťovania, ktoré učíme, zahŕňajúce šalviu, rutu, a vajcia je možné použiť kedykoľvek ich potrebujete. Najjednoduchšie je použiť sušenú šalviu alebo rutu voňavú. Zapáľte ju a dymom prejdite všade okolo seba, zatiaľ čo sa modlíte alebo používate zaklínadlo. Existuje mnoho praktík. Táto čistí vaše vnútorné telá, konkrétne vitálne telo od elementov, ktoré vám môžu ublížiť. Keď som vysvetľoval, že keď používate sexuálnu energiu na predstavovanie si chlipných scén, niečo je vytvorené, z toho niečoho sa stanú tvory ako hlodavce alebo hmyz v inej dimenzii. Keď žijete v meste, ako je toto, špinavé, nechutné, tak tieto elementy sa nachádzajú všade. Musíme robiť neustále očisťovania, aspoň raz za týždeň, a povedal by som aj častejšie, ak môžete. Tieto elementy kradnú energiu. Ak pôjdete do špinavého miesta- bar, reštaurácia, kino, klub, dokonca aj vo vlaku, určité časti mesta, kde sa ľudia zapodievajú množstvom negatívnych činností-  tak tie elementy sú tam, a čakajú, aby vám vzali energiu, a keď sa objavíte vy, žiarivý, mladý Gnostický študent, ktorý začína šetriť svoju energiu, tak ste ako chodiaca batéria. Tieto elementy si povedia: "Hej, jedlo zadarmo!" A všetci sa k vám pripútajú a začnú vám brať energiu, potom sa začnete cítiť vyčerpaný, a začnete premýšľať, “Gnóza nefunguje, tieto metódy sú k ničomu." No, oni fungujú, ale paraziti vám berú energiu. Takže toto je proces učenia, ako sa správať, ako sa očisťovať, ako zmeniť mnohé aspekty vášho života, kým nie ste schopní to zachovávať. Očisťovania sú dôležité, som rád, že ste to spomenul.

Poslucháči: Takže myslím si, že keď vychádzate z mesta, tak by ste sa mali očisťovať? Dobre, lebo ja musím v meste pracovať.

Inštruktor: Neustále, áno, a to je dôvod, prečo kladieme dôraz na použitie veľa kadidla, najmä čistejšej kvality, pretože to má lepší účinok. Ak môžete pestovať svoju vlastnú šalviu, potom si s touto rastlinkou môžete rozvinúť vzťah a takto to bude mať ešte lepší účinok. Ja mám malú rastlinku šalvie a každý rok ju zberám; vydrží mi po zvyšok roka. Veľmi pomáha. Existujú rôzne rastliny, ktoré sa používajú na očisťovanie. Borievka je tiež veľmi užitočná. Existuje mnoho ďalších; študujte knihy, Okultná Medicína (Occult Medicine) a Ohnivá Ruža (Igneous Rose). Je v nich veľa praktík, ktoré sa týkajú týchto druhov očisťovaní. Taktiež sú dobré sírové kúpele. Taktiež si môžete nasypať prášok síry do topánok a tie výpary zo síry vám pomôžu držať tých malých chrobákov od tela. 

Poslucháči: Ako sa dá urobiť z tejto cesty cieľ života a všetky ďalšie aktivity druhoradé, ale v rovnováhe s normálnym životom?

Inštruktor: Gnóza nevyžaduje, aby sme sa odtiahli od moderného života. V skutočnosti Gnóza nás učí, ako život transformovať a urobiť z neho palivo pre náš duchovný rast. Učíme sa, aby sme boli vo všetkých svojich povinnostiach vedomí, a tým obracajúc každú činnosť na príležitosť pre duchovný rast. Týmto spôsobom nám všetko v živote môže prispieť k duchovnému rastu.

Poslucháči: Otázka sa týka ochrany proti temnote: transmutácia dáva silu a strata energie spôsobuje slabosť, keď študent náhodne stratí energiu, ako môžu byť jeho ochranné modlitby účinné?

Inštruktor: Každá modlitba, ktorú vykonávame, má silu úmernú čistote a množstvu energie, ktoré ju poháňa. Jedná sa jednoducho o príčinu a následok. Vo všeobecnosti človek, ktorý s týmito cvičeniami ešte len začína, nebude mať veľa energie, kým človek, ktorý už nejakú tú dobu praktizuje, by mal mať viacej energie (nie vždy, pretože niekedy majú zlé návyky, ktoré ignorujú).

Ak niekto náhodou stratil energiu- napríklad, keď mali mokrý sen, alebo svoju energiu nedokázali ovládať v nejakej inej forme, ako je pýcha alebo zlosť, a veľmi sa rozhnevali a prostredníctvom hnevu vypudili veľa energie, potom samozrejme, že budú mať menej energie. Je to jednoduché. Tá energia sa zotaví, tak buďte trpezliví. Do tej doby, meditujte nad tým, čo spôsobilo to zlyhanie. Nedopustite, aby sa to stalo znova. To príde prostredníctvom pochopenia, skrze pocit bolesti, že ste spravili chybu. Viem, že niektorí ľudia sa tomu budú snažiť vyhnúť; urobíme chybu, alebo sa s niečím stotožníme, a potom povieme, "Zabudnime na to. No tak som urobil chybu, a čo." Ale týmto jednaním to nepochopíme. Toto vyhýbanie sa vyšetrovaniu, že prečo k tejto udalosti došlo, znamená, že príčina tejto udalosti je tam stále: iba sa pripravujete na to, aby sa to neskôr opakovalo.

Kedykoľvek sa niečo stane, čo oľutujete, buďte rád. Znie to divne, nie? Byť vďačný za to, že som urobil chybu? Ale skutočný Gnostický študent je vďačný, pretože chytil chybu; v tej chvíli je šanca, že sa napravíte od tendencie takéto chyby opakovať. Takže keď sa pristihnete, ako sa s niečím stotožňujete, neobviňujte sa- ľútosť je potrebná, ale nezačnite budovať hanbu, seba-odcudzovanie, chodiť si a spievať každému svoju pieseň" Ach, ale som zlý, ale som špatný." Nie: buďte vďačný. Teraz máte nad čím meditovať. Študenti vždy vravia: "Neviem nad čím mám meditovať." Dôvodom je, že sa nepozorujú. Ak sa naozaj pozorujete, tak uvidíte, že máte toho až príliš nad čím by ste mohli meditovať. Milujem, keď študent hovorí: "Nemám dosť času, aby som meditoval nad všetkým, čo vidím." Vtedy viem, že ten človek to berie vážne. Existuje toľko vecí, nad ktorými sa dá meditovať. Ak v sebe nevidíte veci, ktoré by sa mali zmeniť, tak sa treba pozrieť hlbšie.

Poslucháči: Ego je [nezrozumiteľné] a my sme boli rôzneho pohlavia v predchádzajúcich životoch, prečo si sexuálna túžba vyberá opačné pohlavie na získanie svojich predstáv pokušenia? Je sexuálna túžba spomienka alebo baženie oddelené od predstavy?

Inštruktor: Sexuálna túžba, ktorú vidíme pozemsky počas fyzického života, je iba povrchnou sexuálnou túžbou súvisiacou s našou povrchnou existenciou- čo znamená s našou súčasnou osobnosťou. My nevidíme hĺbky našej sexuálnej túžby. Keď začnete meditovať a mať zážitky, tak uvidíte hlbšie do zvrátenosti ega, a budete veľmi znepokojení, vážne.

Je veľmi znepokojujúce vidieť, čo je skutočne v našich mysliach. Elementy, ktoré sme vytvorili z existencie do existencie, sú stále v našich mysliach, ale v hlbších úrovniach, ktoré nedokážeme vidieť. Takže, ak sa tieto elementy snažia nakŕmiť, tak to jedlo hľadajú prostredníctvom našej súčasnej osobnosti, prostredníctvom akéhokoľvek spôsobu, ktorým sa k tomu dostanú, a toto sa v každej osobe líši v závislosti na ich Karme a ich osobnosti. Ego je veľmi komplikované. Neexistuje žiadny jednoduchý spôsob, ako to syntetizovať, ale v podstate: to, čo vidíte teraz,  nie je celý obraz. Meditujte nad tým, čo vidíte a snažte sa ísť hlbšie. Kúsok po kúsku začnete chápať, o čom hovorím.

Poslucháči: Je normálne, aby naša fyzická časť bola prakticky premožená a začala búšiť a tĺcť rýchlejšie, keď cítime, že sa nám prebúdza srdce alebo pri iných zážitkoch, alebo je to znamenie odporu, napríklad ego alebo strach.

Inštruktor: Keď pracujeme v tomto druhu vedy, existuje veľa druhov zážitkov, ktoré sa môžu objaviť v rôznych častiach nášho tela a psychiky. Bude to závisieť na niekoľkých rôznych faktorov. Ak niekomu búši alebo pulzuje srdce, je jasné že je tam emocionálna energia, či už pozitívna alebo negatívna, záleží na zážitku a na osobe, takže budete musieť pouvažovať a pozrieť sa na to, čo to je, nepoznám konkrétnu situáciu, takže je pre mňa ťažké povedať. Nakoniec, bez ohľadu na to, aké sú v nás vyprovokované reakcie, musíme sa naučiť, ako udržať svoj pokoj, a nestotožňovať sa so žiadnym zážitkom. Je ľahké sa stotožniť s "dobrým" alebo "zlým" zážitkom; či ten zážitok definujeme tak alebo onak, ak stratíme sebauvedomovanie a stotožníme sa, tak ten zážitok má za následok ujmu.

 

Toto je prvá časť kurzu s názvom Palivo pre duchovný zážitok

preložené z anglického originálu:The Fuel for Spiritual Experience
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian