slovnik

Svätý grál

Svätý grál žiari v hlbokej noci všetkých vekov. Počas krížových výprav stredovekí rytieri hľadali svätý grál vo Svätej zemi, ale nikdy ho nenašli.

Keď sa prorok Abrahám vrátil z vojny proti kráľom Sodomy a Gomory, tak podľa tradície stretol Melchizedeka, džina Zeme. Je isté, že táto veľká Bytosť sídlila v pevnosti, ktorá sa nachádzala presne na mieste, kde bol neskôr vybudovaný Jeruzalem, mesto milované prorokmi.

Podľa dávnych legiend mal Abrahám sláviť gnostické pomazanie delením sa o chleba a víno v prítomnosti Melchizedeka. To je známe ako bohom, tak ľuďom.

Stojí za zmienku, že vtedy Abrahám odovzdal Melchizedekovi desiatok a svoje prvé plody, tak ako je to napísané v Starom zákone.

Abrahám dostal z rúk Melchizedeka Svätý grál. O mnoho rokov neskôr sa objavil tento pohár v Jeruzalemskom chráme.

Niet pochýb o tom, že kráľovná zo Sáby slúžila ako prostredník pri tejto udalosti. Zastala pred kráľom Šalamúnom a len po mnohých prísnych testoch mu odovzdala tento šperk.

Veľký Kabír Ježiš pil z tohto pohára počas Poslednej večere, presne tak ako je to napísané v evanjeliách.

Jozef z Arimatie potom na vrchu Kalvárii naplnil pohár krvou, ktorá sa valila zo zranení Zbožňovaného.

Keď Rimania potom prehľadávali jeho dom, tak tento vzácny poklad nenašli.

Jozef ho totiž ukryl do zeme a spolu s ním aj Longinovu kopiju, ktorou rímsky vojak prebodol bok Pána.

Pretože Jozef odmietol Svätý grál vydať, tak bol uväznený v príšernom väzení.

Keď ho prepustili, tak odišiel do Ríma a vzal pohár so sebou.

Po príchode do Ríma Jozef zistil, že kresťania sú prenasledovaní cisárom Nerom, a preto opustil brehy Stredozemia.

Raz v noci sa pri spaní Jozefovi zjavil anjel a povedal mu: "Tento pohár má v sebe veľkú moc, pretože v ňom sa nachádza krv Spasiteľa sveta." Jozef poslúchol anjelove príkazy a uložil pohár do chrámu Montserrat v Katalánsku v Španielsku.

V priebehu času sa tento pohár stal neviditeľným spolu s chrámom a časťou hory.

Svätý grál je Hermesov pohár, pohár kráľa Šalamúna, vzácna nádoba, o ktorej sa hovorí v ​​starovekých mystériách.

Svätý grál nikdy nechýbal na oltári Aliancie. Bol to pohár, v ktorom bola mana z púšte.

Svätý grál je symbolom pre ženskú jóni. V tomto pohári sa nachádza nápoj nesmrteľnosti, Soma, o ktorej hovoria mystici, nápoj Bohov.

Červený Kristus pije zo Svätého grálu pred svojím ukrižovaním, tak je to napísané v evanjeliách.

Svätý grál sa vždy nachádza na chrámovom oltári. Je zrejmé, že kňaz sa musí napiť vína zo Svätého pohára.

Požehnaný pohár všetkých vekov nemôže chýbať v chrámoch starovekých mystérií. Opačná predstava by bola úplne absurdná.

Na myseľ mi teraz prichádza Guinevra, kráľovná rytierov džinu, ktorá naliala víno ​​do pohára pre Lancelota.

Nesmrteľní Bohovia pijú nápoj zo Svätého pohára - tí, kto neznášajú požehnaný pohár, sa dopúšťajú hriechu proti duchu svätému.

Supermuž musí piť nápoj nesmrteľnosti, ktorý je obsiahnutý v božskom kalichu.

Transmutácia tvorivej energie je nevyhnutná, ak si človek želá piť zo Svätého pohára.

Červený Kristus, ktorý je vždy revolučný, vždy rebelujúci, vždy hrdinský, vždy víťazný, pozdvihne zlatý pohár a napije sa na zdravie Bohov.

Zdvihni svoju čašu a daj pozor, nech nevyleješ ani kvapku cenného vína.

Pamätaj, že naším heslom je Thelema (sila vôle).

Z hlbín pohára (symbol ženského sexuálneho orgánu) šľahajú plamene, ktoré žiaria na tvári skutočnej ľudskej bytosti.

Vznešení Bohovia z celého vesmíru pijú nápoj nesmrteľnosti z večného pohára.

Chlad Mesiaca postupom času prinesie úpadok. Je nevyhnutné piť sväté víno ​​svetla v Posvätnej nádobe Alchýmie.

Fialová svätých kráľov, kráľovská koruna a horiace zlato sú určené len pre červeného Krista.

Pán hromov a bleskov uchopí Svätý grál do pravej ruky a napije sa zlatého vína.

Tí, ktorí rozlejú Hermesov pohár počas kopulácie, sa premenia v neľudské stvorenia podsvetia.

Všetko, čo je tu napísané, je ďalej rozvedené v mojej knihe Dokonalé manželstvo.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom

Koniec