slovnik

Supermuž

Anahuacký zákonník prehlasuje, že "Bohovia stvorili človeka z dreva a potom do nich vložili božstvo." Potom ale dodáva: "Nie všetci ľudia dosiahli spojenie s Bohom."

Je nesporné, že pred zlúčením ľudskej bytosti s tým, čo je skutočné, je najprv potrebné vytvoriť ľudskú bytosť.

Zviera s intelektom (mylne nazývané ľudskou bytosťou) nie je v žiadnom prípade ľudská bytosť.

Porovnaním ľudskej bytosti so zvieraťom s intelektom si môžeme overiť, že zviera s intelektom sa síce fyzicky podobá ľudskej bytosti, ale psychicky je úplne odlišné.

Nanešťastie si každý mylne myslí, že je ľudskou bytosťou.

Veríme tomu, že ľudská bytosť je pánom tvorstva. Avšak fakty ukazujú, že zviera s intelektom nie je ani svojim pánom. Pokiaľ nie je pánom svojich psychických procesov, ak ich nedokáže vôľou ovládať, tak potom už vôbec nebude schopné vládnuť prírode.

Nemožno prijať predstavu, že ľudská bytosť je otrokom, ktorý nevie vládnuť ani sám sebe a z ktorého je hračka v rukách zvieracích síl prírody.

Buď sme páni vesmíru alebo nie sme. Avšak ako fakty ukazujú, tak zvieratá s intelektom zatiaľ nedosiahli úrovne ľudskej bytosti.

Slnko umiestnilo semienko do sexuálnych žliaz zvieraťa s intelektom, aby sa mohla zrodiť ľudská bytosť.

Je zrejmé, že semienko buď vzklíči alebo bude stratené.

Ak chceme, aby semienko vzklíčilo, tak je nevyhnutné spolupracovať so Slnkom a vytvoriť človeka.

Skutočná ľudská bytosť musí usilovne pracovať, aby odstránila tie odporné elementy, ktoré si nosí vo vnútri.

Ak sa skutočná ľudská bytosť vnútorne neočistí, tak žalostne zlyhá. Stane sa potratom Kozmickej Matky, zlyhanie.

Ľudská bytosť, ktorá sa usiluje o prebudenie vedomia, sa môže zlúčiť s Bohom.

Slnečná ľudská bytosť, ktorá sa zlúčila s Bohom, je vlastne Super ľudskou bytosťou.

Nie je jednoduché stať sa Super ľudskou bytosťou čiže Supermužom. Cesta, na ktorej konci je Supermuž, je nad rámec dobra a zla.

Niečo je dobré, keď nám to vyhovuje a niečo je zlé, keď nám to nevyhovuje. V rytme krásneho verša zločin môže byť skrytý. Je veľa zla v dobru a veľa dobra v zlu.

Cesta, ktorá nás dovedie k Supermužovi, je cestou po hrane noža. Na tejto ceste číhajú nebezpečenstvá vonku i vo vnútri.

Zlo je nebezpečné a dobro je tiež nebezpečné. Hrôzostrašná je cesta nad rámec dobra a zla - je strašne krutá.

Akýkoľvek morálny princíp nás môže zviesť z cesty vedúcej k SUPER-MUŽOVI. Lipnutie na minulosti, na tej či onej situácii, je prekážkou na tejto ceste.

Akokoľvek múdre pravidlá a postupy nás môžu zadržať, ak sú výsledkom fanatizmu alebo rôznych predsudkov a názorov.

Supermuž dokáže rozlíšiť dobro od zla a zlo od dobra. Má v rukách meč vesmírnej spravodlivosti a sám je mimo dobro a zlo.

Supermuž, ktorý v sebe zlikvidoval všetky dobré i zlé hodnoty, sa stane niekým, komu nikto nerozumie. On je lúč, plameň univerzálneho ducha života, v oslnivej podobe Mojžiša.

Na každej zastávke na ceste ponúkne pustovník Supermužovi dary, ale On len pokračuje ďalej bez ohľadu na dobré úmysly pustovníka.

Pod posvätnými bránami chrámov sa hovorí o nádherných veciach, ale Supermuža sa nedotýkajú zbožné reči.

Supermuž je blesk a jeho slovo je hrom, ktorý zlikviduje sily dobra i zla.

Supermuž žiari v temnote a temnota ho neznáša.

Davy hovoria o Supermužovi ako o zvrátenom, pretože On nepasuje do ich strnulých dogiem, zbožných rečí alebo do morálnych pravidiel vážnych ľudí.

Ľudia neznášajú Supermuža. Ukrižujú ho spolu so zločincami, pretože mu nerozumejú, pretože sú voči nemu zaujatí, pretože ho vidia cez okuliare toho, čo je považované za sväté, aj keď je to v skutočnosti diabolské.

Supermuž je ako blesk, ktorý udrie do zvrátených. Je ako niečo skvostného, ​​čo nebolo pochopené a neskôr je stratené v legendách.

Supermuž nie je ani svätec ani zloduch. Je nad rámec svätosti a zločinnosti. Avšak ľudia ho buď majú za svätca alebo za zloducha.

Supermuž sa na chvíľu zatrbliece v temnote tohto sveta a hneď nato navždy zmizne.

V Supermužovi žiari červený Kristus, revolučný Kristus, Pán veľkej vzbury.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom