slovnik

Príčinné "ja"

Dav subjektívnych elementov, ktoré dohromady vytvárajú ego, má svoje korene v Príčinnej dimenzii.

Príčinné "ja" sú spojené so zákonom príčiny a následku. Je jasné, že každá príčina má svoj ​​následok a každý následok má svoju príčinu. To je nesporné a nepochybné.

Bolo by nemožné odstrániť tie neľudské elementy, ktoré si nosíme sami v sebe, ak úplne neodstránime ich vnútorné príčiny.

Je zrejmé, že "ja" v Príčinnej dimenzii sú úzko zviazané s určitými karmickými dlhmi.

Iba najhlbšia ľútosť a následné vyjednávanie s Pánmi Zákona nám umožní zlikvidovať všetky tie Príčinné ega, čo nás dovedie k úplnému oslobodeniu.

Vnútorné príčiny našich chýb z nás môžu byť odstránené vďaka tvrdej práci vnútorného Krista.

Príčinné "ja" sú niekedy pekelne zložité. Napr. študent ezoteriky, ktorý je oklamaný svojím inštruktorom, sa stane skeptikom. V takomto prípade by Príčinné "ja", ktoré spôsobilo túto chybu, mohlo byť odstránené len vďaka veľmi hlbokej ľútosti a zvláštnemu ezoterickému vyjednávaniu.

Vnútorný Kristus usilovne pracuje vo vnútri nás. Odstraňuje z nás všetky tie skryté príčiny našich chýb skrze vedomú prácu a dobrovoľné utrpenie.

Pán dokonalosti musí prežiť celú vesmírnu drámu hlboko vnútri nás.

Človek len žasne nad tým, aké muky musí Pán dokonalosti podstúpiť v Príčinnom svete.

V Príčinnom svete tajomný Kristus podstupuje všetku tú neopísateľnú horkosť krížovej cesty.

Niet pochýb o tom, že Pilát si umyje ruky a bude plný výhovoriek, a napriek tomu nakoniec odsúdi Milovaného na smrť na kríži.

Pre jasnovidného zasvätenca je výstup na Kalváriu jedinečný.

Je nepochybné, že slnečné vedomie zlúčené s najväčším Kristom ukrižovaným na majestátnym kríži na Kalvárii vyslovuje strašne mocné vety, ktorým ľudia nemôžu porozumieť.

Posledná veta: "Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha" (Lukáš 23:46) je nasledovaná hromom, bleskom a veľkou spúšťou.

Potom je Kristus sňatý z kríža a umiestnený do Svätého hrobu.

A tak vďaka smrti Kristus porazí smrť. Neskôr potom musí vo vnútri nás Kristus vstať z mŕtvych.

Je nesporné, že Kristovo zmŕtvychvstanie nás úplne premení.

Akýkoľvek majster, ktorý vstal z mŕtvych, má neskutočnú moc nad ohňom, vzduchom, vodou a zemou.

Niet pochýb o tom, že majster, ktorý vstal z mŕtvych, je nielen psychologicky nesmrteľný, ale aj fyzicky.

Veľký Kabír Ježiš stále žije v tom istom fyzickom tele, v ktorom žil vo Svätej Zemi.

Gróf Saint Germain, ktorý dokázal premeniť olovo na zlato a vytváral diamanty najvyššej kvality v pätnástom, šestnástom, sedemnástom a osemnástom storočí, doteraz žije.

Záhadný a mocný gróf Cagliostro, ktorý ohromil Európu svojimi schopnosťami v šestnástom, sedemnástom a osemnástom storočí je majstrom, ktorý vstal z mŕtvych a stále obýva to isté fyzické telo.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom