slovnik

Vnútorný Kristus

Kristus je Oheň ohňa, Plameň plameňa, astrálny podpis ohňa.

Na kríži mučeníka je tajomstvo Krista skryté v jednom slove majúceho štyri písmená: INRI - Ignis, Natura, Renovatur Integra - Oheň nepretržite obnovuje prírodu.

Príchod Krista do srdca ľudskej bytosti nás úplne premení.

Kristus je slnečný Logos, dokonalá rôznorodá jednota. Kristus je život, ktorý prúdi celým vesmírom. Kristus je, čo je, čo vždy bolo a čo vždy bude.

Už toho bolo veľa povedané o Vesmírnej dráme, ktorá je opísaná v štyroch evanjeliách.

Bolo mi povedané, že Vesmírnu drámu priniesli na Zem anjeli. Veľký pán Atlantídy prežil túto drámu na vlastnej koži.

Veľký Kabír Ježiš tiež predviedol tú istú drámu verejne vo Svätej zemi.

Aj keby sa Ježiš Kristus narodil v Betleheme tisíckrát, tak by to bolo úplne k ničomu, ak by sa nezrodil aj v našich srdciach.

To, že zomrel a vstal z mŕtvych je k ničomu, ak aj nezomrie a znovu nepovstane v našich srdciach.

Pokus nájsť pravú podstatu ohňa je pokusom nájsť Boha. Božia prítomnosť sa vždy tajne prejavovala v ohnivej podobe.

Horiaci ker (Exodus 3:2) a oheň na Sinaji, ktorý sa objavil hneď po získaní Desatora (Exodus 19:18), sú dve udalosti, v ktorých sa Boh zjavil Mojžišovi.

Svätý Ján opisuje Pána vesmíru (Zjavenie 4: 3, 5) ako toho, kto má podobu jaspisu a karneolu, farbu ohňa.

Svätý Pavol píše vo svojom liste Hebrejom (12:29): "Veď náš Boh je všetko stravujúci oheň."

Vnútorný Kristus, Nebeský oheň, sa musí zrodiť vo vnútri nás. Stane sa tak, hneď ako postúpime na určitú úroveň v našej psychickej práci.

Z našej psychickej podstaty musí Vnútorný Kristus odstrániť tie najjemnejšie príčiny našich chýb - rôzne "ja" sídliace v Príčinnej dimenzii.

Kým sa v nás Vnútorný Kristus nezrodí, tak je nemožné odstrániť korene ega.

Žijúci oheň, Oheň filozofov, Vnútorný Kristus, Oheň ohňa, Najčistejší z čistých.

Oheň nás úplne pohltí. Prichádza k nám zo vzduchu, z vody, aj zo samotnej krajiny. Oheň je v nich skrytý.

Nebeský oheň v nás musí vykryštalizovať. Je to Vnútorný Kristus, náš najväčší, najvnútornejší spasiteľ.

Vnútorný Pán musí prevziať vládu nad našou psychikou, nad našimi piatimi zmyslami a nad všetkými mentálnymi, emocionálnymi, pohybovými, inštinktívnymi a sexuálnymi procesmi.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom