slovnik

Zákon návratu

Ľudská bytosť je taká, aký je jej život. Ak človek nepracuje na svojom živote, tak len mrhá svojím časom na tomto svete.

Iba odstránením tých odporných elementov vnútri nás sa staneme pánmi svojho života.

Smrť nás posunie na začiatok ďalšieho života.

Rôzne pseudo-ezoterické a pseudo-okultistické školy vyučujú teóriu o po sebe idúcich životoch. Tento koncept je chybný.

Život je film. Hneď ako je premietanie u konca, tak film pretočíme a vezmeme na večnosť.

Existuje návrat, opakovaný vstup. Keď sa na tento svet vrátime, tak premietame ten istý film. Na plátne sa objaví ten istý život.

Preto môžeme hovoriť o po sebe idúcich existenciách, ale nie životoch, pretože film je stále rovnaký.

Ľudské bytosti majú tri percentá oslobodeného vedomia a ostatných 97% je uväznených v rôznych "ja".

Pri návrate tieto tri voľné percentá obydlia oplodnené vajíčko. Je nesporné, že sme synovia našich vlastných potomkov.

Osobnosť je niečo iné. Osobnosť mŕtveho nemá žiadnu budúcnosť - len sa pomaly rozloží na cintoríne.

V novorodencovi sa nachádza iba oslobodená esencia (jej malé percento, ktoré je voľné). Táto esencia dáva dieťaťu vnútornú krásu.

Rôzne "ja" sa vracajú a krúžia okolo kolísky. Chcú vstúpiť dovnútra dieťaťa, ale nemôžu, kým sa nevytvorí nová osobnosť.

Je vhodné poznamenať, že osobnosť je energetickej povahy a vytvára sa vďaka životným skúsenostiam.

Je napísané, že osobnosť sa vytvorí počas prvých siedmich rokov života. Následne je upevňovaná a posilňovaná vďaka všetkým prežitkom každodenného života.

Rôzne "ja" pomaly vstupujú do organického stroja (dieťaťa) v súlade s vývojom novej osobnosti.

Smrť je matematická rovnica. Hneď ako je matematická operácia ukončená, tak jediné, čo zostáva, sú hodnoty - inými slovami rôzne "ja", ktoré sú dobré alebo zlé, užitočné alebo k ničomu, pozitívne alebo negatívne.

Hodnoty sa v astrálnom svetle priťahujú alebo odpudzujú v súlade so zákonom všeobecnej príťažlivosti.

Sme matematické body v priestore, ktoré slúžia ako prostriedky pre súbory vopred daných hodnôt.

Tieto hodnoty, ktoré sú základom zákona Návratu, sa vždy nachádzajú v našej ľudskej osobnosti.

Všetko sa deje presne tak, ako sa to udialo predtým, akurát s dôsledkami našich predchádzajúcich činov.

Pretože v nás existuje mnoho rôznych "ja" z predchádzajúcich životov, tak je možné spoľahlivo povedať, že každý z nich je rôznou osobou.

Z toho potom vyplýva, že vo vnútri nás žije veľa ľudí a každý z nich má svoje záväzky.

V osobnosti zlodeja existuje celý brloh zlodejov. V osobnosti vraha je celý gang vrahov. V osobnosti pútnika je dom plný chlipných osôb. V osobnosti prostitútky existuje celý nevestinec atď.

Každý z týchto ľudí, ktorých si nosíme vo vnútri, má svoje vlastné problémy a záväzky.

Ľudia žijú vo vnútri ľudí, osoby žijú v osobách - to je nepopierateľné a nesporné.

Najhoršie zo všetkého je, že každá z týchto osôb, každé z týchto "ja", ktoré máme vo vnútri, prišlo z minulej existencie a má svoje dané záväzky.

"Ja", ktoré malo milostnú aféru v tridsiatich rokoch v minulej existencii, bude čakať až do tridsiatich rokov v tejto existencii a potom sa prejaví. Až tento moment nastane, tak bude telepaticky kontaktovať svoju milú. Nakoniec sa stretnú a milostná aféra sa bude opakovať.

"Ja", ktoré sa vo štyridsiatich rokoch súdilo o majetok, bude čakať v novej existencii až do tohto veku, aby opakovalo to isté jednanie.

"Ja", ktoré sa v dvadsiatich piatich pobilo s iným mužom v bare alebo krčme počká znovu do dvadsaťpäť a potom sa vydá hľadať svojho protivníka, aby túto tragédiu opakovalo.

"Ja" jednej osoby hľadá telepaticky "ja" inej osoby za účelom stretnutia a mechanického opakovania tých istých udalostí.

Takto funguje zákon Návratu. Toto je nešťastie nášho života.

Po milióny rokov sa rôzne postavy neustále stretávajú, aby znovu prežili tie isté drámy, komédie a tragédie.

Ľudská osoba nie je nič viac než stroj, ktorý slúži ako prostriedok pre rôzne "ja", ktoré majú toľko záväzkov.

Najhoršie ale je, že záväzky týchto ľudí sa napĺňajú, ani by sme o tom mali predchádzajúcu znalosť alebo chápanie.

Ak sa na veci pozeráme takto, tak sa ľudská osobnosť podobá koču ťahanému mnohými koňmi.

Existujú životy, ktoré sa úplne presne opakujú, bez akejkoľvek zmeny.

Životné komédie, tragédie a drámy by sa prestali opakovať, ak by v nich chýbali herci.

Herci, ktorí sa v rôznych životných scénach objavujú, sú "ja" z našich minulých životov.

Ak odstránime "ja" hnevu, tak nešťastné scény plné násilia nevyhnutne skončia.

Ak spálime tajných agentov chamtivosti na vesmírny prach, tak problémy z toho plynúce úplne zmiznú.

Ak odstránime "ja" sexuálnej žiadostivosti, tak scény s prostitútkami aj scény plné sexuálnej perverzie skončia.

Ak odstránime skryté postavy závisti, tak udalosti s nimi súvisiace úplne vymiznú.

Ak zabijeme "ja" pýchy, márnivosti a seba-dôležitosti, tak smiešne scény z týchto defektov plynúce ustanú, pretože v nich budú chýbať herci.

Ak zo svojej psychiky odstránime lenivosť, nečinnosť a nedbalosť, tak tie hrozné situácie vznikajúce vďaka týmto defektom sa už nebudú môcť opakovať, pretože opäť budú chýbať herci.

Nadmerné hodovanie, opilstvo, atď. prestane, ak zlikvidujeme "ja" nenásytnosti a obžerstvo.

Bohužiaľ sa tieto "ja" vyskytujú na rôznych úrovniach Bytia, a preto je nutné zistiť ich príčinu, ich pôvod. Je nevyhnutné sa naučiť postupy, ktoré nás dovedú k smrti ega, ktoré nás nakoniec oslobodia.

Štúdium Vnútorného Krista, štúdium ezoterického kresťanstva je veľmi dôležité, keď sa snažíme o radikálnu a trvalú zmenu. A o tom sú nasledujúce kapitoly.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom