slovnik

Meditácia

V živote je len jedna dôležitá vec - radikálna, úplná a trvalá zmena. Ten zvyšok, úprimne povedané, je úplne bezvýznamný.

Meditácia je veľmi dôležitá, ak sa skutočne chceme zmeniť.

Teraz tu nehovorím o meditácii, ktorá je povrchná, len tak "na oko", skrátka k ničomu.

Mali by sme začať brať veci vážne a odpútať sa od nezmyslov, ktoré sa hojne vyskytujú v lacnej pseudo-ezoterike a pseudo-okultizmu.

Ak skutočne nechceme zlyhať v ezoterickej prácu, tak musíme zistiť, ako zmeniť sami seba.

Tí, čo nevedia meditovať - ignoranti a povrchní jedinci - nebudú schopní nikdy zlikvidovať ego. Vždy budú ako bezmocné drevo v rozbúrenom mori života.

Defekty, ktoré sme objavili v každodennom živote, musia byť hlboko pochopené práve vďaka meditácii.

Materiál pre našu meditáciu nám poskytuje práve každodenný život so svojimi rôznymi udalosťami. To je úplne nesporné.

Ľudia si vždy sťažujú, keď ich stretne niečo nepríjemného. Nechápu, že takéto udalosti sú vskutku užitočné.

Namiesto reptania proti zlému osudu je oveľa lepšie vybrať si z takej udalosti to, čo je užitočné pre náš duchovný rast.

Hlboká meditácia o tej či onej príjemnej alebo nepríjemnej udalosti nám umožňuje si ju znovu vnútorne vychutnať aj so všetkými dôsledkami.

Je dôležité si uvedomiť rozdiel medzi vychutnaním si psychickej práce a vychutnaním si života.

Vychutnávať si vnútornú prácu znamená úplne obrátiť postoj, s ktorým pristupujeme k životným udalostiam.

Nikto si nemôže vychutnávať psychickú prácu, ak urobí tú chybu, že sa s danou udalosťou stotožní.

Stotožnenie totiž bráni tomu, aby sme udalosť ocenili z psychologického hľadiska.

Ak sa niekto s udalosťou stotožní, tak z nej nikdy nedokáže vytiahnuť tie prvky, ktoré sú dôležité pre seba-objavenie a vnútorný rast vedomia.

Ezoterik, ktorý prestane dávať pozor a stotožní sa s udalosťou, tak si vychutnáva život a nie vnútornú prácu.

To znamená, že predchádzajúci obrátený postoj k životným udalostiam pominul a všetko sa vrátilo do normálneho stavu.

Akákoľvek nepríjemná udalosť sa dá zrekonštruovať vďaka vedomej predstavivosti.

Rekonštrukcia nám umožní si priamo overiť, že v danej udalosti sa vyskytovali rôzne "ja".

Zoberme si napr. žiarlivú scénu, v ktorej sa bežne vyskytujú rôzne "ja" - hnev, závisť a dokonca nenávisť.

Pochopenie každého z týchto "ja" si vyžaduje hlboké rozjímanie, sústredenie a meditáciu.

Veľkou prekážkou je náš sklon viniť ostatných - to nám bráni vidieť vlastné chyby.

Bohužiaľ je veľmi ťažké v sebe odstrániť tendenciu viniť ostatných.

V mene pravdy však musíme vyhlásiť, že my sami sme tí jediní, ktorí sú na vine za rôzne životné udalosti.

Rôzne príjemné alebo nepríjemné situácie existujú nezávisle na nás - či už s nami alebo bez nás - a trvale sa mechanicky opakujú.

Ak sa na veci pozeráme z tohto pohľadu, tak žiadny problém nemá konečné riešenie.

Problémy patria do života, a keby existovalo konečné riešenie, tak by život nebol životom, ale smrťou.

Síce môžeme pozmeniť rôzne životné situácie alebo problémy, ale vždy sa objaví niečo nové. Konečné riešenie neexistuje.

Život je koleso, ktoré sa bez prestania mechanicky otáča. Príjemné a nepríjemné životné situácie sa neustále opakujú.

Koleso zastaviť nemôžeme - dobré a zlé veci sa budú diať mechanicky. Jediné, čo je možné, je zmeniť náš postoj k udalostiam života.

Hneď ako sa naučíme vyberať si pre našu meditáciu materiál z rôznych životných okolností, tak získame znalosti sami o sebe.

V každej príjemnej alebo nepríjemnej situácii sú rôzne "ja", ktoré musia byť pochopené skrze meditáciu.

Každá skupina rôznych "ja", ktorá sa vyskytuje v tej či onej komédii, tragédii alebo dráme, musí byť úplne pochopená a potom odstránená vďaka sile Nebeskej matky Kundaliní.

Ak sa budeme cvičiť v sebapozorovaní, tak sa v tejto zručnosti staneme veľmi dobrí. Potom budeme schopní "vidieť" rôzne "ja" v priebehu meditácie.

Je zaujímavé vidieť rôzne "ja" vnútorne, a to nielen pred tým, než sme na nich zapracovali, ale aj v priebehu celej práce na sebe samom.

Keď sú naše "ja" popravené a spálené, tak cítime obrovskú úľavu a nesmierne šťastie.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom