slovnik

Psychická krajina

Tak ako existuje prírodná krajina okolo nás, tak rovnako tak existuje psychologická krajina vnútri nás.

Ľudia nikdy neignorujú mesto alebo oblasť, v ktorom sa nachádzajú. Avšak ich psychická oblasť je im neznáma.

Kedykoľvek sa niekoho spýtate, v ktorom mieste sa práve nachádza, tak Vám to hneď šikovne povie. Ale z hľadiska psychológie tomu je práve naopak. Ľudia zvyčajne nemajú ani tušenie, kde práve sú vo svojej psychickej krajine v daný moment.

Vo fyzickom svete sú komunity slušných a čestných ľudí. To isté je aj vo vnútri nás. Bezpochyby v našej psychike existujú vznešené a krásne komunity.

Avšak vo fyzickom svete existujú aj miesta plné nebezpečných zločincov. To isté platí pre oblasti v našej psychike.

Vždy záleží na tom, s kým sa priatelíme. Ak sú naši kamaráti opilci, tak nepochybne skončíme v krčme. Ak sú plní sexuálnej žiadostivosti, tak skončíme v bordeli.

V našej psychickej krajine má každý z nás svojich spoločníkov, svoje "ja", ktorí nás budú ťahať tam, kam chcú, v súlade s ich túžbami.

Počestná žena, skvelá manželka, ktorá žije v krásnom dome vo fyzickom svete, sa vo svojej psychickej krajine môže nájsť v nevestinci plnom prostitútok, a to kvôli svojim oplzlým "ja".

Ctihodný muž s nepoškvrnenú povesťou, ktorý je vzorným občanom, môže vo svojej psychickej krajine nájsť sám seba v zlodejskom brlohu. Na vine budú jeho ohavní spoločníci, zlodejské "ja" hlboko zakorenené v jeho podvedomí.

Pustovník, kajúcnik alebo mních, ktorý si skromne žije v kláštore, môže vo svojej psychike nájsť sám seba medzi vrahmi, zločincami a ľuďmi závislými na drogách. Dôvodom sú "ja" ukryté v podvedomí a nevedomí, hlboko skryté v zložitom bludisku našej psychiky.

Trefne sa hovorí, že je veľa zla v dobru a veľa dobra v zlu.

Mnoho ľudí, čo boli vyhlásení za svätých, žijú vo svojej psychike v bordeli a zlodejských brlohoch.

Takéto vyhlásenia môžu šokovať zbožných pokrytcov, svätuškárov a učených neznalcov, ale nikdy nie pravých psychológov.

Hoci sa to zdá neuveriteľné, tak zločin sa skrýva vo vôni modlitby, v rytme krásneho verša alebo pod svätými dómy najposvätnejších chrámov. Zločin je zahalený v plášti svätosti a vznešených slov.

V najväčších hĺbkach najctihodnejších svätcov žijú "ja" nevestincov, krádeží, vrážd, atď.

Sú to neľudskí spoločníci ukrytí v bezodnej hĺbke podvedomia.

Veľa svätcov kvôli tomu trpelo hroznými mukami. Spomeňme si na pokušenie sv. Antonína alebo hrôzy, proti ktorým musel bojovať náš brat, František z Assisi.

Avšak títo svätci neprezradili všetko a väčšina pustovníkov v tomto ohľade mlčí.

Pomyslenie, že niektorí z najpokornejších a najsvätejších pustovníkov žijú v psychickej spoločnosti zlodejov a prostitútok, je vskutku udivujúce.

Avšak to sú svätci a až vo svojej psychike objavia tieto strašné veci, tak určite budú trýzniť ​​sami seba a trýzniť ​​sa do krvi. Budú sa modliť k svojej Nebeskej matke Kundaliní, aby odstránila týchto zlých spoločníkov, ktorí sa ukrývajú v temných jaskyniach psychickej krajiny.

Veľa bolo povedané rôznymi náboženstvami o živote po smrti.

Úbohí ľudia by si ale nemali robiť starosti s tým, čo ich čaká na druhej strane.

Je nesporné, že po smrti každý z nás ďalej žije v komunite svojich psychických spoločníkov.

Zlodej bude žiť vo zlodejskom brlohu. Človek plný sexuálnej žiadostivosti v nevestinci. Tí, čo sú podráždení a nahnevaní budú v nebezpečných zákutiach plných zločinu, kde sa lesknú dýky a je počuť výstrely.

Esencia je sama o sebe prekrásna. Prišla k nám z zhora, z hviezd. Nanešťastie sa dusí hlboko medzi rôznymi "ja", ktoré si v sebe nosíme.

Esencia sa môže vrátiť po svojich stopách späť ku hviezdam, odkiaľ vzišla, ale najprv sa musí oslobodiť od svojich zlých spoločníkov, ktorí ju uväznili v krajine plnej nerestí.

Keď významní kristifikovaní majstri, František z Assisi a Antonín z Padovy, v sebe objavili zločinné "ja", tak strašne trpeli. Niet pochýb o tom, že vďaka vedomej práci a dobrovoľnému utrpeniu uspeli a spálili na vesmírny prach všetky tie neľudské elementy, čo mali v sebe. Títo svätci dosiahli kristifikácie a vrátili sa po mnohých útrapách tam, odkiaľ prišli.

Zo všetkého najskôr je potrebné, naliehavé a nevyhnutné, aby sa centrum našej príťažlivosti, ktoré je zle umiestnené v našej nepravej osobnosti, premiestnilo do esencie. Takto môže úplný človek začať svoju cestu od osobnosti ku hviezdam. Môže stúpať podľa presných postupov, krok za krokom, smerom na horu nášho Bytia.

Kým bude naše centrum príťažlivosti umiestnené v našej nepravej osobnosti, potom budeme aj naďalej žiť v strašných brlohoch neresti, hoci navonok budeme vyzerať ako vzorní občania.

Každý z nás je definovaný podľa svojho centra príťažlivosti. Obchodník je priťahovaný k obchodu. Preto ho nájdeme na trhu obklopeného osobami, ktoré sú k nemu priťahované: Kupci a iní obchodníci.

Centrum príťažlivosti vedcov bude ležať vo vede. Preto budú priťahovať všetky veci s vedou spojené: knihy, laboratóriá, atď.

Ezoterik má v sebe ezoterické centrum príťažlivosti. Takéto centrum sa vyvíja rôzne podľa typu osobnosti.

Keď je centrom príťažlivosti vedomie, tj. esencia, tak potom úplná ľudská bytosť začína svoj ​​návrat ku hviezdam.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom