slovnik

Vedomie ako nôž

Niektorí psychológovia hovoria o vedomí ako o noži, ktorý je schopný od nás oddeliť to, čo je k nám pripútané.

Títo psychológovia veria tomu, že jediný spôsob, ako uniknúť moci toho či onoho "ja" je jeho dôkladné pozorovanie, a to za účelom jeho pochopenia, uvedomenia.

Títo ľudia si myslia, že týmto spôsobom nakoniec dôjde k oddeleniu toho či onoho "ja" z našej psychiky, aj keď merateľné čo i len šírkou noža.

Tvrdia, že "ja", ktoré sme vedome zo seba oddelili, je ako vetva odrezaná od stromu.

Hovoria, že uvedomením akéhokoľvek "ja" dôjde k jeho oddeleniu z našej psychiky a tým ho odsúdime na smrť.

Hoci to znie veľmi presvedčivo, tak takáto teória v praxi nefunguje.

"Ja", ktoré bolo vedome oddelené od ľudskej osobnosti je totiž ako čierna ovca rodiny, ktorá bola vyhodená z domu. Nezomrie, ale stále prežíva v našej psychológii.

Premení sa na démona pokušenia a chce sa vrátiť domov. Nevzdáva sa tak ľahko. V exile sa mu totiž vôbec nepáči. Čaká len na vhodnú príležitosť, na chvíľku nepozornosti, aby sa mohlo vrátiť späť do našej psychiky.

Najhoršie ale je, že v takto oddelenom "ja" je uväznené isté percento vedomia, našej esencie.

Psychológovia, ktorí takto chybne uvažujú, nemôžu byť nikdy úspešní v odstránení žiadneho zo svojich "ja". Proste zlyhajú.

Je úplne zbytočné snažiť sa vyhýbať Kundaliní.

V skutočnosti sa totiž "nevďačné dieťa" samo o sebe nikam nedostane, ak chce na sebe pracovať.

Je jasné, že "nevďačným dieťaťom" myslím tých, ktorí sa vysmievajú Eset, svojej vlastnej, osobnej Nebeskej Matke.

Eset je jednou zo samostatných častí nášho vlastného Bytia, je z neho odvodená. Ohnivý had, ktorý nám umožní prístup k našim magickým schopnostiam, je Kundaliní.

Je jasné, že iba Eset má moc odstrániť akékoľvek "ja". To je nepopierateľné, nesporné a nezvratné.

Kundaliní je zložené slovo: prvá jeho časť KUNDA nám pripomína strašný orgán Kundabafer; druhá časť LINI je potom výraz z Atlantídy, ktorý znamená koniec.

Kundaliní preto znamená "koniec odporného orgánu Kundabafru". Je nevyhnutné rozlišovať medzi Kundaliní a Kundabafrom.

Ako už sme povedali v predchádzajúcej kapitole, ohnivý had, ktorý nás obdarí magickými schopnosťami, je tri a polkrát stočený v magnetickom centre umiestnenom v kostrčovej kosti pri koreni chrbtice.

Keď je had na vzostupe, tak je to Kundaliní. Keď je na zostupe, tak je to Kundabafer.

Vďaka biele tantre bude had víťazne stúpať chrbticou a cestou prebudí schopnosti, ktoré majú bohovia.

Vďaka čiernej tantre bude had klesať z kostrče smerom dole, do atómových pekiel každej ľudskej bytosti. Takto sa z mnohých adeptov stanú strašne zvrátení démoni.

Tí, ktorí zamenia zlé a temné vlastnosti, ktorými oplýva klesajúci had, za vlastnosti stúpajúceho hada zlyhali v práci na sebe samom.

Škody napáchané odporným orgánom Kundabafrom môžu byť napravené len vďaka Kundaliní.

Týmito škodami myslím ego, čo je súbor všetkých psychických defektov.

Uhrančivá sila klesajúceho hada viedla ľudstvo do nevedomia.

Iba stúpajúci had nás môže z nevedomia prebudiť. Toto je pravda ukrytá v hermetizmu. Teraz už môžeme lepšie pochopiť hlboký význam posvätného slova Kundaliní.

Vedomá vôľa je vždy symbolizovaná ako posvätná žena, Maria, Eset, ktorá rozdrví hlavu klesajúceho hada.

Povedané na rovinu, duálny prúd svetla, žijúci a astrálny oheň Zeme je symbolizovaný v starovekých mystériách ako had s býkom, cap alebo psia hlava.

Sú to dva hady, ktorí sú ovinuté okolo Hermesovej palice (caduceus) a had-pokušiteľ z Raja. Je to samozrejme tiež Mojžišov medený had, ktorý uzdravoval ľudí.

Je to cap na Sabate a Bafomet gnostických templárov, dvojitý chvost hada, ktorý utvára nohy Abraxovho slnečného kohúta.

Čierny lingam vložený do kovovej jóni (symboly hinduistického boha Šivu) je tým tajným kľúčom k prebudeniu stúpajúceho hada čiže Kundaliní. Kundaliní bude stúpať pod podmienkou, že nikdy v živote nerozlejeme Hermesov pohár.

Píšeme medzi riadkami pre tých, ktorí vedia medzi riadkami čítať. Kto dosiahol určitého stupňa pochopenia, tak toto pochopí. Tu ponúkame múdrosť.

Tí, čo praktizujú čiernu tantru, sú iní. Prebudia a vypestujú odporný orgán Kundabafer (ktorý je symbolizovaný ako had pokušenia v Raji), keď počas svojich obradov páchajú neodpustiteľný zločin - vylievajú posvätné víno.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom