slovnik

Kundaliní

Dospeli sme k veľmi chúlostivému bodu - rád by som teraz totiž hovoril o Kundaliní, ohnivom hadovi našich kúzelných schopností, o ktorom sa hovorí v ​​toľkých orientálnych textoch plných múdrosti.

Kundaliní je veľmi dobre zdokumentovaná skutočnosťou a je to niečo, čo stojí za preskúmanie.

V stredovekých textoch o alchýmii je Kundaliní astrálny podpis svätej spermie, Stella Maris, Morská panna, ktorá múdro vedie tých, ktorí pracujú na Veľkom diele.

Medzi Aztékmi je známa ako Tonantzin, medzi Grékmi ako Diana. V Egypte je to Eset, Nebeská matka, ktorej závoj žiadny zo smrteľníkov neodkryl.

Niet pochýb o tom, že ezoterické kresťanstvo sa nikdy nezrieklo uctievania Nebeskej matky Kundaliní. Ona je Marah, alebo tiež RAM-IO, MARIE.

To, o čom sa ortodoxné náboženstvo nikdy nezmienilo, aspoň nie verejne, je Eset vo svojej samostatnej ľudskej podobe.

Iba zasvätencom bolo totiž v tajnosti povedané, že táto Nebeská matka existuje samostatne v každej ľudskej bytosti.

Je potrebné zdôrazniť, že Matka-Boh, Rhea, Cybele, Adonia alebo nech už ju nazveme akokoľvek, je variantom nášho vlastného Bytia.

Povedané na rovinu, každý z nás má svoju vlastnú, osobnú Nebeskú matku.

V nebi existuje toľko matiek, koľko je bytostí na povrchu zemskom.

Kundaliní, Aspekt Brahmana, je tajomná energia, ktorá stojí za existenciou sveta.

V svojej psychologickej podobe ju možno nájsť v anatómii, ktorá je však skrytá ľudským zrakom. Kundaliní sa nachádza tri a pol krát stočená v magnetickom centre umiestnenom v kostrči.

Tu leží Nebeská princezná a ticho odpočíva ako každý iný had.

V centre tejto čakry je ženský trojuholník čiže jóni, do ktorého sa vkladá mužský lingam.

V tomto atómovom či kúzelnom lingame, ktorý predstavuje tvorivú sexuálnu silu Brahmana, sa nachádza stočený had, vznešená Kundaliní.

Ohnivá kráľovná sa vo svojej hadej podobe prebudí vďaka tajnému alchýmickému postupu, ktorý som opísal v knihe Tajomstvo zlatého rozkvetu.

Hneď ako sa táto božská sila prebudí, tak začne víťazne stúpať miechovým kanálikom v chrbtici. Počas tohto procesu dochádza k prebudeniu božských schopností.

Posvätný had je niečo zázračného a božského. Je to naše vlastné Bytie, vlastne jeho variant.

Nie je účelom tejto rozpravy poskytnúť techniky, ktorými sa posvätný had prebudí.

V tejto práci by som rád zdôraznil, prečo je tak dôležité odstrániť zo svojej podstaty ego.

Myseľ sama o sebe nemôže radikálne zmeniť žiadny psychický defekt.

Myseľ môže defekt označiť, premiestniť ho z jednej úrovne na inú, schovať ho pred ostatnými alebo dokonca pred nami samými, ospravedlňovať ho, ale nikdy ho nemôže úplne zlikvidovať.

Pochopenie defektu je moc dôležité, ale nie je to všetko. Odstránenie je nevyhnutné.

Pozorovaný defekt musí byť preskúmaný a úplne pochopený predtým, než je možné ho úplne odstrániť.

Potrebujeme silu, ktorá je vyššia než myseľ. Potrebujeme takú silu, ktorá je schopná odstrániť pochopené a odsúdené "ja" v samotných atómoch.

Našťastie taká tajná sila existuje. Je to sila, ktorá je mimo telo, city a myseľ, hoci, ako už bolo vysvetlené v predchádzajúcich paragrafoch, jej prejav môžeme nájsť v hlavnej kostrčovej kosti.

Hneď ako pochopíme nejaký svoj ​​defekt, tak sa potom musíme ponoriť do hlbokej meditácie a prosiť, modliť sa a žiadať našu vlastnú Nebeskú matku, aby tento defekt odstránila.

Toto je technika, ktorú je možné odstrániť tie nepríjemné elementy, ktoré si nosíme vo vnútri.

Nebeská matka Kundaliní má moc spáliť akýkoľvek psychický defekt na popol.

Bez použitia tejto techniky, toho postupu, sú všetky pokusy o odstránenie ega zbytočné a smiešne.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom